ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: پنج شنبه ١٢ تير ١٣٩٩
خانه
زهرا اسدالهی
آخرین مدرک تحصیلی: دکترا
رشته تحصیلی: محیط زیست- آمایش محیط زیست
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشی محیط زیست و شیلات
دانشکده: کشاورزی
ایمیل دانشگاهی: asadolahi.z@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: z_asadolahi@yahoo.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. مقطع تحصیلی: کارشناسی دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه شهید چمران اهواز رشته تحصیلی: مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست سال اخذ مدرک: 1385 معدل کل: 17/90

 2. مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه تهران رشته تحصیلی: مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست سال اخذ مدرک: 1388 معدل کل: 17/40

 3. مقطع تحصیلی: دکتری دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان رشته تحصیلی: محیط زیست - آمایش محیط زیست سال اخذ مدرک: 1395 معدل کل: 19/47

مقالات علمی پژوهشی
 1. Asadolahi, Z., Salmanmahiny, A., Sakieh, Y., Mirkarimi, S.H., Baral, H and Azimi, M. 2018. Dynamic trade-off analysis of multiple ecosystem services under land use change scenarios: Towards putting ecosystem services into planning in Iran. Ecological Complexity, 36, p. 250-260

 2. Asadolahi, Z., Salmanmahiny, A. and Sakieh, Y., 2017. Hyrcanian forests conservation based on ecosystem services approach. Environmental Earth Sciences, 76(10), p.365.

 3. Asadolahi, Z., Danehkar, A., Alizadeh Shabani, A. 2011. Horizontal array study and plant cover zonation of Choghakhor wetland (W Iran), Rostaniha, 12(1), pp. 13-29. doi: 10.22092/botany.2011.101425

 4. اسدالهی, زهرا, سلمان ماهینی, عبدالرسول. 1396. بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر عرضه خدمات اکوسیستم (ذخیره و ترسیب کربن. پژوهش های محیط زیست. دوره 8 (15). صفحه 214- 203.

 5. اسدالهی زهرا، سلمان ماهینی عبدالرسول، میرکریمی سیدحامد. 1394. مدل‌سازی خدمت اکوسیستمی نگهداشت خاک (مطالعه موردی: ناحیه شرقی حوزه آبخیز گرگانرود. فصل‌نامه علمی- پژوهشی پژوهش‌های فرسایش محیطی. دوره ۵ (۳). صفحه ۶۱ -۷۵.

 6. سلمان ماهینی عبدالرسول، اسدالهی زهرا، سعید صبائی سعید صبائی، کامیاب حمیدرضا، نصیراحمدی کامران. 1393. مقایسه روش های شبیه سازی تبرید تدریجی و اختصاص چندهدفه زمین در گزینش بهینه کاربری های اراضی. بوم شناسی کاربردی. دوره 3 (9). صفحه 13-1.

 7. دانه کار, افشین, اسدالهی, زهرا, علیزاده, افشین, جوانشیر, آرش. 1391. طرح ریزی گردشگری متکی به طبیعت در تالاب چغاخور با استفاده از ارزیابی چند معیاره مکانی . (SMCE) نشریه محیط زیست طبیعی. دوره 65 (1). صفحه 65-53.

 8. اسدالهی, زهرا. دانه کار, افشین. 1391. زون بندي حفاظتي تالاب چغاخور از طريق ارزيابي چندمعياره مکاني (SMCE). اكوبيولوژي تالاب. دوره 4 (13). صفحه 47-35.

 9. اسدالهی, زهرا, دانه کار, افشین, علیزاده, افشین. 1391. بررسی شاخص آسا یش اقلیم گردشگری تالاب چغاخور به منظور توسعه گردشگری پایدار. فصلنامه علوم و مهندسی محیط زیست. شماره 50. صفحه 61-54.

 10. اسدالهی، زهرا.، سلمان ماهینی، عبدالرسول.، میرکریمی، سیدحامد.، عظیمی، مژگان السادات. 1395. بررسی اثرات تغییر کاربری اراضی بر عرضه خدمات زیستگاهی با نرم افزارInVEST . فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست. انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1395

 11. اسدالهی، زهرا، سلمان ماهینی، عبدالرسول، میرکریمی، سیدحامد. 1397. شناسایی نواحی مهم عرضه خدمات چندگانه بوم‌سازگان (مطالعه موردی: بخش شرقی حوضه آبخیز گرگانرود. مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397)

 12. Aghsaei, H., Dinan, N.M., Moridi, A., Asadolahi, Z., Delavar, M., Fohrer, N. and Wagner, P.D., 2020. Effects of dynamic land use/land cover change on water resources and sediment yield in the Anzali wetland catchment, Gilan, Iran. Science of The Total Environment, p.136449.

 13. سالاروند، ج؛ قاسمی آقباش، ف؛ اسدالهی. ز. تهیه نقشه فرسایندگی باران استان لرستان با استفاده از روش زمین‌آماری کریجینگ. پژوهش های اقلیم شناسی. دوره 1397، شماره 36، تابستان 1398، صفحه 57-72

 14. سالاروند، ج؛ قاسمی آقباش، ف؛ اسدالهی. ز. بررسی نقش پوشش جنگلی در نگهداشت خاک به عنوان یک خدمت اکوسیستمی (مطالعه موردی: استان لرستان). نشریه فضای جغرافیایی. جلد ۱۹ شماره ۶۷ و ۶۷ صفحات ۶۱-۷۸

 15. اسدالهی، ز. نوروزی نظر. م. کمی‌سازی خدمت اکوسیستمی کنترل فرسایش تحت تاثیر تغییر اقلیم در حوضه آبخیز گرگا‌ن‌رود. مجله پژوهش های محیط زیست. در دست چاپ.

 16. اسدالهی، ز. کشتکار، م. بکارگیری تصاویر ماهواره‌ای و پردازش شی‌گرا در استخراج نقشه کاربری و پوشش اراضی با هدف مدل‌سازی خدمات اکوسیستم (مطالعه موردی: استان لرستان). مجله علوم محیطی. در دست چاپ

سایر مقالات چاپ شده
 1. اسدالهی، ز. دانه‌کار، ا. تالاب چغـاخور آشنای پرندگان آبزی ؛ نگرشی بر ویژگی های طبیعی تالاب چغاخور. رشد آموزش جغرافیا تابستان 1391 شماره 99

 2. اسدالهی، ز. سلمان ماهینی، ع. ارزیابی موجودی منابع اطلاعاتی در ایران برای نقشه‌سازی خدمات اکوسیستم در راستای برنامه‌ریزی مکانی و مدیریت سرزمین. مجله حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 109-123.

 3. اسدالهی، ز؛ مبرقعی، ن؛ کشتکار،م. تبیین مفهوم خدمات اکوسیستم: راهکار اجتناب از مساله محاسبه مضاعف در ارزش‌گذاری خدمات اکوسیستمی. مجله محیط زیست و توسعه پایدار. دوره 9، شماره 18، مجله پاییز و زمستان 1397، صفحه 93-103

 4. اسدالهی، ز. کشتکار. م. بررسی تطبیقی ابزارهای مدل¬سازی خدمات هیدرولوژیکی اکوسیستم. مجله علمی و ترویجی آب و توسعه پایدار. زمستان 1398. در دست چاپ

پایان نامه ها
شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. موسوی, راضیه؛ زهرا اسدالهی و مهرداد خانمحمدی، ۱۳۹۶، استفاده از داده های بارش ماهانه برای تخمین فاکتور R وترسیم فرسایندگی باران حوضه غربی گیلان، کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه، کرج، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، NRCCONF01-NRCCONF01_236.html

 2. اسدالهی, زهرا، ۱۳۹۰، آموزش پیشرفته یکی از وجوه اساسی توسعه پایدار در صنعت گردشگری، اولین همایش مدیریت و توسعه گردشگری, چالشها و راهکارها، تهران، مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف، https://www.civilica.com/Paper-SHARIFURBAN01-SHARIFURBAN01_005.html

 3. اسدالهی, زهرا و افشین دانه کار، ۱۳۸۸، مدیریت پایدار تالاب های ساحلی با تأکید بر خدمات و منافع حاصل از آن ها، دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست، تهران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، https://www.civilica.com/Paper-ISOEE02-ISOEE02_146.html

 4. اسدالهی, زهرا و افشین دانه کار، ۱۳۸۹، فرایندطرح ریزی مدیریت در تالاب با تاکید بر حفاظت و استفاده خردمندان، همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار، همدان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، https://www.civilica.com/Paper-NCHESD01-NCHESD01_141.html

 5. اسدالهی, زهرا؛ مریم قدیری خاناپشتانی و ذکریا اسدالهی، ۱۳۸۹، ارزیابی ریسک با رویکرد اکوسیستم مبنا ابزاری برای مدیریت زیست محیطی اکوسیستم های تالابی، دومین همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی شهری؛ فضای جغرافیایی، رویکرد آمایشی و مدیریت محیط، اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر https://www.civilica.com/Paper-ESLAMSHAHRAMAYESH01-ESLAMSHAHRAMAYESH01_003.html

 6. اسدالهی, زهرا، ۱۳۸۹، اثرات زیست محیطی گردشگری ساحلی و توسعه پایدار آن، همایش منطقه ای توریسم و توسعه، یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، https://www.civilica.com/Paper-RCTD01-RCTD01_153.html

 7. اسدالهی, زهرا و افشین دانه کار، ۱۳۸۹، مدیریت پایدار اکوسیستم مبنا در تالاب ها، همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار، همدان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، https://www.civilica.com/Paper-NCHESD01-NCHESD01_209.html

 8. اسدالهی, زهرا، ۱۳۸۹، انسان و طبیعت: توسعه یک مدل اکولوژیک به منظور ارتقا سلامت، اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، https://www.civilica.com/Paper-SNCSDH01-SNCSDH01_291.html

 9. Norouzi Nazar, Mohammad Sadegh; Zahra Asadolahi & Fatemeh Rabbani, ۱۳۹۷, Assessing the impact of future climate change on fresh water resources, اولین کنفرانس کاربرد ابزار مدیریت آب و خاک (SWAT) در مدیریت منابع آب کشور, اصفهان, دانشگاه صنعتی اصفهان, https://www.civilica.com/Paper-SWAT01-SWAT01_025.html

 10. قصایی, هلن؛ نغمه مبرقعی؛ علی مریدی و زهرا اسدالهی، ۱۳۹۷، استفاده از مدل SWAT به منظور کمی سازی خدمات اکوسیستمی هیدرولوژیکی در برنامه ریزی مکانی سرزمین، اولین کنفرانس کاربرد ابزار مدیریت آب و خاک (SWAT) در مدیریت منابع آب کشور، اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، https://www.civilica.com/Paper-SWAT01-SWAT01_001.html

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
  1. کسب رتبه 3 کشوری در بین 175 نفر در آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1391

  2. کسب رتبه 4 کشوری در بین 1672 نفر شرکت کننده در آزمون کارشناسی ارشد سال 1386

  پروژه ها و طرح های پژوهشی
  1. همکاری در اجرای طرح آمایش استان گلستان- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- 1394-1391

  2. همکاری در اجرای طرح" به روز رسانی، برآورد ظرفیت برد، تدوین ضوابط اجرایی و تدوین برنامه پایش مطالعات آمایش استان قزوین- پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی-1397-1395

  3. همکاری در تهیه سند ملی جنگل¬های مانگرو در ایران- دانشگاه تهران- 1390-1389

  4. همکاری در اجرای مطالعات نظام نامه آبزی پروری در رودخانه ها و مجاری آبی (رودخانه شاهرود) - پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی - ادامه دارد

  سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
  1. مبانی محیط زیست - ارزیابی توان سرزمین - مناطق حفاظت شده - هوا و اقلیم شناسی - مبانی کشاورزی پایدار

  2. سوابق اجرایی
    جزوات دانشگاهی
    علاقه مندی ها
    1. مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست

    2. ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین

    3. بکارگیری الگوریتم های بهینه سازی در آمایش سرزمین

    4. طرح ریزی مناطق حفاظت شده

    5. مدل سازی خدمات اکوسیستم

    اطلاعات تکمیلی
    1. آشنایی با نرم¬افزارهای تخصصی مدل¬سازی خدمات اکوسیستم در محیط زیست شاملSolVES - ARIES - InVEST

    2. آشنایی با نرم افزار IDRISI TerrSet در حوزه مدیریت محیط زیست

    3. آشنایی با نرم¬افزار هیدرولوژیکArc SWAT2012, SWATCUP مورد استفاده در حوزه مدیریت محیط زیست

    4. Member of ESP(Ecosystem Services Partnership) https://www.es-partnership.org/

    5. عضویت در انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

    6. شرکت در دومین کارگاه آموزش بین المللی"حفاظت و توسعه جنگل¬های معتدله"- 20 ساعت - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان - 28 تا 30 اردیبهشت 1395

    7. شرکت در دوره¬های توانمندسازی کارشناسان EIA - انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

    8. شرکت در کارگاه مدیریت جامع سیل در دامنه¬های شمالی البرز - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان