ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: پنج شنبه ١٩ تير ١٣٩٩
خانه
یاسین عبدی
آخرین مدرک تحصیلی: دکترا
رشته تحصیلی: زمین شناسی مهندسی
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي زمين شناسي
دانشکده: علوم پایه
ایمیل دانشگاهی: abdi.ya@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: yasin.abdi@ymail.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. کارشناسی، رشته زمین شناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان 1385

 2. کارشناسی ارشد، زمین شناسی مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان 1389

 3. دکتری، زمین شناسی مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان 1393

مقالات علمی پژوهشی
 1. The effect of freeze–thaw cycles on physical and mechanical properties of granitoid hard rocks

 2. The effect of freeze–thaw cycles on physical and mechanical properties of Upper Red Formation sandstones, central part of Iran

 3. Influence of wet–dry, freeze–thaw, and heat–cool cycles on the physical and mechanical properties of Upper Red sandstones in central Iran

 4. An Experimental Investigation of the Brazilian Tensile Strength and Failure Patterns of Laminated Sandstones

 5. Evaluation of strength anisotropy and failure modes of laminated sandstones

 6. Stabilization of clay soils using lime and effect of pH variations on shear strength parameters

 7. Landslide hazards zonation using GIS in Khoramabad, Iran

 8. Prediction of shear strength parameters of soils using artificial neural networks and multivariate regression methods

 9. بهسازی خاک های رسی جنوب غرب همدان با استفاده از آهک. مجله علمی – پژوهشی انجمن زمین شناسی مهندسی ایران، جلد پنجم، شماره 3 و 4، صفحه 1 تا 16 (1391)

 10. اهمیت شناخت خصوصیات ژئومرفولوژیکی، سنگ شناسی و فیزیکی سنگ های کربناته، جهت ارزیابی توسعه کارست در منطقه نهاوند. فصلنامه علمی – پژوهشی زمین شناسی کاربردی، سال 7 (1390)، شماره 4: ص 310-299.

 11. مطالعه ویژگی های مهندسی خاک های رسی به عنوان مصالح تولید آجر در استان همدان. فصلنامه علمی – پژوهشی زمین شناسی کاربردی، سال 8 (1391)، شماره 2: ص 91-98.

 12. نقش مطالعات ژئومرفولوژی کارست در شناخت منشأ غارها. مجله علمی – پژوهشی انجمن زمین شناسی مهندسی ایران، پائیز و زمستان 1390، جلد چهارم، شماره 3 و 4، صفحه 19 تا 30.

 13. بهسازی خصوصیات زمین شناسی مهندسی خاک های ریزدانه منطقه سد اکباتان همدان با استفاده از آهک مجله علمی – ترویجی یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دانشگاه بوعلی سینا، جلد 12، شماره 1-8 (1392)

 14. تأثير آهك بر روي بهسازي خاكهاي ريز دانه منطقه فقيره همدان. فصلنامه علمی – پژوهشی زمین شناسی کاربردی، سال 8 (1391)، شماره 3: ص 275-265.

 15. بررسی خصوصیات ژئومرفولوژی مهندسی رودخانه گاماسیاب پائین واقع در شرق استان کرمانشاه. نشریه زمین شناسی مهندسی دانشگاه خوارزمی، جلد هفتم، شماره 2، 1811-1832

 16. Utilization of lime for stabilizing marl soils and investigating the effect of pH variations on shear strength parameters. Journal: engineering geology (Kharazmi University

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. تأثیر درجه اشباع بر روی مقاومت فشاری تک محوری ماسه سنگها (سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی و تخصصی علوم زمین، 3 الی 5 اسفند 94 ایران، تهران)

 2. طبقه بندی توده سنگ های ساختگاه سد ماربره بر اساس روش های RMR و GSI"، مجموعه مقالات سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.

 3. بررسی و مقایسه ژنز در غارهای علیصدر و کتله خور زنجان (بیست و نهمین گردهمایی علوم زمین)

 4. اهمیت شناخت ویژگی های مورفولوژیکی، فیزیکی و سنگ شناسی سنگ های کربناته در منطقه نهاوند هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، شاهرود، دانشگاه صنعتی، 1390

 5. برآورد پارامترهای لرزه خیزی ساختگاه سد شنجور با استفاده از روش کیکو-سلول و روش پایه گوتنبرگ-ریشتر و مقایسه بین آنها. چهارمین همایش زمین شناسی دانشگاه پیام نور، مشهد، تابستان 1389

 6. بررسی ویژگی های مهندسی پی سنگ سد شنجور. چهارمین همایش زمین شناسی دانشگاه پیام نور، مشهد، تابستان 1389

 7. بررسی ویژگی های مهندسی سنگ های هورنفلسی (مطالعه موردی: سد امام زاده ناصر). پنجمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، 1386

 8. ارزیابی پی سنگ سد شنجور رزن با استفاده از طبقه بندی مهندسی DMR. ششمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، 1388

 9. ارزیابی تزریق پذیری پی سنگ سد شنجور رزن با استفاده از شاخص SPI . ششمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، 1388

 10. ارزیابی روانگرایی خاک های ماسه ایی (مطالعه موردی: ساختگاه سد شنجور رزن). ششمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، 1388

 11. ارزیابی زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد شنجور رزن. ششمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، 1388

 12. Investigation of engineering properties of Clay Soils as brick and tiles materials in Hamedan, Iran. 10th International Congress for Applied Mineralogy (ICAM) in Trondheim, 1-5 August 2011.

کتب منتشر شده
 1. زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک (چاپ دوم)، 1389

 2. اصول مهندسی ساحل (از دیدگاه زمین شناسی مهندسی)

افتخارات کسب شده
  پروژه ها و طرح های پژوهشی
   سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
   1. زمین شناسی مهندسی-مکانیک خاک- مکانیک سنگ- زمین شناسی عمومی- زمین شناسی فیزیکی-جغرافیای خاک ها- زمین شناسی مهندسی کاربردی- خاکشناسی- ارزیابی رسوبزایی سازندها-مبانی کانی شناسی

   2. سوابق اجرایی
     جزوات دانشگاهی
     علاقه مندی ها
     1. زمین شناسی مهندسی، مکانیک سنگ، مکانیک خاک، زمین شناسی زیست محیطی

     اطلاعات تکمیلی