ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨
خانه
سلمان کریمی
آخرین مدرک تحصیلی: دکترا
رشته تحصیلی: مهندسی برق-مخابرات سیستم
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشی برق
دانشکده: فنی و مهندسی
ایمیل دانشگاهی: karimi.salman@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: karimi.salman@gmail.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. کارشناسي مهندسی برق – کنترل، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، 1385

 2. کارشناسي ارشد مهندسی برق – مخابرات (سیستم)، دانشگاه تبریز، تبریز،1387

 3. دکتری مهندسی برق – مخابرات (سیستم)، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، 1392

مقالات علمی پژوهشی
 1. 1- S. Karimi, M. H. Sedaaghi “Robust Emotional Speech Classification in the Presence of Babble Noise”, International Journal of Speech Technology, Springer, June 2013, Volume 16, Issue 2, pp. 215-227.

 2. 2- S. Karimi, M. H. Sedaaghi, How to categorize emotional speech signals with respect to the speakers degree of emotional intensity, Turkish Journal of Electrical Engineering, Mar 3, 2014.

 3. 3- Y. Mousania and S. Karimi, A Novel Improved Method of RMSHE-Based Technique for Mammography Images Enhancement, Fundamental Research in Electrical Engineering, Lecture Notes in Electrical Engineering, Springer, (2019)

 4. 4- Y. Mousania and S. Karimi, “Contrast Improvement of Ultrasound Images of Focal Liver Lesions Using a New Histogram Equalization”, Fundamental Research in Electrical Engineering, Lecture Notes in Electrical Engineering, Springer, (2019)

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
 1. یونس موسی نیا، "بهبود کیفیت و افزایش کنتراست تصاویر پزشکی با استفاده از روشهای تعدیل هیستوگرام" دانشگاه لرستان، بهمن 96.

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. مسعود گراوانچي زاده و سلمان كريمي، "بهبود پارامترهاي طراحي فيلترهاي شانه‌ای با استفاده از فيلترهاي تاخير کسري "، CSICC08، (IEEE-Iran Section) جزيره كيش، دانشگاه صنعتي شريف، اسفند 86.

 2. سلمان كريمي، علي آقاگلزاده، دكتر مسعود گراوانچي زاده، "طراحی فیلتر میانه گير وزن دار تطبیقی متغيّر با زمان با استفاده از آنتروپی محلی"، کنفرانس مهندسی برق ایران، ICEE2009، دانشگاه علم و صنعت، اردیبهشت 88.

 3. S. Karimi, M. Geravanchizadeh, “Autoregressive Speech Watermarking Based on Time – Frequency Analysis”, ICEE2009, Tehran, Iran.

 4. S. Karimi, M.H. Sedaghi, “Best Features for Emotional Speech Classification in the Presence of Babble Noise”, ICEE2012, Tehran, Iran.

 5. S. Karimi, M. Geravanchizadeh, “Improvement of Comb Filter Efficiency Based on Fractional Delay Filters”, IEEE, WOSPA, UAE, 2008.

 6. شیرین سبک دست، سلمان کریمی، "کاهش نویز اسپکل در تصاویر اولتراسوند با استفاده از ترکیب فیلترهای حوزه مکانی و آستانه گذاری بیزین"، کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر، اردیبهشت 95، خرم آباد، ایران.

 7. F. Ghaffari, S. Karimi, “Diagnosis of epilepsy using features extracted from the Fourier transform of EEG and multi-layer Perceptron Neural Network classifier”, icoesat 2016, Kuala Lumpur, Malaysia, 2016.

 8. مهدی عدالتی فر، سلمان کریمی، " استفاده از شبکه عصبی و تحلیل مؤلفه‌های اساسی (PCA) برای تخمین توزیع دمای سیال در یک مخزن در حال گرمایش"، کنفرانس ملی پژوهش های نوین در برق، کامپیوتر و مهندسی پزشکی، (ISC Conference)، 1396.

 9. یونس موسی نیا، سلمان کریمی، "بهبود کیفیت و افزایش کنتراست تصاویر ماموگرافی با استفاده از روش های بهینه غیرمستقیم"، دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، (ISC Conference)، 1396، تهران ایران.

 10. مریم میری، سلمان کریمی، " شناسایی مؤلفه های الکتروکاردیوگرافی جنین و جداسازی پارامترهای آن از ECG قلب مادر با استفاده از الگوریتم های ژنتیکی"، 1395.

 11. جواد بهروج، سلمان کریمی، "بازسازی غیر محلی تصاویر MRI با بهره گیری از ساختارهای بلوکی"، دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، 1396، (ISC Conference) ، تهران، ایران.

 12. حمیدرضا بهاروند، سلمان کریمی، "بهبود کیفیت سیگنال ECG با استفاده از فیلتر کالمن"، دومین کنفرانس ملی تحقیقات بین رشته ای در کامپیوتر، برق و مکاترونیک، (ISC Conference) ، قزوین، 1396.

 13. بهمن کاروانی، سلمان کریمی، " تشخیص چهره با استفاده از استخراج ویژگی ها به روش کرنل"، دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، 1396، (ISC Conference)، تهران، ایران.

 14. اشکان اعظمی، سلمان کریمی، "ردیابی نقطه توان ماکزیمم بر اساس کنترل منطق فازی با استفاده از مبدل بوست درجه دوم در شرایط تابش متغیر"، پنجمین کنفرانس بین المللی در مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی ، بهمن 1396، (ISC Conference)، تهران، ایران.

 15. مهدی عدالتی فر، سلمان کریمی، " افزایش سرعت تخمین دمای سیال و کاهش حجم دیتای محاسباتی در یک مخزن در حال گرمایش از پایین"، اولین کنفرانس ملی فناوری‌های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر، (ISC Conference)، دی 1396، اصفهان ، ایران.

 16. علی اکبر جعفری، سلمان کریمی، رضا ساکی، " طراحی فیلتر LC کاهش هارمونیک در اینورتر با استفاده از منطق فازی"، اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر، (ISC Conference)، دی 1396، اصفهان ، ایران.

 17. علی اکبر جعفری، سلمان کریمی، رضا ساکی، " طراحی یک کنترلر PI همراه با کنترل فازی توسط یک سیستم هوشمند VSC جهت کاهش هارمونیک"، پنجمین کنفرانس بین المللی در مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی، (ISC Conference)، بهمن 1396، تهران ، ایران.

 18. اشکان اعظمی، سلمان کریمی، "طراحی کنترلر برای ردیابی نقطه توان ماکزیمم در سیستم فتوولتاییک"، اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر، دی 1396، (ISC Conference)، اصفهان، ایران.

 19. علی اکبر جعفری، سلمان کریمی، رضا ساکی، " کنترل یک اینورتر تک فاز با سه منبع DC مجزا همراه با فیلتر LCL"، پنجمین کنفرانس بین المللی در مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی، (ISC Conference)، بهمن 1396، تهران ، ایران.

 20. علی اکبر جعفری، سلمان کریمی، رضا ساکی، " کنترل سیستم WECS توسط اینورتر همراه با کنترل فازی"، ششمین کنفرانس ملی ایده‌های نو در مهندسی برق، (ISC Conference)، اسفند 1396، دانشگاه آزاد خوراسگان، اصفهان ، ایران.

 21. علی اکبر جعفری، سلمان کریمی، رضا ساکی، " کنترل سیستم فتوولتائیک با اینورتر VSI متصل به شبکه با کنترلر PI فازی تطبیقی"، ششمین کنفرانس ملی ایده‌های نو در مهندسی برق، (ISC Conference)، اسفند 1396، دانشگاه آزاد خوراسگان، اصفهان ، ایران.

 22. یونس موسی نیا، سلمان کریمی، "بهبود کنتراست تصاویر ماموگرافی با استفاده از یک تکنیک جدید انطباقی"، پنجمین کنفرانس بین المللی در مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی، (ISC Conference)، بهمن 1396، تهران، ایران.

 23. یونس موسی نیا، سلمان کریمی، " بهبود کیفیت و افزایش کنتراست تصاویر سونوگرافی کیست‌های کبدی کانونی با استفاده از روش های بهینه غیر مستقیم"، پنجمین کنفرانس بین المللی در مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی، (ISC Conference)، بهمن 1396، تهران، ایران.

 24. حمیدرضا رضایی ارکسی، سلمان کریمی، " ناحیه بندی صلبیه چشم با استفاده از روش سطوح هم تراز فازی"، سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، (ISC Conference)، شهریور 1397، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

 25. مریم غلامی، سلمان کریمی، " بررسی شباهت خواب طبیعی و بیهوشی عمومی از طریق مقایسه ی الگوی امواج EEG و براساس متد بیزین "، سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، (ISC Conference)، شهریور 1397، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
   پروژه ها و طرح های پژوهشی
    سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
    1. پردازش سیگنال های دیجیتال پیشرفته

    2. پردازش سیگنال های گسسته

    3. بازشناسی آماری الگو

    4. سیگنال ها و سیستم ها

    5. پردازش تصاویر دیجیتال

    6. مدارهای الکتریکی 1 و 2

    7. سوابق اجرایی
     1. معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی و مهندسی، پاییز 96 تاکنون

     جزوات دانشگاهی
     علاقه مندی ها
     1. پردازش سیگنال های حیاتی، پردازش سيگنال‌هاي صوتي، پردازش سيگنال‌هاي تصويري، نهان نگاری، شناسایی الگو، استخراج ویژگی، شبکه های عصبی، استخراج ویژگی.

     اطلاعات تکمیلی