اخبار

اولین جلسه کمیسیون مدیریت و اقتصاد و تصویب هفت طرح پژوهشی پیشنهادی ادارات

۱۳۹۶/۰۴/۲۶

 

در اولین جلسه‌ی کمیسیون تخصصی مدیریت و اقتصاد که به ریاست رئیس دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه لرستان، دکتر مسعود طاهری نیا برگزار شد، از 9 عنوان طرح پژوهشی پیشنهادی ادارات استان، هفت طرح، مورد موافقت کمیسیون قرار گرفت.

ریاست کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری لرستان برعهده استاندار، مهندس هوشنگ بازوند و دبیر این کارگروه، رئیس دانشگاه لرستان، دکتر خسرو عزیزی است.

کمیسیون تخصصی مدیریت و اقتصاد که زیرمجموعه کارگروه است با هدف تعیین و تصویب اولویت‌های پژوهشی ادارات استان، تشکیل می‌شود.

این کمیسیون 11 عضو دارد که سه عضو آن از اعضای هیئت علمی دانشگاه و مابقی، نمایندگان ادارات هستند.  

جلسه‌‌ی کمیسیون، صبح روز دوشنبه 26 تیرماه تشکیل شد.

دکتر طاهری نیا می‌گوید:«طرح‌های پژوهشی تصویب شده متناسب با پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های استان لرستان است».

 


 


۱۳۹۶/۰۴/۲۶ - ۰۰:۰۰
۳۱۷۰ بازدید