ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: سه شنبه ١٧ تير ١٣٩٩
خانه
سیامک شرفی
آخرین مدرک تحصیلی: دکترا
رشته تحصیلی: جغرافیای طبیعی
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشی جغرافیا
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
ایمیل دانشگاهی: sharafi.si@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه:
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی-گرایش ژئومورفولوژی- دانشگاه تهران- 1388

 2. دکتری جغرافیای طبیعی- گرایش ژئومورفولوژی- دانشگاه تهران- 1394

مقالات علمی پژوهشی
 1. عوامل طبیعی تاثیرگذار بر الگوی پراکنش سایت های باستانی دشت سیلاخور در استان لرستان

 2. مکان یابی فضاهای ورزشی در شهر خرم آباد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

 3. Climatic and Environmental Reconstruction Based on Stable Isotopes of Parishan Lake (Iran)

 4. توزیع فضایی قابلیت های گردشگری با استفاده از GIS به منظور برنامه ریزی گردشگری در شهرستان بروجرد

 5. بررسی نقش مورفوتکتونیک در فرسایش و تغییرات نیمرخ طولی رودخانه الوند در استان کرمانشاه با استفاده از توابع ریاضی

 6. پارامترهای هندسی و نقش آنها در تغییرات زمانی- مکانی بستر رودخانه ها(مطالعه موردی: رودخانه هررود در استان لرستان)

 7. مفایسه مدل های EPM،MPSIAC و PSIAK در برآورد فرسایش و رسوب با استفاده از GIS

 8. قابلیت سنجی امکانات و جذابیت های ژئوتوریستی دره شیرز در استان لرستان

 9. بررسی تغییرات مورفولوژیکی رودخانه اترک در یک بازه زمانی 20 ساله

 10. تغییرات محیطی بعد از رخداد زمین لغزش کبیرکوه و تاثیر آن در شکل گیری محوطه های باستانی محدوده دریاچه جایدر

 11. تشکیل دریاچه سدی سیمره و تاثیر آن بر الگوی استقرار محوطه های باستانی

 12. عوامل محیطی موثر بر شکل گیری و رخداد مخاطرات طبیعی سکونتگاههای روستایی دشت سیلاخور در استان لرستان

 13. بازسازی دیرینه مورفومتری دریاچه های سدی ناشی از رخداد زمین لغزش کبیرکوه(مطالعه موردی: دریاچه جایدر)

 14. ارتباط اسناد ایزوتوپ اکسیژن دریاچه های زریوار، میرآباد، بختگان و پریشان با بارش های منطقه در عصر یخبندان کوچک

 15. پهنه بندی زلزله در ارتباط با آسیب پذیری ساخت و سازها در شهرستان بروجرد

 16. ژئومورفولوژی و عوامل موثر در فرسایش کناری رودخانه هررود در استان لرستان

 17. روند تغییرات الگوی مورفولوژیکی رودخانه خرم آباد با استفاده از RS،GIS و Auto Cad

 18. تعیین سن دریاچه های سدی ناشی از رخداد زمین لغزش سیمره با استفاده از روش ترمولومینسانس

 19. تحلیل فضایی مخاطرات ژئومورفیک تهدید کننده مجتمع های زیستی شهر در استان لرستان

 20. شناسایی شواهد ژئومورفیک تشکیل دریاچه سد لغزشی شور در استان خوزستان-فصلنامه کواترنری ایران

 21. تاثیر پیامدهای محیطی ابر زمین لغزش جهان بر زیستگاههای باستانی- مجله پیام باستان شناس- شماره 23- سال 1394

 22. ارزیابی مخاطرات طبیعی آزادراه خرم‌آباد- پل زال با رویکرد پدافند غیرعامل- مجله جغرافیا و مخاطرات محیطی دانشگاه فردوسی مشهد- شماره 23-پاییز 1396

 23. بازسازی پالئوژئومورفولوژی زمین لغزش دلا و شکل گیری دریاچه سدی شیمبار شهرستان اندیکا- استان خوزستان-تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی-شماره 56-بهار 1399

 24. استفاده از داده‌های مغناطیس هوابُرد و شواهد ژئومورفیک درجهت بررسی مسیر گسل پنهان دشت خرم‌آباد (غرب ایران)- مجله جغرافیا و توسعه، شماره 56- پاییز 1398

 25. Assessment of areas vulnerable to natural hazards: A Case study on Rural areas of Azna County, Iran - Sci J Rescue Relief, 2018; Volume 10; Issue 3

 26. بررسی تغییرات مکانی-زمانی رودخانه سیلاخور در استان لرستان، مجله پژوهش های ژئومورفولوژی کمی-شماره 31، پاییز 1398

 27. بهبود عملکرد ماشین بردار پشتیبان و الگوریتم جنگل تصادفی در پیش‌بینی جریان رودخانه خرم آباد با استفاده از نویززدایی غیریکنواخت داده‌ها و الگوریتم سیمپلکس. مجله علوم ومهندسی آبخیزداری ایران. ۱۳۹۸; ۱۳ (۴۷) :۴۰-۵۱

سایر مقالات چاپ شده
 1. Application of pattern recognition in detection of buried archaeological sites based on analysing environmental variables, Khorramabad Plain, West Iran-Journal of Archaeological Science: Reports-Elsevier

 2. DENSA: An effective negative selection algorithm with flexible boundaries for self-space and dynamic number of detectors- Engineering Applications of Artificial Intelligence- Elsevier

 3. کاوش باستان شناختی غار مونه-(لنده-کهکیلویه و بویراحمد)- مفاخر میراث فرهنگی ایران - شماره 2

 4. Evidence of the formation of landslide-dammed lakes in the Zagros Mountains range, Iran- Journal of Mountain Science-2019-16(10)- Springer

 5. بررسی وضعیت شاخص های اثرگذار بر توسعه گردشگری روستایی در استان لرستان- مجله جغرافیا و روابط انسانی- پاییز 1398

 6. بررسی ابعاد و پیامدهای اجتماعی موثر بر توسعه صنعت گردشگری در محور گردشگری خرم آباد- پلدختر، مجله جغرافیا و روابط انسانی، دوره 2، شماره 3، زمستان 1398

پایان نامه ها
 1. تغییرات زمانی- مکانی ابرناکی در نیمه غربی ایران، مریم کلانتری، 1397، دانشگاه لرستان(استاد مشاور)

 2. شناسایي و تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه اکوتوریسم محور گردشگری خرم آباد- پلدختر با راهبرد برنامه ریزی سناریو مبنا، زهرا مرتضی پور، شهریور 1398، دانشگاه لرستان(استاد مشاور)

 3. ارزیابی قابلیت های گردشگری ژئوسایت های شهرستان بروجرد، مریم نصراله زاده، شهریور 1398، دانشگاه لرستان(استاد راهنما)

 4. شناسایی روستاهای مستعد توسعه گردشگری در شهرستان پلدختر، سیده شهناز موسوی، مهر 1398، دانشگاه لرستان(استاد مشاور)

 5. بررسی نقش پدافندی جزایر ایرانی خلیج فارس، نصرت الله احمدی، مهر 1398، دانشگاه لرستان(استاد مشاور)

 6. پتانسیل‌ها‌ی گردشگری ماجراجویانه در استان لرستان(استاد راهنما)

 7. بررسی اثرات مخاطرات محیطی بر توسعه گردشگری محور خرم آباد- پلدختر(استاد راهنما)

 8. شناسایی و ارزیابی سایت های گردشگری ماجراجویانه در استان کرمانشاه(استاد راهنما)

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. بررسی عوامل موثر در سیل خیزی حوضه شیراوند استان لرستان- سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین

 2. شناسایی مناطق سیل خیز با استفاده از ویژگی های هندسی در حوضۀ صادق آباد شهرستان آباده در استان فارس- سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین

 3. تحلیل و بررسی آسایش شهر خرم آباد براساس مدل زیست - اقلیم ساختمانی گیونی- دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری- تبریز

 4. غارها و پناهگاه‌های صخره‌ای به عنوان آرشیوی از تغییرات محیطی کواترنر - سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین

 5. بهره گیری از توان اقلیمی شهر خرم آباد با رویکرد کاهش مصرف انرژی- کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، مهندسی عمران، هنر و محیط زیست- تهران

 6. بررسی خصوصیات اقلیمی ساختمان در شهر خرم آباد براساس الگوی ماهانی- دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری- تبریز

 7. بررسی و شناسایی پهنه های مستعد آتش سوزی جنگلهای شهرستان چگنی با استفاده از GIS و RS- همایش ملی جنگلهای زاگرس مرکزی، قابلیت ها و تنگناها

 8. تاثير ويژگيهاي ژئومورفولوژيكي بر قاچاق كالا در نواحي مرزي(مطالعه موردي: شهرستان بانه)- همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالش ها و رهافیت ها

 9. پهنه بندی خطر روانگرایی در راستای برنامه ریزی و مدیریت محیط(مطالعه موردی استان لرستان)- همایش ژئومورفولوژی و زیستگاه انسان(فرصت ها و محدودیت ها)- انجمن ژئومورفولوژی ایران

 10. تحلیل ارتباط شکل زمین و سکونت گزینی انسانی در دوره های پیش از تاریخ با استفاده از شاخص سکونت(مطالعه موردی: دره خرم آباد- استان لرستان)- همایش ژئومورفولوژی و زیستگاه انسان(فرصت ها و محدودیت ها)- انجمن ژئومورفولوژی ایران

 11. تحلیل مکانی و شناسایی پهنه‌هایدر معرض خطر زمین لغزش حوضه هررود با استفاده از GIS –همایش ملی جغرافیا و پایداری محیط دانشگاه رازی

 12. مطالعات زمین باستان شناسی در قلمرو پادگانه های رودخانه‌ای- دومین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی(ژئومورفولوژی و پایش تغییرات محیطی)

 13. عوامل موثر در تغییرات مورفولوژی و پروفیل طولی رودخانه الوند در غرب استان کرمانشاه- همایش ملی جغرافیا و پایداری محیط دانشگاه رازی

 14. پخش سیلاب، راهکاری در مدیریت بحران آب(مطالعه موردی: حوضه چالانچولان استان لرستان)- سومین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی(ژئومورفولوژی و مدیریت بحران آب)

 15. نگرش سیستمی و مدیریت حوضه‌های آبریز (مطالعه موردی: حوضه هررود در استان لرستان)- همایش ملی جغرافیا و پایداری محیط دانشگاه رازی

 16. رخداد زمین لغزش سیمره و شکل گیری وسیع ترین و پایدارترین دریاچه های سدی دنیا در زاگرس مرکزی- دومین همایش انجمنکواترنری ایران

 17. بررسی سنگ شناسی دامنه ها با استفاده از شاخص سینوسیتی در ناهمواری های بیستون- پراو استان کرمانشاه- همایش ملی جغرافیا و پایداری محیط دانشگاه رازی

 18. بررسی عوامل موثر در شکل گیری و تغییر الگوی مورفولوژیکی رودخانه آب تیره لرستان- اولین همایش علوم جغرافیایی ایران

 19. Interaction between the human and the environment of the Jaydar Dam Lake (southwest Iran), the 33rd International Geographical Congress, 2016, China

 20. Thermo luminescence dating of Seymareh dam Lake Terraces according to the archaeological site patterns located in the southwestern of Iran, the 33rd International Geographical Congress, 2016, China

 21. بررسی فرصت های سرمایه گذاری در نقاط روستایی و گردشگری استان لرستان-دومین کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در استان لرستان

 22. بازسازی دوره های خشک و مرطوب با استفاده از عناصر ژئوشیمیایی رسوبات دریاچه‌ای(مطالعه موردی: دریاچه سیمره در غرب ایران)- پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی-مهرماه 1396- دانشگاه فردوسی مشهد

 23. رخداد دیرینه زمین¬لغزش کوه لندر و شکل گیری دریاچه سدی گدار (اندیکا – خوزستان)- پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی- مهرماه 1396- دانشگاه فردوسی مشهد

 24. بررسی و تحلیل مسیر آزادراه خرم آباد- پل زال از دیدگاه پدافند غیرعامل- کنفرانس ملی پدافند غیرعامل و پیشرفت پایدار- مهرماه 1396-تهران.

 25. درآمدی بر روش های کشف و شناسایی سایت های باستانی با تاکید بر شواهد و تکنیک های ژئومورفولوژیکی- اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی انجمن کواترنری ایران- سازمان زمین شناسی کشور-بهمن ماه 1396

 26. تحلیل نقش عوامل و مخاطرات ژئومورفولوژیکی در توزیع جغرافیایی سکونتگاه‌های روستایی منطقه کاکاوند شرقی استان لرستان- اولین کنگره آب، خاک و علوم محیطی- دانشگاه شهید بهشتی تهران- اسفند 1396

 27. نقش عوامل محیطی بر شکل گیری استقرارگاه های باستانی شهرستان بندر ماهشهر- ششمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه شهید بهشتی تهران- آبان 1397

 28. سنجش آگاهی و شناخت مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان دلفان از مخاطرات طبیعی- ششمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- دانشگاه شهید بهشتی تهران- آبان 1397

 29. ارزیابی آسیب پذیری ایستگاههای گاز استان لرستان در برابر مخاطرات طبیعی- کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی عمران، معماری و علوم جغرافیایی- آبان ماه 1397

 30. شناسایی و ارزیابی ژئوسایت های شهرستان بروجرد در راستای برنامه ریزی گردشگری-اولین همایش بین المللی گردشگری و توسعه: چالش ها و راهبردها، 10 و 11 مهرماه 1398، دانشگاه کردستان

کتب منتشر شده
 1. زمین باستان شناسی رقومی، چاپ اول، بهار 1399، انتشارات دانشگاه لرستان

افتخارات کسب شده
 1. پژوهشگر برتر استان لرستان در سال 1390

 2. پژوهشگر برتر استان لرستان در سال 1392

 3. دریافت لوح تقدیر از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان جهت همکاری در کاوش های باستان شناسی هورامان در راستای ثبت جهانی

پروژه ها و طرح های پژوهشی
 1. شناسایی ایستگاههای گاز در معرض خطر سوانح طبیعی استان لرستان با استفاده از سنجش از دور و GIS- شرکت گاز استان لرستان

 2. طرح جامع مدیریت بحران استان لرستان با استفاده از GIS- استانداری لرستان

 3. بررسی تغییرات مورفولوژی رودخانه مرزی اترک در یک بازه زمانی 20 ساله- سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

 4. طراحی منطبق با اقلیم در شهر خرم آباد و تاثیر آن در کاهش مصرف انرژی- اداره کل راه و شهرسازی لرستان

 5. تهیه بانک اطلاعاتی معادن استان لرستان با استفاده از GIS- اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی لرستان

 6. بررسی فرایندهای ژئومورفولوژیکی(تغییر الگوی کانال رودخانه و روانه های ماسه ای)حاصل از فعالیتهای نئوتکتونیکی گسل جوان زاگرس در پهنه دشت سیلاخور- طرح درون دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

 7. ارزیابی مکانهای مناسب اکوتوریسم با استفاده از AHP و GIS- مطالعه موردی استان لرستان- طرح پژوهشی درون دانشگاهی دانشگاه ازاد اسلامی واحد خرم آباد

 8. تهیه بانک طالاعاتی جاذبه های گردشگری استان لرستان- اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان

 9. : ساماندهی سکونت گاههای روستایی بخش مرکزی شهرستان ازنا- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان لرستان

 10. ارزیابی مخاطرات طبیعی آزادراه خرم آباد- پل زال با رویکرد پدافند غیر عامل- اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان

 11. ساماندهی سکونت گاههای روستایی بخش مرکزی شهرستان دلفان- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان لرستان

 12. ارائه سامانه پیش¬نشانگر زمین¬لرزه بر پایه سنجنده¬های الکترومغناطیس جهت محافظت بهینه از سیستم¬های حمل¬و¬نقل ریلی کشور- اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان

 13. ساماندهی سکونت گاههای روستایی بخش مرکزی شهرستان دوره چگنی- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان لرستان

 14. ارزیابی میزان تحقق پذیری طرحهای توسعه شهری خرم آباد، دورود، بروجرد و نورآباد- اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان

 15. شناسایی قابلیت های ژئوتوریستی منطقه عمومی شیرز جهت معرفی به عنوان ژئوپارک- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان

 16. استعدادیابی و تعیین کاربری اراضی ملی حوضه چالانچولان- اداره کل منابع طبیعی استان لرستان

 17. شناسایی آثار تاریخی و تدوین پرونده¬های ثبتی شهرستان اندیکا - اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خوزستان

 18. گزارش مقدماتی کاوش باستان¬شناختی محوطة دایاآردیزی مورانی - پلدختر، لرستان: مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

 19. مکانیابی منطقه بهینه احداث ژئوپارک در استان لرستان طرح پژوهشی درون دانشگاهی دانشگاه ازاد اسلامی واحد خرم آباد

 20. تعیین حریم محوطه باستانی چشمه چلوار شهرستان اندیکا- اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خوزستان

 21. کاوش باستان¬شناختی غار مونه شهرستان لنده- اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کهکیلویه و بویراحمد

 22. تهیه بخش GIS طرح هادی روستاهای سراب صید علی، چراغ آباد، عالم آباد(شهرستان سلسله)، گلزار، کرفله لاون(شهرستان دوره چگنی)، فرهادآباد ساکی و ناصروند رحیمی شهرستان سلسله

 23. تهیه بخش GIS طرح هادی روستاهای هفت چشمه، سرتنگ برزه و شریف آباد شهرستان الیگودرز، چهارآب، نرگسه، گلزار، چنار میشاخور، چهار مله گلسرخه، بنارکبود 3، هودر بساطعلی، عباسخان شهرستان چگنی

 24. تهیه بخش GIS طرح هادی روستاهای سراب شیخ عالی، عدل آباد، شیخ آباد، نورالهی، دره تنگ سفلی و چهارتخته شهرستان سلسله، بنارکبود 2، چناران و کله هو شهرستان دوره چگنی

 25. تهیه بخش GIS طرح هادی روستاهای مینه و دوآب شهرستان چگنی، هلوش، بن کشکه، زیر تنگ چمشک و چشمه کبود شهرستان پلدختر، موشله، گایکان، قلعه بردی و شاه مکان شهرستان الیگودرز

 26. همکاری در پروژه پژوهش های باستان شناسی هورامان استان کردستان- اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان- سال 1396

 27. همکاری در طرح امکان سنجی وقوع جرائم پس از رخداد بلایای طبیعی در شهر خرم آباد- پزشکی قانونی استان لرستان-1396

 28. همکاری در طرح ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ساختمانهای حیاتی، حساس و مهم شهر خرم آباد- اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان-1396

 29. همکاری در طرح پژوهشی" اهمیت دره خرم آباد در توسعه پایدار گردشگری و فراهم نمودن زمینه ثبت در میراث جهانی"- اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان- 1397

 30. همکاری در طرح پژوهشی "تدوین و اجرای برنامه CEPA (مخفف ارتباطات، آموزش و آگاهی عمومی) تالاب های پلدختر"- اداره کل محیط زیست استان لرستان- 1397

 31. مجری طرح: استفاده از داده های مغناطیس هوابرد و شواهد ژئومورفیک جهت بررسی مسیر گسل پنهان دشت خرم آباد- دانشگاه لرستان-اردیبهشت 1398

 32. مجری طرح: مطالعات احداث زیرساخت های گردشگری آبشار نوژیان در شهرستان خرم آباد- اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان- اردیبهشت 1398

 33. سرپرست بخش علوم طبیعی: مجموعه پژوهش های مطالعاتی شهرستان بندر ماهشهر، جلد اول: علوم طبیعی، مرکز اسناد اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان بندر ماهشهر، اردیبهشت 1398

 34. مجری طرح: بررسی تغییرات مکانی- زمانی رودخانه سیلاخور در استان لرستان- دانشگاه لرستان-تیر 1398

 35. همکار اصلی تهیه پرونده های ثبت ملی جزایر ندل گار، بونه، قبر ناخدا، دیره و خوریات ماهشهر در فهرست آثار طبیعی ایران-شهریور 1398

 36. مجری طرح: مطالعات پایه محور گردشگری خرم آباد- پلدختر، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان، شهریور 1398

سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
 1. مبانی ژئومورفولوژی

 2. تکنیک و ترسیم نقشه های ژئومورفولوژی

 3. ژئومورفولوژی مناطق خشک ایران

 4. ژئومورفولوژی ساحلی

 5. تغییرات محیطی و تکنیک های ارزیابی آن

 6. زمین شناسی عمومی

 7. ژئومورفولوژی ایران

 8. کاربرد GIS در ژئومورفولوژی

 9. جغرافیای خاکها

 10. فرسایش

 11. کارتوگرافی و تهیه نقشه های موضوعی

 12. مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی

 13. مدیریت منابع آب ایران

 14. کاربرد سنجش از دور در ژئومورفولوژی

 15. کاربرد RS و GIS در جغرافیای نظامی

 16. فناوری داده های جغرافیایی در برنامه ریزی گردشگری

 17. اکوسیستم ها و میراث طبیعی در برنامه ریزی گردشگری

 18. تغییرات محیطی

 19. مخاطرات محیطی

 20. بانک اطلاعاتی و داده های فضایی گردشگری

 21. مبانی سنجش از دور

 22. سوابق اجرایی
   جزوات دانشگاهی
   علاقه مندی ها
   1. ژئومورفولوژی کواترنری

   2. زمین باستان شناسی

   3. سنجش از دور و GIS

   4. ژئوتوریسم و اکوتوریسم

   اطلاعات تکمیلی
   1. کارگاه آموزشی پیاده سازی سیستم اطلاعات مکانی رودخانه های کشور- شرکت مدیریت منابع آب ایران-1390

   2. کارگاه مدیریت و برنامه ریزی پروژه های تحقیقاتی- سازمان مرکزی جهاد دانشگاهی کشور- 1394

   3. کارگاه آموزشی بررسی اکوتوریسم استان لرستان- دانشگاه لرستان- 1394

   4. کارگاه آموزشی آشنایی با تاسیس شرکت های دانش بنیان- دانشگاه لرستان- 1394

   5. کارگاه آموزشی آشنایی با روش نگارش مقالات علمی- پژوهشی، ISC و ISI- دانشگاه لرستان- 1394

   6. کارگاه آموزشی مدیریت منابع و منبع نویسی در مقالات با نرم افزار Endnote- دانشگاه لرستان- 1394

   7. کارگاه آموزشی هوش مصنوعی و کاربردهای بین رشته ای آن- دانشگاه علمی- کاربردی جهاد دانشگاهی- 1394

   8. مدرس کارگاه کاربرد GIS در علوم محیطی- هفته پژوهش- دانشگاه لرستان- 1392

   9. مدرس کارگاه آشنایی با نرم افزار گوگل ارث و کاربرد آن در علوم محیطی- هفته پژوهش- دانشگاه لرستان- 1393

   10. مدرس کارگاه دوره مقدماتی GIS- اداره کل راه و شهرسازی لرستان- 1395

   11. مدرس کارگاه دوره مقدماتی و پیشرفته GIS- سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان- 1395

   12. مدرس کارگاه دوره مقدماتی GIS- اداره پست استان لرستان- 1395

   13. عضو انجمن ژئومورفولوژی ایران

   14. عضو انجمن کواترنری ایران

   15. عضو هیئت تحریریه مجله مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری دانشگاه شیراز

   16. عضو هیئت تحریریه مجله تحقیقات جدید در علوم انسانی

   17. عضو هیئت داوری فضلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دانشگاه تهران

   18. عضو کمیته علمی- داوری سومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی- شیراز 1395

   19. عضو هیئت داوری مجله پژوهش های ژئومورفولوژی کمی انجمن ژئومورفولوژی ایران

   20. عضو کمیته علمی پنجمین همایش ملی انجمن ژئومورفولوژی ایران- دانشگاه فردوسی مشهد-مهرماه 1396

   21. عضو هیئت داوری فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری- منطقه ای دانشگاه سیستان و بلوچستان

   22. عضو کمیته داوری مجله جغرافیا و پایداری محیط دانشگاه رازی کرمانشاه

   23. عضو هیئت داوری مجله تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی

   24. عضو هیئت داوری فصلنامه کواترنری ایران

   25. عضو کمیته علمی ششمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی- آبان ماه 1397

   26. عضو کمیته داوری پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی- 1398