ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: پنج شنبه ١٩ تير ١٣٩٩
خانه
صادق موسوی فرد
آخرین مدرک تحصیلی: دکترا
رشته تحصیلی: اصلاح نباتات-ژنتیک مولکولی
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشی مهندسی کشاورزی باغبانی
دانشکده: کشاورزی
ایمیل دانشگاهی: mousavifard.s@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: sadeghmosavifard@gmail.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. کارشناسی- مهندسی کشاورزی-باغبانی -دانشگاه شهید چمران اهواز

 2. کارشناسی ارشد- مهندسی کشاورزی-اصلاح نباتات- دانشگاه شهرکرد

 3. دکتری- اصلاح نباتات-ژنتیک مولکولی- دانشگاه شهرکرد

مقالات علمی پژوهشی
 1. De Novo Transcriptome Assembly and Comparative Analysis of Differentially Expressed Genes in Prunus dulcis Mill. in Response to Freezing Stress.

 2. Parallel consideration of SSRs and differentially expressed genes under abiotic stress for targeted development of functional markers in almond and related Prunus species

 3. بررسي برخي شاخصهاي فيزيولوژيکي مرتبط با سرمازدگي در ارقام بادام با زمان گلدهي متفاوت

 4. الگوي بيان ژنهاي مرتبط با فرايند متابوليك ماكرو مولكولها تحت تنش سرما در بادام (Prunus dulcis Mill) از طریق تجزیه RNA-seq

 5. The Effects of Simulated Vibration Stress on Plant Height and Some Physical and Mechanical Properties of Coleus blumei Benth

 6. ارزیابی تجمع نیترات و نیتریت در سبزی های تولیدشده در مناطق مختلف اهواز

 7. تغييرات فيتوشيميايي و صفات مرفو- فيزيولوژيكي گياه دارويي آويشن باغي (Thymus vulgaris L. CV Varico 3) تحت تنش شوري

 8. تأثیر شدت نور بر خصوصیات مورفو-فیزیولوژیک و گل دهی جعفري آفریقایی و فرانسوي در کشت دیرهنگام

 9. تأثیر محلول پاشی سیلیکات پتاسیم بر برخی ویژگی هاي مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه آلترنانترا تحت (Alternanthera repens L.) تنش خشکی

 10. بررسی رشد و گلدهی برخی نمونه های بیدمشک (Salix aegyptiaca L.) در شرایط آب و هوایی استان کردستان

 11. ارزیابی قابلیت زینتی برخی گونههاي جنس Alliumبومی ایران در شرایط آبوهوایی خرمآباد

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
 1. بررسي مورفو-فيزيولوژيکي و مولکولي برخي از ژنوتيپهاي بادام تحت تنش سرما

 2. اثر كاربرد پرولين روي خصوصيات مورفو-فيزيولوژيكي گياه پريوش (Catharanthus roseus) تحت تنش شوري

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. {f:onvan}

کتب منتشر شده
 1. تجزیه و تحلیل آمار و طرح آزمایشات در عمل. با تآکید بر کاربرد نرم افزار MINITAB.

افتخارات کسب شده
  پروژه ها و طرح های پژوهشی
   سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
   1. مبانی بیوتکنولوژی کشاورزی

   2. مبانی اصلاح گیاهان باغبانی

   3. ژنتیک

   4. طرح های آماری در علوم کشاورزی

   5. بیومتری

   6. سوابق اجرایی
    1. مدیر گروه علوم مهندسی باغبانی

    جزوات دانشگاهی
    علاقه مندی ها
     اطلاعات تکمیلی