EN | عربی
صفحه اصلی دانشگاه | خانه


يکشنبه ٢٨ دی ١٣٩٩

واحد علم سنجی

تعریف علم سنجی


علم سنجی (scientometric)را دانش اندازه گیری علم نامیده اند .  علم سنجی  با استفاده از داده های کمی مربوط به تولید، توزیع و استفاده از متون علمی، علم و پژوهش علمی را توصیف و ویژگیهای آن را مشخص می کند.

نام :   
ایمیل :