ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: شنبه ٠٤ خرداد ١٣٩٨
خانه
سلمان زاارعی
آخرین مدرک تحصیلی: دکترا
رشته تحصیلی: مشاوره
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی:
دانشکده: مرکز آموزش عالی
ایمیل دانشگاهی: zarei.s@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: salman_zarei@yahoo.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه علامه طباطبایی تهران 1388- 1390

 2. دکتری تخصصی مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی تهران 1391- 1395

مقالات علمی پژوهشی
 1. اثربخشی مدیریت تعارض کار- خانواده بر افزایش رضایت از زندگی و اشتیاق شغلی کارمندان مرد . فصلنامه سلامت کار ایران،1396

 2. نقش معنویت محیط کار و عملکرد خانواده در پیش بینی کیفیت زندگی کاری کارکنان وزارت ورزش و جوانان، نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش،1397

 3. مقایسه حس انسجام و سبک های حل تعارض زناشویی زنان شاغل و خانه دار، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 1397

 4. Zarei S, Dabaghi P. Prevalence of job burnout syndrome and its influential factors among military personnel. J Research Health. 2019; 9 (1) :45-52

 5. زارعی و معصومی. (1396).نقش واسطه ای هوش‏ هیجانی در رابطه جوعاطفی خانواده با انگیزش‏پیشرفت. مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت.

 6. نقش واسطه ای دلبستگی شغلی در رابطه بین تعارض کار- خانواده و حمایت سازمانی ادراک شده با نیت ترک خدمت در کارکنان نظامی. فرهنگ مشاوره و روان درمانی. بهار 1398

 7. اثربخشی درمانگری مبتنی بر ذهن آگاهی بر استرس شغلی و خودکارآمدی شغلی مربیان تربیت بدنی. فصلنامة علمی - پژوهشی مطالعات روان شناسی ورزشی. زمستان 1397

 8. اثربخشی آموزش ایمن‏ سازی در برابر استرس برکاهش استرس شغلی در سالمندان فعال، مطالعات روانشناسی بالینی، پاییز 1397

 9. نقش واسطه ای ذهن‏ آگاهی در رابطه سرسختی روانشناختی و بخشودگی با سازگاری زناشویی زنان متاهل شهر تهران، فصلنامه رویش روانشناسی.

 10. نقش واسطه ای خودتمایزیافتگی در رابطه بین تاب‌آوری با دلزدگی زناشویی در زنان متاهل.مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت.

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. نقش واسطه ای هیجان خواهی در رابطه جو عاطفی خانواده با گرایش به اعتیاد. سومین کنگره ملی روانشناسی ایران " مدیریت رفتارهای تهاجمی و تقویت امنیت اجتماعی"، زمستان 1396

 2. اثر بخشی طرحواره درمانگری برکاهش ناگویی هیجانی دانش آموزان دختر دوره دبیرستان. اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران،پاییز1397

 3. مقایسه خودشفقت¬ورزی در زنان افسرده و غیر افسرده با تجربه مرگ داخل رحمی. اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران. پاییز 1397

 4. اثربخشی درمان¬گری مبتنی بر ذهن آگاهی در افزایش صمیمیت زناشویی همسران افراد معتاد. اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران. پاییز 1397

 5. اثر بخشی آموزش هوش هیجانی از طریق روش درونگردی جذب و انطباق بر مهارت ها و گرایش های تفکر انتقادی در دانش آموزان پسر . پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی ، علوم تربیتی و سبک زندگی. تابستان 1397

 6. پیش بینی فرسودگی شغلی بر اساس رضایت از زندگی و اشتیاق شغلی در کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران. پنجمین کنفرانس بین المللی. روانشناسی ، علوم تربیتی و سبک زندگی. تابستان 1397

 7. مفهوم صبر در قرآن: با تاکید بر شبکه معنایی و پایه های روانشناختی آن.پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران. زمستان 1397

 8. رابطه بین کمال گرایی و انگیزش پیشرفت با سهل انگاری تحصیلی در دانشجویان . پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران.زمستان 1397

 9. تعیین سهم توانمند سازی روانشناختی و منبع کنترل درونی و بیرونی در پیش¬بینی تعهد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان نورآباد. ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران. زمستان 1397

 10. پيش بيني اعتیاد به اینترنت بر اساس طرحواره های سازش نایافته اولیه و سبک های دلبستگی در بین دانشجویان. ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران. زمستان 1397

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
  1. رتبه 4 کنکور کارشناسی ارشد 1388

  2. رتبه 4 کنکور دکتری تخصصی 1391

  پروژه ها و طرح های پژوهشی
   سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
    سوابق اجرایی
     جزوات دانشگاهی
     علاقه مندی ها
      اطلاعات تکمیلی