Ar En
مريم مددکار حق جو
دکتر مريم مددکار حق جو
عضو هیات علمی گروه آموزشي زيست شناسي، دانشکده علوم پایه
صفحه شخصی
آخرین مدرک تحصیلی
دكترا
رشته تحصیلی
زيست شناسي -گرايش فيزيولوژي گياهي
رتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
گروه آموزشي زيست شناسي
دانشکده
علوم پایه
ایمیل دانشگاهی
madadkar.m@lu.ac.ir
ایمیل شخصی
m_madadkar@yahoo.com
پروفایل‌ها
سوابق تحصیلی
B.Sc علوم گیاهی (زیست شناسی)، دانشگاه شهید بهشتی، 1374
M.Sc فیزیولوژی گیاهی، (زیست شناسی)، دانشگاه اصفهان، 1378
Ph.D فیزیولوژی گیاهی (زیست شناسی)، دانشگاه اصفهان، 1385
مقالات علمی پژوهشی
سایر مقالات
پایان‌نامه
(راهنمایی، پایان نامه ارشد)- تعیین برخی خصوصیات فیزیولوژیک جلبک Dunaliella sp. (استخراج شده از ایران) در پاسخ به تغییر شرایط محیطی. رویامحمدخانی پردنجانی.(1392).
(راهنمایی، پایان نامه ارشد)- بررسي اثر پرايمينگ بر شاخصهاي جوانهزني و بهبود تحمل به تنش شوري در بذر گیاه يونجه .(Medicago sativa cv. کیومرث آرمند تراب (1393).
(راهنمایی، پایان نامه ارشد)- بررسي اثر تيمار‌هاي پرايمينگ بر شاخصهاي جوانهزني و بهبود تحمل به تنش خشكي بذر گیاه شبدر لاكي .(Trifolium incarnatum L.) یاسر سعیدی زاده (1393)
(راهنمایی، پایان نامه ارشد)-بررسي برخي تيمارهاي موثر بر ميزان بيومس در جلبك Dunaliella . فروغ اکبری (1394).
(راهنمایی، پایان نامه ارشد)- تاثيرتكنيك هاي پرايمينگ برشاخص هاي جوانه زني و شكست خواب بذر زرين گياه ( Dracocephalum kotschyi ). قناد رضوان (1394).
(مشاورت، پایان نامه ارشد شیمی) مقایسه روش استخراج نقطه ابری با روش میکرو استخراج مایع-مایع پخشی کنترل دمایی مبتنی بر استخراج و پیش تغلیظ کوئرستین-کاربرد جلبک ها به عنوان جاذب برای استخراج و جداسازی ترکیبات داروئی (مشاورت). فهیمه رسول زاده (1393).
(مشاورت، پایان نامه ارشد)- كاربرد جلبك اسپيرولينا براي آناليز تركيبات دارويي و تهيه يك حسگر نوري آگاروس براي آناليز يون هاي فلزي. الهام بازگیر (1394).
(راهنمایی، پایان نامه دکتری)Effects of ZnO nanoparticle on some morphophysiological and biochemical parameters in Nicotiana tobacco L. (Maryam M. Tirani, 2012-2016).
(راهنمایی، پایان نامه ارشد) بررسی تاثیر تکنیک های پرایمینگ در بهبود جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه تاج خروس (Celosia cristata L) در دمای پایین. ناهید رهنودی، 1396.
جزوات دانشگاهی
فعالیت‌ها
فیزیولوژی تنش ها (دکتری)
فیزیولوژی جذب (دکتری)
جذب و انتقال (کارشناسی ارشد)
فتوسنتز (کارشناسی ارشد)
ریخت زایی و اندام زایی گیاهی (کارشناسی)
تشریح و مورفولوژی گیاهی (کارشناسی)
فیزیولوژی گیاهی 1 و آزمایشگاه (کارشناسی)
فیزیولوژی گیاهی 2 و آزمایشگاه (کارشناسی)
فیزیولوژی رشد و نمو (کارشناسی)
سیستماتیک گیاهی 1 و آزمایشگاه (کارشناسی)
سیستماتیک گیاهی 2 و آزمایشگاه (کارشناسی)
ویروس شناسی (کارشناسی)
تکامل (کارشناسی)
زیست شناسی عمومی (کارشناسی کشاورزی)
پروژه‌ها
سوابق اجرایی
افتخارات
کتاب
فیزیولوژی گیاهی، جذب و انتقال مواد از خلال غشاء. تالیف و گردآوری، انتشارات دانشگاه اصفهان. شابک: 978-964-6478-95-6 . تاریخ انتشار ، سه دوره، سالهای 1383-1386-1392-دکتر منصور شریعتی، دکتر مریم مددکار حق جو
علاقه‌مندی ‌ها
اثیر نانوفلزت بر گیاهان و جلبک ها ، بیومس و تولیدات جلبکی، فرایندهای شکست خواب و جوانه زنی بذور گیاهی، فیزیولوژی تنش در گیاهان و جلبک ها و تاثیر تنش بر فتوسنتز و تولیدات جلبکی