ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: جمعه ٢٢ فروردين ١٣٩٩
صفحه اصلی >  ارتباط با ما 

آدرس دانشــگاه

استان لرستان - شهرستان خرم آباد - كيلومتر 5 جاده تهران - سازمان مركزي دانشگاه لرستان - كدپستي 44316-68151 - صندوق پستي465

تلفن:   5- 33120001 و33120097  و 33120106 مرکز تلفن دانشگاه
پیش شماره خرم آباد:066

 

 

 

نام واحد

مستقیم

داخلی

تلفن خانه

33120001-5

  33120097

331200106

1101

حوزه ریاست و روابط عمومی

فکس دفتر ریاست

33120104


دفترریاست

33120100- 33120062

1105

دفترریاست

33120622

1107- 1103

مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی

33120401

1119

روابط عمومی

33120101

1244

گروه همکاری های علمی بین المللی

33120067


مدیریت هسته گزینش

33120616

1259-1260-1261

مدیردفتر حقوقی

33120108

1211

اداره امور قراردادها و رسیدگی به شکایات

-

1210

اداره امور حقوقی

-

1212

دبیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

33120737

1219

گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

33120332

1218- 1220

گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

33120117

1512

دفتر هماهنگی مراکز اقماری

-

1292

آبدارخانه حوزه ریاست

-

1288

حراست دانشگاه

مدیر حراست

33120093

1221

MPLS

33120057

-

معاون حراست


1208

اداره حفاظت فیزیکی و پرسنلی


1311

اداره حفاظت اسناد و مدارک


1304
مرکز بی سیم

33120402

1405

نهاد رهبری

دفتر نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه لرستان

33120071

1271

مدیر اجرایی نهاد دانشگاه لرستان

33120107

1268

معاون نهاد و دفتر نهاد واحد خواهران دانشگاه

33120068


دفتر نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاههای استان

33120589 فکس


دفتر هم اندیشی اساتید

-

1269

معاونت پشتیبانی و توسعه

دفتر معاون پشتیبانی

33120090

1115

مدیر امور اداری

33120084

1232

معاون امور اداری

33120340

1277

کارگزینی هیات علمی


1283

کارگزینی کارکنان


1279

مدیریت بودجه، تشکیلات، تحول اداری و بهره وری

33120091

1241

معاون بودجه، تشکیلات، تحول اداری و بهره وری

-

1247

گروه تشکیلات و طبقه بندی مشاغل

-

1251

گروه تحول اداری

-

1250

مدیر امور مالی

33120348

1232

مسئول دفتر مدیر امور مالی

-

1230

تلفن گویای امور مالی

33120098

-

اداره دریافت و پرداخت

-

1427-1226

اعتبارات

-

1235

صدور چک

-

1233

کارشناس اداره دریافت و پرداخت

-

1241

حسابداری تدارکات

-

1228

بایگانی امور مالی

-

1242

اداره رسیدگی به اسناد

-

1228

دبیرخانه رسیدگی به تخلفات اداری

-

1298

اداره استخدام انتصابات و ترفیعات

-

1280

کاربر رایانه

-

1282

دبیرخانه مرکزی

33120325

1239

کارپردازی

33120089

-

کارپردازی

33120326

1265

کارپردازی

33120470

1264

انبار مرکزی


-

واحد نقلیه

33120345

-

رئیس اداره فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

33120587

1296

کارشناسان اداره فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

33120087

1324

کارشناسان اداره فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

-

1275

بسیج اساتید

33120581

-

معاونت فرهنگی و اجتماعی

دفتر معاون فرهنگی

33120349

1213

مدیریت امور فرهنگی

33120113

-

بسیج دانشجویی واحد برادران

33120116

-

بسیج دانشجویی واحد خواهران

33120115

-

معاونت پژوهش و فناوری

معاون پژوهش و فناوری

33120092 - 33120085  نمابر

1123

دفتر معاون پژوهش و فناوری

33120092 - 33120085  نمابر

1121

مدیر امور پژوهشی و فناوری


1216

معاون مدیر پژوهشی و فناوری


1216

کتابخانه مرکزی

33120661

-

چاپ و نشر


1207

اداره خدمات پژهشی

33120065

1205

مدیریت ارتباط با جامعه و کار آفرینی

33120066

1290

معاون ارتباط با جامعه و کار آفرینی

33120066

-

رئیس گروه پژوهش های کاربردی

33120066

1297

رئیس گروه ارتباط با جامعه و کار آفرینی

33120066

1297

مدیر فناوری

33120119

1428

آزمایشگاه مرکزی

33120665

-

معاونت دانشجویی

دفتر معاونت دانشجویی

33120086

1111

مدیر امور دانشجویی

33120114

-

حسابداری دانشجویی


1285

دبیرخانه کمیته انضباطی


1236

دبیرخانه کمیسیون موارد خاص


1236

امور خوابگاهها

33120344

-

رئیس اداره تغذیه

33120083

-

خوابگاه زینب(س)


-

خوابگاه خدیجه(س)

33120626

-

خوابگاه رقیه(س)

33120629

-

خوابگاه معصومه(س)

33120627

-

تربیت بدنی

33249271

-

مرکز بهداشت

33120409

-

ستاد رفاهی دانشگاه

33120600

-

دندانپزشکی


-

صندوق رفاه دانشجویان


1516

سلف سرویس

33120336

-

دبیرخانه خوابگاه های خودگردان


1517

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

33120088

1203

کارشناسان معاونت آموزشی

-

1204

گروه امور استعدادهای درخشان

33120341

1273

مدیریت تحصیلات تکمیلی

33120739

1246

کارشناسان تحصیلات تکمیلی

33120111

1245

دبیرخانه هیات ممیزه

33120335

1262

رئیس هیات اجرایی جذب هیات علمی

-

1224

کارشناس مسئول دبیرخانه هیات اجرایی جذب هیات علمی

-

1223

کارشناس دبیرخانه هیات اجرایی جذب هیات علمی

-

1222

مدیر امور آموزشی

33120060

1626

معاون امور آموزشی

33120400

1627

کارشناسان اداره پذیرش و ثبت نام مشمولان + مهمانی و نقل و انتقال

-

1628

رئیس اداره پذیرش و ثبت نام مشمولان + مهمانی و نقل و انتقال

-

1629

اداره دانش آموختگان (صدور دانشنامه - تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات)

-

1630

کارشناسان اداره امتحانات ( بررسی پرونده آموزشیو صدور گواهینامه موقت)

-

1631

رئیس اداره امتحانات ( بررسی پرونده آموزشیو صدور گواهینامه موقت)

-

1632

واحد بایگانی

-

1634

واحد رایانه

-

1633

دفتر مدیر امور آموزشی و دبیرخانه آموزش کل

-

1625

دانشکده فنی و مهندسی

دفتر رئیس دانشکده

33120327

1501

معاونت پژوهشی


1505

معاونت آموزشی

33120738

-

آموزش دانشکده

-

1511

گروه عمران

-

1503

تحصیلات تکمیلی

-

1502

گروه برق

-

1504

گروه معدن

-

1509

گروه کامپیوتر

-

1506

گروه شهرسازسی

-

1507

گروه مکانیک

-

1508

امور عمومی دانشکده

-

1510

دانشکده علوم اقتصاد و اداری

رئیس دانشکده

33120112

-

دفتر رئیس دانشکده

33120102

-

اداره آموزش

-

1416

کارشناسان آموزش

-

1415

گروه اقتصاد و مدیریت

-

1413

مدیریت  آموزش -نحصیلات تکمیلی

-

1416

کارشناس آموزش و گروه اقتصاد

-

1413

امور عمومی دانشکده

-

1425

دفتر تاسیسات

-

1401

شرکت تاسیسات

-

1404

مرکز پیام

-

1405

دانشکده ادبیات

دفتر ریاست

33120069

1403

امور عمومی

-

1402

آموزش

-

1424

تحصیلات تکمیلی

-

1412

معاون پژوهشی

33120647

1409

گروه زبان و ادبیات فارسی

-

1406

گروه زبان و ادبیات انگلیسی

-

1414

گروه معارف

-

1429

گروه تربیت بدنی

-

1407

گروه باستان شناسی

-

1418

گروه جغرافیا

-

1419

گروه حقوق

-

1423

گروه تاریخ

-

1420

گروه علوم سیاسی

-

1421

گروه روانشناسی

-

1426

گروه زبان و ادبیات عربی

-

1427

گروه علوم تربیتی

-

1417

معاونت آموزشی

33120328

1422

فارغ التحصیلان

-

1430

دانشکده علوم پایه

ریاست دانشکده

33120611

1774

دفتر ریاست

-

1700

معاون پژوهشی و فناوری

-

1781

معاون آموزشی دانشکده

-

1775

کارشناس آموزش دانشکده

-

1745

کارشناس تحصیلات تکمیلی گروه شیمی

-

1770

کارشناس گروه شیمی

-

1773

مدیر گروه شیمی

-

1779

تحصیلات تکمیلی دانشکده

-

1769

آموزش دانشکده

-

1778

گروه ریاضی

-

1733-1734

مدیر گروه ریاضی

-

1735

گروه آمار

-

1738

دبیرخانه دانشکده

-

1739

گروه زیست شناسی

-

1765

آزمایشگاه  زیست شناسی گیاهی

-

1771

آزمایشگاه زیست جانوری

-

1772

آقای الماسیان

-

-

دکتر علی بهاری

-

1706

دکترمهرداد دادستانی

-

1719

دکتر عبدالله یاری ودکتر محسن عادلی

-

1727

دکتر فرحمن حکیم پور وعباس دادخواه

-

1715

دکتر شاملویی ودکتر سوری


1740

مدیر امور عمومی دانشکده

33120609

1737

کارپردازی دانشکده

-

1744

آبدارخانه

-

1776

آقای محمدی

-

1794

خانم مددکار

-

1786

سایت دانشکده

-

1792

آزمایشگاه زمین شناسی زیرزمین

-

1791

FTIRآزمایشگاه

-

1766

گروه آمار و علوم کامپیوتر

-

1734

گروه فیزیک

-

1730

مدیر گروه فیزیک

-

1731

گروه زمین شناسی

-

1762

مدیر گروه زمین شناسی

-

1764

آزمایشگاه خانم امینی

-

1780

آزمایشگاه محاسباتی گروه فیزیک

-

-

کارشناس پژوهش

-

1783

آزمایشگاه مرکزی

33120665

-

دکتر نادر اسدیان فیلی

-

1716

دکتر رضاسپه وند

-

1711

دکتر علی کاکانژادی و دکترعابدین زبردستی

-

1726

دکتر رضا صادقی سرابی ودکتر سیف الله بهرامی کیا

-

-

دکتر بیرانوند ودکتر یاراحمدی

-

-

دکتر نظری و دکترعبدالرضا مصلایی

-

1710

دکتر رضا زارعی ودکتر ایرج مغفوری

-

1702

دکتر احمد احمدی ودکتر زهرا طهماسبی

-

1722

دکترفریده آذربانی ودکتر ناهید سرلک

-

-

دکترساریخانی و دکتر فرهپور ودکترقاسمی دهنوی

-

1705

دکترامین صالحی ودکتر همایون بهرامی ودکتر محمد رضا امامی

-

1713

دکتر سید پیمان هاشمی ودکتر علیرضا غیاثوند

-

-

دکتر مجتبی قاسمی ودکترعلی بارانی

-

-

دکتر امیرقاسم غضنفری ودکتربهمن غضنفری

-

-

دکتر علی ثامری ودکتر سید مرتضی میرافضل

-

-

دکتر علیرضا قلی پور

-

1743

دکتر امین جمشیدی

-

1748

دکتر حسن زمانیان

-

1763

دکتر اصغر خسروی

-

1742

اتاق فکر

-

1750

آزمایشگاه شیمی آلی

-

1758

دکتر حمید رضا شاملویی

-

1741

دکتر عباس دادخواه

-

1740

دکتر بیگلری

-

1746

خانم  دکتر زارعی

-

1787

آزمایشگاه شیمی تجزیه

-

1753

دانشکده دامپزشکی

دفتر رئیس دانشکده

33120109

1601

رئیس دانشکده

33120109

1602

آموزش دانشکده

-

1635

معاون آموزشی دانشکده

33120605

1615

بیمارستان دامپزشکی

33120649

-

تلفن گویای دانشکده

33120645-33120644

-

امور عمومی دانشکده

-

1624

گروه آموزشی پاتوبیولوژی

-

1636

گروه آموزشی علوم درمانگاهی

-

1637

آزمایشگاه میکروب شناسی

-

1638

آزمایشگاه انگل شناسی

-

1611

آزمایشگاه ویروس شناسی

-

1610

آزمایشگاه بیوشیمی

-

1612

آزمایشگاه بافت شناسی

-

1613

آزمایشگاه فیزیولوژی

-

1623

آزمایشگاه بهداشت

-

1620

دبیرخانه

-

1624

سایت رایانه

-

1621

نگهبانی

-

1614

دکتر محمد حسین قارونی

-

1604

دکتر محسن عباسی

-

1605

دکتر حسن نوروزیان

-

1606

دکتر قاسم فرجانی کیش - دکتر رائی

-

1607

دکتر امید دزفولیان

-

1608

دکتر احسان رشیدیان

-

1609

دکتر حسن نایب زاده

-

1616

دکتر علیرضا راکی - دکتر مسعود علیرضایی

-

1617

دکتر مجید طاعتی

-

1618

دکتر نعمت شمس

-

1619

دکتر حمید رضا شکرانی

-

1622

دانشکده کشاورزی

دفتر ریس دانشکده

33431917

2094

دفتر ریاست


2095

فکس دفتر ریاست

33431917

-

معاون آموزشی دانشکده

33431914

2005

امور عمومی

-

2020

معاونت پژوهشی

33430161

2002

مسئول آموزش

-

2013

کارشناس علوم خاک

-

2016

آزمایشگاه تغذیه دامی

-

2040

گروه منابع طبیعی

-

-

گروه آب

-

2014

آبدارخانه

-

2004

اتاق خدمات

-

2077

اتاق شورا

-

2092

آزمایشگاه باغبانی

-

2038

آزمایشگاه بیوتکنولوژی

-

2056

آزمایشگاه جنگل

-

2039

آزمایشگاه حشره شناسی

-

2035

آزمایشگاه زراعت(رحمتی)

-

2047

آزمایشگاه سم شناسی

-

2041

آزمایشگاه شیمی خاک

-

2079

آزمایشگاه علوم طیور

-

2042

آزمایشگاه فیزیک خاک(خاک عمومی)

-

2071

آزمایشگاه قارچ شناسی

-

2067

آزمایشگاه گیاه شناسی(طولابی)

-

2047

آزمایشگاه مرتع و آبخیزداری

-

2043

آزمایشگاه مرکزی

-

2078

انبار و مسئول خدمات

-

2010

انتظامات اداری

-

2076

انتظامات خوابگاه

-

2070

انتظامات درب ورودی

-

2084

بسیج برادران

-

2044

بسیج خواهران

-

2024

تاسیسات خوابگاه

-

2086

خانه فرهنگ

33431951

2032

تحصیلات تکمیلی دانشکده

-

2045

دفتر نهاد رهبری

-

2028

روابط عمومی

-

2092

سایت اداری طبقه بالا

-

2003

سایت کامپیوتر(ملک محمدی)

-

2081

سرپرست خوابگاه

-

2091

مجتمع خوابگاهی

33400193

2091

سلف سرویس

-

2093

کارپردازی دانشکده

-

2021

کارشناس آموزش دانشکده

-

2012

کارشناس گروه آب

-

2014

کارشناس گروه  باغبانی

-

2009

کارشناس گروه توسعه و بیو سیستم

-

2065

کارشناس گروه جنگل

-

2063

کارشناس گروه خاک

-

2016

کارشناس گروه زراعت

-

2018

کارشناس گروه شیلات و محیط زیست

-

2064

کارشناس گروه گیاهپزشکی

-

2011

کارشناس گروه مرتع

-

2062

کارشناس پژوهشی

-

2015

کارگاه آموزشی

-

2026

کتابخانه(خانم حیاتی)

-

2051

کلینیک دامپزشکی

-

2080

گلخانه

-

2090

مخابرات

-

2000-2001

معاونت پژوهشی

-

2002

هماهنگی اساتید

-

2052

دکتر احتشام نیا - دکتر مومیوند

-

2031

دکتر اسماعیلی-