Ar En
حسین حاتمی
دکتر حسین حاتمی
عضو هیات علمی گروه آموزشي مهندسی مکانیک و پلیمر، دانشکده فنی و مهندسی
صفحه شخصی
آخرین مدرک تحصیلی
دکترا
رشته تحصیلی
مهندسی مکانیک
رتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی
گروه آموزشي مهندسی مکانیک و پلیمر
دانشکده
فنی و مهندسی
ایمیل دانشگاهی
hatami.h@lu.ac.ir
ایمیل شخصی
h64hatami@gmail.com
پروفایل‌ها
سوابق تحصیلی
B.Sc. Mechanical Engineering, Solid Mechanics, Sharif University of Technology (Golpayegan University of Technology),Thesis Title: Analysis of Symmetrical Composite Sheets under Tensile Loading, 2004-2008
کارشناسی - مهندسی مکانیک، مکانیک جامدات - دانشگاه صنعتی شریف(دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان) - عنوان پایان نامه: تحلیل ورق های کامپوزیتی متقارن تحت بارکذاری کششی، 1382-1386
M.Sc. Mechanical Engineering, Applied Design(Solid Mechanics), Shahroud University of Technology, Thesis Title: Numerical and Experimental Analysis of the Buckling Life of Cylindrical shells with Cutout under Cyclic Axial Loading, 2008-2011
کارشناسی ارشد- مهندسی مکانیک، طراحی کاربردی، دانشگاه صنعتی شاهرود- عنوان پایان نامه: تحلیل عددی و تجربی عمر کمانش پوسته های استوانه ای دارای گشودگی تحت بارمحوری تناوبی، 1387-1390
Ph.D. Mechanical Engineering- Applied Design (Solid Mechanics)- Semnan University - Thesis Title: Theoretical, Experimental and Numerical Analysis of Dynamic Energy Absorption on Lattice Cylindrical Shells, 2011-2015
دکتری- مهندسی مکانیک، طراحی کاربردی- دانشگاه سمنان- عنوان پایان نامه: مدلسازی، روش تجربی و عددی قابلیت جذب انرژی استوانه های جدار نازک مشبک- 1390-1394
مقالات علمی پژوهشی
سایر مقالات
پایان‌نامه
Experimental and numerical simulation of multi-layer steel sheet with bolted and knife fittings against impact, Arash Bashiri, 2018, Supervisor.
بررسي تجربي و شبيه سازي عددي ورق هاي فولادي چند لايه با اتصالات پيچ و مهره اي دربرابر ضربه، بشيري آرش، 1397، استاد راهنما.
the effect of ball size distribution on ball mill power draw by discrete element method ( DEM ), Mohammad AmanNejad Fard, 2018, Advisor.
شبيه سازي و مدل سازي آسياي گلوله اي با سرعت هاي متفاوت آسيا و توزيع اندازه هاي مختلف بار خردكننده به روش المان گسسته، امان نژادفرد محمد، 1397، مشاور.
Experimental and Numerical Investigation of Energy Absorption of Curved Steel Sheets under Impact Load and Lechiki Effect on Sampling Change, Seyed Amir Mousavi zadeh, 2018, Supervisor.
بررسي تجربي و عددي جذب انرژي ورق هاي فولادي انحنادار تحت بارگذاري ضربه¬اي و تاثير لچكي روي تغييرشكل نمونه-ها، موسوي زاده سيدامير، 1397، استاد راهنما.
experimental investigation of the impact behavior of steel perforated panels with fiber self-compact concrete cover, Arezoo Seydi chegeni, 2018, Supervisor.
بررسي آزمايشگاهي رفتار ضربه اي پنل هاي سوراخ دار فولادي با پوشش بتن خودتراكم اليافي، صيدي چگني آرزو، 1397، استاد راهنما.
Experimental and Numerical Investigation of The Deformation Resistance of Sandwich Panels Filled With Concrete and Comparing Their Flexural Behavior under Dynamic Loding, Hossein Sepahvand, 2018, Supervisor.
بررسي تجربي و عددي مقاومت تغيير شكل ورق هاي ساندويچي پر شده با بتن تحت بارگذاري ديناميكي، سپهوند حسين، 1397، استاد راهنما.
Investigating the bending behavior of sandwich beam with steel pipe web made of self-compact fiber reinforced concrete, Yaser Sahledin, 2019, Supervisor.
بررسي رفتار خمشي تيرهاي ساندويچي داراي جان لوله اي فولادي ساخته شده با بتن هاي خود تراكم اليافي، سهل الدين ياسر، 1398، استاد راهنما.
Investigation the behaivior of steel composite beams with high performance concrete under the influence of bending and impact, Ali Sepahvand, 2018, Supervisor.
بررسي تجربي و تحليلي خواص خمشي و ضربه اي تيرهاي كامپوزيتي فولادي با بتن با عملكرد بالا، سپه وند علی، 1397، استاد راهنما.
Experimental study of deformation and energy absorption of concrete with mechanical properties of calcium aluminate (CAC) and acidic cement under low speed impact, Mohammad ali Zarei toolabi, 2018, Supervisor.
بررسي تجربي تغيير شكل و جذب انرژي بتن با خواص مكانيكي سيمان كلسيم آلومينيات و محيط اسيدي، تحت ضربه سرعت پايين، زارعي طولابي محمدعلي، 1397، استاد راهنما.
experimental investigation of mechanical and impact properties of high performance fibrous composite under the dynamic impact loading, Amir Arsalan Zamani, 2020, Supervisor.
بررسي آزمايشگاهي خصوصيات مكانيكي و ضربه اي كامپوزيت هاي توانمند اليافي تحت بار ديناميكي، زمانی امیر ارسلان، 1399، استاد راهنما.
Improving Impact Resistance And Absorbing Energy Eco-Efficient Light Weight Self-Compacting Concrete, By Using Replacement Of Sand With Partial By Plastic Waste PET And Adding Waste PET Fibers And Waste Metalized Plastic Fibers, Saeid Pourmohammai, 2019, Supervisor.
افزايش مقاومت‌ ضربه‌اي و جذب‌انرژي بتن‌ خودمتراكمِ سبكِ سازگارِ با محيط‌زيست بااستفاده‌از پلاستيك‌ ضايعات پِت(پلي‌اتيلن ترفتالات) به عنوان جايگزين جزيي با‌ماسه‌ به همراه اضافه كردن الياف پلاستيكي پت و الياف پلاستيكي متالايز (پلاستيك با روكش فلزي)، پورمحمدي سعيد، 1398، استاد راهنما.
Experimental and Numerical Investigation of Lightweight Concretes Reinforced with Macro Steel and Polypropylene Fibers to Select Optimal Percentage of Fibers to Replace Armature in Concrete Sheets under Low speed Impact Loading, Mahdi Baharvand, 2020, Supervisor.
برسسي تجربي و عددي بتن هاي خود تراكم سبك تقويت شده با الياف ماكرو فولادي و الياف پلي پروبلين به منظورانتخاب درصد بهينه استفاده ي الياف براي جايگزيني آرماتور درصفحات بتني تحت بارگذاري سرعت پايين ضربه، بهاروند مهدي، 1399، استاد راهنما.
جزوات دانشگاهی
فعالیت‌ها
Semnan University; Strength of Materials Laboratory, design of mechanisms, Advanced material strength, Impact mechanics, elasticity, 2002-2015
دانشگاه لرستان؛ آزمایشگاه مقاومت مصالح، طراحی مکانیزمها، مقاومت مصالح پیشرفته، مکانیک ضربه، الاستیسیته، 1391-1394
Lorestan University; engineering mathematics Differential Equations Strength of Materials static Component design Automatic control Impact mechanics Industrial Drawing, Strength of Materials Laboratory, 2015-2020
دانشگاه لرستان؛ ریاضی مهندسی، معادلات دیفرانسیل، مقاومت مصالح، استاتیک، طراحی اجزا، کنترل اتوماتیک، مکانیک ضربه، نقشه کشی صنعتی،آزمایشگاه مقاومت مصالح، 1394-1399
پروژه‌ها
سوابق اجرایی
افتخارات
کتاب
Traslation, Plasticity and Fracture, Wolfgang Brocks, Springer, 2018, V. 244, ISBN- 978-3-319-62752-6.
ترجمه، پلاستیسیته و شکست، ولفگانگ براکس، 1398، انتشارات دانشگاه لرستان، 154.
Translation, Heat Conduction, Latif. M. Jiji, Springer, 2009, ISBN- 978-3-642-01267-9
ترجمه، انتقال حرارت هدایتی، لطیف ام جی جی، 1398، انتشارات دانشگاه لرستان، 164.
Translation, Singular Solutions in Plasticity, Sergei Alexandrov, Springer, 2017, ISBN- 978-981-10-5227-9
ترجمه، جواب های منفرد در پلاستیسیته، تالیف سرگی الکساندروف، 1397، انتشارات دانشگاه لرستان، 149.
علاقه‌مندی ‌ها
طراحی به کمک نرم افزارهای CATIA، AutoCAD، VisualNASTRAN، انجام پروژه های تحقیقاتی توسط نرم افزار های Solid Works، ANSYS، ABAQUS و همچنین کد نویسی توسط نرم افزار MATLAB.
زمینه های تحقیقاتی: Fatigue, Ratcheting, Cyclic Loading, Impact, Energy Absorbers، FEM