Ar En
مرتضی قبادی
دکتر مرتضی قبادی
عضو هیات علمی گروه آموزشی محیط زیست و شیلات ، دانشکده کشاورزی
صفحه شخصی
آخرین مدرک تحصیلی
دکترا
رشته تحصیلی
محیط زیست
رتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
گروه آموزشی محیط زیست و شیلات
دانشکده
کشاورزی
ایمیل دانشگاهی
ghobadi.m@lu.ac.ir
ایمیل شخصی
ghobadim93@gmail.com
پروفایل‌ها
سوابق تحصیلی
کارشناسی-دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد- دانشگاه تهران
دکتری- دانشگاه تهران
دوره تخصصی- دانشگاه Twente، هلند
مقالات علمی پژوهشی
سایر مقالات
پایان‌نامه
جزوات دانشگاهی
فعالیت‌ها
مبانی محیط زیست
مهندسی محیط زیست
محیط زیست شهری
اکولوژِی سیمای سرزمین
برنامه ریزی فضایی و آمایش سرزمین
سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)
مبانی سنجش از دور(RS)
...
پروژه‌ها
سوابق اجرایی
افتخارات
کتاب
آموزش محیط زیست، 1397، انتشارات دانشگاه لرستان
انرژی و محیط زیست، 1397، انتشارات دانشگاه لرستان
مدیریت پسماندهای الکترونیکی،1394،انتشارات دانشگاه تهران
اصول و ضوابط طراحی پارک های شهری، 1393، انشارات سیمای دانش، تهران
اکولوژی، ادارک و سیمای سرزمین،1391، انتشارات آیلار، تهران
علاقه‌مندی ‌ها