ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: پنج شنبه ١٢ تير ١٣٩٩
خانه
علیرضا الماسی
آخرین مدرک تحصیلی: دکترا
رشته تحصیلی: زمین شناسی اقتصادی
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشی زمین شناسی
دانشکده: علوم پایه
ایمیل دانشگاهی: almasi.al@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: alireza.almasi@gmail.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. کارشناسی دانشگاه لرستان، کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد، دکتری دانشگاه فردوسی مشهد

مقالات علمی پژوهشی
 1. • Satellite thermal surveys to detecting hidden active faults and fault termination, case study of Quchan fault, NE Iran, 2017, Iranian Journal of Earth Sciences 9 (39-47).

 2. • زمین¬شناسی، کانی¬سازی، سن¬سنجی U-Pb و ژئوشیمی ایزوتوپ¬های Sr-Nd توده¬های نفوذی شمال¬شرق کاشمر (مجله زمین¬شناسی اقتصادی، 1394، جلد 7، شماره 1).

 3. • تحلیل ساختاری، دگرسانی، کانی¬سازی طلا-مس و مطالعه سیالات درگیر jog اتساعی شمال¬شرق کاشمر (مجله زمین¬شناسی کاربردی پیشرفته، 1396، دوره 7، شماره 25، ص 19-1).

 4. • زمین¬شناسی، ژئوشیمی و تعیین سن U-Pb توده¬های نیمه¬عمیق اکسیدان کاشمر (شمال لوت) (مجله بلورشناسی و کانی¬شناسی ایران، 1395، دوره 24، شماره 3، ص 556-539).

 5. • کانی¬سازی مگنتیت توده¬ای طلادار در کاشمر (مطالعات دگرسانی، کانی¬سازی، ژئوشیمی و سیالات درگیر) و تکتونوماگماتیسم شمال¬شرق ایران (مجله زمین¬شناسی اقتصادی، 1395، دوره 8، شماره 2).

 6. • شیمی سنگ و ایزوتوپ¬های Sr-Nd توده¬های نیمه¬عمیق مافیک-حدواسط کاشمر، شاهدی بر فرورانش حوضه پشت کمان سبزوار به زیر بلوک لوت (مجله بلورشناسی و کانی¬شناسی ایران، 1396، دوره 25، شماره 4، ص 726-711).

 7. • Determining mineralization potential in Ferdows granitoids rocks (Lut block margin); considering geological, alteration and geochemical features, (A. Almasi, A. Pazuki, M. H. Karimpour, International Seminar on Mineral Processing Technology (MPT-2008), April, 2008. India).

 8. • Choosing multi-stage excavation method for large section tunnels with a special attitude towards IMAM ZADEH HASHEM, (M.S Dehkordi, R.rashidi Khabir, A.R. almasi, [9TH International Multisciplinary Scientific Geoconference (SGEM 2009), SUFIA. BULGARIA, The best geoconference in the European Union.

 9. • بررسي رخداد كاني¬سازي موليبدن و چگونگي توزيع ژئوشيميايي عناصرمس، سرب، روي، نقره و موليبدن در منطقه طاهرآباد شهرستان فردوس، عليرضا الماسي- م.ح. كريم¬پور- م. مرادي، (چهاردهمين همايش انجمن كاني¬شناسي و بلورشناسي ايران- دانشگاه بيرجند، بهمن 1385).

 10. • بررسي قابليت کاني¬سازي منطقة طاهرآباد فردوس (استان خراسان رضوي) با استفاده از شواهد زمين¬شناسي، آلتراسيون، ژئوشيمي و ژئوفيزيک، عليرضا الماسي- م.ح كريم پور- س. سعادت (دهمين همايش زمين شناسي ايران، 1385، دانشگاه تربيت مدرس).

 11. • بررسي¬هاي دور سنجي به منظور شناسایي نواحي پتانسيل¬دار ذخاير معدني در منطقه اليگودرز، استان لرستان، الماسي عليرضا، سلطاني ماهيار، اسدي هاروني هوشنگ (اولين همايش زمين¬شناسی اقتصادي ايران، شهريور 89، دانشگاه فردوسي مشهد).

 12. • بررسي زمين¬شناسي، ژئوشيمي آبراهه¬اي و پتانسيل كاني¬سازي در منطقه پل ورزه – تربت جام استان خراسان رضوي، م.ح. كريم¬پور- م. مرادي- عليرضا الماسي- ا. سلاطي- م. ناصحي (چهاردهمين همايش انجمن كاني¬شناسي و بلورشناسي ايران- دانشگاه بيرجند، بهمن 1385).

 13. • بررسی پراکندگی فضایی کانسارهای طلا در ایران مرکزی و شرق ایران و انطباق آن با شکستگی-های عمیق پوسته به روش فرای آنالیز (دومین همایش ملی انجمن زمین¬شناسی اقتصادی ایران، تیرماه 90).

 14. • شناسايي پتانسيل ذخاير معدني منطقه بروجرد استان لرستان با استفاده از سنجش از دور و GIS، الماسي عليرضا، سلطاني ماهيار، اسدي هاروني هوشنگ (اولين همايش زمين¬شناسان اقتصادي ايران، شهريور 89، دانشگاه فردوسي مشهد).

 15. • رخداد کانی¬سازی طلا (نوع IOCG، همراه با اسپکیولاریت) در محدوده اکتشافی جدید کمرمرد-سرسفیدال و شواهد مس پورفیری در محدوده اوچ¬پلنگ-بهاریه (شمال¬شرق کاشمر)، (سومین همايش زمين¬شناسی اقتصادي ايران، اسفند 90، دانشگاه شهید چمران اهواز).

 16. • شناسایی پتانسیل ذخایر معدنی هرسین (استان کرمانشاه) با استفاده از سنجش از دور و GIS (دومین همایش ملی انجمن زمین¬شناسی اقتصادی ایران، تیرماه 90).

 17. Zircon U-Pb geochronology, geochemistry, Sr-Nd isotopic compositions, and tectonomagmatic implications of Nay (NE Iran) postcollisional intrusives in the Sabzevar zone

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
 1. - شیمی محلول اندیس مس علیشار ساوه، پایان نامه کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه لرستان

 2. ژئوشیمی ذخیره آهن اسکارنی سورک یزد و بررسی نقش محلول¬های کانه¬دار، پایان¬نامه کارشناسی¬ارشد زمین¬شناسی اقتصادی دانشگاه لرستان

 3. - بررسی ژئوشیمی اندیس منگنز سورمه نورآباد لرستان، پایان¬نامه کارشناسی¬ارشد زمین¬شناسی اقتصادی دانشگاه لرستان

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. {f:onvan}

کتب منتشر شده
 1. کاربرد نرم افزار ENVI در علوم زمین (Application of ENVI in Earth Sciences)- سال انتشار 1397

افتخارات کسب شده
  پروژه ها و طرح های پژوهشی
  1. مطالعه ذخایر مس پورفیری

  سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
  1. تدریس دروس مختلف زمین شناسی و معدن از سال 85 تاکنون: اجرای پروژه های اکتشافی، زمین شناسی اقتصادی، آنالیز دستگاهی، اکتشافات ژئوشیمیایی ذخایر معدنی، اکتشاف ذخایر معدنی، کانی ها و سنگ های صنعتی، تجزیه نمونه های معدنی

  2. سوابق اجرایی
    جزوات دانشگاهی
    علاقه مندی ها
    1. Porphyry-epithermal, IOCGs, Skarn, and massive sulfide (VMS) deposits in Asia, Dating and stable isotope studies, Precambrian ore deposits, Tectonic reconstructions, Archeology: Isotopic studies on ancient mines and objects such as Bronze, lead, gold, silver, Pottery, etc

    اطلاعات تکمیلی