اخبار

برنامه‌ی کارگاه‌های آموزشی دانشجویی روش‌های تحقیق و مقاله نویسی علمی

۱۳۹۶/۰۷/۲۹

 

آشنایی با روشهای تحقیق از الزامات تحصیلی و موفقیت دانشجویان است.

در این راستا کارگاه‌های آموزش روشهای تحقیق با موضوعات مختلف علمی در دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان برگزار شده و می‌شوند.

برنامه دقیق زمانی این کارگاهها در تصویر قابل مشاهده است. دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان روبه‌روی فرودگاه خرم‌آباد است.   


 


۱۳۹۶/۰۷/۲۹ - ۰۰:۰۰
۲۹۱۵ بازدید