ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
خانه
اميرهوشنگ نظر پوري
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: مديريت
رتبه علمی: دانشیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي مديريت
دانشکده: اقتصاد
ایمیل دانشگاهی: nazarpouri.a@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: ah.nazarpoori@yahoo.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. دارای مدرک لیسانس مدیریت بازرگانی از دانشگاه لرستان 1383-1380

 2. دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی از دانشگاه شهید بهشتی 1385-1383

 3. دارای مدرک دکتری مدیریت گرایش سیستم های اطلاعاتی و فنآوری اطلاعات از دانشگاه شهید بهشتی 1390-1386

مقالات علمی پژوهشی
 1. بررسي رابطه بين هوش سازماني و انعطاف پذيري منابع انساني در سازمان هاي دانش بنيان

 2. Empowerment of Organizational Knowledge Workers through Knowledge Strategies in National Iranian Petrochemical Products Industry

 3. بررسي عوامل موثر بر پذيرش سيستم يادگيري الكترونيكي بر اساس مدل پذيرش تكنولوژي

 4. سنجش و تبيين ميزان تأثيرات هوش هيجاني بر عوامل اجتماعي-رواني بهره وري نيروي انساني با تأكيد بر نقش ميانجي خلاقيت هيجاني

 5. ANALYSIS AND IDENTIFICATION OF COMPETITIVE POSITIONS OF COMPANIES OPERATING IN IRANIAN BATTERY INDUSTRY USING HIERARCHICAL ANALYSIS

 6. طراحی مدل رهبری کوانتومی در سازمان های دولتی با استفاده از رويکرد مدل سازی ساختاری تفسیری

 7. شناسایی و الویت بندی مولفه های دارایی های نامشهود سازمانی

 8. طراحی و تبیین مدل سیستمی مدیریت استعداد در دانشگاه ها

 9. بررسی نحوه شکل گیری هوشمندی رقابتی بر اساس رویکرد قابلیت های پویای مبتنی بر دانش )مورد مطالعه: کسب و کارهای کوچک و متوسط(

 10. بررسي تأثير رفتار هم خلقي ارزش مشتري بر ارائه خدمات نوآوران ه در سازمان؛ تبيين نقش رفتار شهروندي و رفتار مشاركتي

 11. Developing a model for application of electronic banking based on electronic trust

 12. Investigating the Influence of Emotional-Social Competencies on the Mental Health of the Staff Case study: Iran’s Dairy Industry

 13. Investigating the effects of emotional intelligence on social-mental factors of human resource productivity

 14. سنجش و تبیین میزان تأثیرات هوش هیجانی بر عوامل اجتماعی-روانی بهره وري نیروي انسانی با تأکید بر نقش میانجی خلاقیت هیجانی

 15. بررسي رابطة بين هوش سازماني و انعطاف پذيري منابع انساني در سازمانهاي دانش بنيان

 16. طراحی مدل سنجش خرده فرهنگهای سازمانی )مطالعة موردی: شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران(

 17. بر اساس مدل (ELS) بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش سیستم یادگیري الکترونیکی(TAM) پذیرش فناوري

 18. تأثیر رهبری معنوی و عدالت سازمانی برکیفیت زندگی کاری

 19. Investigating the effects of Total Quality Management (TQM)on employee and customer satisfaction

 20. Empowerment of Organizational Knowledge Workers through Knowledge Strategies in National Iranian Petrochemical Products Industry

 21. Investigating the effect of servant leadership on effectiveness of industrial managers

 22. ANALYSIS AND IDENTIFICATION OF COMPETITIVE POSITIONS OF COMPANIES OPERATING IN IRANIAN BATTERY INDUSTRY USING HIERARCHICAL ANALYSIS

 23. Investigating the effect of strategic and Szystematic management on development of social and cultural security

 24. The Relationship between Economic Value Added with Liquidity and Returns in Companies Listed in Tehran Stock Exchange

 25. شناسایی مؤلفه های الگوی آموزش و تربیت اسلامی مدیران نهادی در ایران

 26. واكاوي موانع كاربست موفق مديريتدانش در دانشگاهها (مورد مطالعه دانشگاه فرهنگيان)

 27. مشخص کردن و تعیین مؤلفه های الگوی آموزش و تربیت اسلامی مدیران نهادی جمهوری اسلامی ایران

 28. طراحی الگوی تربیت و آموزش مدیران نهادی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر مدل سازی ساختاری تفسیری و تحلیل MICMAC

 29. طراحی مدل دارايی های نامشهود سازمانی با استفاده از رويکرد مدل سازی ساختاری تفسیری

 30. شناسایی و رتبه بندی مولفه های رهبری اثربخش در سازمانهای فرهنگی هنری با رویکرد اسلامی ایرانی و با استفاده از روش دلفی فازی

 31. تحلیل شکاف خورده فرهنگ های سازمانی

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. {f:onvan}

کتب منتشر شده
 1. مدیریت مبتنی بر هوشمندی سازمانی

افتخارات کسب شده
  پروژه ها و طرح های پژوهشی
   سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
   1. سیستم های اطلاعاتی مدیریت-کارشناسی

   2. تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها-کارشناسی

   3. آمار و کاربرد آن در مدیریت-کارشناسی

   4. سیستم های اطلاعاتی پیشرفته-ارشد

   5. تحلیل آماری-ارشد

   6. تکنیک های کمّی در تصمیم گیری های مدیریتی-دکتری

   7. نظریه های پیشرفته ارتباطات سازمانی-دکتری

   8. روانشناسی کار-کارشناسی

   9. سوابق اجرایی
    1. مدیر گروه مدیریت بازرگانی از سال 90 تا 91

    2. رئیس مرکز آموزش عالی الشتر از سال 91 تا 93

    جزوات دانشگاهی
    علاقه مندی ها
    1. سیستم های اطلاعاتی

    2. تکنیک های کمّی

    3. سیستم های مدیریت دانش

    4. سیستم های هوشمندی سازمانی

    5. هوشمندی رقابتی

    6. ارتباطات سازمانی

    7. کاربردهای فنآوری اطلاعات در سازمان ها

    اطلاعات تکمیلی