ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: پنج شنبه ١٩ تير ١٣٩٩
خانه
ابراهیم سوری
آخرین مدرک تحصیلی: دکترا
رشته تحصیلی: ریاضی محض گرایش آنالیز
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي رياضي
دانشکده: علوم پایه
ایمیل دانشگاهی: sori.e@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: sori.ebrahim@yahoo.com
وبسایت شخصی: https://www.researchgate.net/profile/Ebrahim_Soori
سوابق علمی و تحصیلی
 1. B.sc: Booalisina Hamedan

 2. M.S: Kharazmi University

 3. Ph.d: Isfahan University

مقالات علمی پژوهشی
 1. Strong convergence for variational inequalities and equilibrium problems and representations

 2. Strong convergence of a general implicit algorithm for variational inequality problems and equilibrium problems and a continuous representation of nonexpansive

 3. Erratum to: An implicit method for finding a common fixed point of a representation of nonexpansive mappings in Banach spaces

 4. Approximation of fixed points for a continuous representation of nonexpansive mappings in Hilbert spaces

 5. Fixed point properties and Q-nonexpansive retractions in locally convex spaces

 6. AN IMPLICIT ALGORITHM FOR FINDING A FIXED POINT OF A Q-NONEXPANSIVE MAPPING IN LOCALLY CONVEX SPACES

 7. A PRODUCT TOPOLOGY CONVERGENCE SCHEME FOR FINDING A FUNCTION THAT IT’S VALUES ARE COMMON FIXED POINTS OF A FAMILY OF REPRESENTATIONS

 8. T_{\mu} inherits many properties of a representation in Banach and locally convex spaces

 9. Existence of the group nonexpansive retractions and ergodic theorems in topological groups

 10. Some counterexamples on recent algorithms constructed by the inverse strongly monotone and the relaxed $(u, v)$-cocoercive mappings

 11. A note on [K. R. Kazmi, R. Ali, M. Furkan, Hybrid iterative method for split monotone \ldots, Numer Algor, 2017]

 12. An implicit method for finding a common fixed point of a representation of nonexpansive mappings in Banach spaces

 13. EXTENSIONS OF SAEIDI’S PROPOSITIONS FOR FINDING A UNIQUE SOLUTION OF A VARIATIONAL INEQUALITY FOR (u; v)-COCOERCIVE MAPPINGS IN BANACH SPACES

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
 1. نظریه نقطه ثابت و ارتباط آن با مسئله تعادل و نابرابری های تغییراتی

 2. خواص نقطه ثابت برای نیم گروه های نگاشت های غیر خطی روی مجموعه های غیر کراندار

 3. خواص نقطه ثابت برای یک نیم گروه از نگاشت های غیر انبساطی روی فضاهای فرشه

 4. خواص نقطه ثابت برای نمایش‌هایی از نگاشت‌های غیرخطی

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. WEAK CONVERGENCE OF ALMOST-ORBITS OF A C-SEMIGROUP OF LINEAR CONTINUOUS OPERATORS IN BANACH SPACES

 2. A NOTE ON: A GENERAL ITERATIVE METHOD FOR EQUILIBRIUM PROBLEMS AND FIXED POINT PROBLEMS IN HILBERT SPACES

 3. STRONG CONVERGENCE OF ALMOST-ORBITS OF A C-SEMIGROUP IN BANACH SPACES

 4. A NOTE ON: STRONG CONVERGENCE FOR GENERALIZED EQUILIBRIUM PROBLEMS, FIXED POINT PROBLEMS AND RELAXED COCOERCIVE VARIATIONAL INEQUALITIES

 5. STRONG CONVERGENCE OF A GENERAL IMPLICIT ALGORITHM FOR A CONTINUOUS REPRESENTATION OF NONEXPANSIVE MAPPINGS

 6. An implicit method for zero points of accretive operators and variational inequality problem in Hilbert spaces

 7. Convergence of almost-orbits of a C-semigroup of linear continuous operators in Banach spaces for invariant means

 8. Existence of sunny nonexpansive retractions and approximation of fixed points of a representation of nonexpansive mappings

کتب منتشر شده
 1. ریاضیات عمومی

افتخارات کسب شده
  پروژه ها و طرح های پژوهشی
  1. Algorithms of Common Solutions to Generalized Mixed Equilibrium Problems and a System of Quasivariational Inclusions for Two Difference Nonlinear Operators in Banach Spaces

  2. EXISTENCE AND APPROXIMATION OF FIXED POINTS OF FIRMLY NONEXPANSIVE-TYPE MAPPINGS IN BANACH SPACES

  3. A note on duality of generalized equilibrium problem

  سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
  1. آنالیزتابعی غیرخطی

  2. آنالیز تابعی

  3. توپولوژی

  4. توابع مختلط

  5. ریاضیات عمومی

  6. ریاضیات مهندسی

  7. معادلات دیفرانسیل

  8. مبانی ریاضیات

  9. مبانی آنالیز

  10. سوابق اجرایی
    جزوات دانشگاهی
    علاقه مندی ها
    1. Fixed point properties

    2. Iterative algorithms

    3. Nonlinear analysis

    4. Games theory

    5. Equilibrium problems

    6. Variational inequalities

    اطلاعات تکمیلی