امروز: سه شنبه ١١ آذر ١٣٩٩

صفحه ویژه فایل ها و اسناد مربوط به مناقصات دانشگاه لرستان


آگهي مناقصه عمومي انجام خرید ، طبخ و توزیع غذای دانشجویی

آگهی مناقصه اجرای قسمت دوم جاده دسترسی و زیرسازی دیوار حصار دانشگاه لرستان

آگهی (تجدید ) مزایده عمومی فروش ساختمانهای مسکونی و اداری دانشگاه لرستان

مزایده عمومی ساختمانهای مسکونی دانشگاه لرستان

اطلاعیه دانشگاه لرستان در خصوص مزایده بوفه دانشکده کشاورزی

آگهی مناقصه خدمات انتشارات دانشگاه لرستان

اطلاعیه دانشگاه لرستان در خصوص مزایده بوفه های دانشگاه لرستان

آگهی مزایده عمومی تعدادی از ساختمانهای مسکونی و اداری دانشگاه لرستان

آگهی مناقصه عمومی انجام امور خدمات و پشتیبانی دانشگاه لرستان

اصلاحیه آگهی مناقصه مربوط به طبخ و توزیع غذای دانشجویی، تأمین اتوبوس با راننده جهت ایاب و ذهاب دانشجویان و حفظ ، ترمیم و نگهداری فضای سبز

آگهی مناقصه عمومی انجام امور مربوط به تأمین اتوبوس با راننده جهت ایاب و ذهاب دانشجویان و کارکنان دانشگاه

آگهی مناقصه عمومی انجام امور مربوط به حفظ ، ترمیم و نگهداری فضای سبز دانشگاه

آگهی مناقصه عمومی انجام امور مربوط به تهیه و خرید مواد اولیه لازم برای طبخ و توزیع غذای دانشجویی

آگهي مناقصه عمومي عملیات احداث ساختمان های آموزشی و آزمایشگاه سایت دانشکده کشاورزی

 

 

==============================================================

تمامی حقوق برای دانشگاه لرستان محفوظ می باشد.طراحی و پشتیبانی: واحد فناوری اطلاعات