ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: سه شنبه ١٧ تير ١٣٩٩
خانه
مریم مالمیر
آخرین مدرک تحصیلی: دکترا
رشته تحصیلی: فیزیک-حالت جامد
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشی فیزیک
دانشکده: علوم پایه
ایمیل دانشگاهی: malmir.m@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه:
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. Ph. D. Studies in Condensed Matter Physics, University of Kashan, Kashan, Iran ,2011-2016

 2. M.Sc. Studies in Nano Physics, University of Tehran, Tehran, Iran, 2007-2009

 3. B.Sc.Studies in Physics, University of Lorestan, Lorestan, Iran,2003-2007.

مقالات علمی پژوهشی
 1. M.Malmir, B.Khoshnevisan, "Chirality effect on nearly half-metallic properties in systematic endo-doping of 3d transition metals of narrow carbon nanotubes", Chemical Physics, 2016

 2. M.Malehmir, B.Khoshnevisan, Z.Tavangar, "Chirality effect on Lithiation of narrow carbon nanotubes; bond order MD and DFT studies", Materials Research Express , 2016

 3. H.Savaloni, F.Haydari-Nasab, M.Malmir,"Nanostructure and optical properties of silver helical pentagon nanosculptured thin films", Advances in Condensed, 2014‏

 4. H.Savaloni, F.Haydari-Nasab, M.Malmir,"Nano-structural characteristics and optical properties of silver chiral nano-flower sculptured thin films", Applied Surface Science, 2011‏

 5. H.Savaloni, F.Haydari-Nasab, M.Malmir,"Characteristics of Nano-flower Sculptured Thin films and their Antibacterial property", 3rd Coference on Nanostructures, 2010

 6. H.Savaloni, M.Malmir, F.Haydari-Nasab,"Silver Zig-Zag and Pentagon Sculptured Nano-rods: Fabrication, characteristics and Antibacterial Property ",3rd Coference on Nanostructures , 2010

 7. M. Malmir, M.Mohammadi, B.Khoshnevisan, "The Electronic Structure And Ferromagnetism of transition metals (Cu and Mn)-Doped (5, 5)SWCNT: A first-principles Study", International Congress on Nanoscience & Nanotechnology, 2012

 8. M.Mohammadi, M.Malmir, B.Khoshnevisan, "Electronic, Structural and Magnetic Properties of Co-doped Single-walled Carbon Nanotubes: A First-principle Study", International Congress on Nanoscience & Nanotechnology, 2012

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
 1. Title: Design and Construction of quantum wiers whith different Nano structural shape (new generation of thin films) and investigation of their properties

 2. Title: Simulation of storge of lithium in pure carbon nanotubes and ab-initio investigation of magnetic property of pure and doped carbon nanotubes with transition elements (such as Fe, Co, Ni,…)

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. {f:onvan}

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
   پروژه ها و طرح های پژوهشی
    سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
     سوابق اجرایی
      جزوات دانشگاهی
      علاقه مندی ها
       اطلاعات تکمیلی