Ar En
حوریه مرادی
دکتر حوریه مرادی
عضو هیات علمی گروه آموزشی جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
صفحه شخصی
آخرین مدرک تحصیلی
دکترا
رشته تحصیلی
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
رتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
گروه آموزشی جغرافیا
دانشکده
ادبیات و علوم انسانی
ایمیل دانشگاهی
moradi.ho@lu.ac.ir
ایمیل شخصی
horiehmoradi@gmail.com
پروفایل‌ها
سوابق تحصیلی
دکتری: دانشگاه خوارزمی تهران، 1395
دوره تخصصی تربیت مربی کارآفرینی: دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران،1388
کارشناسی ارشد: دانشگاه رامین اهواز، 1387
کارشناسی: دانشگاه رازی، 1385
مقالات علمی پژوهشی
سایر مقالات
طلای خندان و صادرات آن
جايگاه دانش بومي در فناوري اطلاعات
ترويج بيوتكنولوژي راهبردي براي توسعه كشاورزي پايدار و امنيت غذايي
رهبري و مشاركت زنان روستايي در راستاي افزايش بهره‌وري و ضايعات كشاورزي
نقش فناوري اطلاعات (آموزش آنلاين و اينترنت) در ترويج و آموزش كشاورزي
توسعه مهارت¬های كارآفريني و فرصت¬های اشتغال زنان
زیست‌فناوری، محيط‌زيست و توسعه پايدار
نقش مشاركت‌هاي مردمي در توسعه مديريت مشـاركتي آبخيـزها
فناوري¬هاي نوين، امنيت غذايي و پایداری زیست محیطی
بررسي مفهوم و جايگاه انگيزش در برنامه¬هاي آموزش بزرگسالان
نگاهي به ضرورت‌هاي توسعه آموزش‌ كارآفريني در نظام آموزش عالي
كشاورزي پايدار و امنيت غذايي: ضرورت‌ها و راهكارها
مديريت دانش بـومي كشاورزي و فنـاوري اطلاعات (نگرشی بر تحقق اهداف توسعه پايدار روستايي)
نظام‌هاي آموزش تلفيقي: تعاريف، روندهاي جاري و جهت‌هاي آتي
مدل‌هاي يادگيري تلفيقي
پایان‌نامه
واکاوی پیامدهای مکانی ـ فضایی توسعه اقتصاد گردشگری با رویکرد کارآفرینی (مورد مطالعه: نواحی روستایی بخش سامن شهرستان ملایر)
واکاوی اثرات مجموعه های تاریخی و تفریحی در توسعه اقتصاد گردشگری شهر خرم آباد
امکانسنجی توسعه گردشگری روستایی (مطالعه موردی: روستای گایکان شهرستان الیگودرز)
ساماندهی فضایی مقاصد گردشگری در نواحی روستایی (بخش پاپی شهرستان خرم آباد)
بررسی الزامات توسعه کارآفرینی در مقاصد گردشگری شهرستان نهاوند
نقش نماد و المان های شهری در توسعه گردشگری خرم آباد
ارزیابی عرضه محصول گردشگری در شهر خرم آباد با تاکید بر محصول اصلی و تسهیلاتی
جزوات دانشگاهی
فعالیت‌ها
جغرافیای روستایی ایران: گروه جغرافیا دانشگاه لرستان
مبانی جغرافیای روستایی: گروه جغرافیا دانشگاه لرستان
جغرافیای جمعیت ایران: گروه جغرافیا دانشگاه لرستان
زمین در فضا: گروه جغرافیا دانشگاه لرستان
مبانی محیط زیست: گروه جغرافیا دانشگاه لرستان
مبانی جغرافیای اقتصادی: گروه جغرافیا دانشگاه لرستان
جغرافیای خاک ها: گروه جغرافیا دانشگاه لرستان
منابع آب ایران: گروه جغرافیا دانشگاه لرستان
مدیریت منابع آب: گروه جغرافیا دانشگاه لرستان
تحلیل فضایی: گروه جغرافیا دانشگاه لرستان
مدل ها و فنون تصمیم گیری در گردشگری: کارشناسی ارشد گردشگری ـ گروه جغرافیا دانشگاه لرستان
کارآفرینی: گروه جغرافیا دانشگاه لرستان
كاربرد كامپيوتر در ترويج و آموزش كشاورزي نرم‌افزار SPSS: گروه ترویج و آموزش کشاورزی. دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
مقدمات برنامه ریزی آموزشی: گروه ترویج و آموزش کشاورزی. دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
آمار اجتماعی: گروه ترویج و آموزش کشاورزی. دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
روش تحقیق: گروه ترویج و آموزش کشاورزی. دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
اصول ترويج و آموزش كشاورزي: دانشگاه‌ جامع علمي كاربردي واحد استان كرمانشاه مركز آموزش علمي كاربردي جهاد كشاورزي
کارآفرینی عمومی: دانشگاه‌ جامع علمي كاربردي مركز میراث بیستون ـ کرمانشاه
کارآفرینی عمومی: دانشگاه‌ جامع علمي كاربردي مركز خضراء ـ اسلام آباد غرب
کارآفرینی و پروژه: دانشگاه‌ جامع علمي كاربردي مركز خضراء ـ اسلام آباد غرب
کارآفرین عمومی: دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی واحد نیرو انتظامی استان کرمانشاه
دوره های مختلف کارآفرینی: پارك علم و فناوري دانشگاه تهران ـ مؤسسة مطالعات تهران پژوهش خوارزم
دوره های مختلف کارآفرینی: جهاد دانشگاهی واحد استان کرمانشاه
دوره 52 ساعته کارآفرینی: دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی واحد استان کردستان
آمار و احتمالات در جغرافیا: گروه جغرافیا دانشگاه لرستان
برنامه ریزی اقتصاد و بازاریابی گردشگری: کارشناسی ارشد، گروه جغرافیا دانشگاه لرستان
پروژه: گروه جغرافیا دانشگاه لرستان
تحلیل های آماری در گردشگری؛ کارشناسی ارشد، دانشگاه لرستان
جغرافیای جمعیت در دفاع مقدس، کارشناسی ارشد، دانشگاه لرستان
مدل های تصمیم گیری و آینده پژوهی، کارشناسی ارشد، دانشگاه لرستان
آمار و احتمالات (1)، دانشگاه لرستان
محیط زیست و حقوق آن
جغرافیای جمعیت ایران، دانشگاه لرستان
برنامه ریزی گردشگری در نواحی روستایی و عشایری، کارشناسی ارشد، گروه جغرافیا دانشگاه لرستان
پروژه‌ها
سوابق اجرایی
افتخارات
کتاب
گردشگری روستایی و سرمایه گذاری: مدیریت، بازاریابی و پایداری (ترجمه)
دانشنامه کارآفرینی
مبانی کارآفرینی
کارآفرینی در کشورهای در حال توسعه (ترجمه)
علاقه‌مندی ‌ها
جغرافیای روستایی
جغرافیای کارآفرینی
اقتصاد روستایی و تحولات اقتصاد فضا
مطالعات توسعه ناحیه ای
توسعه کارآفرینی و اشتغال پایدار روستایی
اکوتوریسم و توانمندی جوامع محلی
کارآفرینی گردشگری
گردشگری روستایی و توسعه اقتصادی
اقتصاد توسعه و گردشگری
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی منطقه ای
مطالعات جغرافیای انسانی
کارآفرینی و برنامه ریزی فضایی