امروز: سه شنبه ١١ آذر ١٣٩٩
فريده آذرباني دانشکده علوم پایه گروه آموزشي زيست شناسي دانشیار صفحه خانگی
آرش آذرفر دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسي کشاورزي علوم دامي استاد صفحه خانگی
رضا آزادبخت دانشکده علوم پایه گروه آموزشی شیمی دانشیار صفحه خانگی
امیر آهنگران دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي تاریخ و باستان شناسی استادیار صفحه خانگی
كامبيز ابراري واجاري دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی منابع طبيعي جنگلداري دانشیار صفحه خانگی
عبداله احتشام نیا دانشکده کشاورزی گروه آموزشی مهندسی کشاورزی باغبانی استادیار صفحه خانگی
عبدالرضا احمدي دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی کشاورزی گياه پزشکي دانشیار صفحه خانگی
هادي احمدي دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشیار صفحه خانگی
احمد احمدي خلجي دانشکده علوم پایه گروه آموزشي زمين شناسي دانشیار صفحه خانگی
فاطمه احمدی دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی معارف اسلامی و فلسفه اسلامی استادیار صفحه خانگی
زهرا اسدالهی دانشکده کشاورزی گروه آموزشی محیط زیست و شیلات استادیار صفحه خانگی
نادر اسديان فيلي دانشکده علوم پایه گروه آموزشی آمار استادیار صفحه خانگی
احمد اسماعيلي دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی استاد صفحه خانگی
محمودرضا اسماعيلي دانشکده اقتصاد گروه آموزشي مديريت دانشیار صفحه خانگی
امیر اشنوئی نوش آبادی دانشکده مرکز آموزش عالی الشتر گروه آموزشی جغرافیا استادیار صفحه خانگی
امير اكباتاني دانشکده علوم پایه گروه آموزشي فيزيك مربی صفحه خانگی
ناصر اكبري دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی استادیار صفحه خانگی
سيد نجم الدين الماسي دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشي معدن استادیار صفحه خانگی
علي الماسي منفرد دانشکده مرکز آموزش عالی الشتر گروه آموزشی کامپیوتر مربی صفحه خانگی
علیرضا الماسی دانشکده علوم پایه گروه آموزشی زمین شناسی استادیار صفحه خانگی
سیدمحمدرضا امامی میبدی دانشکده علوم پایه گروه آموزشي زمين شناسي استادیار صفحه خانگی
کورش امرائی دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی روانشناسی استادیار صفحه خانگی
امير محمد اميري دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشی عمران استادیار صفحه خانگی
علي اميري دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي جغرافيا استادیار صفحه خانگی
حکمت اميري دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشي شهرسازی استادیار صفحه خانگی
فریدون امیدی نسب دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشی عمران دانشیار صفحه خانگی
منصوره امیری دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي زبان و ادبيات انگليسي استادیار صفحه خانگی
مهرداد امیری دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی معارف اسلامی و فلسفه اسلامی استادیار صفحه خانگی
حمزه امیری دانشکده علوم پایه گروه آموزشي زيست شناسي استاد صفحه خانگی
علی رضا امیریان دانشکده کشاورزی گروه آموزشی علوم خاک استادیار صفحه خانگی
زهرا امینی فارسانی دانشکده علوم پایه گروه آموزشی آمار استادیار صفحه خانگی
امیدعلی اکبرپور دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات استادیار صفحه خانگی
ليلا اکبريان فيضي دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشي مهندسی مکانیک و پلیمر استادیار صفحه خانگی
محسن ایزدی دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشي مهندسی مکانیک و پلیمر استادیار صفحه خانگی
بيژن باجلان دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی مربی صفحه خانگی
ضيا الدين باده يان دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی منابع طبيعي جنگلداري استادیار صفحه خانگی
علي باراني دانشکده علوم پایه گروه آموزشي رياضي دانشیار صفحه خانگی
کيانوش باراني بيرانوند دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشي معدن دانشیار صفحه خانگی
عيدي بازگير دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی کشاورزی گياه پزشکي استادیار صفحه خانگی
سالار باهر دانشکده علوم پایه گروه آموزشي فيزيك دانشیار صفحه خانگی
آزاده برجسته دانشکده علوم پایه گروه آموزشی فیزیک استادیار صفحه خانگی
اشکان بنان دانشکده کشاورزی گروه آموزشی محیط زیست و شیلات استادیار صفحه خانگی
عبدالرحيم بهاروند دانشکده علوم پایه گروه آموزشي فيزيك استادیار صفحه خانگی
علي بهاري دانشکده علوم پایه گروه آموزشي فيزيك استاد صفحه خانگی
همايون بهرامي دانشکده علوم پایه گروه آموزشي شيمي فیزیک استادیار صفحه خانگی
محسن بهرامي دانشکده علوم پایه گروه آموزشي فيزيك استادیار صفحه خانگی
مصطفي بهرامي دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی تربیت بدنی استادیار صفحه خانگی
ايمان بهرامي چگني دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشی عمران مربی صفحه خانگی
سيف الله بهرامي کيا دانشکده علوم پایه گروه آموزشي زيست شناسي استادیار صفحه خانگی
محمد بهرامی دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي تاریخ و باستان شناسی استادیار صفحه خانگی
محمد بهرامی تپه بور دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی علوم پایه استادیار صفحه خانگی
رضا بيرانوند دانشکده علوم پایه گروه آموزشي رياضي استادیار صفحه خانگی
زينب بيگلري دانشکده علوم پایه گروه آموزشي شيمي فیزیک استادیار صفحه خانگی
محسن بیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی علوم سیاسی و حقوق استادیار صفحه خانگی
رامین بیرانوند دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی تربیت بدنی استادیار صفحه خانگی
نوشین بیرجندی دانشکده کشاورزی گروه آموزشی محیط زیست و شیلات استادیار صفحه خانگی
امير پازوكي دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشي معدن استادیار صفحه خانگی
سمیرا پاکباز دانشکده کشاورزی گروه آموزشی گیاهپزشکی استادیار صفحه خانگی
محمدرضا پاکروان چروده دانشکده کشاورزی گروه آموزشی مهندسی کشاورزی توسعه روستایی استادیار صفحه خانگی
بهمن پری زادیان کاوان دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسي کشاورزي علوم دامي استادیار صفحه خانگی
محمد حسين پور سعيد دانشکده علوم پایه گروه آموزشی آمار دانشیار صفحه خانگی
بابك پيله ور دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی منابع طبيعي جنگلداري دانشیار صفحه خانگی
حسن ترابي پوده دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی کشاورزی علوم آب دانشیار صفحه خانگی
فرج اله ترنیان دانشکده کشاورزی گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری استادیار صفحه خانگی
علي ثامري پور دانشکده علوم پایه گروه آموزشي رياضي دانشیار صفحه خانگی
عبدالحسین جانگران نژاد کاهدی دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی علوم پایه استادیار صفحه خانگی
امين جايدري دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی پاتوبیولوژی استادیار صفحه خانگی
محمد جعفري دانشکده اقتصاد گروه آموزشي اقتصاد و حسابداری دانشیار صفحه خانگی
شهريار جعفري دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی کشاورزی گياه پزشکي دانشیار صفحه خانگی
محمد جعفری دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشي مهندسی مکانیک و پلیمر استادیار صفحه خانگی
محبوبه جلالی دانشکده کشاورزی گروه آموزشی خاک شناسی استادیار صفحه خانگی
مریم جلیلیان دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب استادیار صفحه خانگی
امین جمشیدی دانشکده علوم پایه گروه آموزشي زمين شناسي استادیار صفحه خانگی
عبدالحسين جودكي دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي زبان و ادبيات انگليسي دانشیار صفحه خانگی
محمد چايچي طهراني دانشکده علوم پایه گروه آموزشي رياضي مربی صفحه خانگی
حسين چراغي وش دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب استادیار صفحه خانگی
فريدون چوبدار دانشکده علوم پایه گروه آموزشي فيزيك استادیار صفحه خانگی
علی اصغر چیت بند دانشکده کشاورزی گروه آموزشی گیاه پزشکی استادیار صفحه خانگی
حسین حاتمی دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشي مهندسی مکانیک و پلیمر استادیار صفحه خانگی
حبیب حاتمی کن کبود دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی معارف اسلامی و فلسفه اسلامی استادیار صفحه خانگی
آسیه حبیبی دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشي مهندسی مکانیک و پلیمر استادیار صفحه خانگی
سید حسام الدین حجازی دانشکده علوم پایه گروه آموزشي زيست شناسي استادیار صفحه خانگی
عیسی حزباوی دانشکده کشاورزی گروه آموزشی مهندسی کشاورزی مکانیک ماشینهای کشاورزی استادیار صفحه خانگی
امين حسنوند دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشي مهندسی مکانیک و پلیمر استادیار صفحه خانگی
امین حسنوند دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی علوم سیاسی و حقوق استادیار صفحه خانگی
داریوش حسنوند دانشکده اقتصاد گروه آموزشي اقتصاد و حسابداری استادیار صفحه خانگی
محمد رضا حسني جليليان دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي زبان و ادبيات فارسي دانشیار صفحه خانگی
غلامحسين حسيني دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي زبان و ادبيات انگليسي استادیار صفحه خانگی
مجتبي حسيني دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشی عمران دانشیار صفحه خانگی
سيد محسن حسيني موءخر دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي زبان و ادبيات فارسي دانشیار صفحه خانگی
اسداله حسینی چگنی دانشکده مرکز آموزش عالی پلدختر گروه آموزشی کشاورزی استادیار صفحه خانگی
امير حمزه حقي آبي دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی کشاورزی علوم آب استاد صفحه خانگی
علي حقي زاده دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری دانشیار صفحه خانگی
احمد حقی دانشکده مرکز آموزش عالی نورآباد گروه آموزشی روانشناسی استادیار صفحه خانگی
محمد حكاك دانشکده اقتصاد گروه آموزشي مديريت دانشیار صفحه خانگی
فرحمن حكيم پور دانشکده علوم پایه گروه آموزشي شيمي آلی استادیار صفحه خانگی
عبدالصمد حمیدی دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشی برق الکترونیک استادیار صفحه خانگی
سعيد حيدري دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی استادیار صفحه خانگی
علي حيدري دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي زبان و ادبيات فارسي استاد صفحه خانگی
رسول حيدري دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي زبان و ادبيات فارسي استادیار صفحه خانگی
محمد حیاتی دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشي معدن استادیار صفحه خانگی
مجيد خالداري دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسي کشاورزي علوم دامي استادیار صفحه خانگی
حامد خداياري دانشکده علوم پایه گروه آموزشي زيست شناسي استادیار صفحه خانگی
محمدرضا خدايي دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی معارف اسلامی و فلسفه اسلامی مربی صفحه خانگی
آرش خردمند كلور دانشکده دامپزشکی گروه آموزشي علوم درمانگاهی استاد صفحه خانگی
سهم الدين خزائي دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي تاریخ و باستان شناسی استادیار صفحه خانگی
محمد خسروي شكيب دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي زبان و ادبيات فارسي دانشیار صفحه خانگی
اصغر خسروي نجف آبادي دانشکده علوم پایه گروه آموزشي رياضي مربی صفحه خانگی
حشمت الله خسروي نيا دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسي کشاورزي علوم دامي استاد صفحه خانگی
کبری خسروی دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب استادیار صفحه خانگی
شهرام خوشنواز دانشکده مرکز آموزش عالی الشتر گروه آموزشی کامپیوتر مربی صفحه خانگی
عباس دادخواه تهراني دانشکده علوم پایه گروه آموزشي شيمي آلی دانشیار صفحه خانگی
مهرداد دادستاني دانشکده علوم پایه گروه آموزشي فيزيك استاد صفحه خانگی
احمد دالوند دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشی عمران استادیار صفحه خانگی
ماشاالله دانشور دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی استادیار صفحه خانگی
نیلوفر درستی دانشکده علوم پایه گروه آموزشي شيمي معدنی استادیار صفحه خانگی
مصطفي درويش نيا دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی کشاورزی گياه پزشکي دانشیار صفحه خانگی
عابدين درويشي پور دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی معارف اسلامی و فلسفه اسلامی استادیار صفحه خانگی
سمیه دریکوند دانشکده علوم پایه گروه آموزشی زمین شناسی استادیار صفحه خانگی
امید دزفولیان دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی پاتوبیولوژی دانشیار صفحه خانگی
محبوبه دلفان دانشکده اقتصاد گروه آموزشي اقتصاد و حسابداری استادیار صفحه خانگی
حسين دوستي دانشکده علوم پایه گروه آموزشي فيزيك استادیار صفحه خانگی
میثم دوستی زاده دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشی برق استادیار صفحه خانگی
محمدباقر دولتشاهی دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشی کامپیوتر استادیار صفحه خانگی
مهدی ذوالفقاری دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی علوم سیاسی و حقوق استادیار صفحه خانگی
عباس رئیسی دانشکده دامپزشکی گروه آموزشي علوم درمانگاهی دانشیار صفحه خانگی
محمدرضا راجی دانشکده کشاورزی گروه آموزشی علوم باغبانی استادیار صفحه خانگی
علیرضا راکی دانشکده دامپزشکی گروه آموزشي علوم درمانگاهی استادیار صفحه خانگی
مسعود رحمتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی تربیت بدنی دانشیار صفحه خانگی
محسن رحمتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي تاریخ و باستان شناسی استاد صفحه خانگی
مهدی رحیمیان دانشکده کشاورزی گروه آموزشی مهندسی کشاورزی توسعه روستایی استادیار صفحه خانگی
عبدالرضا رشنو دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشی کامپیوتر استادیار صفحه خانگی
رضا رشيدي خبير دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشي معدن مربی صفحه خانگی
احسان رشيديان دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی پاتوبیولوژی استادیار صفحه خانگی
زينب رشيديان دانشکده علوم پایه گروه آموزشي فيزيك استادیار صفحه خانگی
محسن رشیدی دانشکده اقتصاد گروه آموزشي اقتصاد و حسابداری استادیار صفحه خانگی
فرهاد رضائی علم دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشی برق استادیار صفحه خانگی
حسين رضايي دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشی عمران مربی صفحه خانگی
بهروز رضايي دانشکده علوم پایه گروه آموزشي شيمي معدنی استادیار صفحه خانگی
بهروز رضايي علم دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشی برق دانشیار صفحه خانگی
عبدالحسين رضايي نژاد دانشکده کشاورزی گروه آموزشی مهندسی کشاورزی باغبانی استاد صفحه خانگی
فاطمه رضایی دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي روانشناسي استادیار صفحه خانگی
اسمعيل رك رك دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشی برق دانشیار صفحه خانگی
اکرم رمضان زاده رستمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي زبان و ادبيات انگليسي استادیار صفحه خانگی
فاطمه رمضانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی علوم تربیتی استادیار صفحه خانگی
حامد رهدارپور دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی علوم سیاسی و حقوق استادیار صفحه خانگی
شهرام رهنما حسنوند دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی معارف اسلامی و فلسفه اسلامی استادیار صفحه خانگی
محمد رضا روزبه دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي زبان و ادبيات فارسي دانشیار صفحه خانگی
رضا زارعي سهاميه دانشکده علوم پایه گروه آموزشي زمين شناسي دانشیار صفحه خانگی
سلمان زارعی دانشکده مرکز آموزش عالی نورآباد گروه آموزشی روانشناسی استادیار صفحه خانگی
بهمن زاهدي دانشکده کشاورزی گروه آموزشی مهندسی کشاورزی باغبانی استادیار صفحه خانگی
عابدين زبردستي دانشکده علوم پایه گروه آموزشي شيمي معدنی استاد صفحه خانگی
حسن زمانيان دانشکده علوم پایه گروه آموزشي زمين شناسي استاد صفحه خانگی
سعيد زهر ه وند دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي زبان و ادبيات فارسي استادیار صفحه خانگی
حسين زيني وند دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری دانشیار صفحه خانگی
حسين زيني وند دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی علوم سیاسی و حقوق مربی صفحه خانگی
امیر زکیان دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی علوم درمانگاهی استادیار صفحه خانگی
رامين ساريخاني دانشکده علوم پایه گروه آموزشي زمين شناسي استادیار صفحه خانگی
كيانوش سبزي پور دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشی کامپیوتر مربی صفحه خانگی
موسی سبزی دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي تاریخ و باستان شناسی استادیار صفحه خانگی
علیرضا سپه وند دانشکده کشاورزی گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری استادیار صفحه خانگی
رضا سپهوند دانشکده علوم پایه گروه آموزشي فيزيك دانشیار صفحه خانگی
رضا سپهوند دانشکده اقتصاد گروه آموزشي مديريت استاد صفحه خانگی
محمد علي سپهوندي دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي روانشناسي استادیار صفحه خانگی
آزيتا ستار دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي علوم تربيتي استادیار صفحه خانگی
ناهيد سرلك دانشکده علوم پایه گروه آموزشي شيمي تجزیه دانشیار صفحه خانگی
بيتا سعيدي عبدي دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی علوم سیاسی و حقوق مربی صفحه خانگی
مهری سعیدی نیا دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی کشاورزی علوم آب استادیار صفحه خانگی
مهدی سلیمانی مطلق دانشکده کشاورزی گروه آموزشی مهندسی منابع طبیعی،مرتع و آبخیزداری استادیار صفحه خانگی
بابك سميعي دانشکده علوم پایه گروه آموزشي شيمي فیزیک دانشیار صفحه خانگی
اكبر سهرابي دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی کشاورزی خاکشناسی استادیار صفحه خانگی
مرتضی سهرابی چگنی دانشکده مرکز آموزش عالی کوهدشت گروه آموزشي رياضي استادیار صفحه خانگی
علي سوخته زاري دانشکده دامپزشکی گروه آموزشي علوم درمانگاهی دانشیار صفحه خانگی
ابراهیم سوری دانشکده علوم پایه گروه آموزشي رياضي استادیار صفحه خانگی
جواد سوسني دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی منابع طبيعي جنگلداري دانشیار صفحه خانگی
سید محمد سيد عليزاده گنجي دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشي معدن استادیار صفحه خانگی
محمود رضا شاكرمي دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشی برق دانشیار صفحه خانگی
جهانشير شاكرمي دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی کشاورزی گياه پزشکي استاد صفحه خانگی
حميدرضا شاملوئي دانشکده علوم پایه گروه آموزشي شيمي فیزیک استادیار صفحه خانگی
سيد علاءالدين شاهرخي دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي تاریخ و باستان شناسی دانشیار صفحه خانگی
سيد نجم الدين شاهرخي دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي زبان و ادبيات انگليسي مربی صفحه خانگی
مهدي شاهين دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی علوم سیاسی و حقوق دانشیار صفحه خانگی
بابک شاهی نژاد دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی کشاورزی علوم آب استادیار صفحه خانگی
مسعود شاکرمی دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی کشاورزی علوم آب استادیار صفحه خانگی
نادر شجاعي دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشی برق مربی صفحه خانگی
سیامک شرفی دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی جغرافیا استادیار صفحه خانگی
مجید شریفی پور دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی کشاورزی علوم آب استادیار صفحه خانگی
حميدرضا شكراني دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی پاتوبیولوژی استادیار صفحه خانگی
محمود شكوري دانشکده علوم پایه گروه آموزشي رياضي استادیار صفحه خانگی
نعمت شمس دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی پاتوبیولوژی استادیار صفحه خانگی
فيض اله شهبازي دانشکده کشاورزی گروه آموزشی مهندسی کشاورزی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشیار صفحه خانگی
شهاب شهيداني دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي تاریخ و باستان شناسی استادیار صفحه خانگی
مظفر شکری راد دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشي مهندسی مکانیک و پلیمر استادیار صفحه خانگی
اکرم شیخی دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشی برق دانشیار صفحه خانگی
مسعود صادقي دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي روانشناسي استادیار صفحه خانگی
طاهره صادقي تحصيلي دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي زبان و ادبيات فارسي دانشیار صفحه خانگی
رضا صادقي سرابي دانشکده علوم پایه گروه آموزشي شيمي فیزیک دانشیار صفحه خانگی
امین صالحی دانشکده علوم پایه گروه آموزشي فيزيك دانشیار صفحه خانگی
قاسم صحرائي دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي زبان و ادبيات فارسي دانشیار صفحه خانگی
صادق صحرایی دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشي مهندسی مکانیک و پلیمر استادیار صفحه خانگی
حسین صدیقیان دانشکده ادبیات و علوم اننسانی گروه آموزشي تاریخ و باستان شناسی استادیار صفحه خانگی
مجيد طاعتي دانشکده دامپزشکی گروه آموزشي علوم پایه دانشیار صفحه خانگی
رضا طالب زاده دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشی برق الکترونیک استادیار صفحه خانگی
مسعود طاهري نيا دانشکده اقتصاد گروه آموزشي اقتصاد و حسابداری استادیار صفحه خانگی
امین طاهری گراوند دانشکده کشاورزی گروه آموزشی مهندسی کشاورزی مکانیک ماشینهای کشاورزی استادیار صفحه خانگی
ناصر طهماسبي پور دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری دانشیار صفحه خانگی
زهرا طهماسبي نمکي دانشکده علوم پایه گروه آموزشي زمين شناسي دانشیار صفحه خانگی
توران طولابي دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي تاریخ و باستان شناسی استادیار صفحه خانگی
كامران عادلي دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی منابع طبيعي جنگلداري استادیار صفحه خانگی
محسن عادلي دانشکده علوم پایه گروه آموزشي شيمي آلی استاد صفحه خانگی
محسن عارف نژاد دانشکده اقتصاد گروه آموزشی مدیریت استادیار صفحه خانگی
سکینه عارفی فرد دانشکده علوم پایه گروه آموزشی زمین شناسی استادیار صفحه خانگی
افسانه عالي نژاديان دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی کشاورزی خاکشناسی استادیار صفحه خانگی
حامد عباسي دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي جغرافيا استادیار صفحه خانگی
محسن عباسي دانشکده دامپزشکی گروه آموزشي علوم پایه دانشیار صفحه خانگی
ناصر عباسي دانشکده علوم پایه گروه آموزشي رياضي دانشیار صفحه خانگی
محمد عباسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي روانشناسي استادیار صفحه خانگی
محسن عبدالهي دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی علوم سیاسی و حقوق استادیار صفحه خانگی
افسانه عبدلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی علوم تربیتی استادیار صفحه خانگی
یاسین عبدی دانشکده علوم پایه گروه آموزشي زمين شناسي استادیار صفحه خانگی
علي ياور عزيزپور فرد دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی تربیت بدنی مربی صفحه خانگی
خسرو عزيزي دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشیار صفحه خانگی
احسان عزيزي خادم دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشی کامپیوتر مربی صفحه خانگی
ایوب عزیزی دانشکده کشاورزی گروه آموزشی علوم دامی استادیار صفحه خانگی
کورش عزیزی دانشکده مرکز آموزش عالی گروه آموزشی مهندسی کشاورزی، گیاهپزشکی استادیار صفحه خانگی
شيرمحمد علي پور عبدلي دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی معارف اسلامی و فلسفه اسلامی استادیار صفحه خانگی
مسعود عليرضايي دانشکده دامپزشکی گروه آموزشي علوم پایه دانشیار صفحه خانگی
كمال عليزاده دانشکده علوم پایه گروه آموزشي شيمي تجزیه دانشیار صفحه خانگی
محمد عليزاده دانشکده اقتصاد گروه آموزشي اقتصاد و حسابداری دانشیار صفحه خانگی
مجتبی علیزاده دانشکده مرکز آموزش عالی الشتر گروه آموزشی کامپیوتر استادیار صفحه خانگی
حميدرضا عيسوند دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشیار صفحه خانگی
مريم عيسوندی دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشی کامپیوتر مربی صفحه خانگی
فيروزه غضنفري دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي روانشناسي دانشیار صفحه خانگی
بهمن غضنفري دانشکده علوم پایه گروه آموزشي رياضي دانشیار صفحه خانگی
امير قاسم غضنفري مطلق دانشکده علوم پایه گروه آموزشي رياضي دانشیار صفحه خانگی
سعيد غلامرضايي دانشکده کشاورزی گروه آموزشی مهندسی کشاورزی توسعه روستایی استادیار صفحه خانگی
سيمين غلامرضايي دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي روانشناسي استادیار صفحه خانگی
علی غلامی فرد دانشکده علوم پایه گروه آموزشی زیست شناسی استادیار صفحه خانگی
عليرضا غياثوند دانشکده علوم پایه گروه آموزشي شيمي تجزیه استاد صفحه خانگی
محمد فتحی دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی تربیت بدنی دانشیار صفحه خانگی
امیر فدایی فر دانشکده کشاورزی گروه آموزشی علوم دامی استادیار صفحه خانگی
قاسم فرجانی کیش دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی پاتوبیولوژی استادیار صفحه خانگی
شهریار فرجی نصیری دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی علوم سیاسی و حقوق استادیار صفحه خانگی
سعيد فرح بخش دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي علوم تربيتي دانشیار صفحه خانگی
علی فرمانی دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشی برق الکترونیک استادیار صفحه خانگی
سعيد فرهادي دانشکده علوم پایه گروه آموزشي شيمي معدنی استاد صفحه خانگی
محمد مهدي فرهپور دانشکده علوم پایه گروه آموزشي زمين شناسي استادیار صفحه خانگی
علی فروهر مهر دانشکده کشاورزی گروه آموزشی علوم دامی استادیار صفحه خانگی
حسين فلاحي اصل دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی معارف اسلامی و فلسفه اسلامی استادیار صفحه خانگی
خدیجه فولادوند دانشکده مرکز آموزش عالی نورآباد گروه آموزشی روانشناسی استادیار صفحه خانگی
محمد فيضيان دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی کشاورزی خاکشناسی دانشیار صفحه خانگی
رضا قائد رحمتي دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشي معدن استادیار صفحه خانگی
محمد حسين قاروني دانشکده دامپزشکی گروه آموزشي علوم پایه استادیار صفحه خانگی
آرتيمس قاسمي دهنوي دانشکده علوم پایه گروه آموزشي زمين شناسي استادیار صفحه خانگی
مجتبي قاسمي كمالوند دانشکده علوم پایه گروه آموزشي رياضي استادیار صفحه خانگی
سید اسماعیل قاسمی موسوی دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب استادیار صفحه خانگی
مرتضی قبادی دانشکده کشاورزی گروه آموزشی محیط زیست و شیلات استادیار صفحه خانگی
عزت اله قدم پور دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي روانشناسي دانشیار صفحه خانگی
علیرضا قلی پور دانشکده علوم پایه گروه آموزشي شيمي فیزیک استادیار صفحه خانگی
رضوان قنبری موحد دانشکده کشاورزی گروه آموزشی توسعه روستایی استادیار صفحه خانگی
عبدالرضا قوامي دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي زبان و ادبيات انگليسي استادیار صفحه خانگی
مجتبي گراوند دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي تاریخ و باستان شناسی استادیار صفحه خانگی
هوشنگ گراوند دانشکده مرکز آموزش عالی پلدختر گروه آموزشی روانشناسی استادیار صفحه خانگی
احسان گرایی دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي علوم تربیتی استادیار صفحه خانگی
کریم گلشنی راد دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي تاریخ و باستان شناسی استادیار صفحه خانگی
داريوش گودرزي دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی مربی صفحه خانگی
محمد گودرزي دانشکده اقتصاد گروه آموزشي مديريت استادیار صفحه خانگی
بابك ماسوري دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسي کشاورزي علوم دامي استادیار صفحه خانگی
حميد رضا ماكنعلي دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي علوم تربيتي مربی صفحه خانگی
مریم مالمیر دانشکده علوم پایه گروه آموزشی فیزیک استادیار صفحه خانگی
حميد رضا متين فر دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی کشاورزی خاکشناسی دانشیار صفحه خانگی
سعيد محمد زاده دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسي کشاورزي علوم دامي دانشیار صفحه خانگی
احمد محمدنژاد دانشکده علوم پایه گروه آموزشی فیزیک استادیار صفحه خانگی
سیما محمدی دانشکده کشاورزی گروه آموزشی علوم خاک استادیار صفحه خانگی
عبدالناصر محمدی غلامی دانشکده علوم پایه گروه آموزشي زيست شناسي استادیار صفحه خانگی
حسین محمودی دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی علوم سیاسی و حقوق استادیار صفحه خانگی
محمد محیسنی دانشکده کشاورزی گروه آموزشی محیط زیست و شیلات استادیار صفحه خانگی
مريم مددکار حق جو دانشکده علوم پایه گروه آموزشي زيست شناسي استادیار صفحه خانگی
فرزاد مرادپوری دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشی معدن استادیار صفحه خانگی
صفيه مرادخاني دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي زبان و ادبيات فارسي استادیار صفحه خانگی
محمود رضا مراديان دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي زبان و ادبيات انگليسي استادیار صفحه خانگی
علي اکبر مراديان قبادي دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب استادیار صفحه خانگی
حوریه مرادی دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی جغرافیا استادیار صفحه خانگی
سیروس مرادی دانشکده علوم پایه گروه آموزشي رياضي دانشیار صفحه خانگی
مجتبی مرادی پور دانشکده علوم پایه گروه آموزشي رياضي استادیار صفحه خانگی
عبدالرضا(محبوب) مصلايي دانشکده علوم پایه گروه آموزشی آمار مربی صفحه خانگی
عباس معدن دار آراني دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي علوم تربيتي استادیار صفحه خانگی
زهرا معیری زاده دانشکده مرکز آموزش عالی الشتر گروه آموزشي رياضي استادیار صفحه خانگی
ايرج مغفوري مقدم دانشکده علوم پایه گروه آموزشي زمين شناسي دانشیار صفحه خانگی
الهام مقصودی دانشکده علوم پایه گروه آموزشی فیزیک استادیار صفحه خانگی
عباس ملكي دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی کشاورزی علوم آب استادیار صفحه خانگی
شهرام ملكي دانشکده دامپزشکی گروه آموزشي علوم درمانگاهی استادیار صفحه خانگی
رحيم ملک نيا دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی منابع طبيعي جنگلداري دانشیار صفحه خانگی
يعقوب منصورپناه دانشکده علوم پایه گروه آموزشي شيمي آلی استاد صفحه خانگی
اردشير منظمي دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی معارف اسلامی و فلسفه اسلامی استادیار صفحه خانگی
ابراهيم مهدي پور دانشکده علوم پایه گروه آموزشي شيمي آلی دانشیار صفحه خانگی
روح اله مهديان طرقبه دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب استادیار صفحه خانگی
وحید مهرداد دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشی برق استادیار صفحه خانگی
سيد عبد المجيد موسوي دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشی برق استادیار صفحه خانگی
سيد نجم الدين موسوي دانشکده اقتصاد گروه آموزشي مديريت دانشیار صفحه خانگی
سيد مجتبي موسوي دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسي کشاورزي علوم دامي استادیار صفحه خانگی
صادق موسوی فرد دانشکده کشاورزی گروه آموزشی مهندسی کشاورزی باغبانی استادیار صفحه خانگی
صبا موسیوند دانشکده علوم پایه گروه آموزشي فيزيك استادیار صفحه خانگی
احسان مومنی دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشی عمران استادیار صفحه خانگی
حسن مومیوند دانشکده کشاورزی گروه آموزشی مهندسی کشاورزی باغبانی استادیار صفحه خانگی
علي مير دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشی برق دانشیار صفحه خانگی
سيد مرتضي مير افضل دانشکده علوم پایه گروه آموزشي رياضي دانشیار صفحه خانگی
رحيم مير نصوري دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی تربیت بدنی استادیار صفحه خانگی
فضل اله ميردريکوند دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي روانشناسي دانشیار صفحه خانگی
سيدمحمود ميرزايي الحسيني دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب دانشیار صفحه خانگی
زهرا میرآزادی دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی منابع طبيعي جنگلداري استادیار صفحه خانگی
عنایت اله میرزائی دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشی شهرسازی استادیار صفحه خانگی
امیر میرزایی موسی وند دانشکده کشاورزی گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری استادیار صفحه خانگی
حمید میرهاشمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی جغرافیا استادیار صفحه خانگی
حسین میزایی نجفقلی دانشکده کشاورزی گروه آموزشی گیاهپزشکی استادیار صفحه خانگی
شیرین نامجو دانشکده علوم پایه گروه آموزشی فیزیک استادیار صفحه خانگی
فرهاد نامداري دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشی برق دانشیار صفحه خانگی
حسن نایب زاده دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی پاتوبیولوژی دانشیار صفحه خانگی
ریحان نجاتی پور دانشکده علوم پایه گروه آموزشی فیزیک استادیار صفحه خانگی
مريم نصراصفهاني دانشکده علوم پایه گروه آموزشي زيست شناسي دانشیار صفحه خانگی
علی حیدر نصرالهی دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی کشاورزی علوم آب استادیار صفحه خانگی
منوچهر نصری دانشکده کشاورزی گروه آموزشی محیط زیست و شیلات استادیار صفحه خانگی
بهروز نصيري دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي جغرافيا دانشیار صفحه خانگی
اميرهوشنگ نظر پوري دانشکده اقتصاد گروه آموزشي مديريت دانشیار صفحه خانگی
داريوش نظري دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي تاریخ و باستان شناسی استادیار صفحه خانگی
عليرضا نظري مهروراني دانشکده علوم پایه گروه آموزشي رياضي استادیار صفحه خانگی
فرهاد نظريان فيروزآبادي دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی استاد صفحه خانگی
علی نظری دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب استاد صفحه خانگی
حامد نقوی دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی منابع طبيعي جنگلداري استادیار صفحه خانگی
حسن نوروزيان دانشکده دامپزشکی گروه آموزشي علوم درمانگاهی استادیار صفحه خانگی
علي نوري دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي زبان و ادبيات فارسي دانشیار صفحه خانگی
نوذر نيازي دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي زبان و ادبيات انگليسي استادیار صفحه خانگی
ايرج نيك پي دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي علوم تربيتي دانشیار صفحه خانگی
محمدرضا نیک زاد دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشی برق قدرت استادیار صفحه خانگی
فرانک هادي دانشکده علوم پایه گروه آموزشي زيست شناسي استادیار صفحه خانگی
سيد پيمان هاشمي دانشکده علوم پایه گروه آموزشي شيمي تجزیه استاد صفحه خانگی
مصطفي هياتي دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي زبان و ادبيات انگليسي مربی صفحه خانگی
حجت وحدتي دانشکده اقتصاد گروه آموزشي مديريت دانشیار صفحه خانگی
وحيد ولي پور ده نو دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی تربیت بدنی استادیار صفحه خانگی
حسن علي ويس کرمي دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي روانشناسي استادیار صفحه خانگی
حميدرضا کارگر دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی علوم سیاسی و حقوق مربی صفحه خانگی
علي کاكانژادي فرد دانشکده علوم پایه گروه آموزشي شيمي آلی استاد صفحه خانگی
محمدتقی کبیری دانشکده اقتصاد گروه آموزشي اقتصاد و حسابداری استادیار صفحه خانگی
بهمن کرم الهي دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي زبان و ادبيات فارسي استادیار صفحه خانگی
مصطفي کرم پور دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي جغرافيا استادیار صفحه خانگی
امير کريم دوست ياسوري دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشي مهندسی مکانیک و پلیمر استادیار صفحه خانگی
سلمان کریمی دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشی برق استادیار صفحه خانگی
محمد کمال پور دانشکده دامپزشکی گروه آموزشی علوم پایه استادیار صفحه خانگی
فرشاد کولیوند دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشی معدن استادیار صفحه خانگی
علي کياني دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسي کشاورزي علوم دامي دانشیار صفحه خانگی
داريوش یاراحمدي دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشي جغرافيا دانشیار صفحه خانگی
مجيد یاراحمدي دانشکده علوم پایه گروه آموزشي رياضي دانشیار صفحه خانگی
عبد اله یاري دانشکده علوم پایه گروه آموزشي شيمي تجزیه استاد صفحه خانگی
اكبر یاري وند دانشکده فنی و مهندسی گروه آموزشی عمران استادیار صفحه خانگی
بيژن یوسفي يگانه دانشکده علوم پایه گروه آموزشي زمين شناسي استادیار صفحه خانگی
حجت الله یونسی دانشکده کشاورزی گروه آموزشي مهندسی کشاورزی علوم آب استادیار صفحه خانگی

تمامی حقوق برای دانشگاه لرستان محفوظ می باشد.طراحی و پشتیبانی: واحد فناوری اطلاعات