ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: دوشنبه ٠١ بهمن ١٣٩٧
خانه
سیدمحمدرضا امامی میبدی
آخرین مدرک تحصیلی: دکترا
رشته تحصیلی: لرزه شناسی مهندسی
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي زمين شناسي
دانشکده: علوم پایه
ایمیل دانشگاهی: emami.smr@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: -
وبسایت شخصی: -
سوابق علمی و تحصیلی
 1. دكتري: لرزه شناسي مهندسي، دانشگاه ساگا، ژاپن، مارس 1997 Saga University, Saga City, Kyushu, Japan موضوع رساله دكتري: برآورد پارامترهای حرکت زمین با استفاده از شبکه عصبی و کاربرد آن در تحلیل خطر لرزه ای

مقالات علمی پژوهشی
 1. Prediction of peak horizontal acceleration using an artificial neural network model

 2. بررسی آلایش پوستھای در سنگھای آتشفشانی شمال- شرق ساوه: با تکیھ بر شواھد پتروگرافی و ژئوشیمیایی

 3. ویژگی ھای ژئوشیمیایی و موقعیت تکتونیکی سنگ ھای آتشفشانی نیوشت )شمال غرب ساوه(

 4. سنگ شناسی ،ژئوشیمی و جایگاه تکتونو ماگمایی توده نفوذی شمال کوه شاه پسند (استان مرکزی)

 5. بررسی شواهدبافتی-کانی شناسی اختلاط ماگمایی در توده نفوذی شمال کوه شاه پسند (استان مرکزی)

 6. • Emami, S.M.R., T. Harada and Y. Iwao (1999). A non-parametric approach for estimation of peak horizontal acceleration in Japan, Scientia Iranica Journal, Vol.6,Nos 3 & 4, pp.165-176

 7. Proceedings eighth international congress international association for engineering geology and the environment

 8. کانی شناسی، ژئوشیمی و بررسی خاستگاه تکتونیکی توده گرانیتوئیدی ده سفید – فرج آباد (شمال ازنا)

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
 1. تعداد یک پایان نامه - راهنمای مشترک - در جریان تحقیق می باشد

 2. تعداد سه پایان نامه - مشاور - در جریان تحقیق می باشذ

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. • Emami, S.M.R., and Y. Iwao (1993). The response of ground to earthquake waves, Proc. 8th Int. Semi. On Earthquake Prognostics, Tehran, Iran.

 2. • Emami, S.M.R., Y. Iwao and M. Khamechiyan (1993). Geological engineering aspect of the Lend Dam in the southeast Iran, West Japan Annual Conf. on Civil Engineering, pp. 566-567

 3. • Emami, S.M.R., and Y. Iwao, J. Ghayoumiyan and P. Ghazanfary (1994). Geological and Geotechnical features on Lend Dam site (Southeast Iran), Proc. 11th Int. Conf. Engineering Geology, Lisbon, Portugal, Vol. 5, pp. 3763-3769.

 4. • Emami, S.M.R., Y. Iwao and A. Saito (1995). Estimation of peak vertical acceleration with classification of dependence factor on ground motion, West Japan Annual Conf. on Civil Engineering, pp. 146-147.

 5. • Emami, S.M.R., and Y. Iwao (1996). An evaluation of landslide risk mapping at heavy rainfall, Proc. Int. Congress on Environment/Climate, Rome, Italy.

 6. • Emami, S.M.R., and Y. Iwao and T. Harada (1996). A method for Prediction of peak horizontal acceleration by artificial neural networks, Proc. 11th World Conf. on Earthquake Engineering, Acapulco, Mexico, Paper No. 1238.

 7. • Iwao, Y., K. Kawazoe and S.M.R. Emami (1997). A simulation model of flood control in the subsided area, 8th Int. Conf. on Rainwater Catchments Systems, Tehran, Iran,

 8. • Emami, S.M.R., M. Watanabe, K. Hirata, S. Kidera, S. Koya (1998). Seismic characterisation of recent north Kogoshima province earthquakes, Kyushu Island, Japan, Proc. 8th Int. Congress Int. Assoc. of Eng. Geology and Environment, Vancouver, Canada, Vol. 2, pp. 733-738.

 9. • Emami, S.M.R., & S. Kidera (1999). Improvement of surplus soil and its strength prediction, 11th ARC, SMGE, Seoul, Korea, Poster Session, pp. 127-128.

 10. • Kidera, S., S.M.R. Emami, K. Matsunaga, Y. Endo, H. Inoue (1999). Practical problems in handling of surplus soil, Proc. 2nd China Japan Symposium, Hong-Kong China, pp. 199-204.

 11. • Emami, S.M.R., S. Kidera, Y. Endo & K. Matsunaga (2000). Dewatered-cake, its characteristics and problems, APLAS Fukuaka, Japan

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
   پروژه ها و طرح های پژوهشی
    سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
     سوابق اجرایی
     1. دبیرخانه مجمع ملی کاهش خطر پذیری بلایا (سازمان مدیریت بحران کشور) مستقر در مرکز تحقیقات راه, مسکن و شهرسازی - تهران - 1386-1992

     2. مركز آسيايي كاهش خطر پذيري لرزه اي (Asian Seismic Risk Reduction Center, ASRC ) همکاری مشترک جمهوری اسلامی ایران و استراتژی بین الملی کاهش بلایا سازمان ملل – تهران - 1386- 1388

     جزوات دانشگاهی
     علاقه مندی ها
      اطلاعات تکمیلی