ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: دوشنبه ١٦ تير ١٣٩٩
خانه
محسن عارف نژاد
آخرین مدرک تحصیلی: دکترا
رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی گرایش منابع انسانی
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشی مدیریت
دانشکده: اقتصاد
ایمیل دانشگاهی: arefnezhad.m@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: arefmohsen2@gmail.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. کارشناسی مدیریت صنعتی- دانشگاه شهید بهشتی

 2. کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی -دانشگاه اصفهان

 3. دکتری مدیریت بازرگانی گرایش منابع انسانی - دانشگاه لرستان

مقالات علمی پژوهشی
 1. اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت منابع انسانی الکترونیک در راستای کلاس جهانی

 2. تحلیل و اولویت بندی عوامل مدیریت کیفیت فراگیر(TQM) موثر بر عملکرد مالی با رویکرد تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی گروهی – با مطالعه موردی در صنعت مواد غذایی

 3. تبیین عوامل مؤثر برموفقیت سیستم های اطلاعاتی: عوامل سازمانی و یادگیری سازمانی

 4. بررسی تاثیر سیرت نیکو و کیفیت زندگی کاری بررفتارشهروندی سازمانی(مطالعه موردی دانشگاه اصفهان)

 5. بررسی تبیین محصولات در کلاس جهانی با به کار گیری مدیریت کیفیت فراگیر (TQM)(موردکاوی: صنعت خودروسازی)

 6. تحلیل و رتبه بندی عوامل موثر بر بهبود کیفیت آموزشی (مطالعه موردی: دانشگاه اصفهان)

 7. تحلیل و بررسی تاثیر رهبری معنوی بر انگیزش درونی کارکنان با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری (مورد مطالعه : دانشگاه اصفهان)

 8. تحلیل عوامل موثر بر اجرای موفقیت آمیز شش سیگمای ناب در راستای تولید در کلاس جهانی (مورد کاوی صنعت لوازم خانگی)

 9. بررسی تاثیر سیرت نیکوی مدیران بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان(مورد مطالعه : دانشگاه اصفهان)

 10. تحلیل وبررسی تاثیر رهبری معنوی وعدالت سازمانی بر کیفیت زندگی کاری(مطالعه موردی: دانشگاه اصفهان)

 11. تحلیل تاثیر سرمایه های روانشناختی بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی(مطالعه موردی سازمان صنایع ومعادن استان اصفهان)

 12. تحلیل تاثیر رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه های روانشناختی بر سرمایه های اجتماعی(مطالعه موردی: دانشگاه اصفهان )

 13. اولویت بندی شاخص های توسعه پایدار شهری با رویکرد تجزیه وتحلیل سلسله مراتبی گروهی (مطالعه موردی شهر اصفهان)

 14. تعیین واولویت بندی موانع اجرای RFID در مدیریت زنجیره تامین (مورد کاوری صنعت مواد غذایی)

 15. بررسی وتحلیل تاثیر مدیریت کیفیت فراگیر ویادگیری سازمانی بر عملکرد نوآوری (مطالعه موردی شرکت زمزم اصفهان)

 16. نقش میانجیگری انصاف ادراک‌شده در رابطه بین عدالت سازمانی و عملکرد کارکنان

 17. وظایف مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمان: با بررسی نقش سرمایه‌های اجتماعی و روان‌شناختی

 18. بررسي ورتبه بندي عوامل مؤثربرريسك عملياتي بانكداري الكترونيكي در بانك مسكن (مطالعه موردی : شعب بانک مسکن در استان لرستان)

 19. نقش میانجیگری انصاف ادراک‌شده در رابطة بین عدالت سازمانی و عملکرد کارکنان

 20. بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر سرمایه فکری و استراتژی های مدیریت دانش با اثر تعدیلی چابکی سازمان

 21. Prioritization of Factors Affecting the Success of Information Systems with AHP (case study: of Industries and Mines Organization of Isfahan Province)

 22. Investigates relation between organizational health and employee empowerment (Yasouj University case study)

 23. Prioritizing the Competence of Parliament Members in Iran

 24. رتبه بندی رویکردهای مناسب در بهبود کیفیت آموزشی با استفاده از مدل تلفیقی تصمیم گیری چند معیاره

 25. تحلیل شاخص های توسعه پایدار شهری با رویکرد AHP

 26. ارزیابی کتابخانه های دانشگاه اصفهان در به کار گیری مدیریت دانش برای بهبود کیفیت خدمات با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها

 27. مسئله انتخاب تامین کننده، ادغام DEAو با رویکرد هزینه کل مالکیت وAHP

 28. تحلیل واولویت بندی ابزارهای مدیریت دانش در راستای نوآوری

 29. تاثیر مدیریت دانش بر خلاقیت ، نوآوری ویادگیری سازمانی

 30. تاثیر رهبری قابل اعتماد بر سرمایه روانشناختی و خلاقیت کارکنان

 31. تأثیر فضای اخلاقی بر تعلق‌خاطر سازمانی معلمان- نشریه علمی پژوهشی مدیریت مدرسه

 32. بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر عوامل موثر در مدیریت دانش

 33. بررسی علل تعطیلی صنایع در استان لرستان با استفاده از رویکرد دلفی فازي- کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت وحسابداری

 34. بررسی تاثیر سبک رهبري تحول آفرین و مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی- کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت

 35. بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر کارآفرینی

 36. شناسایی و اولویت بندی عوامل ایجاد فلات زدگی شغلی در سازمان های دولتی با استفاده از روش Delphi Fuzzy- نشریه فرآیند مدیریت وتوسعه

 37. طراحی مدلی در جهت استقرار نظام مدیریت استعداد در مدارس با استفاده از رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM)- نشریه علمی پژوهشی مدیریت مدرسه

 38. تاثیر فرهنگ سازمانی(انسان گرا، موفقیت گرا) بر نوآوری با نقش میانجی شادی کارکنان ( مورد مطالعه: کارکنان جهاد کشاورزی استان همدان)- فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی

 39. اثر جهت گیری مسیر شغلی متنوع بر قابلیت استخدامی کارکنان با نقش میانجی سرمایه مسیر شغلی - مدیریت دولتی دانشگاه تهران

 40. اثر ارزش‌های کاری برجهت‌گیری مسیر شغلی متنوع و بدون مرز با نقش میانجی شخصیت نیروی کار- فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دانشگاه شهید بهشتی

 41. اثر معنویت سازمانی بر آنومی سازمانی با تاکید بر نقش میانجی اخلاق کار (مورد مطالعه: دانشگاه لرستان)- نشریه علمی پژوهشی مدیریت در دانشگاه اسلامی

 42. تحلیل شاخصه های هویت رهبری اصیل در راستای بهسازی منابع انسانی با استفاده از رویکرد فرآیند رتبه بندی تفسیری (IRP)- نشریه علمی پژوهشی مدیریت عمومی

 43. اثر اشتیاق کارآفرینانه بر گرایش به کارآفرینی با تأکید بر هوشیاری کارآفرینانه - نشریه نوآوری و ارزش آفرینی

 44. رابطه قلدري سازماني و اخلاق حرفه اي- نشریه علمی پژوهشی اخلاق در علوم و فناوری

 45. بررسی راهکارهای مدیریت ریسک خشک‏سالی کشاورزی در استان لرستان با استفاده از تکنیک دلفی فازی- مجله علمی پژوهشی تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران

 46. اثر سرمایه ساختاری بر کاهش فساد اداری با نقش میانجی انگیزه های فردی ارتکاب فساد- نشریه مدیریت دولتی دانشگاه تهران

 47. اثر مهارت شبکه‌سازی بر موفقیت مسیر شغلی با نقش میانجی قدرت ارتباطات- مقاله علمی پژوهشی پژوهش های مشاوره

 48. اثر جهت‌گیری انگیزاننده هدف بر گرایش به مسیرهای شغلی بدون مرز و متنوع-نشریه مشاوره شغلی و سازمانی

 49. تحلیل تسلط ریسک های منابع انسانی در تضعیف سرمایه انسانی در سازمان ورزش و جوانان با استفاده از فرآیند رتبه بندی تفسیری (IRP)- نشریه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت ورزشی

 50. تحلیل اثر فرهنگ بوروکراتیک بر نامرئی شدن کارکنان با نقش میانجی رهبری منفعلانه (مورد مطالعه: سازمان های دولتی استان لرستان)- مدیریت فرهنگ سازمانی

 51. رابطه قلدری سازمانی بر سکوت سازمانی با نقش میانجی نقض قرارداد روانشناختی-دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی

 52. اثر رهبری منفعلانه بر سایبرلوفینگ کارکنان با نقش میانجی انزوای کاری (مورد مطالعه: اداره کل ورزش و جوانان استان لرستان)- پژوهش در علوم ورزشی

 53. اثر سرمایه ساختاری سبز بر مدیریت پسماند صنعتی با نقش میانجی فرهنگ سازمانی سبز (مورد مطالعه: فولاد مبارکه اصفهان )- نشریه پژوهش های محیط زیست

 54. واکاوی راه‏کارهای مدیریت بحران خشکسالی کشاورزی (مورد: استان لرستان)- نشریه جغرافیا و روابط انسانی

 55. شناسایی و تبیین اثرگذارترین و اثر پذیرترین مولفه های موثر بر گرایش دانش آموزان به واندالیسم با روش دیمتل فازی- نشریه پژوهش های کاربردی در روانشناسی

 56. رابطه رهبری اقتدارگرا با رفتارهای انحرافی کارکنان در محل کار با نقش میانجی نقض قرارداد روانشناختی- نشریه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

 57. مدل ارتقای چابکی سازمانی مبتنی بر انعطاف‌پذیری منابع انسانی در صنعت بانکداری-فصلنامه مطالعات منابع انسانی

 58. فرهنگ بوروکراتیک و سایبرلوفینگ کارکنان: تحلیل نقش میانجی تنبلی سازمانی (مورد مطالعه: سازمان های دولتی استان لرستان) -پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران

 59. شناسایی شایستگی های نمایندگان مجلس شورای اسلامی با استفاده از تکنیک دلفی فازی

 60. شناسایی و اولویتبندی عوامل ایجادکننده فلاتزدگی شغلی در سازمانهای دولتی با استفاده از روش دلفی فازی

 61. طراحی مدل رهبری کوانتومی در سازمان های دولتی با استفاده از رويکرد مدل سازی ساختاری تفسیری- نشریه چشم انداز مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی

 62. شناسایی و اولویت بندی مؤلفه‌های شایستگی‌های مدیران مدارس با تأکید بر مدیریت اسلامی - نشریه مدیریت مدرسه

 63. شناسایی و اولویت بندی عوامل ایجاد کننده اینرسی با استفاده از روش دلفی فازی

 64. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل ایجاد‌کننده آنومی سازمانی با استفاده از روش دلفی فازی- نشریه پژوهش های نوین تصمیم گیری دانشگاه تربیت مدرس

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. تبیین و ارائه راهکارهای بهبود فضای کسب و کار در بخش خدمات- کنفرانس مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران

 2. بررسی تاثیر استراتژی های منابع انسانی بر سرمایه فرهنگی - کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد،توانمندی صنعت گردشگری در توسعه

 3. سنجش فرهنگ سازمانی در دانشگاه لرستان بر اساس مدل دنیسون- پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری ومدیریت

 4. تحلیل ارتباط شایستگی های استراتژیک مدیران با رفتار نوآورانه کارکنان- کنفرانس مطالعات نوین در اقتصاد، مدیریت و حسابداری

 5. تحلیل ارتباط شایستگی های استراتژیک مدیران با رفتار نوآورانه کارکنان- کنفرانس مطالعات نوین در اقتصاد، مدیریت و حسابداری

 6. تعیین واولویت بندی دوره های آموزشی و شاخص های عملکرد آن ها در شرکت گاز استان اصفهان بر اساس نیازمندی های شغلی با استفاده از فن گسترش کارکرد کیفیت (QFD) -کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی

 7. بررسی رابطه تصمیم گیری عقلایی بر عملکرد مالی - کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد،توانمندی صنعت گردشگری در توسعه

 8. انتخاب تامین کننده مناسب با رویکرد ANP

 9. کاربرد تحلیل پوششی داده ها در تجزیه وتحلیل کارائی عملکرد منابع انسانی

 10. بررسی تاثیر هوش سازمانی بر تولید علم در دانشگاههای شهر خرم آباد

 11. اولویت بندی فاکتورهای سازمانی موثر بر موفقیت MIS با رویکرد AHP

 12. ارزیابی کارایی خدمات بانکی در بانکها با روش تحلیل پوششی داده ها

 13. اولویت بندی عوامل موثر بر افزایش بهره وری با رویکرد AHP FUZZY- کنفرانس مطالعات نوین در مدیریت

 14. بررسی رابطه عملکرد مالی و منابع مشهود و نامشهود در شرکت بیمه دانا- کنفرانس مطالعات نوین در مدیریت

 15. بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر کارآفرینی

 16. بررسی تاثیر مولفه های رهبری تحول آفرین بر تحول سازمانی- کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت

 17. بررسی تاثیر مولفه های رهبری تحول آفرین بر تحول سازمانی- کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت

 18. بررسی علل تعطیلی صنایع در استان لرستان با استفاده از رویکرد دلفی فازي- کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت وحسابداری

 19. بررسی تاثیر سرمایه فکری بر تسهیم دانش

 20. تاثیر فناوری اطلاعات بر رشد اقتصادی

 21. بررسی تاثیر سرمایه های روانشناختی بر بهزیستی روانشناختی در دانشجویان دانشگاه اصفهان

 22. تحلیل واولویت بندی ابزارهای مدیریت دانش در راستای نوآوری

 23. رتبه بندی رویکردهای مناسب در بهبود کیفیت آموزشی با استفاده از مدل تلفیقی تصمیم گیری چند معیاره

 24. بررسی تاثیر مولفه های رهبری تحول آفرین بر تحول سازمانی- کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت

 25. مقایسه رویکردهای DEA و AHP در رتبه بندی بخش ها ی مختلف بیمارستان

 26. شناسایی راهکارهای تسریع در تبدیل استان لرستان به بندر خشک با استفاده از رویکرد تحلیل عاملی تاییدی

 27. طراحی مدل انتخاب استراتژی قیمت گذاری شرکت های ساختمانی در دوران رکود با استفاده از ترکیب روش BSC و AHP

 28. پایش فضاي کسب وکار در استان لرستان در راستاي جذب و توسعه سرمایه گذاري- کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
  1. عضو دفتر استعداد درخشان دانشگاه لرستان

  2. پژوهشگر برتر دانشگاه لرستان در سالهای 92 و 93

  3. پژوهشگر برتر استان در حوزه دانشجویی سالهای 92 و93

  پروژه ها و طرح های پژوهشی
  1. بررسی چالش های توسعه سرمایه گذاری واشتغال در استان لرستان

  2. پایش فضای کسب وکار در استان لرستان

  3. بررسی قوانین ومقررات مالی محاسباتی بخش دولتی در راستای اجرای مفاد بند (89) قانون بودجه سال 1391

  4. آسیب شناسی و سنجش کیفیت خدمات بیمه ای به مردم از سوی شرکت های بیمه در استان لرستان

  5. بررسی دلایل عدم رعایت قانون برگزاری مناقصات در دستگاه های اجرایی استان لرستان و ارائه راه کار

  6. بررسی علل تعطیلی صنایع در استان لرستان

  7. بررسی علل عدم نظارت پذیری مدیران دستگاههای اجرایی

  8. بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر گرایش به کار آفرینی در صنایع مواد غذایی، دارویی در استان لرستان

  9. طراحی مدل موانع سرمایه گذاری در استان لرستان با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری و دلفی فازی

  10. بررسی میزان شناخت از خدمات بانکداری الکترونیک توسط مشتریان و کارکنان در بانک مسکن و مقایسه آن با چند بانک منتخب

  11. تدوین سند راهبردی دانشگاه لرستان در افق 1404

  12. شناسایی مولفه های موثر بر بهره وری در بخش های صنعت، کشاوری و خدمات در استان لرستان

  13. بررسی عوامل موثر بر افزایش نرخ بقای بنگاههای اقتصادی در استان لرستان

  14. بررسی راهکارهای افزایش سرمایه گذاری در استان لرستان

  15. بررسي عوامل مؤثر بر ايجاد حوادث ناشي از كار در كارگاههاي ساختماني استان لرستان

  سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
  1. اصول سازمان ومدیریت

  2. پژوهش عملیاتی1

  3. کاربرد کامپیوتر در مدیریت

  4. اصول علم اقتصاد

  5. مدیریت تولید پیشرفته – مقطع کارشناسی ارشد مدیریت- دانشگاه غیرانتفاعی نوآوران

  6. رفتار سازمانی پیشرفته– مقطع کارشناسی ارشد مدیریت- دانشگاه غیرانتفاعی نوآوران

  7. انتقال تکنولوژی– مقطع کارشناسی ارشد مدیریت- دانشگاه غیرانتفاعی نوآوران

  8. کیفیت وبهره وری– مقطع کارشناسی ارشد مدیریت- دانشگاه غیرانتفاعی نوآوران

  9. آمار و کاربرد آن در مدیریت 1

  10. روانشناسی کار

  11. مسائل نیروی انسانی در صنعت– مقطع کارشناسی ارشد مدیریت- دانشگاه غیرانتفاعی نوآوران

  12. سمینار در مدیریت صنعتی– مقطع کارشناسی ارشد مدیریت- دانشگاه غیرانتفاعی نوآوران

  13. کنترل پروژه- دانشگاه پیام نور واحد خرم اباد

  14. نگهداری وتعمیرات- دانشگاه پیام نور واحد خرم اباد

  15. مدیریت کیفت وبهره وری- دانشگاه پیام نور واحد خرم اباد

  16. کارسنجی وزمان سنجی- دانشگاه پیام نور واحد خرم اباد

  17. بررسی طرح های اقتصادی- دانشگاه پیام نور واحد خرم اباد

  18. مدیریت تولید

  19. آمار و کاربرد آن در مدیریت 2

  20. اخلاق و احکام کسب و کار

  21. مدیریت استراتژیک

  22. تحقیق در عملیات 2

  23. مدیریت منابع انسانی پیشرفته

  24. تئوری های سارمان

  25. سوابق اجرایی
    جزوات دانشگاهی
    علاقه مندی ها
     اطلاعات تکمیلی