ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: پنج شنبه ١٩ تير ١٣٩٩
خانه
حوریه مرادی
آخرین مدرک تحصیلی: دکترا
رشته تحصیلی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشی جغرافیا
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
ایمیل دانشگاهی: moradi.ho@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: horiehmoradi@gmail.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. دکتری: دانشگاه خوارزمی تهران، 1395

 2. دوره تخصصی تربیت مربی کارآفرینی: دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران،1388

 3. کارشناسی ارشد: دانشگاه رامین اهواز، 1387

 4. کارشناسی: دانشگاه رازی، 1385

مقالات علمی پژوهشی
 1. 1- Moradi, H; Bijani, M; Shabanali Fami, H; Fallah Haghighi, N; Tamadon; A.R and Moradi, A. (2011). Analysis of effective components on professional development of agricultural extension agents in Kermanshah province in Iran. The Scientific International Journal of Food, Agricultural & Environment (JFAE).Vol - 9 – Issue 3&4. Pp: 803-810.

 2. 2- Moradi, H; Bijani, M; Fallah Haghighi, N; Bosshaq, M.R and Raeisi, M. (2012). An Investigation of organizational entrepreneurship by using analysis of managerial -organizational factors in agricultural extension agency of Kermanshah province in Iran. International Journal of AgriScience. Vol. 2(6):558-570, June 2012.

 3. 3- Bosshaq, M.R; Afzaliniya, F and Moradi, H. (2012). An Assessment of agricultural sustainability indices and determination of effective factors on its in Iran rural area (Case study: rural area of Ravansar). International Journal of AgriScience. Vol. 2(6): 550-557, June 2012

 4. 4- Moradi, H., Afrakhteh, H. Riahi, V and Papzan, A (2016). Recognition and Analysis of Organizational Entrepreneurship Components of Agricultural Jihad Experts using Structural Equation Model (Case Study: Kermanshah of Iran). Asian Journal of Research in Banking and Finance,Vol. 3, No. 8, January 2016, pp. 39-52.

 5. 5- Moradi, H., Afrakhteh, H. Riahi, V and Papzan, A (2016). IDENTIFICATION OF COMPONENTS AFFECTING ON THE DEVELOPMENT OF SPATIAL FUNDAMENTALS OF ENTREPRENEURSHIP IN RURAL AREAS ON BASED OF ROSENTHAL META-ANALYSIS APPROACH (THE CASE OF: KERMANSHAH PROVINCE OF IRAN). Arth Prabhand: A Journal of Economics and Management, Vol. 5 Issue 7 July 2016, pp. 1-17.

 6. 6ـ مرادي، حوريه، مسعود بيژني، مسعود برادران، حسين شعبانعلي‌فمي و عبدالعظیم آجیلی. (1391). شناخت و واكاوي مؤلفه‌هاي مؤثر بر توسعه حرفه‌اي كارگزاران ترويج كشاورزي استان كرمانشاه. فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران. دوره 2-43، شماره 1، صص 143ـ 155.

 7. 7ـ مرادي، حوريه، مسعود بيژني (1392). بررسی اثرات مؤلفه‌هاي توسعه حرفه‌اي کارگزاران ترویج کشاورزی بر کارآفرینی سازمانی در استان کرمانشاه. فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران. دوره 44، شماره 3، صص 439 ـ 429.

 8. 8ـ مرادي، حوريه، مسعود بيژني، مسعود برادران، حسين شعبانعلي‌فمي و عبدالعظیم آجیلی. (1391). نقش مؤلفه‌ اطلاعاتي ـ ارتباطي توسعه حرفه‌اي در توسعه كارآفريـني سازماني (مورد مطالعه: مدیریت ترويج كشاورزي استان كرمانشاه). فصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، شیراز. جلد 8، شماره 1، صص 101 ـ 112.

 9. 9ـ مرادي، حوريه، مسعود بيژني، غلامحسین کرمی و نگین فلاح حقیقی. (1391). ارزیابی مقایسه‌اي ویژگی‌هاي روانشناختی مؤثر بر نگرش¬های كارآفرينانه دانشجويان مهندسی كشاورزي (مورد مطالعه: دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه كشاورزي و منابع‌طبيعي رامين اهواز). فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش مهندسی ایران. فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران.سال چهاردهم. شماره 53. صص 65 ـ 81.

 10. 10ـ مطیعی¬لنگرودی، سید حسن؛ مرادی، حوریه (1394). تبیین توانمندی حرفه¬ای کارگزاران جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در برنامه¬ریزی روستایی. فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی. دانشگاه خوارزمی.

 11. 11ـ جلالیان، حمید، مرادی، حوریه؛ حجی پور، محمد (1393).کارکرد برنامه های آموزشی در دستیابی توسعه پایدار کشاورزی (مورد: روستاهای ناحیه اورامانت در کرمانشاه). فصلنامه برنامه¬ریزی و آمایش فضا (مدرس علوم انسانی). دوره هجدهم، شماره 4، صص 127ـ 97.

 12. 12ـ مرادي، حوريه و مسعود بيژني. (1387). بررسي نگرش اعضاي هيأت علمي دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين و دانشكده كشاورزي دانشگاه رازي نسبت به كاربرد آموزش تلفيقي در آموزش كشاورزي. فصلنامه فن‌آوري‌هاي نوين كشاورزي (ويژه علوم ترويج و آموزش كشاورزي). سال دوم، شماره دوم، زمستان 1387. دانشگاه زنجان ص 169ـ 187.

 13. 13ـ مرادي، حوريه و حسين شعبانعلي‌فمي. (1389). شناسايي قابليت‌هاي كارآفريني (مورد مطالعه: دانشجويان دختر دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين اهواز). فصلنامه توسعه كارآفريني. سال دوم، شماره هشتم، تابستان 1389. دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران. صص 141ـ161.

 14. 14ـ مرادي، حوريه، مسعود بيژني و غلامحسین کرمی. (1390). تحلیل سازه‌های بازدارنده در توسعه آموزش‌های تلفیقی از دیدگاه اعضای هیأت علمی (مورد مطالعه: دانشگاههای رامین اهواز و رازی کرمانشاه). فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزش مهندسی ایران. فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران. سال سیزدهم، شماره 50، تابستان 1390. صص 123ـ 136.

 15. 15ـ مرادی، حوریه و فرهاد جوان (1397). عوامل موثر بر شکل گیری بنگاه های اقتصادی کارآفرینانه در روستاهای شهرستان کرمانشاه. اقتصاد فضا و توسعه روستایی » بهار 1397 - شماره 23 علمی-پژوهشی/ISC ‏(18 صفحه - از 19 تا 36)

 16. 16ـحوریه مرادی (1398)، تحلیل زمینه های کارآفرینی در توسعه فضاهای پیراشهری مورد: شهرستان کرمانشاه، دو فصلنامه "توسعه فضاهای پیراشهری، شماره 2، پیاپی (2)، صص 137-150

سایر مقالات چاپ شده
 1. طلای خندان و صادرات آن

 2. جايگاه دانش بومي در فناوري اطلاعات

 3. ترويج بيوتكنولوژي راهبردي براي توسعه كشاورزي پايدار و امنيت غذايي

 4. رهبري و مشاركت زنان روستايي در راستاي افزايش بهره‌وري و ضايعات كشاورزي

 5. نقش فناوري اطلاعات (آموزش آنلاين و اينترنت) در ترويج و آموزش كشاورزي

 6. توسعه مهارت¬های كارآفريني و فرصت¬های اشتغال زنان

 7. زیست‌فناوری، محيط‌زيست و توسعه پايدار

 8. نقش مشاركت‌هاي مردمي در توسعه مديريت مشـاركتي آبخيـزها

 9. فناوري¬هاي نوين، امنيت غذايي و پایداری زیست محیطی

 10. بررسي مفهوم و جايگاه انگيزش در برنامه¬هاي آموزش بزرگسالان

 11. نگاهي به ضرورت‌هاي توسعه آموزش‌ كارآفريني در نظام آموزش عالي

 12. كشاورزي پايدار و امنيت غذايي: ضرورت‌ها و راهكارها

 13. مديريت دانش بـومي كشاورزي و فنـاوري اطلاعات (نگرشی بر تحقق اهداف توسعه پايدار روستايي)

 14. نظام‌هاي آموزش تلفيقي: تعاريف، روندهاي جاري و جهت‌هاي آتي

 15. مدل‌هاي يادگيري تلفيقي

پایان نامه ها
 1. واکاوی پیامدهای مکانی ـ فضایی توسعه اقتصاد گردشگری با رویکرد کارآفرینی (مورد مطالعه: نواحی روستایی بخش سامن شهرستان ملایر)

 2. واکاوی اثرات مجموعه های تاریخی و تفریحی در توسعه اقتصاد گردشگری شهر خرم آباد

 3. امکانسنجی توسعه گردشگری روستایی (مطالعه موردی: روستای گایکان شهرستان الیگودرز)

 4. ساماندهی فضایی مقاصد گردشگری در نواحی روستایی (بخش پاپی شهرستان خرم آباد)

 5. بررسی الزامات توسعه کارآفرینی در مقاصد گردشگری شهرستان نهاوند

 6. نقش نماد و المان های شهری در توسعه گردشگری خرم آباد

 7. ارزیابی عرضه محصول گردشگری در شهر خرم آباد با تاکید بر محصول اصلی و تسهیلاتی

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. 1. Moradi, H and Bijani, M. (2008). An Assessment of Attitude of Agricultural and Natural Resources Ramin and Razi Universities Faculty about Utilization of Three Methods in Teaching: E-learning, Face to Face Education and Blended Learning. ICERI2008 (International Conference on Education, Research and Innovation). 17th-19th of November, 2008. Madrid, Spain. (Accepted as Oral).

 2. 2. Moradi, H and Bijani, M. (2008). The Role of Blended Learning in Agricultural Education and Teaching Process. ICERI2008 (International Conference on Education, Research and Innovation). 17th-19th of November, 2008. Madrid, Spain. (Accepted as Oral).

 3. 3. Razavi, M., Fallah Haghighi, N., Moradi, H., and Asgari Ghods, M. (2012). Investigating Entrepreneurial Sprit among the Students of Shiraz University (The Case of Agricultural Faculty). The 4th annual International Conference on Education and New Learning Technologies will be held in Barcelona (Spain), on the 2nd, 3rd and 4th of July, 2012.(Accepted as Oral).

 4. 4. Razavi, M., Fallah Haghighi, N., Moradi, H., and Asgari Ghods, M. (2012). Internationalization of universities in the way of entrepreneurship orientation.The 4th annual International Conference on Education and New Learning Technologies will be held in Barcelona (Spain), on the 2nd, 3rd and 4th of July, 2012.(Accepted as Oral).

 5. 5- Moradi, H. and Afrakhteh, H. (2013). Investigating Barriers of Using Blended Learning in the Colleges of Agricultural in Iran (The Case of Agricultural Faculties Members of Ramin and Razi Universities). 2nd Cyprus International Conference on Educational Research. 13-15 February 2013, Ataturk Teacher Training Academy, Lefkosa (Nicosia), North Cyprus. (Accepted as Oral).

 6. 6- Moradi, H. and Afrakhteh, H. (2013). The Role of Entrepreneurship in Economic Development. 2nd Cyprus International Conference on Educational Research, 13-15 February 2013, Ataturk Teacher Training Academy, Lefkosa (Nicosia), North Cyprus. (Accepted as Oral).

 7. 7- Moradi, H., Afrakhteh, H. Riahi, V and Papzan, A (2015). Entrepreneurship, Geography and Rural Economy Development (Case of: Kermanshah province rural regions). the IASTEM- 5th International Conference on Social Science and Humanities (ICSSH-2015), Berlin, Germany. November 29, 2015. (Accepted as Oral).

 8. افراخته، حسن؛ مرادی، حوریه، زینی¬وند، حسین (1392). فراتحلیل پدیده گرد و غبار با تأکید بر وضعیت فرسایش خاک در ایران. اولین کنفرانس بین¬المللی ریزگردها، مدیریت عوامل و پیامدها. دانشگاه لرستان، خرم¬آباد، 24 و 25 اردیبهشت 1392. (سخنرانی).

 9. افراخته، حسن؛ حجی¬پور، محمد؛ مرادی، حوریه (1392). سنت¬های محلی و پایابی مخاطرات محیطی (مورد رسم گل¬مالی در منطقه لرستان). دومین کنفرانس بین¬المللی مخاطرات محیطی. دانشگاه خوارزمی، تهران، 7 و 8 آبان 1392. (سخنرانی).

 10. کرم، امیر؛ مرادی، حوریه حجی¬پور، محمد و حجه¬فروش¬نیا، شیلا (1392). ضرورت انتخاب مدل¬های بهینه مکان¬یابی و کاربری اراضی روستایی در راستای کاهش مخاطرات محیطی و توسعه پایدار. دومین کنفرانس بین¬المللی مخاطرات محیطی. دانشگاه خوارزمی، تهران، 7 و 8 آبان 1392. (سخنرانی).

 11. امیرحاجلو، الهام؛ زنگانه، ابوالفضل و مرادی، حوریه (1392). بررسی آسیب¬پذیری کالبدی ـ فضایی منطقه 11 تهران در برابر زلزله. دومین کنفرانس بین¬المللی مخاطرات محیطی. دانشگاه خوارزمی، تهران، 7 و 8 آبان 1392. (پوستر).

 12. قلیزاده، محمدحسین؛ احمدی، عاطفه؛ علیزاده، سید دانا؛ مرادی، حوریه؛ براداران، مهدی (1392). پهنه¬بندی مناطق مخاطره¬آمیز جهت توسعه فیزیکی شهری با استفاده از روش¬های تحلیل تصمیم¬گیری چند معیاره (موردی: شهر مشهد). دومین کنفرانس بین¬المللی مخاطرات محیطی. دانشگاه خوارزمی، تهران، 7 و 8 آبان 1392. (سخنرانی).

 13. فال¬سلیمان، محمود؛ مرادی، حوریه، حجی¬پور، محمد؛ احمدی، عاطفه (1393). کارآفرینی و بنیان¬های اقتصادی ـ فضایی مناطق ایران. کنفرانس بین¬المللی مدیریت و اقتصاد (تعالی کسب و کار). تهران، 26 آذر ماه 1393. (سخنرانی).

 14. فال¬سلیمان، محمود؛ حجی¬پور، محمد؛ مرادی، حوریه، بلیانی، یدالهل (1393). مدیریت فضایی ثروت نفت و تولید سرمایه در اقتصاد مناطق ایران. پذیرفته شده در کنفرانس بین¬المللی مدیریت و اقتصاد (تعالی کسب و کار). تهران، 26 آذر ماه 1393.

 15. مرادی، حوریه؛ افراخته، حسن؛ ریاحی، وحید؛ پاپ¬زن، عیدالحمید (1395). شناخت و واکاوی مؤلفه¬های کارآفرینی سازمانی کارشناسان جهاد کشاورزی با استفاده از مدل معادلات ساختاری (مورد مطالعه: استان کرمانشاه). پذیرفته شده درکنفرانس بین-المللی کسب و کار: فرصت¬ها و چالش¬ها. رشت، 16 خرداد 1395. (سخنرانی).

 16. مرادی، حوریه؛ افراخته، حسن؛ ریاحی، وحید؛ پاپ¬زن، عیدالحمید (1395). شناسایی مؤلفه¬های مؤثر بر توسعه بنیان¬های فضایی کارآفرینی در نواحی روستایی بر پایه رویکرد فراتحلیل روزنتال (مورد: استان کرمانشاه). پذیرفته شده درکنفرانس بین¬المللی کسب و کار: فرصت¬ها و چالش¬ها. رشت، 16 خرداد 1395. (سخنرانی) (مقاله برتر کنفرانس).

 17. مرادي، حوريه؛ بیژنی، مسعود (1386). نقش زنان روستايي در افزايش بهره‌وري و کاهش ضايعات کشاورزي. اولين همايش علمی نقش زنان روستايي در كاهش ضايعات كشاورزي، تهران. صص 174ـ165. (سخنرانی)

 18. جوكار، محمدمهدي، فرشادفر، زهرا، حوريه مرادي (1386). طلاي خندان ايراني و راهكارهاي توسعه صادرات آن. اولين همايش و نمايشگاه خشكبار. دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان. صص 40ـ 41. (سخنرانی)

 19. مرادي، حوريه، سوختانلو، مجتبی؛ ملكيان، عاطفه؛ بيژني، مسعود (1386). نقش دانش بومي در فرآيند توسعه و كشاورزي پايدار. اولين همايش ملي دانشجويان زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامي كرمانشاه. باشگاه پژوهشگران جوان. ص 87. (سخنرانی)

 20. مرادي، حوريه، بيژني، مسعود؛ جعفري، زهره (1386). ترويج بيوتكنولوژي و نانوبيوتكنولوژي در راستاي كشاورزي پايدار با تأكيد بر راهبردهاي افزايش امنيت غذايي. نخستين همايش ملي دستاوردهاي نوين در كشاورزي، انجمن علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ورامين ـ پيشوا. (سخنرانی)

 21. مرادي، حوريه، شعبانعلي‌فمي، حسین؛ بيژني، مسعود (1388). نقش فناوري اطلاعات در مديريت دانش بومي كشاورزي در راستاي توسعه پايدار روستايي. اولين همايش ملي دانشجويي ترويج و آموزش كشاورزي، دانشگاه شيراز، دانشكده كشاورزي. ص 72. (سخنرانی)

 22. بيژني، مسعود؛ زماني، غلامحسین؛ مرادي، حوریه (1388). نقش آموزش تلفيقي در فرآيند تدريس و آموزش كشاورزي. اولين همايش ملي دانشجويي ترويج و آموزش كشاورزي، دانشگاه شيراز، دانشكده كشاورزي. ص 71. (سخنرانی)

 23. سوختانلو، مجتبي؛ مرادي، حوریه (1386). ترويج بيوتكنولوژي راهبردي براي توسعه كشاورزي پايدار و امنيت غذايي. اولين همايش ملي دانشجويان زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامي كرمانشاه. باشگاه پژوهشگران جوان. ص 118. (پوستر)

 24. مرادي، حوريه؛ رضايي‌مقدم، کوروش (1386). كشاورزي پايدار با تأكيد بر راهبردهاي افزايش امنيت غذايي. اولين همايش ملي دانشجويان زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامي كرمانشاه. باشگاه پژوهشگران جوان. ص 86. (پوستر)

 25. آجيلي، عبدالعظيم؛ مرادي، حوریه (1386). بيوتكنولوژي و محيط زيست راهبردهايي براي توسعه كشاورزي پايدار. اولين همايش ملي دانشجويان زراعت و اصلاح نباتات، كرمانشاه. باشگاه پژوهشگران جوان. ص 116. (پوستر).

 26. بيژني، مسعود؛ فلاح‌حقيقي، نگین؛ مرادي، حوریه (1386). مفهوم و ماهيت بهره‌وري در ترويج كشاورزي. ششمين همايش ملي علوم كشاورزي و منابع طبيعي باشگاه پژوهشگران جوان. دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج. (پوستر)

 27. بيژني، مسعود؛ فلاح‌حقيقي، نگین؛ مرادي، حوریه؛ جعفري، زهره (1386). ارزيابي بيوتكنولوژي به عنوان يك فناوري نوين براي كشاورزان خرده‌پا. اولين همايش ملي دانشجويان زراعت و اصلاح نباتات، كرمانشاه. باشگاه پژوهشگران جوان. (پوستر)

 28. ملكيان، عاطفه؛ حوريه مرادي؛ بيژني، مسعود (1386). تحقق پايداري در كشاورزي با رويكردي عميق به دانش بومي. اولين همايش ملي دانشجويان زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامي كرمانشاه. باشگاه پژوهشگران جوان. (پوستر)

 29. علي‌بيگي، اميرحسين؛ مرادي، حوریه (1386). مديريت مشاركتي آبخيزها: مفاهيم راهكارها و چالش‌ها. چهارمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ـ مديريت حوزه آبخيز. اول و دوم اسفند 1386ـ دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران. (پوستر)

 30. مرادي، حوريه؛ بيژني، مسعود (1387). نقش تعاوني‌ها در توسعة فعاليت¬هاي كارآفرينانه. همايش ملي تعاون و كارآفريني، تهران. 24 و 25 مهرماه 1387. ص 124. (پوستر)

 31. مرادي، حوريه؛ بيژني، مسعود (1390). لزوم توجه به مدیریت دانش بومی کشاورزی در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار. نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی، قم. 24 و 25 آذر ماه 1390. صص 1636 ـ 1640. (پوستر).

 32. بیژنی، مسعود، مرادی، حوریه؛ مرادی، علیرضا (1390). نقش روستا و جاذبه¬های اکوتوریستی در توسعه پایدار روستایی. نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی، قم. 24 و 25 آذر ماه 1390. صص 1648 ـ 1652. (پوستر).

 33. مرادي، حوريه، بیژنی، مسعود؛ فلاح¬حقیقی، نگین (1391). نگرشی بر روندهای توسعه مدیریت حوزه¬های آبخیز در مناطق روستایی. هشتمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ایران ـ راهکارهای اجرایی مديريت حوزه آبخيز. 27 و 28 اردیبهشت 1391ـ دانشكده منابع طبيعي دانشگاه لرستان. خرم آباد. ایران. (پوستر).

 34. افراخته، حسن؛ مرادی، حوریه (1391). استراتژی¬های توسعه پایدار در توسعه مدیریت حوزه¬های آبخیز. همایش کشوری کشاورزی و تولید ملی با محوریت آمایش سرزمین. قم. 10 اسفند 1391. (پوستر).

 35. مرادی، حوریه، احمدی، عاطفه؛ محمدی، زکیه؛ حمصی، ملیحه سادات (1392). آنتروپوژنیک: بررسی اثرات رشد و توسعه انسان بر فرسایش خاک. نخستین همایش ملی دانشجویی مبارزه و پیشگیری با فرسایش خاک. دانشگاه لرستان. 4 اردیبهشت ماه 1392. (سخنرانی). (مقاله برتر)

 36. کرم، امیر؛ حجه¬فروش¬نیا، شیلا؛ محصل¬همدانی، نعیمه السادات؛ مرادی، حوریه (1392). بررسی علل ایجاد فروچاله¬ها و تهیه¬ی نقشه¬ی خطر نقاط مستعد وقوع آن در دشت ابرکوه (استان یزد)، دومین همایش ملی ژئومورفولوژی اسفند ماه 1392.

 37. افراخته، حسن و مرادی، حوریه (1397). آینده¬نگاری پروژه بین¬المللی منارید در توسعه جوامع روستایی شرق ایران (مورد مطالعه: هامون¬شهر ـ سیستان). دهمین کنگره انجمن ژئوپلتیک و دومین همایش جغرافیا و برنامه¬ریزی مناطق مرزی ایران (ژئوپلتیک و توسعه محلی ـ منطقه¬ای، رویکردی در پایداری شرق ایران)، دانشگاه بیرجند، 28 و 29 فروردین 1397. ص 26. (سخنرانی)

 38. مرادی، حوریه؛ عباسی، حامد و مرادی، علیرضا (1397). تحلیل متغیرهای مؤثر بر شکل¬گیری بنگاه¬های اقتصادی کارآفریننی شرق ایران (مورد: شهرستان بیرجند). دهمین کنگره انجمن ژئوپلتیک و دومین همایش جغرافیا و برنامه¬ریزی مناطق مرزی ایران (ژئوپلتیک و توسعه محلی ـ منطقه¬ای، رویکردی در پایداری شرق ایران)، دانشگاه بیرجند، 28 و 29 فروردین 1397. ص 138. (سخنرانی)

 39. مرادی، حوریه (1397). فناوری های نو و تحولات پارادایمیک اجتماعی جوامع روستایی ایران. دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران 28 بهمن 1397. تهران، دانشگاه خوارزمی

 40. مرادی، حوریه و محمد حجی پور (1397). رویکردی نو بر حاشیه بازاریابی محصولات روستایی ایران. دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران 28 بهمن 1397. تهران، دانشگاه خوارزمی

 41. مرادی، حوریه، مسعود بیژنی و سمیه اصغرزاده (1397). افزايش بهره‌وري و کاهش ضايعات کشاورزي گامي در جهت اقتصاد مقاومتي: نقش و جايگاه زنان روستايي. اولین کنگره ملی زنان، اشتغال و اقتصاد مقاومتی. 8 و 9 اسفند 1397. تهران. دانشگاه تربیت مدرس

 42. حوریه مرادی، محمد حجی پور (1398). واکاوی پتانسیل های اکوتوریسم داغ در بیابان لوت ایران. اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ (فرصت های محلی و بین المللی)، دانشگاه بیرجند، 11 و 12 اردیبهشت 1398.

 43. حسن افراخته و حوریه مرادی (1398). ردپای توسعه گردشگری بیانبان لوت. اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت (فرصت های محلی و بین المللی)، دانشگاه بیرجند، 11 و 12 اردیبهشت 1398.

 44. حوریه مرادی، رضوان قنبری موحد (1398)، رهیافتهای تحول ساز کارآفرینی و گردشگری در جوامع محلی. کنفرانس ملی اکوتوریسم، فرهنگ و توسعه گردشگری،مشهد، مؤسسه آموزش عالی بینالود. 13 و 14 آذر ماه 1398

 45. حوریه مرادی، فاطمه رضایی، سپیده امرایی، (1398). تحلیلی بر مکانیسم اثر اکوتوریسم بر توسعه اقتصاد جوامع محلی. کنفرانس ملی اکوتوریسم، فرهنگ و توسعه گردشگری، مشهد، مؤسسه آموزش عالی بینالود. 13 و 14 آذر ماه 1398

 46. حوریه مرادی، مریم بیرانوندراد، زهرا بیرانوند، میثم دکامئی (1398). نقش کسب و کارهای مکانی در توسعه مقاصد گردشگری روستایی با تأکید بر اقامتگاههای بومگردی. کنفرانس ملی اکوتوریسم، فرهنگ و توسعه گردشگری. مؤسسه آموزش عالی بینالود، مشهد، 13 و 14 آذر ماه 1398

 47. رضوان قنبری موحد، حوریه مرادی (1398). بررسی نقش اکوتوریسم اجتماع محور بر توانمندسازی جامعه های محلی. کنفرانس ملی اکوتوریسم، فرهنگ و توسعه گردشگری. مؤسسه آموزش عالی بینالود، مشهد 13 و 14 آذر ماه 1398

کتب منتشر شده
 1. دانشنامه کارآفرینی

 2. مبانی کارآفرینی

 3. کارآفرینی در کشورهای در حال توسعه

افتخارات کسب شده
 1. 1ـ پذیرش در دوره دکتری از طریق سهمیه استعداد درخشان (دانشجوی دکتری استعداد درخشان دانشگاه خوارزمی)

 2. 2ـ جز سه نفر اول فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد

 3. دارای گواهينامه تربيت مربي كارآفريني از دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران؛

پروژه ها و طرح های پژوهشی
 1. مجری طرح پژوهشی با عنوان "ارزشيابي برنامه‌هاي تلويزيوني آموزشي رويش (تركيبي ساده) در ميان بهره برداران استان كرمانشاه". مديريت هماهنگي ترويج جهاد كشاورزي استان كرمانشاه. 1391

 2. همکار اصلی طرح پژوهشی با عنوان "سنجش نگرش اعضاي هيأت علمي دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين و دانشكدة كشاورزي دانشگاه رازي كرمانشاه نسبت به كاربرد آموزش تلفيقي". دانشگاه كشاورزي ومنابع طبيعي رامين اهواز. مصوب با شمارة 36ـ86 مورخ 25/10/86. 1386.

 3. همکار سوم طرح پژوهشی با عنوان"شناسايي فعاليت¬هاي دولتي قابل واگذاري به بخش تعاون در استان خوزستان"، مصوب ادارة كل تعاون استان خوزستان با شمارة 1667 مورخ 5/2/86. 1386.

 4. همکار اصلی و اول طرح پژوهشی با عنوان "تحلیل و شناسايي عوامل مؤثر بر وقوع تصادفات رانندگی در چهار استان کشور (تهران شرق، آذربایجان غربی، چهارمحال و بختیاری و کرمان) در سال¬های 1391، 1392 و 1393 "، مصوب نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، پلیس راهور تهران بزرگ، دفتر مطالعات و برنامه¬ریزی ناجا. مصوب بهمن ماه 1392. اتمام مرداد 1393.

 5. مجری طرح در دانشگاه لرستان با عنوان "تبیین اثرات کارآفرینی پیراشهری در توسعه شهرستان کرمانشاه". مصوب 9/8/1398

سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
 1. جغرافیای روستایی ایران: گروه جغرافیا دانشگاه لرستان

 2. مبانی جغرافیای روستایی: گروه جغرافیا دانشگاه لرستان

 3. جغرافیای جمعیت ایران: گروه جغرافیا دانشگاه لرستان

 4. زمین در فضا: گروه جغرافیا دانشگاه لرستان

 5. مبانی محیط زیست: گروه جغرافیا دانشگاه لرستان

 6. مبانی جغرافیای اقتصادی: گروه جغرافیا دانشگاه لرستان

 7. جغرافیای خاک ها: گروه جغرافیا دانشگاه لرستان

 8. منابع آب ایران: گروه جغرافیا دانشگاه لرستان

 9. مدیریت منابع آب: گروه جغرافیا دانشگاه لرستان

 10. تحلیل فضایی: گروه جغرافیا دانشگاه لرستان

 11. مدل ها و فنون تصمیم گیری در گردشگری: کارشناسی ارشد گردشگری ـ گروه جغرافیا دانشگاه لرستان

 12. کارآفرینی: گروه جغرافیا دانشگاه لرستان

 13. كاربرد كامپيوتر در ترويج و آموزش كشاورزي نرم‌افزار SPSS: گروه ترویج و آموزش کشاورزی. دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

 14. مقدمات برنامه ریزی آموزشی: گروه ترویج و آموزش کشاورزی. دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

 15. آمار اجتماعی: گروه ترویج و آموزش کشاورزی. دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

 16. روش تحقیق: گروه ترویج و آموزش کشاورزی. دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

 17. اصول ترويج و آموزش كشاورزي: دانشگاه‌ جامع علمي كاربردي واحد استان كرمانشاه مركز آموزش علمي كاربردي جهاد كشاورزي

 18. کارآفرینی عمومی: دانشگاه‌ جامع علمي كاربردي مركز میراث بیستون ـ کرمانشاه

 19. کارآفرینی عمومی: دانشگاه‌ جامع علمي كاربردي مركز خضراء ـ اسلام آباد غرب

 20. کارآفرینی و پروژه: دانشگاه‌ جامع علمي كاربردي مركز خضراء ـ اسلام آباد غرب

 21. کارآفرین عمومی: دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی واحد نیرو انتظامی استان کرمانشاه

 22. دوره های مختلف کارآفرینی: پارك علم و فناوري دانشگاه تهران ـ مؤسسة مطالعات تهران پژوهش خوارزم

 23. دوره های مختلف کارآفرینی: جهاد دانشگاهی واحد استان کرمانشاه

 24. دوره 52 ساعته کارآفرینی: دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی واحد استان کردستان

 25. آمار و احتمالات در جغرافیا: گروه جغرافیا دانشگاه لرستان

 26. برنامه ریزی اقتصاد و بازاریابی گردشگری: کارشناسی ارشد، گروه جغرافیا دانشگاه لرستان

 27. پروژه: گروه جغرافیا دانشگاه لرستان

 28. تحلیل های آماری در گردشگری؛ کارشناسی ارشد، دانشگاه لرستان

 29. جغرافیای جمعیت در دفاع مقدس، کارشناسی ارشد، دانشگاه لرستان

 30. تصمیم گیری و آینده پژوهی، کارشناسی ارشد، دانشگاه لرستان

 31. آمار و احتمالات (1)، دانشگاه لرستان

 32. محیط زیست و حقوق آن

 33. جغرافیای جمعیت ایران، دانشگاه لرستان

 34. برنامه ریزی گردشگری در نواحی روستایی و عشایری، کارشناسی ارشد، گروه جغرافیا دانشگاه لرستان

 35. سوابق اجرایی
  1. عضو کانون کارآفرینی استان کرمانشاه از سال 1395 تاکنون؛

  2. عضو بسیج اساتید دانشگاه¬های استان کرمانشاه از سال 1389 تاکنون و دانشگاه لرستان؛

  3. عضو پیوسته انجمن جغرافیا و برنامه¬ریزی روستایی ایران از سال 1392 تاکنون؛

  4. عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه از سال 1384 تاکنون؛

  5. عضو کمیته علمی و فنی نهمین نمایشگاه جهاد کشاورزی استان کرمانشاه 21 الی 27 خرداد ماه 1390؛

  6. عضو هیأت داوران ـ فصلنامه جغرافیایی "اقتصاد فضا و توسعه روستایی" دانشگاه خوارزمی ـ تهران؛

  7. عضو هیأت داوران ـ فصلنامه جغرافیایی "جغرافیا و پایداری محیط" دانشگاه رازی ـ کرمانشاه؛

  8. عضو کمیته علمی دهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک و دومین همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران / ژئوپلیتیک و توسعه محلی - منطقه ای، رویکردی در پایداری شرق ایران، دانشگاه بیرجند، فروردین 97.

  9. مؤسس انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران شعبه استان لرستان (سومین شعبه کشور) در خرداد 1397

  10. رئیس انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران شعبه استان لرستان از خرداد 1397 تاکنون

  11. عضو کمیته اجرایی - دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران ـ تهران، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، 28 بهمن 1397

  12. عضو مجمع مشورتی اعضای هیئت علمی جوان دانشگاه لرستان _ از خرداد ۹۸ تا ادامه دارد

  13. عضو کمیته علمی اولین همایش علمی کارکرد وقف در توسعه انسانی با تأکید بر وقف علمی.دانشگاه بیرجند، 21 و 22 آبان ماه 1398.

  14. عضو هیأت داوران ـ فصلنامه جغرافیایی "توسعه فضاهای پیراشهری" انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران ـ تهران؛

  15. مدیر مسئول فصلنامه "مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی"

  16. رئیس انجمن علمی جغرافیا و برنامه¬ریزی روستایی ایران (شعبه استان لرستان)

  17. عضو شبکه ملی جامعه و دانشگاه (اتاق فکر) دانشگاه لرستان از آذر ماه 1395 تاکنون.

  جزوات دانشگاهی
  علاقه مندی ها
  1. جغرافیای روستایی

  2. جغرافیای کارآفرینی

  3. اقتصاد روستایی و تحولات اقتصاد فضا

  4. مطالعات توسعه ناحیه ای

  5. توسعه کارآفرینی و اشتغال پایدار روستایی

  6. اکوتوریسم و توانمندی جوامع محلی

  7. کارآفرینی گردشگری

  8. گردشگری روستایی و توسعه اقتصادی

  9. اقتصاد توسعه و گردشگری

  10. توسعه اقتصادی و برنامه ریزی منطقه ای

  11. مطالعات جغرافیای انسانی

  12. کارآفرینی و برنامه ریزی فضایی

  اطلاعات تکمیلی
  1.  شرکت در کارگاه کاربرد روش¬های تحلیل تصمیم¬گیری چند معیاره با استفاده از GIS، در پهنه¬بندی مناطق مخاطره-خیز، دومین کنفرانس بین¬المللی مخاطرات محیطی، دانشگاه خوارزمی، تهران، 7 و 8 آبان 1392.

  2.  مدرس کارگاه آموزشی با عنوان "کارآفرینی و توانمندسازی کارکنان جهاد کشاورزی"، نهمین نمایشگاه توانمندیها و دستاوردهای جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، 21 خرداد 90. کرمانشاه.

  3.  شرکت در کارگاه آموزش کارآفرینی و تکنیک‌های خلاقیت در کشاورزی، نهمین نمایشگاه توانمندیها و دستاوردهای جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، 21 خرداد 90. کرمانشاه.

  4. کسب گواهینامه مهارت GPS از سازمان فنی و حرفه ای استان کرمانشاه (1389)

  5. کسب گواهینامه مهارت در نرم¬افزار LISREL8.5 از دانشگاه صنعتی شریف (1392)

  6. مدرس کارگاه آموزشی یکروزه "اصول مقاله نویسی" در دانشگاه لرستان، برگزار کننده انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی شعبه استان لرستان. محل برگزاری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه لرستان. 24 دی ماه 1397

  7. مدرس دوره آموزشی تخصصی"اآموزش نرم افزار SPSS" در دانشگاه لرستان، برگزار کننده انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی شعبه استان لرستان. محل برگزاری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه لرستان. 31 فروردین تا 21 اردیبهشت ماه 1398