ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: پنج شنبه ١٩ تير ١٣٩٩
خانه
محمد عباسی
آخرین مدرک تحصیلی: دکترا
رشته تحصیلی: روانشناسی تربیتی
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي روانشناسي
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
ایمیل دانشگاهی: abasi.mo@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه:
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. دکتری: روانشناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، 1393.

 2. کارشناسی ارشد: روانشناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، 1388.

 3. کارشناسی: روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه اصفهان، 1385.

مقالات علمی پژوهشی
 1. Hojati, M., & Abbasi, M. (2013). Comparisons of Self-Efficacy and Hope among Students with and without Learning Disabilities. Journal of Special Education and Rehabilitation, 14(1-2), 66-77. http://dx.doi.org/10.2478/v10215-011-0034-2

 2. عباسی، محمد و حجتی، محمد (1395). بررسی اثرات تعديل كنندگی مقابله ی مذهبی مثبت و منفی در رابطه بين استرس ادراك شده و همدلی. پژوهش های روان شناسی اجتماعی، 6(24)، 1-16.

 3. عباسی، محمد؛ اداوی، حمیده و حجتی ، محمد (1395). رابطه باورهای مذهبی و سلامت روانی از طریق واسطه گری هدفمندی در زندگی و ادراک پیری در معلمان بازنشسته. روان شناسی پیری، 2(3)، 195-204.

 4. عباسی، محمد؛ باوزین، فاطمه و منصوری، لیلا (1396). اثربخشی روش آرام سازی بنسون بر کاهش استرس، افزایش تعداد و تحرک اسپرم در مردان نابارور. روان پرستاری، 5(3)، 22-28.

 5. عباسی، محمد؛ شهنی ییلاق، منیجه (1396). تاثير آموزش مهارت های خودتعيين گری بر سبك تبيينی خوش بينانه و هويت تحصيلی دانش آموزان پسر دوره ابتدائی با ناتوانی های يادگيری. روان پرستاری، 5(5)، 1-8.

 6. عباسی، محمد؛ داورپناه، ابو سعید؛ خنجرخانی، مسعود و اداوی، حمیده (1396). بررسی مدل رابطه مادر-کودک و عاطفه مثبت و منفی با اختلال‌های اضطرابی. مشاوره کاربردی، 7(2)، 69-82. doi: 10.22055/jac.2017.21104.1415

 7. عباسی، محمد؛ قدم پور، عزت اله و حجتی، محمد (1396). نقش خودمراقبتی، تاب آوری و ناامیدی در افسردگی سالمندان مبتلا به بیماری های قلبی. روان‌شناسی پیری, 3(3)، 181-188.

 8. عباسی، محمد؛ عربان، مرضیه و عالی پور، کبری (1396). ارتباط استرس‌زاهای شغلی و خستگی در پرستاران: نقش تعدیل‌کنندگی حمایت سازمانی. مجله بالینی پرستاری و مامایی، 6(4)، 42-52.

 9. عباسی، محمد و امیریان، لیلا (1396). رابطه بین شوخ‌طبعی و بهزیستی ذهنی با توجه به نقش میانجی‌گری تاب‌آوری در مراقبان بیماران دارای آسیب نخاعی. افق دانش، 23(4)، 301-306.

 10. عباسی، محمد؛ میردریکوند، فضل‌اله؛ اداوی، حمیده و حجتی محمد (1396). ارتباط ویژگی‌های شخصیتی (روان‌رنجورخویی و برون‌گرایی) و خودکارآمدی با افسردگی سالمندی. مجله سالمندی ایران، 12(4)، 458-466.

 11. خنجرخانی، مسعود و عباسی، محمد (1396). بررسی نقش تعدیل‌گری ذهن‌آگاهی در رابطه بین استرس و سازگاری تحصیلی دانشجویان. مطالعات روان شناسی تربیتی، 14(28)، 83-104.

 12. عالی پور، کبری؛ عباسی، محمد و میردریکوند، فضل‌اله (1397). تأثیر آموزش راهبردهای وسعت‌بخشی تفکر بر بهزیستی ذهنی و تحمل ابهام دانش‌آموزان. راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 11(1)، 1-8.

 13. عباسی، محمد (1397). بخشش به عنوان تعدیل کننده رابطه بین بدرفتاری دوران کودکی و همدلی در دختران نوجوان. پرستاری کودکان، 4(4)، 10-16.

 14. عباسی، محمد؛ قدم پور، عزت اله و امیریان، لیلا (1397). تأثیر بهزیستی معنوی بر آشفتگی های روان شناختی بیماران دارای آسیب نخاعی: نقش میانجی گری احساس تنهایی و ناامیدی. پژوهش در دین و سلامت, 4(4)، 82-95.

 15. عباسی، محمد؛ عبدی، محمد (1397). اثر بخشی آموزش گروهی ابراز وجود بر مهارت های اجتماعی و اضطراب اجتماعی دانش آموزان پسر. پرستاری کودکان، 5(1)، 46-52.

 16. عباسی، محمد؛ درویش پور، عابدین و منصوری، لیلا (1397). سلامت معنوی؛ تعدیل‌کننده رابطه بین انزوای اجتماعی و بهزیستی ذهنی دانشجویان دختر. پژوهشنامه اسلامی زنان‌ و‌ خانواده، 6(2)، 9-28.

 17. عباسی، محمد؛ شهنی ییلاق، منیجه (1397). تأثیر آموزش مهارت‌های شناختی، رفتاری و عاطفی بر مؤلفه‌های خودتعیین‌گری در دانش‌آموزان پسر دوره ابتدائی با ناتوانی‌های یادگیری. پرستاری کودکان، 5(2)، 51-58.

 18. قدم پور، عزت اله؛ عباسی، محمد؛ یوسف وند، مهدی؛ حسنوند، بنفشه و حسین، حسینی (1397). اثربخشی بازخوردهای اصلاحی (کتبی و کلامی) معلمان در ارزشیابی‌های تکوینی بر میزان تاب‌آوری تحصیلی و معنای تحصیل دانش‌آموزان. دست آوردهای روان شناختی, 25(2)، 21-38.

 19. Abbasi, M. (2017). Self-efficacy and alexithymia as moderators between perceived social support and stress among parents of children with learning disabilities. European Journal of Mental Health, 12(2), 218-229. doi:10.5708/ejmh.12.2017.2.6

 20. Abassi, M., & Rezaei, F. (2019). Alexithymia as a moderator of the relation between self-care and psychological distress. Journal of Research and Health, 9(2), 187-192. doi:10.29252/jrh.9.2.187

 21. Abbasi, M. (2017). Moderating Effects of Spiritual Health on Negative Life Events and Psychological Distress in Freshmen. Health Education and Health Promotion, 7(1), 35-40.

 22. عباسی، محمد؛ شاکرمی، مریم و عالی پور، کبری (1398). بررسی ارتباط میان حمایت معلم و همسالان با اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان از طریق نقش میانجی‌گر شایستگی تحصیلی. پژوهش های آموزش و یادگیری، 16(1)، 27-35.

 23. عباسی، محمد و بیرانوند، کبری (1398). ویژگی‌های شخصیتی (برون‌گرایی و روان‌رنجورخویی) به عنوان تعدیل‌کننده‌های رابطه بین استیگما و کمک‌طلبی روان‌شناختی دانشجویان. روان شناسی بالینی و شخصیت، 17(1)، 79-88.

 24. حجتی، محمد؛ قدم پور، عزت اله؛ عباسی، محمد و صنوبر، عباس (1398). اختلال های رفتاری کودکان و تنیدگی مادران: نقش واسطه ای خستگی و راهبردهای مقابله ای. روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی, 16(62), 215-228.

 25. صادقی، مسعود؛ عباسی، محمد و بیرانوند، زینب (1398). اثربخشی آموزش مهارت‌های مثبت‌نگری مبتنی بر بسته کوئیلیام بر خوش‌بینی تحصیلی و اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان دختر. روان شناسی مدرسه, 8(4), 156-175.

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
 1. اثر‌بخشی آموزش مهارت‌های مثبت‌انديشی بر استرس تحصيلی، درماندگی آموخته‌شده و سازگاری تحصيلی دانش‌آموزان پسر با اختلال‌های درونی‌سازی دوره متوسطه اوّل شهر خرم‌آباد، شمس اله حسن پورسرناوه، دانشگاه لرستان، 1396/10/03.

 2. اثربخشی آموزش راهبردهای وسعت بخشی تفكر بر تحمل ابهام، تفكر انتقادی و بهزيستی ذهنی دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهر خرم آباد، کبری عالی پور، دانشگاه لرستان، 1396/11/28.

 3. اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر كفايت اجتماعی، كيفيت دوستی و پرخاشگری دانش آموزان پسر زورگو متوسطه اول شهر الشتر، عباد زارع، دانشگاه لرستان، 1397/08/28.

 4. اثر بخشی آموزش گروهی مهارت هاي شناختی - رفتاری بر خودتنظيمی هيجانی و اضطراب رياضی دانش آموزان دوره اول متوسطه شهر بروجرد، مهدی فرخچه، دانشگاه لرستان، 1397/08/28.

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. {f:onvan}

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
   پروژه ها و طرح های پژوهشی
    سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
    1. نظریه های یادگیری کاربردی، کارشناسی ارشد.

    2. آشنايی با كامپيوتر، کارشناسی ارشد.

    3. سنجش و اندازه گيری در علوم تربيتی و روانشناسی، کارشناسی.

    4. روانشناسی تربیتی، کارشناسی.

    5. روانشناسی یادگیری، کارشناسی.

    6. روانشناسی هوش و سنجش آن، کارشناسی.

    7. كاربرد آزمون های هوش و استعداد، کارشناسی.

    8. روانشناسی پويايی گروه، کارشناسی.

    9. روانشناسی تفاوت های فردی، کارشناسی.

    10. سوابق اجرایی
      جزوات دانشگاهی
      علاقه مندی ها
       اطلاعات تکمیلی