اخبار

تجهیز خوابگاه‌های دانشجویی پردیس کمالوند و دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان به وسایل ورزشی

۱۳۹۶/۰۸/۰۳

 

خوابگاه‌های دانشجویی پردیس کمالوند و دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان به وسایل ورزشی تجهیز شدند.

نوسازی و تجهیز سالن‌های بدنسازی دانشجویی دختران و پسران دانشگاه لرستان (که شامل مراکز اقماری همچون تجهیز مرکز آموزش عالی کوهدشت هم می‌شود) با هزینه‌ای بیش از یکصد میلیون تومان، انجام شده است و به تازگی در فضای باز بیرون از ساختمان‌های خوابگاهی خوابگاه‌های دانشجویی پردیس کمالوند و دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان نیز وسایل ویژه‌ی تمرین‌های ورزشی همگانی نصب شده‌اند و نصب این تجهیزات ورزشی در فضای بیرون از خوابگاه، نزدیک به 30 میلیون تومان اعتبار، به خود اختصاص داده است.

مدیریت تربیت بدنی دانشگاه لرستان را دکتر مسعود رحمتی عهده دار است.

عکاس: علی نظری  


 


۱۳۹۶/۰۸/۰۳ - ۰۰:۰۰
۴۸۶۵ بازدید