اخبار

دکتر یاراحمدی مدیرعامل صندوق رفاه هیئت علمی دانشگاه لرستان شد

 

 

دکتر داریوش یاراحمدی، مدیرعامل صندوق رفاه هئیت علمی دانشگاه لرستان شد.

جلسه اعضای هئیت مدیره صندوق، هشتم خردادماه، در اتاق رئیس دانشگاه لرستان، دکتر خسرو عزیزی برگزار و به اتفاق آراء، دکتر داریوش یاراحمدی، به‌عنوان مدیرعامل صندوق رفاه هیئت علمی دانشگاه لرستان انتخاب شد.

تاکنون، دکتر علی‌یاور عزیزپور مدیرعامل صندوق رفاه اعضای هیئت علمی دانشگاه لرستان بوده است.

در روز اول خردادماه، انتخابات برای انتخاب اعضای هیئت مدیره صندوق رفاه هیئت علمی دانشگاه لرستان برگزار شد و به ترتیب آراء، افراد ذیل به‌عنوان اعضای هئیت مدیره صندوق رفاه هیئت علمی دانشگاه لرستان، انتخاب شدند:

دکتر داریوش یاراحمدی؛

دکتر قاسم صحرایی؛

دکتر علی‌یاور عزیزپور؛

دکتر علی سوخته‌زاری؛

همچنین در آن انتخابات، دکتر علی حیدری نیز به‌عنوان «بازرس» انتخاب شد.

دانشگاه لرستان 270 عضو هیئت علمی دارد.

 


۱۳۹۶/۰۳/۰۹ - ۰۰:۰۰
۳۱۵۱ بازدید