ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: دوشنبه ١٦ تير ١٣٩٩
خانه
داریوش حسنوند
آخرین مدرک تحصیلی: دکترا
رشته تحصیلی: علوم اقتصادی
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي اقتصاد و حسابداری
دانشکده: اقتصاد
ایمیل دانشگاهی: hassanvand.d@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: hassanvand.d@gmail.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. دکتری علوم اقتصادی

 2. کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

 3. کارشناسی علوم اقتصادی

مقالات علمی پژوهشی
 1. اثرات آستانه ای اندازه دولت بر نابرابری توزیع درآمد در ایران

 2. اثرات توسعه ی مالی بر کاهش فقر در ایران

 3. اثر ساختارجمعیت بر رشد اقتصاد ایران

 4. تاثیر شوک‌های ساختاری بر بی‌ثباتی تولید در اقتصاد ایران

 5. تحلیل تجربی حاکمیت رابطه ماندل بین نرخ بهره و تورم در ایران: رهیافت فضا حالت

 6. نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی در ایران: یک تحلیل هم حرکتی زمانی- مقیاسی

 7. بررسی تأثیر توسعه مالی بر عرضه صادرات غیر نفتی با کاربرد الگوی ARDL،مورد ایران 1388-1358

 8. بررسی درون¬زایی عرضه¬ی پول ایران (رویکرد آزمون مستقیم)

 9. تأثير ابداعات مالي (در بخش بانکی) بر تقاضاي پول در ايران

 10. اندازه گیری فقر (نسبی) در ایران با استفاده از چارچوب فقر فازی

 11. پول گرایان و نوسان گردش پول ایران

 12. بررسی رابطه بلندمدت بین متغیرهای تابع تقاضای واردات با استفاده از روش-های همگرایی

 13. بررسی رابطه رشد صادرات و رشد اقتصادی

 14. شدت تحریم ها و فقر در ایران: لزوم لغو تحریم ها از منظر حقوق بشر

 15. بررسی نقش سرمایه گذاری خارجی بر رشد اقتصادی کشور در بخش های مختلف

سایر مقالات چاپ شده
 1. تأثیر تحریم‌ها بر صادرات غیرنفتی ایران؛ رویکرد سری زمانی ساختاری (علمی-ترویجی)

 2. حد آستانه‌ای توسعه مالی و مصرف انرژی در ایران(علمی-ترویجی)

 3. ارتباط ارزش افزوده اقتصادی و مصرف آب در بخش کشاورزی و صنعت(علمی-ترویجی)

پایان نامه ها
شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. تأثیر تحریم و تورم بر رشد اقتصادی ایران

 2. بررسی تأثیر درآمدهای مالیاتی بر رشد اقتصادی و چرخه‌های تجاری (مطالعه موردی: کشور ایران)

 3. مصرف، اسراف و تبذیر از منظر قرآن کریم

 4. تحلیل موانع جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در استان اصفهان و ارائه بسترهای لازم

 5. کشف و بررسی وجود یا عدم وجود تآثیرگذاری اعتماد به نفس بیش از حد مدیریت مدل(کمپل و گالمیر)بر حق الزحمه حسابرسی

 6. تأثیر انحراف و بی ثباتی نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی در ایران: رویکرد ناترکس

 7. بررسی تآثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیریت بر حق الزحمه حسابرسی، در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 8. تخمین تابع هزینه و الگوی بهینه قیمت گذاری آب در شرکت آب و فاضلاب استان لرستان

 9. بررسی تأثیر دوره تصدی مدیران ارشد بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

 10. سیر تحولات شاخص رقابت‌پذیری ایران با تأکید بر نهاده‌ها

 11. نوسانات نرخ ارز و تجارت ؛ نقش محدودیت های اعتباری در اقتصاد ایران

کتب منتشر شده
 1. برنامه ریزی و سیاست توسعه

 2. اقتصاد خرد

افتخارات کسب شده
  پروژه ها و طرح های پژوهشی
  1. 1- بررسی جنبه¬های اقتصادی و برآورد خط فقر در مناطق شهری استان لرستان

  2. 2- تخمین وارزیابی تابع تقاضای مسکن با استفاده از مدل قیمت هدانیک- مطالعه موردی شهرستان بروجرد در سال 1384

  3. شناسایی زیر بخش‌های صنعتی آسیب پذیر کشور در برابر تحریم های اقتصادی و ارائه راهکارهای اقتصاد مقاومتی برای مقاوم سازی صنایع کشور در برابر تحریم ها

  4. برآورد شاخص شرایط پولی تعمیم یافته متناسب با اقتصاد ایران: رهنمود سیاست¬ پولی

  سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
   سوابق اجرایی
   1. معاون آموزشی دانشکده

   2. مدیر مالی دانشگاه

   3. مدیر پژوهشی دانشگاه

   4. مدیر گروه اقتصاد

   جزوات دانشگاهی
   علاقه مندی ها
    اطلاعات تکمیلی