اخبار

بازدیدهای مختلف گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه لرستان از حوزه‌های امتحانات پایان ترم دانشجویان

۱۴۰۱/۱۱/۰۳

مدیر گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه لرستان گفت: «در ایام امتحانات پایان نیم‌سال اول، بازدیدهای مختلف و مستمر میدانی از حوزه‌های امتحانات دانشگاه لرستان توسط ارزیاب‌ها انجام شد با این هدف که ساز و کارهای برگزاری امتحانات، سنجش و ارزیابی شود و کیفیت کار، ارتقاء یابد».

به گزارش روابط عمومی دانشگاه لرستان، دکتر داود میرزایی‌فر، به خبرنگار ما گفت: «حوزه کاری گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه لرستان، همه‌ی بخش‌های مختلف دانشگاه همچون آموزشی، پژوهشی است با این هدف که مشکلات و کمبودها براساس گزارش‌های تحلیلی دقیق و راهکارمحور، منعکس و در نهایت، رفع شوند».

دکتر میرزایی‌فر، افزود: «گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه لرستان، کارگروه‌های مختلفی دارد که برای بهبود شاخص‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه، تلاش می‌کنند».

وی، بیان کرد: «در بازدیدها و ارزیابی‌های مختلف از بخش‌های کاری دانشگاه لرستان، کمبودها و مشکلات برپایه گزارش‌ دقیق تحلیلی، به رئیس و معاونان محترم دانشگاه لرستان، منعکس می‌شوند».

مدیر گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه لرستان، تصریح کرد: «رویکرد کاری گروه، این است که براساس شاخص‌های استاندارد، به بخش‌های مختلف کاری دانشگاه، یاری برساند تا کمبودها و نقص‌ها، رفع شوند».

دکتر داود میرزایی‌فر، اظهار داشت: «خوشبختانه در بازدیدها از حوزه‌های امتحانات دانشکده‌ها، مشکل خاصی وجود نداشت؛ البته بایستی تلاش کرد هر ترم، امکانات و ساز و کارها نسبت به ترم قبل، تقویت و بهتر شوند».

دکتر میرزایی‌فر، افزود: «گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه در چارچوب اختیارات قانونی می‌تواند در همه حوزه‌های آموزشی، پژوهشی و سایر حوزه‌های کاری دانشگاه، ارزیابی و سنجش را انجام دهد».

مدیر گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه لرستان از عوامل برگزاری امتحانات پایان نیم‌سال اول دانشگاه لرستان، به‌خاطر اقدامات و زحمات، سپاس‌گزاری کرد.


۱۴۰۱/۱۱/۰۳ - ۱۸:۱۹
۴۱۵ بازدید