ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: دوشنبه ٠٥ اسفند ١٣٩٨
خانه
حسن مومیوند
آخرین مدرک تحصیلی: دکترا
رشته تحصیلی: علوم باغبانی
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشی مهندسی کشاورزی باغبانی
دانشکده: کشاورزی
ایمیل دانشگاهی: mumivand.h@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: hmumivand@gmail.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. کارشناسی: رشته علوم باغبانی، دانشگاه بوعلی سینا (1385-1381)

 2. کارشناسی ارشد: رشته علوم باغبانی_گیاهان دارویی، دانشگاه تهران (1388-1386)

 3. دکتری نخصصی: رشته علوم باغبانی-گیاهان دارویی، دانشگاه تهران (1395-1391)

 4. فرصت مطالعاتی: Medicinal Plant Program at the University of Massachusetts, Amherst, USA, (2015-2016

مقالات علمی پژوهشی
 1. Plant Growth and Essential Oil Content and Composition of Satureja hortensis L. cv. Saturn in Response to Calcium Carbonate and Nitrogen Application Rates

 2. Influence of Nitrogen and Calcium Carbonate Application Rates on the Minerals Content of Summer Savory (Satureja hortensis L.) Leaves

 3. Essential Oil Composition of Pulicaria dysenterica (L.) Bernh from Iran

 4. Composition and in vitro antibacterial activity of essential oils of four Satureja species growing in Iran

 5. Effects of Nitrogen and Calcium Carbonate on Growth, Rosmarinic Acid Content and Yield of Satureja hortensis L.

 6. Volatile constituents of Phlomis elliptica Benth., a rare plant endemic to Iran

 7. Antioxidant and antimicrobial activities of Iranian Mooseer (Allium hirtifolium Boiss) populatins

 8. Variability in the essential oil content and composition of Iranian landraces of Coriandrum sativum L., cultivated in the common environment

 9. تأثیر کاربرد نیتروژن و کربنات کلسیم بر تجمع نیترات و عملکرد گیاه دارويي مرزه تابستانه(Satureja hortensis L.)

 10. Chemical composition and antioxidant activity of essential oils in Origanum vulgare subsp. gracile at different phenological stages and plant parts

 11. Drug yield and essential oil and carvacrol contents of two species of Satureja (S. khuzistanica Jamzad and S. rechingeri Jamzad) cultivated in two different locations

 12. Antioxidant Properties and Principal Phenolic Phytochemicals of Iranian Tarragon (Artemisia dracunculus L.) Accessions

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. Aromatic profile of Scutellaria luteo-coerulae essential oil growing wild in north-west of Iran

 2. Phytochemical composition of Teucrium oriental essential oil from Hamedan province

 3. بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره اتانولی جمعیت های مختلف موسیر با استفاده از سه روش مختلف

 4. بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره اتانولی پیاز سوسن چلچراغ با استفاده از سه روش مختلف

 5. اثر کود نیتروژن و کربنات کلسیم خاک بر رشد و عملکرد اسانس مرزه

 6. اثر جیبرلیک اسید و خراش دهی شیمیایی بر رفع رکود و جوانه زنی بذر گیاه دارویی فراسیون

 7. بررسي خاصيت ضد قارچي عصاره متانولي جمعيت هاي مختلف موسير

 8. بررسي خاصيت آنتي باكتريايي عصاره متانولي جمعيت هاي مختلف موسير

 9. اثر نيتروژن و كربنات كلسيم بر عناصر معدني برگ مرزه رقم ساترن

 10. اثر نيتروژن و كربنات كلسيم بر رشد و نمو و عملكرد متابوليكي مرزه رقم ساترن

 11. اثر نيتروژن و كربنات كلسيم بر بازده و عملكرد اسيد رزمارينيك مرزه رقم ساترن

 12. اثر نيتروژن و كربنات كلسيم بر بازده، عملكرد و اجزا اسانس مرزه رقم ساترن

 13. بررسی خاصیت ضد میکروبی عصاره متانولی پیاز سوسن چلچراغ

 14. اثر pH محیط بر میزان و سرعت جوانه زنی بذور گیاه دارویی مرزه

 15. اثر تنش های شوری و خشکی بر جوانه زنی بذر و رشد اولیه گیاه پونه سای ایرانی

 16. اثر شوری و خشکی بر جوانه زنی و رشد گیاهچه پونه سای بینالودی، یک گونه دارویی اندمیک ایران

 17. بررسی میزان تاثیر تیمارهای بذری بر بهبود پارامترهای جوانه زنی در گیاه گل مغربی

 18. بهبود پارامترهای جوانه زنی در گیاه درمنه با تیمار کردن بذرها قبل از جوانه زنی

 19. معرفی توده ها و گونه های مستعد مرزه بومی ایران از نظر تولید ترکیبات فنولی کارواکرول و رزمارینیک اسید

 20. اثر تنش شوري بر برخي صفات مورفولوژيك گياه مرزه(Satureja hortensis)

 21. تثير تنش رطوبتي بر برخي از صفات مورفولوژيك گياه مرزه (Satureja hortensis)

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
  1. كسب رتبه 1 (یک) در کنکور دکتری تخصصی، سال 1391 در رشته علوم باغبانی- گیاهان دارویی

  2. كسب رتبه 2 (دو) در کنکور كارشناسي ارشد سال 1386 در رشته علوم باغبانی

  پروژه ها و طرح های پژوهشی
   سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
   1. کشت وتولید گیاهان دارویی (کارشناسی ارشد)

   2. فرآیندهای پس از برداشت گیاهان دارویی (کارشناسی ارشد)

   3. تغذیه و متابولیسم گیاهان باغی (کارشناسی ارشد)

   4. فرآیندهای پس از برداشت گیاهان دارویی (کارشناسی ارشد)

   5. روش‌های اهلی کردن گیاهان دارویی (کارشناسی)

   6. اصول اصلاح گیاهان دارویی (کارشناسی)

   7. فیزیولوژی گیاهی (کارشناسی)

   8. فیزویولوژی تنش‌های محیطی در گیاهان (کارشناسی ارشد)

   9. سوابق اجرایی
     جزوات دانشگاهی
     علاقه مندی ها
      اطلاعات تکمیلی