اخبار

بازدید معاون اداری، مالی وزیر علوم و مدیرکل نظارت بر طرح‌های عمرانی وزارت علوم از بخش‌های مختلف دانشگاه لرستان

۱۳۹۶/۰۴/۲۱

معاون اداری، مالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مدیرکل نظارت بر طرح‌های عمرانی این وزارتخانه از بخش‌های مختلف عمرانی دانشگاه لرستان بازدید کردند.

صبح روز چهارشنبه 21 تیرماه، دانشگاه لرستان میزبان معاون اداری، مالی وزارت علوم،دکتر حسین عسکریان‌ابیانه و مدیرکل نظارت بر طرح‌های عمرانی وزارت علوم، دکتر مهر‌اله رخشانی‌مهر بود که از بخش‌های مختلف عمرانی دانشگاه لرستان بازدید کردند.

آنها که رئیس دانشگاه لرستان، دکتر خسرو عزیزی و معاون پشتیبانی و توسعه دانشگاه، دکتر محمد جعفری و مدیران دانشگاه، همراهی‌شان می‌کردند ابتدا به دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه لرستان رفتند که ریاست آنرا دکتر جهان‌شیر شاکرمی عهده‌دار است.

از پروژه‌های عمرانی از جمله ساختمان در حال ساخت آموزشی دانشکده کشاورزی و در حال ساخت آزمایشگاهی این دانشکده بازدید شد و رئیس دانشگاه لرستان و رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی نیز توضیحات لازم را ارائه کردند.

از مزرعه پرورش گیاهان دارویی و آزمایشگاه‌های پیشرفته آب و خاک دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی نیز بازدید شد و بعد از آن بازدیدها از سایت مرکزی دانشگاه لرستان واقع در منطقه کمالوند رقم خورد.

در سایت مرکزی دانشگاه لرستان نیز، هیئت آمده از تهران بر مزار سه شهید گمنام حاضر شدند و به مقام شامخ شهیدان ادای احترام کردند.

آنها از پروژه‌های عمرانی و زیرساختی همچون ساختمان در حال ساخت مرکزی دانشگاه لرستان و ساختمان در حال ساخت آمفی تئاتر دانشگاه و نیز ساختمان در حال ساخت توسعه دانشکده علوم پایه بازدید کردند و از نزدیک  توضیحات مقامات و مدیران دانشگاه لرستان را شنیدند.

شرکت در چهارمین نشست معاونان اداری، مالی دانشگاه‌های منطقه پنج کشور و همچنین شرکت در جلسه شورای دانشگاه لرستان از برنامه‌های این سفر کاری بود.  دانشگاه لرستان 9 هزار و 300 دانشجو و 270 عضو هیئت علمی دارد.

در مدت سه سال گذشته، پروژه‌های متعدد عمرانی از جمله ساخت ساختمان مرکزی دانشگاه لرستان، سالن آمفی‌تئاتر، ساختمان آموزشی دانشکده کشاورزی، ساختمان آزمایشگاه دانشکده کشاورزی و آزمایشگاه مرکزی شماره دو دانشگاه، حصارکشی پیرامون سایت مرکزی دانشگاه و گازرسانی به دانشگاه لرستان (منطقه کمالوند) از مهم‌ترین پروژه‌های دوره سه ساله‌ی اخیر بوده است.


 


۱۳۹۶/۰۴/۲۱ - ۰۰:۰۰
۴۶۵۰ بازدید