ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: جمعه ٠٣ خرداد ١٣٩٨
خانه
مرتضی قبادی
آخرین مدرک تحصیلی: دکترا
رشته تحصیلی: محیط زیست
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشی علوم و مهندسی محیط زیست
دانشکده: کشاورزی
ایمیل دانشگاهی: ghobadi.m@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: ghobadim93@gmail.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. کارشناسی-دانشگاه تهران

 2. کارشناسی ارشد- دانشگاه تهران

 3. دکتری- دانشگاه تهران

 4. فرصت مطالعاتی- دانشگاه Twente، هلند

مقالات علمی پژوهشی
 1. مكانيابي و آمايش صنایع با بهره گيري از روش تلفيقي پرومته و فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي

 2. ارزيابي و پهنه بندي ريسك سيلاب سكونتگاه هاي انساني در راستاي توسعه پايدار با بکارگیری GIS و مدل DPSIR

 3. ارزيابي توزيع مكاني دماي سطح زمين در محيط زيست شهري با كاربرد سنجش از دور حرارتي

 4. آشکارسازي تغييرات پوشش و کاربري اراضي با استفاده از سنجش از دور

 5. ارزيابي و تحليل تناسب اراضي شهري براي توسعه پارك هاي شهري

 6. ارزيابي بصري منظر رود دره قشلاق به منظور توسعه اکوتوريسم

 7. سیستم پشتیبان فضایی برای مکانیابی و آمایش

 8. ارزیابی مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست در مناطق شهری

 9. سنجش سطح توسعه يافتگي استان هاي كشور ايران با رويكرد تحليل عاملي

 10. تحلیل رویه و محتوی برنامه ريزي محيط زيست: رويکردي معرفت شناختي

 11. پایداری در منظر سازی و طراحی محیط زیست از دیدگاه اکولوژی سیمای سرزمین

 12. جایگاه و اهمیت ارزیابی اثرات محیط زیست در صنایع سیمان

 13. Restoration and reclamation of the river valleys’ landscape structure for urban sustainability

 14. Environmental impact assessment of petrochemical industry using fuzzy rapid impact assessment matrix

 15. Designing a fuzzy expert system for environmental risk assessment

 16. The role of parks in improving the quality of urban life

 17. Improving the quality of service to the urban environment for the sustainable development

 18. Environmental Planning for Wind Power Plant Site Selection using a Fuzzy PROMETHEE-Based Outranking Method in Geographical Information System

 19. Spatial decision support system of environmental management and palnning to analyze the land suitability and site selection

 20. Monitoring land use/cover change using remote sensing : A case study of Lorestan

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. {f:onvan}

کتب منتشر شده
 1. آموزش محیط زیست، 1397، انتشارات دانشگاه لرستان

 2. انرژی و محیط زیست، 1397، انتشارات دانشگاه لرستان

 3. مدیریت پسماندهای الکترونیکی،1394،انتشارات دانشگاه تهران

 4. اصول و ضوابط طراحی پارک های شهری، 1393، انشارات سیمای دانش، تهران

 5. اکولوژی، ادارک و سیمای سرزمین،1391، انتشارات آیلار، تهران

افتخارات کسب شده
 1. رتبه اول آزمون ورودی دکتری دانشگاه تهران

 2. فارغ التحصیل رتبه اول دکتری با معدل 19/04

 3. فارغ التحصیل رتبه اول کارشناسی ارشد با معدل 19/30

 4. عضو بنیاد ملی نخبگان کشور

 5. پژوهشگر برتر جایزه جهانی تهران

 6. پژوهشگر برتر جشنواره ایده های برتر پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

 7. برگزیده جایزه تحصیلی مقطع دکتری بنیاد ملی نخبگان

 8. انتخاب به عنوان دانشجوی ممتاز مقطع دکتری دانشگاه تهران

پروژه ها و طرح های پژوهشی
  سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
  1. دانشگاه لرستان: مبانی محیط زیست

  2. دانشگاه لرستان: مهندسی محیط زیست

  3. دانشگاه لرستان: سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)

  4. دانشگاه لرستان: مبانی سنجش از دور (RS)

  5. دانشگاه لرستان: کارتوگرافی

  6. دانشگاه لرستان: اصول تفسیر عکس های هوایی

  7. سایر مراکز آموزشی : ارزیابی توان محیط زیست

  8. سایر مراکز آموزشی: ارزیابی اثرات محیط زیست(EIA)

  9. سایر مراکز آموزشی : مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست(HSE)

  10. سایر مراکز آموزشی و موسسات:ارزیابی ریسک محیط زیست

  11. سایر مراکز و موسسات: مدیریت محیط زیست

  12. سوابق اجرایی
   1. عضو انجمن متخصصان محیط زیست ایران

   2. عضو انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

   3. عضو انجمن آمایش سرزمین ایران

   4. عضو کانون تفکر صنایع پتروشیمی ایران

   5. عضو هیات داوران مجله علمی-پژوهشی محیط شناسی، دانشکده محیط زیست داتشگاه تهران

   6. عضو هیات داوران مجله بین المللیInternational Journal of Remote Sensing با IF=1.652 (ISI)

   7. عضو هیات داوران مجله علوم و تکنولوژی محیط زیست

   8. عضو هیات داوران مجله آمایش سرزمین ، دانشگاه تهران

   9. عضو هیات داوران مجله پژوهش های محیط زیست

   10. عضو هیات داوران مجله محیط زیست طبیعی

   11. عضو هیات داوران مجله مخاطرات طبیعی، دانشگاه فردوسی مشهد

   12. عضو هیات داوران مجله علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

   13. عضو هیات داوران چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

   14. عضو هیات داوران اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست

   15. عضو هیات داوران دومین همایش ملی کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

   16. عضو هیات علمی کنفرانس ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه

   جزوات دانشگاهی
   علاقه مندی ها
    اطلاعات تکمیلی