اخبار

افزایش بودجه پژوهشی دانشگاه لرستان از سه به یازده درصد

۱۳۹۶/۰۸/۰۹

رئیس دانشگاه لرستان گفت:«سهم بودجه‌ی پژوهشی دانشگاه لرستان از سه به یازده درصد بودجه‌ی دانشگاه افزایش یافته است».

دکتر خسرو عزیزی تشریح کرد:«پژوهش‌محوری کاربردی از ویژگی‌های دانشگاه‌های نسل سوم و چهارم است و رویکرد دانشگاه لرستان نیز در طول چهار سال گذشته، تقویت این مهم بوده است».

وی توضیح داد:«تجهیز آزمایشگاه‌های دانشگاه لرستان و خرید تجهیزات مدرن به ارزش بیش از ده میلیارد تومان برای تقویت پژوهش‌محوری در این دوره صورت گرفته و مراکزی همچون مرکز شتابدهی و کارآفرینی در دانشگاه لرستان برای حمایت از فناوران و حمایت از پژوهش‌های کاربردی در حوزه‌ی فناوری نیز در این دوره افتتاح شد».

 رئیس دانشگاه لرستان، بیان داشت:«مرکز شتابدهی و کارآفرینی تلاش می‌کند از روند تبدیل ایده به ثروت حمایت کند و این نیز در راستای تقویت پژوهش‌های کاربردی در جامعه است».

دکتر عزیزی گفت:«پژوهش به‌ویژه پژوهش‌های کاربردی، نقش مهمی در توسعه‌ی کیفی دانشگاه‌ها دارد و بایستی ارتباط بین دانشگاه و صنعت برمبنای پژوهش‌‌های کاربردی و براساس توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های استانی و منطقه‌ای تقویت شود».

وی از انجام کارهای مقدمه‌ای راه‌اندازی مرکز تحقیقات بلوط دانشگاه لرستان خبر داد:«برای مثال، از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های زیست‌محیطی استان لرستان، جنگل به ویژه جنگل‌های بلوط است و ما با توجه به معضلی همچون زوال بلوط، کوشش کرده‌ایم یک مرکز تخصصی تحقیقات بلوط در دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان ایجاد شود و هم‌اینک در مراحل پایانی اخذ مجوزهای نهایی این پروژه هستیم که رویکرد پژوهشی و تحقیقاتی کاربردی خواهد داشت».


 


۱۳۹۶/۰۸/۰۹ - ۰۰:۰۰
۳۱۶۰ بازدید