اخبار

انعقاد قرارداد همکاری آزمایشگاهی دانشگاه لرستان و دانشگاه صنعتی شریف

۱۴۰۱/۱۰/۰۶

قرارداد همکاری مشترک دانشگاه لرستان و دانشگاه صنعتی شریف درباره خدمات پردازش سریع (آزمایشگاه محاسبات سنگین)، منعقد و مبادله شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه لرستان، در راستای گسترش همکاری‌ها، ارتباطات و تعاملات بین‌دانشگاهی داخل کشور، قرارداد همکاری مشترک دانشگاه لرستان و دانشگاه صنعتی شریف با موضوع ارائه خدمات مرتبط با محاسبات و پردازش سریع (آزمایشگاه محاسبات سنگین)، به امضای دکتر حسین اسدی، رئیس مرکز پردازش سریع دانشگاه صنعتی شریف، به نمایندگی از دکتر حسن حدادپور، معاون پژوهش و فناوری این دانشگاه و دکتر علی فرمانی، رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان، به نمایندگی از دکتر مصطفی کرم‌پور، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه لرستان، رسید.

برمعیار این قرارداد، دو طرف توافق کردند خدمات آزمایشگاهی (محاسبات و پردازش سنگین) از سوی دانشگاه صنعتی شریف تا حداکثر ارزش اعتباری 120 میلیون تومان، به پژوهشگران و محققان دانشگاه لرستان، به‌ٌصورت رایگان، ارائه شود.

همچنین، دو طرف موافقت کردند در بخش پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی، به یکدیگر، خدمات مشترک ارائه دهند و از طرح‌ها، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های پژوهشی و تحقیقاتی مربوط به محاسبات و پردازش سنگین، حمایت بیشتری شود.

گفتنی اینکه آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان، در رتبه‌بندی سال 1400 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در فهرست 10 آزمایشگاه مرکزی برتر دانشگاه‌های کشور قرار گرفت.


۱۴۰۱/۱۰/۰۶ - ۲۱:۵۸
۵۷۲ بازدید