Ar En
محسن  عبدالهي
دکتر محسن عبدالهي
عضو هیات علمی گروه آموزشی علوم سیاسی و حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
صفحه شخصی
آخرین مدرک تحصیلی
دكترا
رشته تحصیلی
علوم سياسي
رتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
گروه آموزشی علوم سیاسی و حقوق
دانشکده
ادبیات و علوم انسانی
ایمیل دانشگاهی
abdolahi.m@lu.ac.ir
ایمیل شخصی
mohsenlaw114@gmail.com
پروفایل‌ها
سوابق تحصیلی
Ph.D. in Politics,Tehran,SRBIAU,2004,thesis:The impacts of globalization on the management of political development
M.A. in Islamic Science and Politics,Tehran,ISU,1993-1995,thesis:A survey on the political thoughts of Ikwan-al-Safa
M.A. in Law,Tehran,USC,96,thesis:Identity theft on the base of electronic commercial transactions
 B.A. in Islamic Science and Politics,Tehran,ISU,1988-1992
93,B.A. in Law,Tehran
مقالات علمی پژوهشی
سایر مقالات
تعامل ريشه‌هاي اجتماعی-تاریخی نارضايتي و انقلاب اسلامی در ايرانISC
همراهی سطوح تحلیل سه گانه در شناخت و سنجش زمینه های انقلاب اسلامی ایرانISC
کنکاشی در مبانی فکری و روند تکوین اندیشه های فیلسوفان سیاسی در باب انقلابISC
نگاهی به رویکرد دانشگاهی در شناخت پدیده ی انقلاب با تأکید بر انقلاب اسلامی ایرانISC
مدیریت راهبردی مقام معظم رهبری در رابطه تعاملی امنیت ملی با منافع ملی و وحدت ملی- اسلامیISC
بررسی تطبیقی دیدگاه های نظری در آموزش و ارزشیابی سازمانی کشورهای در حال توسعه با محوریت روش تحلیلی اس.دبلیو.او.تی.ISC
آسیب شناسی و شیوه های رویارویی با سرقت هویت در فضای سایبرISC
رهیافت مبتنی بر توسعه به انقلاب ایران از تکوین تا تثبیتISC
سرقت هویت در بستر مبادلات تجاری الکترونیکی با تاکید بر نظام حقوقی ایرانISC
مواضع و چالش های سیاست خارجی ایران در دوران ریاست جمهوری روحانیISC
نگاهی تحلیلی به هرمنوتیک قرآنی از دیدگاه ملاصدراISC
بررسی مقایسه ای هرمنوتیک فلسفی از منظر هایدگر و ملاصدراISC
شناسایی و واکاوی عمده ترین آفات جامعه و حکومت از منظر امام علی(ع): ضعف اعتقادی و حاکمان ناشایستISC
جنبش های اجتماعی جدید و توسعه در قرن بیست و یکمISC
مدیریت و سازمان دهی نحله های فکری دین محور و تجدیدنظرخواهی در انقلاب اسلامی ایرانISC
A comparative attitude to seven capabilities of Islamic revolution in Iran/Georgia University/2018
The Facts and Acts of Neoliberalism/ISC/2018
A study on Classic and Modern Theories of Revolution_Germany/Rostock University/2018
China and The New World Order in 21st century: Decline of the U.S. Hegemony in Unipolar system-Germany/Rostock University/2018
The virtues and socio-political thoughts of Imam Ali (A.S)/ISC/2019
The Structure and Function of the Financial Action Task Force/ISC/2018
The Main Motives and Obstacles of Brexit for the UK/ISC/2018
مؤلفه های زندگی اجتماعی در اسلامISC
واکاوی و سنجش عمده ترین مشخصه های خانواده سالم با محوریت دیدگاه های امام علی(ع)ISC
پایان‌نامه
راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: جریان شناسی اتحادملی و انسجام اسلامی(با تأکید بر دیدگاه های امام خمینی و مقام معظم رهبری)(دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان)
راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی کلیات و مصادیق متردد مستثنیات دین در حقوق و فقه مداهب خمسه و آیین رسیدگی به آن(دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد)
راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی علل و عوامل امنیتی عدم الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی WTO از آغاز تا کنون(دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد)
مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد: تحلیل وضعیت آموزش حوزه فنی سازمان صدا و سیما با استفاده از ماتریسSWOT(دانشگاه علوم و تحقیقات تهران)
داوری پایان نامه کارشناسی ارشد: چگونگی شکل گیری انقلاب اسلامی در شهر اردبیل(دانشگاه شاهد)
مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی تاثیر اختلاف مرزی ایران و عراق و قرار داد 1975 بر جنگ تحمیلی عراق علیه ایران(دانشگاه لرستان)
مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد: تاثیر رفتار سیاسی مدیران بر اخلاق حرفه ای با میانجی گری سرمایه اجتماعی(دانشگاه لرستان)
داوری پایان نامه کارشناسی ارشد: مطالعه ابعاد شخصیتی و فعالیت های شعبان جعفری و طیب حاج رضایی در بستر تاریخ انقلاب سلامی (دانشگاه شاهد، زمستان 1399)
جزوات دانشگاهی
فعالیت‌ها
مبانی علم حقوق، حقوق بین الملل خصوصی، حقوق بين الملل عمومی، حقوق اساسی، حقوق مدنی۵ و حقوق تجارت الکترونیکی (گروه علوم سیاسی و حقوق)
مبانی علم سیاست، اندیشه های سیاسی در غرب و جامعه شناسی سیاسی (گروه علوم سیاسی)
مبانی جامعه شناسی، نوسازی و توسعه، جهانی شدن و سیاست، تئوری های انقلاب و انقلاب های جهان (گروه علوم سیاسی)
سیاست و روابط خارجی ایران در عصر پهلوی و انقلاب اسلامی ایران (گروه علوم سیاسی)
سیاست خارجی قدرت های بزرگ، شناخت ماهیت و عملکرد امپریالیسم (گروه علوم سیاسی)
سیره سیاسی پیامبر اعظم(ص)، اندیشه های سیاسی در اسلام و ایران، جنبش های اسلامی معاصر (گروه علوم سیاسی)
«مخاطرات انسانی» (گروه جغرافیا)، «انحرافات اجتماعی»، «تعاون و خدمات اجتماعی در اسلام» و «منابع مشارکت مردمی» (دانشگاه جامع علمی_کاربردی)
١)عضو هیأت علمی و تدریس در دانشگاه لرستان از ۱۳۷۴ تا کنون٢)تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی از ۱۳۷۵ تا کنون۳)تدریس در دانشگاه تهران، دانشگاه شاهد، دانشگاه ایران، دانشگاه پیام نور، دانشگاه علمی_کاربردی، مرکز آموزش مدیریت دولتی و حوزه علوم اسلامی
۲۶ سال تدریس تاریخ تحلیلی صدر اسلام، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران، تاریخ امامت، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی ایران در دانشگاه‌های کشور
پروژه‌ها
سوابق اجرایی
افتخارات
کتاب
جهانی شدن و مدیریت توسعه سیاسی
رویکردهای مطرح در ریشه یابی انقلاب ها و انقلاب اسلامی ایران
نظریه های انقلاب و انقلاب اسلامی ایران (ویراست اول)
نظریه های انقلاب و انقلاب اسلامی ایران (ویراست دوم/با تجدید نظر و اضافات)
علاقه‌مندی ‌ها
مسلط بر زبان‌های انگلیسی و عربی و آشنا با زبان های فرانسه و آلمانی در حد لازم
دارای گواهینامه کاربردی زیر در حوزه تخصصی مشاوره خانواده: Certificate of Completion on Family Psychology, PEC, ۲۰۲۰
شرکت در دوره های متعدد آموزشی و فرهنگی و اخذ گواهینامه های مربوطه در راستای فعالیت های دانشگاهی و اجرایی؛ کارگاه روش تدریس؛ کارگاه روش ارزشیابی آموزشی؛ کارگاه آموزش تدریس موفق و آموزش مجازی