ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: جمعه ٠٣ خرداد ١٣٩٨
خانه
محبوبه جلالی
آخرین مدرک تحصیلی: دکترا
رشته تحصیلی: شیمی و حاصلخیزی خاک
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشی خاک شناسی
دانشکده: کشاورزی
ایمیل دانشگاهی: jalali.mah@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: mahya_jalali65@yahoo.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. 1. کارشناسی مهندسی کشاورزی-خاکشناسی، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی، 1388-1384

 2. 2. کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی-خاکشناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، 1390-1388

 3. 3. دکترای تخصصی مهندسی کشاورزی- خاکشناسی با گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، 1395-1391

مقالات علمی پژوهشی
 1. Effect of Fe3O4 nanoparticles and iron chelate on the antioxidant capacity and nutritional value of soil-cultivated maize (Zea mays) plants

 2. Physiological effects of repeated foliar application of magnetite nanoparticles on maize plants

 3. مدل سازی مكانی زمانی وقوع طوفان های گرد وغبار در استان خوزستان

 4. كينتيك تجزيه و ايزوترمهاي جذب سطحي و رهاسازي تيوبنكارب در خاكهاي شاليزاري

 5. Impact of land form Position and Soil Properties on Soil pore Distribution in Hilly Regions of Koohrang

 6. بررسی رابطه بین میزان کاهش فرسایش بادی با جنگل های دست کاشت منطقه نطنز اصفهان

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. اثر ورمیکمپوست در ترکیب با نانوذرات اکسید آهن و اکسید روی در افزایش شاخصهای رشد گیاه سویا، دانشگاه صنعتی اصفهان، شهریور ماه، 1396

 2. تاثیر دراز مدت استفاده از نانوذرات مگنتیت بر خصوصیات رشدی گیاه گندم در خاکهای آهکی، دانشگاه صنعتی اصفهان، شهریور ماه 1396.

 3. تاثیر دراز مدت نانوذرات اکسید سریم بر ویژگیهای فیزیولوژیکی گیاه ذرت، تهران، اسفند ماه 1395

 4. اثر نانوذرات مگنتیت بر ارزش غذایی گیاه ذرت، تهران، شهریور 1394.

 5. کینتیک تجزیه علف کشهای تیوبنکارب و اگزادیارژیل در خاکهای شالیزاری

 6. Detection of Dependencies between Oceanic Atmospheric and climatic parameters in order to monitoring drought using Data-Mining Techniques (Case study: Khuzestan province), May 2012, " Cesem-Izmir, TURKEY

 7. اثر گوگرد بر رفع کلروز آهن، عملکرد و خواص کیفی میوه کیوی (Actinidia deliciosa)،تبریز، شهریور 1390

 8. بررسی ارتباط بین فاکتورهای اقلیمی و زمینی با وقوع طوفانهای گرد و غبار با استفاده از تصاویر ماهواره ای MODIS(مطالعه موردی: استان خوزستان)، تهران، خرداد 1391

 9. Evaluation of Large Scale Climate Signals and Sea Surfaces Temperature for drought forecasting by Artificial Neural Network in the Khuzestan province, Iran., MAY 2012 " Cesem-Izmir, TURKEY

 10. برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید گندم (مطالعه موردی استان آذربایجان شرقی)، کرمان، اسفند 1390

 11. بررسی همبستگی بین پارامترهای اقلیمی با وقوع طوفانهای گرد و غبار در استان خوزستان، اهواز، بهمن ماه 1390

 12. مفاهیم، اندازه گیری ها و عوامل موثر بر جذب سطحی آفت کش ها در خاک، قائم شهر، خرداد 1390

 13. بررسی اثر تغییرات زمانی و مکانی پارامترهای سرعت باد، مقدار رطوبت خاک و شاخص پوشش گیاهی در تغییر فراوانی طوفانهای گرد و غبار (مطالعه موردی: استان خوزستان)، اهواز، بهمن ماه 1390

 14. Long lasting effect of iron oxide nanoparticles on physiologic parameters of soybean in calcareous soils. Jiroft,feb 2017

 15. Effect of iron oxide nanoparticles on physiologocal characteristics and fruit quality of strawberry (Fragaria ananassa c.v. Queen Elisa) in calcareous soils, Jiroft, feb 2017.)

 16. بررسی تغییرلت رویشی، مورفولوژیکی و فتوسنتزی گوجه فرنگی در اثر نانوذرات اکسی دآهن افزوده شده به محلول غذایی، تهران، اسفند ماه 1395

 17. Effect of foliar application of iron sulfate nanoparticles on the qrowth of soybean cultivars under salt stress. Jiroft, feb, 2017

کتب منتشر شده
 1. اکتینوباکتریهای محرک رشد گیاه (مسیری نو در افزایش باروری و حاصلخیزی خاک)

 2. مدیریت حاصلخیزی خاک در مزارع برنج

افتخارات کسب شده
  پروژه ها و طرح های پژوهشی
  1. همکار طرح بررسی مقایسه¬ای اثر پساب و آب زیرزمینی بر خصوصیات فیزیکی شیمیایی خاک و پوشش گیاهی دشت سجزی اصفهان

  2. همکار طرح طرح مدیریت جنگل های دست کاشت منطقه مطالعاتی واقع در شهرستان آران و بیدگل

  3. همکار طرح طرح مدیریت مناطق بیابانی در منطقه جندق شهرستان خورو بیابانک

  سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
  1. مدیریت تغذیه گیاه (ارشد علوم خاک)، دانشگاه لرستان

  2. آلودگی خاک و آب پیشرفته (ارشد علوم خاک)، دانشگاه لرستان

  3. حاصلخیزی خاک و کودها، دانشگاه لرستان

  4. بیولوژی خاک، دانشگاه لرستان

  5. رده بندی خاکها، دانشگاه لرستان

  6. تغذیه گیاه، دانشگاه لرستان

  7. میکروبیولوژی خاک، دانشگاه لرستان

  8. پیدایش خاک، دانشگاه لرستان

  9. ارزیابی تناسب اراضی (ارشد علوم خاک)، دانشگاه لرستان

  10. بیوشیمی گیاهی پیشرفته (ارشد علوم خاک)، دانشگاه لرستان

  11. حاصلخیزی خاک پیشرفته (ارشد علوم خاک)، دانشگاه لرستان

  12. خاکشناسی عمومی، دانشگاه لرستان

  13. مبانی تغذیه گیاهان گلخانه ای، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

  14. خاک و بسترهای کشت، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

  15. سوابق اجرایی
    جزوات دانشگاهی
    علاقه مندی ها
    1. تاثیر نانوذرات بر بهبود تغذیه گیاهان زراعی و باغی

    2. تاثیر تغذیه گیاهان بر مقابله با تنش های زیستی و غیر زیستی

    3. تاثیر تغذیه گیاهان بر سلامت انسان و حیوان

    4. بررسی خصوصیات شیمایی خاک بر شاخص کیفیت خاک

    اطلاعات تکمیلی
    1. گواهینامه دوره آموزشی روشهای امیکس (ژنومیکس، پروتئومیکس،..) برای بهبود تغذیه معدنی گیاهان، 1395

    2. گواهینامه دوره آموزشی نواوری در مدیریت تلفیقی آفات روشهای مولکولی و بیوانفورماتیکی در تشخیص بیمارگرهای گیاهی، 1395

    3. گواهینامه دوره آموزشی الزامات کلی عملیات خوب آزمایشگاهی (GLP)، 1395

    4. گواهینامه دوره آموزشی استفاده از شبیه ¬سازی دینامیک مولکولی در علوم زیستی، 1395

    5. گواهینامه آموزشی کاربرد نرم افزارهای آماری در علوم زیستی، 1395