ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: شنبه ٠٤ خرداد ١٣٩٨
خانه
نوشین بیرجندی
آخرین مدرک تحصیلی: دکترا
رشته تحصیلی: محیط زیست-آلودگی محیط زیست
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی:
دانشکده: کشاورزی
ایمیل دانشگاهی: birjandi.n@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: nbirjandi86@yahoo.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. کارشناسی مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست، دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی کرج، 1385-1381

 2. کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور، 1388-1386

 3. دکتری تخصصی آلودگی های محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده منابع طبیعی نور، 1394-1390

مقالات علمی پژوهشی
 1. بیرجندی ن، یونسی ح، بهرامی فر ن، هادوی فر م. 1390. كاربرد روش انعقاد شيميايي در تصفيه پساب كارخانه بازيافت كاغذ، فصلنامه علمي-پژوهشي آب و فاضلاب، 22 (4)، 56-62

 2. بیرجندی ن، یونسی ح، بهرامی فر ن، هادوی فر م. 1393. بررسي فرآيند انعقاد و لخته سازي در پالايش آلاينده هاي زيست محيطي پساب کارخانه کاغذسازي، فصلنامه علمي-پژوهشي علوم و تکنولوژي محيط زيست، 16 (4)، 53-60

 3. بیرجندی ن، یونسی ح، بهرامی فر ن. 1394. مقايسه کارايي آلوم و پلي آلومينيوم کلرايد جهت حذف آلاينده هاي پساب کارخانه کاغذسازي، فصلنامه علمي- پژوهشي علوم محيطي، 13 (1)، 67-74.

 4. آیت الله زاده شیرازی م.س، شریعتی ف، بیرجندی ن. 1395. اندازه¬گیری مقادیر کلر باقی مانده و کلیفرم در شبکه آب شرب شهری لاهیجان و ارتباط آن با جنس و نوع لوله کشی، مجله علمی- پژوهشی سلامت و بهداشت اردبيل، 7 (2)، 211-218

 5. آیت الله زاده شیرازی م.س، بیرجندی ن، کشاورز شکری ع. 1396. ارزيابي ديدگاههاي مردم نسبت به آلودگي صوتي در نقاط پرتردد شهر رشت طي سال 1389، فصلنامه علمي-پژوهشي علوم و تکنولوژي محيط زيست، 19 (ویژه نامه شماره 4)، 275-282.

 6. Birjandi N, Younesi H, Bahramifar N, Ghafari S, Zinatizadeh AA, Sethupathi S. 2013. Optimization of coagulation-flocculation treatment on paper-recycling wastewater: Application of response surface methodology. Journal of Environmental Science and Health, Part A: 48 (12): 1573-1582.

 7. Birjandi N, Younesi H, Ghoreyshi A.A, Rahimnejad M. 2016. Electricity generation, ethanol fermentation and enhanced glucose degradation in a bio-electro-Fenton system driven by Microbial fuel cell. Journal of Chemical Technology & Biotechnology: 91 (6): 1868-1876

 8. Birjandi N, Younesi H, Bahramifar N. 2016. Treatment of wastewater effluents from paper-recycling plants by coagulation process and optimization of treatment conditions with response surface methodology. Journal of Applied Water Science: 6 (4): 339-348

 9. Birjandi N, Younesi H, Ghoreyshi A.A, Rahimnejad M. 2016. Electricity generation through degradation of organic matters medicinal herbs wastewater using bio-electro-Fenton system. Journal of Environmental Management: 180: 390-400

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
 1. زهرا بزرگمهر دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه لرستان، با عنوان "قابلیت گیاه پالایی خاک های آلوده به فلز سنگین کادمیوم به وسیله گونه درختی ارغوان". به عنوان استاد مشاور، در حال انجام پایان نامه.

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. بیرجندی ن، یونسی ح، بهرامی فر ن. 1387. بررسي پساب كارخانه كاغذسازي جهت حذف آلاينده ها به روش شيميايي، سومين همايش منطقه ای يافته هاي كشاورزي و منابع طبيعي غرب ايران- دانشگاه کردستان، مقاله کامل.

 2. بیرجندی ن، یونسی ح، بهرامی فر ن، هادوی فر م. 1388. بررسي تصفيه پساب كارخانه بازيافت كاغذ به كمك فرآيند انعقاد در مقياس آزمايشگاهي، سومين کنفرانس ملي روز جهاني محيط زيست- دانشگاه تهران، مقاله کامل

 3. بیرجندی ن، یونسی ح، بهرامی فر ن، هادوی فر م. 1388. بررسي مقايسه اي تصفيه پساب صنعت بازيافت كاغذ با استفاده از منعقدكننده هاي آلوم و پلي آلومينيوم كلرايد، سومين همايش و نمايشگاه تخصصي مهندسي محيط زيست - دانشگاه تهران، مقاله کامل

 4. آیت الله زاده شیرازی م.س، بیرجندی ن، کشاورز شکری ع. 1390. بررسي سطح آگاهي مردم نسبت به آلودگي صوتي (مطالعه موردي: خيابان هاي مرکزي شهر رشت)، اولين همايش ملي و سومين نمايشگاه تخصصي آموزش محيط زيست- دانشگاه پيام نور تهران، مقاله کامل

 5. بیرجندی ن، پور اسماعیل جانباز فومنی ا، یونسی ح. 1390. کاربرد ديدگاه مهندسي محيط زيست در تصفيه پساب کاغذسازي، اولين کنفرانس ملي عمران و توسعه - دانشگاه آزاد اسلامي لشت نشا- زيبا کنار گيلان، مقاله کامل

 6. آیت الله زاده شیرازی م.س، شریعتی ف، بیرجندی ن، رضایی خلیق ف. 1392. بررسي آلودگي ميکروبي آب شرب در شهر لاهيجان بر حسب جنس و نوع لوله کشي، هفتمين کنفرانس ملي روز جهاني محيط زيست- دانشگاه تهران، مقاله کامل

 7. رضایی خلیق ف، رضایی خلیق ف، بیرجندی ن، آیت الله زاده شیرازی م.س. 1392. بررسي اثرات زيست محيطي لامپ هاي کم مصرف به عنوان راهکاري در کاهش مصرف انرژي، دومين همايش ملي انرژي هاي نو و پاک- دانشکده فني شهيد مفتح همدان، مقاله کامل

 8. بیرجندی ن، یونسی ح، قریشی ا، رحیم نژاد م. 1394. استفاده از پیل سوختی میکروبی همراه با فرآیند الکتروفنتون در حذف COD و تولید الکتریسیته، سومين کنفرانس ملی هيدروژن و پيل سوختی- سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، مقاله کامل

 9. بیرجندی ن. 1397. آلودگی خاک های کشاورزی به فلز آرسنیک و بررسی اثرات زیست محیطی آن، اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست- دانشگاه شهید با هنر کرمان، مقاله کامل

 10. بیرجندی ن، شکری، ز. 1397. پایش محیط زیستی یون مس دو ظرفیتی: مطالعه موردی نانو ذرات نقره عامل دار شده به عنوان پایه در ساختار حسگر، اولین کنگره بین المللی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری- دانشگاه شهید بهشتی تهران، مقاله کامل

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
  1. کسب رتبه اول در مقطع کارشناسي ارشد رشته مهندسی منابع طبیعی محيط زيست، دانشگاه تربيت مدرس، سال تحصيلي 89-1388

  2. قرار گرفتن در فهرست دانشجویان برگزیده دانشگاه تربیت مدرس و حائز شرایط بهره مندی از جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان، سال تحصیلی 94-1393

  3. کسب رتبه اول در مقطع دکتری تخصصی رشته محيط زيست – آلودگی محیط زیست، دانشگاه تربيت مدرس، سال تحصيلي 96-1395

  پروژه ها و طرح های پژوهشی
  1. همکار طرح پژوهشی با عنوان " تولید الکتریسیته از تصفیه پساب صنایع گیاهان دارویی در سیستم الکتروفنتون زیستی"، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، در حال انجام.

  2. مجری طرح پژوهشی با عنوان " سنتز نانو ذرات نقره به روش انفجار الکتریکی سیم و بررسی خواص و کاربرد آن به عنوان شوینده سازگار با محیط زیست" دانشگاه لرستان، در حال انجام

  سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
  1. کارشناسی محیط زیست: گياهان آبزي و آزمايشگاه، طراحي پارکها و آزمايشگاه. دانشگاه پیام نور دورود (90-1389). شناخت منابع طبیعی، بوم شناسی عمومی، شیمی محیط زیست. دانشگاه لرستان

  2. کارشناسی مرتع و آبخیزداری: اکولوژی مرتع، سیاست و قوانین منابع طبیعی، شناخت منابع طبیعی، عملیات هوا و اقلیم شناسی، کارورزی و پروژه، بوم شناسی عمومی. دانشگاه لرستان

  3. کارشناسی جنگلداری: حمایت جنگل، چوب شناسی و صنایع چوب، آمار و احتمالات، زیست شناسی. دانشگاه لرستان

  4. کارشناسی عمران: آلودگی هوا و روشهای کنترل. دانشگاه لرستان

  5. کارشناسی ارشد: پارکهای جنگلی (جنگلداری)، بیوشیمی گیاهی (گیاهپزشکی)، جغرافیای گیاهی (زیست شناسی)، نظارت و کنترل بر منابع جنگلی (جنگلداری). دانشگاه لرستان

  6. کارشناسی شیلات: شناخت منابع طبیعی، بوم شناسی عمومی. دانشگاه لرستان

  7. سوابق اجرایی
   1. عضو گروه تحقیقاتی شرکت مهندسی سروش سبز (بیمه کشاورزی بروجرد)، سال 1388

   2. مشاور تحصيلي آموزشگاه علمي علامه کشفي بروجرد، سال 1389

   3. عضو سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي استان لرستان، سال 1389

   4. داور تخصصی مجلات علمی- پژوهشی داخلی از جمله: "فصلنامه علوم محیطی و نشریه هیدروژئومورفولوژی".

   جزوات دانشگاهی
   1. جزوه درس " شناخت منابع طبیعی" دوره کارشناسی رشته های منابع طبیعی

   علاقه مندی ها
   1. تصفیه و کنترل آلاینده ها (آب، خاک، هوا و صوت) با استفاده از روش های مختلف (شیمیایی، بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی)

   2. فناوری پیل های سوختی (روش های الکتروشیمیایی) و انرژی های تجدید پذیر در محیط زیست

   3. بازیافت، تبدیل و دفن مواد زاید جامد شهری

   4. شیمی محیط زیست و اکوسیستم های آبی

   اطلاعات تکمیلی
   1. گواهینامه دوره آموزشی آشنایی با پایگاههای اطلاعاتی، دانشگاه تربیت مدرس (1386)

   2. گواهینامه دوره آموزشی مقدماتی Arc GIS ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس (1387)

   3. گواهینامه دوره آموزشي HSE ، دانشکده منابع طبيعي دانشگاه تربيت مدرس (2013)

   4. گواهینامه کارگاه آموزشي Google Earth و کاربرد آن در علوم محيطي، دانشکده منابع طبيعي دانشگاه تربيت مدرس (1390)

   5. گواهینامه دوره آموزشی اولین رویداد Start up City ، دانشگاه لرستان (1395)

   6. گواهینامه دوره آموزشی اولین رویداد Start up Weekend گردشگری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد (1396)