ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: دوشنبه ٠٥ اسفند ١٣٩٨
خانه
سیما محمدی
آخرین مدرک تحصیلی: دکترا
رشته تحصیلی: خاک شناسی-فیزیک و حفاظت حاک
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشی علوم خاک
دانشکده: کشاورزی
ایمیل دانشگاهی: mohammadi.s@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: simamohammadi.2010@gmail.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. 1-کارشناسی مهندسی کشاورزی-خاکشناسی، دانشگاه صنعتی اصفهان

 2. 2-کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی-خاکشناسی، دانشگاه صنعتی اصفهان

 3. 3-دکترای تخصصی مهندسی کشاورزی- خاکشناسی - گرایش فیزیک و حفاظت خاک، دانشگاه تربیت مدرس

مقالات علمی پژوهشی
 1. Cumulative and residual effects of long-term organic fertilizers application on soluble, bioavailable and sorption index of phosphorus

 2. . Runoff and sediment behavior from soil plots contaminated with kerosene and gasoil

 3. بررسی تأثیرپذیری مؤلفه¬های رواناب تولید شده در خاک¬های آلوده به ترکیبات نفتی در آزمایشگاه شبیه ساز باران

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. ' Cumulative and residual effects of long-term organic fertilizers application on soil phosphorus'. 14th World fertilizer congress, fertilizers and fertilization, 22-27 January 2006 Chiang Mai, Thailand.

 2. بررسی اثرات تجمعی و باقیمانده کودهای آلی و شیمیایی بر فسفر محلول، قابل دسترس و شاخص جذب فسفر خاک. دهمین کنگره علوم خاک ایران – کرج شهریور ماه 1386

 3. بررسی توليد رسوب و هدررفت خاک در خاک¬های آلوده به گازوئيل. کنفرانس ملی محيط زيست- دانشگاه شهيد بهشتی اول ارديبهشت 1395

 4. تاثيرپذيری توليد رواناب و رسوب از حضور نفت سفيد در خاک¬های آلوده به ترکيبات نفتی. کنفرانس ملی محيط زيست- دانشگاه شهيد بهشتی اول ارديبهشت 1395

 5. مقایسه تأثیر کودهای آلی و کود شیمیایی بر تجمع فسفر در خاک. دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران. فروردین 1397.

 6. تأثیرپذیری برخی خصوصیات خاک از دفعات کاربرد کودهای آلی و شیمیایی. دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران. فروردین 1397.

 7. روش¬های ما برای مطالعه فرسایش آبی تا چه اندازه قابل اعتماد و جدید هستند؟ اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط طیست 6-5 شهریور 1398 اردبیل

 8. اثرات مطلوب و نامطلوب خاک بر سلامت انسان. اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیستا 6-5 شهریور 1398 اردبیل

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
   پروژه ها و طرح های پژوهشی
    سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
    1. تدریس درس رابطه آب و خاک و گیاه -دانشگاه علمی کاربردی بروجرد 1398-1390

    2. تدریس درس خاکشناسی عمومی دانشگاه لرستان سال 1394 تا کنون

    3. تدریس درس حفاظت آب و خاک دانشگاه لرستان سال 1394 تا کنون

    4. تدریس درس حفاظت آب و خاک تکمیلی ( کارشناسی ارشد علوم خاک) دانشگاه لرستان سال 1394 تا کنون

    5. تدریس درس کاربرد رادیوایزوتوپ ها در علوم خاک دانشگاه لرستان سال 1394 تا کنون

    6. تدریس درس خاک های مناطق خشک و نیمه خشک دانشگاه لرستان سال 1394 تا کنون

    7. تدریس درس مدیریت پایدار منابع خاک دانشگاه لرستان سال 1394 تا کنون

    8. تدریس درس مدیریت پایدار منابع خاک تکمیلی (کارشتاسی ارشد علوم خاک) دانشگاه لرستان سال 1395 تا کنون

    9. تدریس درس زبان تخصصی خاکشناسی دانشگاه لرستان سال 1397

    10. تدریس درس ارزیابی اراضی دانشگاه لرستان سال 1395-1397

    11. سوابق اجرایی
      جزوات دانشگاهی
      علاقه مندی ها
      1. فرآیندهای فرسایش آبی و بادی

      2. مدل سازی و اندازه گیری فرسایش و رسوب

      3. اثرات زیست محیطی فرسایش خاک

      4. شبیه سازی باران و رواناب

      5. روش های نوین مطالعات حفاظت آب و خاک

      اطلاعات تکمیلی