ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: سه شنبه ١٧ تير ١٣٩٩
خانه
سلمان زارعی
آخرین مدرک تحصیلی: دکترا
رشته تحصیلی: مشاوره
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشی روانشناسی
دانشکده: مرکز آموزش عالی نورآباد
ایمیل دانشگاهی: zarei.s@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: salman_zarei@yahoo.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی تهران

 2. دکتری تخصصی مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی تهران

مقالات علمی پژوهشی
 1. اثربخشی مدیریت تعارض کار- خانواده بر افزایش رضایت از زندگی و اشتیاق شغلی کارمندان مرد . فصلنامه سلامت کار ایران،1396

 2. نقش معنویت محیط کار و عملکرد خانواده در پیش بینی کیفیت زندگی کاری کارکنان وزارت ورزش و جوانان، نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش،1397

 3. مقایسه حس انسجام و سبک های حل تعارض زناشویی زنان شاغل و خانه دار، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 1397

 4. Zarei S, Dabaghi P. Prevalence of job burnout syndrome and its influential factors among military personnel. J Research Health. 2019; 9 (1) :45-52

 5. زارعی و معصومی. (1396).نقش واسطه ای هوش‏ هیجانی در رابطه جوعاطفی خانواده با انگیزش‏پیشرفت. مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت.

 6. نقش واسطه ای دلبستگی شغلی در رابطه بین تعارض کار- خانواده و حمایت سازمانی ادراک شده با نیت ترک خدمت در کارکنان نظامی. فرهنگ مشاوره و روان درمانی. بهار 1398

 7. اثربخشی درمانگری مبتنی بر ذهن آگاهی بر استرس شغلی و خودکارآمدی شغلی مربیان تربیت بدنی. فصلنامة علمی - پژوهشی مطالعات روان شناسی ورزشی. زمستان 1397

 8. اثربخشی آموزش ایمن‏ سازی در برابر استرس برکاهش استرس شغلی در سالمندان فعال، مطالعات روانشناسی بالینی، پاییز 1397

 9. نقش واسطه ای خودتمایزیافتگی در رابطه بین تاب‌آوری با دلزدگی زناشویی در زنان متاهل.مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت. بهار 98

 10. نقش تعدیل کنندگی خود تمایزیافتگی در رابطه بین تنیدگی ادراک شده با سازگاری زناشویی در پرستاران متاهل. نشریه روان پرستاری، تابستان 1398

 11. زارعی, فولادوند. (1398). بررسی نقش واسطه ای امید در رابطه بین خود شفقت ورزی با رضایت از زندگی؛ یک مطالعه غیرمداخله ای. مجله پژوهش سلامت. بهار 98

 12. نقش واسطه ای ذهن‏ آگاهی در رابطه سرسختی روانشناختی و بخشودگی با سازگاری زناشویی زنان متاهل شهر تهران. نشریه رویش روانشناسی. مرداد ۱۳۹۸

 13. زارعی و کاظمی پور(1398).اثربخشی آموزش مدیریت تعارض کار- خانواده بر افزایش کیفیت زندگی کاری زنان شاغل در بیمارستان. مجله مهندسی بهداشت حرفه ای

 14. نقش تعدیل کنندگی حمایت سازمانی ادراک شده و تاب آوری روانشناختی در رابطه بین استرس شغلی با بهره وری شغلی پرستاران- مجله پژوهش پرستاری- خرداد و تیر 399

 15. Drive For Muscularity in Male Adolescents: The Role of Psychological Factors (Self-Esteem, Maladaptive Perfectionism, and Interpersonal Sensitivity) - Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences: Jun 2020,

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. نقش واسطه ای هیجان خواهی در رابطه جو عاطفی خانواده با گرایش به اعتیاد. سومین کنگره ملی روانشناسی ایران " مدیریت رفتارهای تهاجمی و تقویت امنیت اجتماعی"، زمستان 1396

 2. اثر بخشی طرحواره درمانگری برکاهش ناگویی هیجانی دانش آموزان دختر دوره دبیرستان. اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران،پاییز1397

 3. مقایسه خودشفقت¬ورزی در زنان افسرده و غیر افسرده با تجربه مرگ داخل رحمی. اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران. پاییز 1397

 4. اثربخشی درمان¬گری مبتنی بر ذهن آگاهی در افزایش صمیمیت زناشویی همسران افراد معتاد. اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران. پاییز 1397

 5. اثر بخشی آموزش هوش هیجانی از طریق روش درونگردی جذب و انطباق بر مهارت ها و گرایش های تفکر انتقادی در دانش آموزان پسر . پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی ، علوم تربیتی و سبک زندگی. تابستان 1397

 6. پیش بینی فرسودگی شغلی بر اساس رضایت از زندگی و اشتیاق شغلی در کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران. پنجمین کنفرانس بین المللی. روانشناسی ، علوم تربیتی و سبک زندگی. تابستان 1397

 7. مفهوم صبر در قرآن: با تاکید بر شبکه معنایی و پایه های روانشناختی آن.پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران. زمستان 1397

 8. رابطه بین کمال گرایی و انگیزش پیشرفت با سهل انگاری تحصیلی در دانشجویان . پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران.زمستان 1397

 9. تعیین سهم توانمند سازی روانشناختی و منبع کنترل درونی و بیرونی در پیش¬بینی تعهد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان نورآباد. ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران. زمستان 1397

 10. پيش بيني اعتیاد به اینترنت بر اساس طرحواره های سازش نایافته اولیه و سبک های دلبستگی در بین دانشجویان. ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران. زمستان 1397

 11. نقش واسطه ای جو عاطفی خانواده در رابطه هیجان خواهی و حرمت خود با گرایش به جنس مخالف. کنفرانس بین المللی دین، معنویت و کیفیت زندگی. تیر 1398

 12. نقش واسطه ای خودکارآمدی در رابطه سبک های والدگری ادراک شده و سبک های هویت با فرسودگی تحصیلی. پنجمین کنفرانس ملی نوآوری های اخیر در روانشناسی: کاربردها و و توانمند سازی. تیر 1398

 13. اثربخشی درمانگری مبتنی بر امید بر افزایش شادكامي دانش آموزان پسر. کنفرانس بین المللی دین، معنویت و کیفیت زندگی. تیر 1398

 14. شادابی تحصيلي دانش آموزان پسر: نقش پیش بین الگوهای تعاملی خانوادگی. کنفرانس بین المللی دین، معنویت و کیفیت زندگی. تیر 1398

 15. پیش بینی مولفه های چهارگانه اهداف پیشرفت دانشجویان بر مبنای تمامیت خواهی و سبک های تفکر. دومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی. پاییز 1398.

 16. تبیین فرسودگی شغلی بر اساس سخت رویی روانشناختی و خود کار آمدی عمومی در کارمندان آموزش و پرورش. دومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی. پاییز 1398.

 17. بررسی نقش تنیدگی و هوش معنوی در پیش بینی کیفیت زندگی معلمان. دومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی. پاییز 1398.

 18. اثربخشی آموزش دهن آگاهی بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان زنان- دومین کنگره ملی تازه یافته ها در رواننشاسی و مشاوره- بهار 1399

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
  1. رتبه 4 کنکور کارشناسی ارشد 1388

  2. رتبه 3 کنکور دکتری تخصصی 1391

  پروژه ها و طرح های پژوهشی
   سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
    سوابق اجرایی
     جزوات دانشگاهی
     علاقه مندی ها
      اطلاعات تکمیلی