ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: پنج شنبه ١٢ تير ١٣٩٩
خانه
امیدعلی اکبرپور
آخرین مدرک تحصیلی: دکترا
رشته تحصیلی: اصلاح نباتات
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات
دانشکده: کشاورزی
ایمیل دانشگاهی:
ایمیل غیر دانشگاه: omidakbarpour@gmail.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه لرستان 84-80

 2. کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه تربیت مدرس سال 85-87

 3. دکتری اصلاح نباتات (بیومتری) دانشگاه تربیت مدرس 94-89

مقالات علمی پژوهشی
 1. تجزیة نمودار دووجهی تلاقی های دی آلل و ارزیابی دورگ برتری گندم نان (Triticum aestivum L.) در دو محیط عادی و تنش شوری

 2. Evaluation of salinity tolerance of different clover species at germination and seedling stages

 3. کاربرد برآوردگرهای مؤلفه های واریانس در بهنژادی گیاهان

 4. بررسی تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم هاي گندم نان ایران ی از نظر تحمل به تنش شوري

 5. Estimation of genotypic correlation and heritability of apricot traits, using restricted maximum likelihood in repeated measures data

 6. Evaluation of Genotype×Environment Interaction in Barley (Hordeum vulgare L.) Based on AMMI model Using Developed SAS Program

 7. A SAS macro for computing statistical tests for two-way table and stability indices of nonparametric method from genotype-byenvironment interaction

 8. Evaluation of salt stress of Iranian wheat germplasm under field conditions

 9. Study of grain yield stability of barley (Hordeum vulgare L.) promising lines in cold regions of Iran using regression methods

 10. مطالعه پارامترهاي پايداري تك متغيره و چند متغيره ژنوتيپ هاي اميد بخش جو در اقليم سرد ايران

 11. ارزیابی خصوصیات چند ژنوتیپ گندم نان ایرانی با استفاده از روش حداکثر درست نمایی محدودشده تحت شرایط تنش و عدم تنش شوری

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. SAS program for estimating nonparametric measures stability XVth Meeting of the EUCARPIA Section ‐ Biometrics in Plant Breeding ‐ 05 – 07 September 2012 Stuttgart – Hohenheim Germany

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
   پروژه ها و طرح های پژوهشی
    سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
    1. آمار و احتمالات، دانشگاه لرستان از سال 1390تا کنون

    2. طرح آزمایشات، دانشگاه لرستان، از سال 1390 تا کنون

    3. اصلاح نباتات تکمیلی، دانشگاه لرستان، از سال 1390 تا کنون

    4. ژنتیک، دانشگاه لرستان، از سال 1390 تا کنون

    5. سوابق اجرایی
      جزوات دانشگاهی
      علاقه مندی ها
      1. ژنتیک کمی

      2. اصلاح نباتات

      3. اثر متقابل ژنوتیپ در محیط

      4. SAS programming

      5. Statistical genetics

      6. Data analysis and modeling

      اطلاعات تکمیلی