ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: سه شنبه ١٧ تير ١٣٩٩
خانه
مهدی رحیمیان
آخرین مدرک تحصیلی: دکترا
رشته تحصیلی: توسعه کشاورزی
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشی مهندسی کشاورزی توسعه روستایی
دانشکده: کشاورزی
ایمیل دانشگاهی: rahimian.m[a]lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: mehdi_rahimian61@yahoo.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. کارشناسی، ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

 2. کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه تهران

 3. دکتری توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

مقالات علمی پژوهشی
 1. 1- Investigating of effective factors on admission and refusing of Sprinkler irrigative system of Ardal township of Iran “Published in Journal of Food, Agriculture & Environment (JFAE) with impact factor: 0.28 (JCR)" 2010, Vol.8 (2): 132-138.

 2. EFFECTIVENESS OF COUNCIL OPERATIONS AND PARTICIAPTION OF INHABITANTS IN COUNCIL ACTIVITIES IN RURAL MIRABAD, ISFAHAN PROVINCE OF IRAN

 3. Investigating Mechanisms of Marginal Settlement Life Improvement

 4. The Effects of Fish Pond Establishment on Social conditions of farmers in Ardal County, Chaharmahal Bakhtiary: Iran

 5. تحليل اثرات اقتصادي احداث حوضچ ههاي پرورش ماهي شهرستان اردل در استان چهارمحال و بختياري

 6. وضعيت سرماية اجتماعي در تعاونيهاي توليد روستايي شهرستان كوهدشت و عوامل مرتبط با آن

 7. بررسي چالش هاي حاشيه نشيني در شهرستان كوهدشت، استان لرستان

 8. بررسی موانع اداری-سیاستی مشارکت بهره برداران حوزه سد کزنار در تشکیل تعاونی آب بران

 9. عوامل موثر بر بهره مندی پایدار از جنگل در بین جنگل نشینان استان لرستان

 10. قابلیت ‏ صندوقهاي اعتبارات خرد زنان روستایی در توسعه کارآفرینی و‏کسب و کارهاي کوچک

 11. کارکزد و نقص نظام اعتبارات خزد بانکی در توانمنذساسی پایذار سنان فقیز روستایی

 12. جایگاه مشارکت مردمی در مدیریت یکپارچه منابع آب(با تاکید بر منابع آبی کشور ایران)

 13. بررسي تأثير مؤلفههاي بازدارندة توسعة كارآفريني سازماني بر گرايش كارآفرينانة سازماني در تعاونيهاي كشاورزي )مورد مطالعه: تعاونيهاي مرغداران استان كرمانشاه(

 14. نقش بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر در حفظ امنیت اقتصادی کشور

 15. نقش و اهمیت آموزش در جلوگیری از تخریب محیط زیست

 16. اثرات صندوقهاي اعتبارات خرد زنان در توسعه روستایی با تأکید بر توانمندسازي زنان فقیر روستایی

 17. تجربه کارگزاری های بیمه کشاورزی به عنوان کسب وکار کارآفرینانه؛ چالشها و راهکارها

 18. بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر راهکاری در جهت توانمند سازی زنان سرپرست روستایی

 19. ساختار سازمانی ارگانیک و کارآفرینی سازمانی در تعاونیهاي کشاورزي

 20. performance evaluation of Rural and nomads social insurance Fund:case study of khorramabad Township

 21. « ‏ تشکلهای‏ زنان‏ روستایی‏ در‏قالب‏ صندوقهای‏ اعتباری‏ خرد:‏ ضرورتی ‏برای‏ دستیابی‏ به‏ توسعه‏ پایدار‏ کشاورزی»

 22. ‏ اولویتبندی‏اثرات‏تعاونی‏بر‏ارتقاء‏سرمایه‏اجتماعی‏اعضاء‏ (مورد؛‏تعاونی‏ ‏ دام ‏ سپید‏شهرستان‏خرمآباد) ‏

 23. تحلیلی بر عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی سازمانی در تعاونیها

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
 1. بررسی اثرات اعتبارات خرد بر توان‏مندسازی اقتصادی و اجتماعی زنان فقیر شهرستان نهاوند

 2. عوامل موثر بر گرایش جوانان روستایی به اشتغال در بخش کشاورزی (مطالعه موردی: شهر بیران‏شهر)

 3. بررسی چالش‏ها و راه‏کارهای صندوق‏های اعتبارات خرد در توان‏مندسازی زنان فقیر روستایی استان لرستان

 4. بررسی میزان انرژی مصرفی در گندم آبی موردمطالعه در شهرستان نورآباد

 5. بررسی عوامل موثر بر مدیریت پایدار منابع آب توسط کشاورزان چغندرکار شهرستان اسلام آبادغرب استان کرمانشاه

 6. ارزشیابی اثرات اجتماعی-اقتصادی و زیست محیطی سد لگزی سقز بر بخش روستایی منطقه

 7. تدوین استراتژی‌های توسعه اکوتوریسم پایدار (طبیعت‌گردی) در سراب گیان

 8. تحلیل موانع توسعه کارآفريني سازماني در تعاوني‏هاي مرغ‌داران استان کرمانشاه

 9. ارزیابی عملکرد صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر استان لرستان

 10. شناسایی عوامل و موانع مشارکت بهره برداران از ایستگاههای پمپاژ آب در استان لرستان

 11. تحلیل موانع و راهکارهای پذیرش بیمه در بین کشاورزان شهرستان خرم آباد

 12. بررسی عوامل موثر بر مدیریت پایدار آب در بین کشاورزان شهرستان کوهدشت

 13. بررسی عوامل موثر بر بکارگیری طرح‏های آبیاری تحت‏فشار توسط کشاورزان شهرستان فریدن استان اصفهان

 14. سبب شناسی عدم مشارکت مردمی در تشکیل تعاونی آببران در بهره‏برداری بهینه از شبکه آبیاری سد مخزنی کزنار

 15. ارزیابی اقتصادی اجتماعی شرکت تعاونی فارغ التحصیلان علوم دامی استان لرستان

 16. ارزیابی اثرات اقتصادی – اجتماعی بازارچه مرزی پرویزخان بر کشاورزی شهرستان قصرشیرین

 17. سنجش سطح پایداری نظام کشت گندم شهرستان ملایر و تعیین عوامل مؤثر بر آن

 18. واکاوی موانع فراروی پذیرش بیمه محصولات کشاورزی در شهرستان کهگیلویه

 19. بررسی اثرات اجتماعی و اقتصادی طرح توسعه اشتغال خانگی بر بهره گیران شهرستان بهمئی

 20. بررسی پيامد هاي اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي خشكسالي و راهكارهاي مقابله با آن (مورد: شهرستان بردسکن)

 21. تدوین استراتژي‏های توسعه شهرک گلخانه‏ای خرم آباد

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. اولویت بندی اثرات تعاونی بر ارتقاء سرمایه اجتماعی اعضاء )مورد؛ تعاونی دام سپید شهرستان خرم آباد(

 2. تشکل های زنان روستایی در قالب صندوق های اعتباری خرد: « » ضرورتی برای دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی

 3. کارکزد و نقص نظام اعتبارات خزد بانکی در توان منذساسی پایذار سنان فقیز روستایی

 4. نقش بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر در حفظ امنیت اقتصادی کشور

 5. بیمه اجتماعی روستاییان وعشایر راهکاری در جهت توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

 6. دلایل کاهش گرایش جوانان روستایی به اشتغال در بخش کشاورزی

 7. چالش ها و راهکارهای اشتغال جوانان روستایی

 8. قابلیت صندوق هاي اعتبارات خرد زنان روستایی در توسعه کارآفرینی و کسب و کارهاي کوچک

 9. اثرات صندوق هاي اعتبارات خرد زنان در توسعه روستایی با تأکید بر توان مندسازي زنان فقیر روستایی

 10. نقش مشاغل خانگی و اهمیت آن در توانمندسازی زنان روستایی

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
   پروژه ها و طرح های پژوهشی
    سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
    1. نظام های بهره برداری در واحدهای تولیدی

    2. انواع و کارکرد تعاونی های روستایی

    3. سیاست و توسعه کشاورزی

    4. برنامه‏ریزی و کاربرد آن در توسعه روستایی

    5. سیستم های دینامیکی

    6. سمینار

    7. اصول توسعه صنایع روستایی و کشاورزی

    8. روش تحقیق

    9. آشنایی با کامپیوتر

    10. مبانی کشاورزی پایدار

    11. توسعه اجتماعی

    12. سوابق اجرایی
      جزوات دانشگاهی
      علاقه مندی ها
       اطلاعات تکمیلی