ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: سه شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٩
خانه
مهدی ذوالفقاری
آخرین مدرک تحصیلی: دکترا
رشته تحصیلی: روابط بین الملل
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشی علوم سیاسی و حقوق
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
ایمیل دانشگاهی: zolfaghari.m@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: zolfaghari118@gmail.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. دانش آموخته دكتراي روابط بين الملل دانشگاه علامه طباطبايي،1393

 2. دانش آموخته كارشناسي ارشد علوم سياسي گرايش روابط بين الملل دانشگاه امام صادق(ع) 1389

مقالات علمی پژوهشی
 1. دهقانی فیروزآبادی، سید جلال و مهدی ذوالفقاری(1393)،تحلیل قدرت نرم بريتانيا، فصلنامه علمی پژوهشی قدرت نرم، پاییز و زمستان، شماره 11، صص79-106

 2. ذوالفقاری، مهدی و ایمان خسروی(1395)،تحرک بخشی به ديپلماسی دفاعی در پرتو فرصت ها و تهديدات برنامه اقدام سازمان ملل و تاثير آن بر امنيت نظامی و دفاعی جمهوری اسلامی ايران، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های روابط بین الملل، دوره اول، شماره 22، صص101-127

 3. ذوالفقاری، مهدی و بهادر غلامی و محمد مهدی احمدی معین(1396)،قانونگذاری جغرافیایی، با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه علمی پژوهشی ژئوپلیتیک، سال سیزدهم، شماره دوم، صص151-173

 4. ذوالفقاری، مهدی و ابوذر عمرانی(1396)تأثیر داعش بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران،فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات سیاسی جهان اسلام، شماره دوم،صص169-195

 5. آدمی، علی و مهدی ذوالفقاری(1390)اثرگذاری قدرت نرم در دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه علمی پژوهشی رهیافت‌های سیاسی،1391، صص9-44

 6. بیات، محسن و ابراهیم طاهری و مهدی ذوالفقاری(1397)،تبیین رابطه هویت اسلامی و سیاست امنیتی ایران در عراق و سوریه با روش تحلیل اسنادي،فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای راهبردی سیاست،شماره بیست و چهار،صص215-243

 7. افتخاری، اصغر و مهدی ذوالفقاری(1393)، الگوی مدرن عملیات روانی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه علمی پژوهشی مجلس و راهبرد،شماره 78، صص 201-233

 8. ذوالفقاری، مهدی و حسین زینی وند(1397)، دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران(دولت های احمدی نژاد و روحانی)، فصلنامه پژوهش های روابط بین الملل، شماره بیست و هفتم، صص67-94

 9. ذوالفقاری، مهدی، افراط گرایی فرقه ای در پاکستان و تأثیر آن بر جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه علمی پژوهشی شبه قاره، شماره 36، بهار و تابستان 1398.

 10. ذوالفقاری، مهدی و ابوذر عمرانی، عراق به مثابه دولتی فرومانده و تأثیر آن بر امنیت بین المللی، جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام، پاییز و زمستان 1398

 11. ذوالفقاری، مهدی و فرزانه دشتی،مؤلفه ها و ظرفیت های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در دیپلماسی فرهنگی، فصلنامه پژوهشی قدرت نرم، پاییز و زمستان 1397

 12. ذوالفقاری، مهدی(1399)،نظریه انتقال قدرت و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سیاسی، شماره اول، بهار و تابستان، صص145-168

 13. zolfaghari,Mahdi, Mohsen hassanpour, Mahdi Shahin(2019), A Comparative Study of Interdisciplinary Field of Culture and Communication in Canada and USA, Iranian Journal of Comparative Education, 2019, 2(4), 481- 495.

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. ذوالفقاری، مهدی(1395)بررسی الگوهای توسعه در ایران و مالزی، کنفرنس بین المللی مدیریت نوین در افق 1404، تهران، پژوهشکده دولت اسلامی،صص1-15

 2. ذوالفقاری، مهدی(1396)،نقش آمایش سرزمینی در تحقق توسعه متوازن (با تأکید بر اقتصاد مقاومتی)، همایش ملی اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، دانشگاه آیت الله بروجردی.صص1-16

 3. ذوالفقاری، مهدی(1396)تحلیل روانشناسانه عملیات فریب، چهارمین کنفرانس نوآوری های اخیر در روانشناسی.تهران،صص1-11

 4. ذوالفقاری، مهدی(1395)ریشه های اقتصادی شکل گیری اتحادیه اروپا، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد،مشهد،صص1-19

کتب منتشر شده
 1. Zolfaghari,Mahdi (2019)Wpływ soft power Islamskiej Republiki Iranu na falę arabskich rewolucji, by Robert Czulda, Islamska Republika Iranu na arenie międzynarodowej,585-595

 2. تألیف کتاب روانشناسی سیاسی روابط بین الملل، انتشارات دانشگاه لرستان،1397

 3. ترجمه کتاب دولت جنگ، تاريخ سري سازمان سيا و دولت بوش، انتشارات اندیشه سازان نور

 4. ترجمه کتاب قدرت نرم سیاست خارجی با تأکید بر فضای اطلاعات جهانی،اثر آلن چونگ،انتشارات دانشگاه امام صادق

 5. ترجمه كتاب ديپلماسي عمومي و ارتباطات استراتژيك آمريكا بعد از 11 سپتامبر، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)

 6. تألیف کتاب اصول و مباني عملیات روانی اهداف ها و ابزارها،انتشارات دانشگاه امام صادق

 7. تألیف کتاب تحليل عملیات روانی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران(بررسی پرونده هسته ای)، انتشارات دانشگاه امام صادق

 8. تألیف و ترجمه گفتارهایی پیرامون عملیات روانی و جنگ اطلاعاتی، انتشارات دانشگاه امام صادق

 9. ترجمه كتاب سیاست خارجی ایران در دوران پس از شوروی، تألیف شیرین هانتر، نشر میزان

 10. ترجمه کتاب قدرت نرم و دیپلماسی بین الملل،اثر جوزف نای، انتشارات دانشگاه امام صادق

 11. ترجمه کتاب اتحادیه اروپا، سیاست ها و روندها،اثر جان مک کورمک، انتشارات دانشگاه امام صادق

 12. تأليف انقلاب اسلامي ايران و بيداري اسلامي(نگاهي آسيب شناسانه)، انتشارات فارس

 13. اعداد و تألیف الصحوه الاسلامیه، الجذور و التطورات، مجموعه مقالات اجلاس بین المللی بیداری اسلامی 1390(به زبان عربی)

 14. نقش پژوهش در فرايند قانونگذاري، انتشارات مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي

افتخارات کسب شده
 1. پژوهشگر برتر مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي،1393

 2. پژوهشگر برتر دانشگاه علامه طباطبايي در مقطع دكترا 1391

 3. پژوهشگر برتر دانشگاه امام صادق(ع) در 4 سال متوالي 1385-1389

 4. برگزيده جشنواره ملي حركت وزارت علوم تحقيقات و فناوري در حوزه علوم انساني1387

 5. برگزيده و دريافت كننده جايزه كتاب فصل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بابت كتاب قدرت نرم در سياست خارجي1391

 6. برگزيده اول،سومين كنگره بين المللي بيداري اسلامي در محور كتاب1391

پروژه ها و طرح های پژوهشی
  سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
  1. تدريس روانشناسي اقناع خبري

  2. روانشناسي سياسي

  3. تاريخ روابط بين الملل

  4. سياست و حكومت در آمريكاي شمالي

  5. مباني انديشه سياسي در اسلام

  6. سياست گذاري عمومي در ايران

  7. جامعه شناسي سياسي ايران

  8. سوابق اجرایی
   1. دبير همايش بين المللي بيداري اسلامي 1390و 1391 و 1392

   2. دبيرعلمي كنگره ملي نقش پژوهش در فرايند قانونگذاري به مدت 3 سال 1391-1394

   3. مدير مسئول دو فصلنامه علمي پژوهش هاي استراتژيك، مركز پژوهش هاي استراتژيك بين الملل

   4. مدیر گروه علوم سیاسی و حقوق دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه لرستان، 1398-1399

   جزوات دانشگاهی
   علاقه مندی ها
   1. روابط بين الملل، امنيت بين الملل، قدرت نرم

   اطلاعات تکمیلی