ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: سه شنبه ٢٤ تير ١٣٩٩
خانه
فاطمه رضایی
آخرین مدرک تحصیلی: دکترا
رشته تحصیلی: روانشناسی
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي روانشناسي
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
ایمیل دانشگاهی: rezaei.f@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: rezaeipsyc@gmail.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. کارشناسی: روانشناسی بالینی دانشگاه اصفهان (1380-1384)

 2. کارشناسی ارشد: روانشناسی بالینی دانشگاه اصفهان (1385-1387)

 3. دکتری: روانشناسی دانشگاه اصفهان(1388-1392) عنوان پایانامه: مقايسه تاثير درمان شناختي رفتاري متمرکز بر هيجان و طرحواره درمانی بر ميزان درد، برداشتهاي فاجعه آميزدرد ، دشواری در تنظیم هیجانات و کيفيت زندگي بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد

مقالات علمی پژوهشی
 1. The role of childhood trauma, early maladaptive schemas, emotional schemas and experimental avoidance on depression: A structural equation modeling

 2. The effect of a third party observer and trait anxiety on neuropsychological performance: the Attentional Control Theory (ACT) perspective

 3. EFFECTIVENESS OF MINDFULNESS BASED COGNITIVE THERAPY ON REDUCTION OF PERCEIVED STRESS AND EATING DISORDER IN STUDENTS WITH EATING DISORDER SYMPTOMS

 4. مقایسه اثربخشی گروهدرمانی شناختی رفتاري هیجان مدار ) (ECBTو گروهدرمانی شناختی-رفتاري ) (CBTبر اختلال اضطراب اجتماعی کودکان

 5. Depression and pain in patients with rheumatoid arthritis: Mediating role of illness perception

 6. بررسی داغ اجتماعی در بیماران مبتلا به صرع و تاثیر آن بر فاکتورهای روانشناختی

 7. رابطه بين نقص هيجاني و درد در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد شهر اصفهان

 8. بررسی تأثیر آموزش خود-دلسوزی شناختی بر ابعاد خود انتقادی دانش آموزان دختر مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر

 9. اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی بر شدت افسردگی و نشخوار فکری افراد مبتلا به افسردگی اساسی

 10. The effect of a third party observer and trait anxiety on neuropsychological performance: the Attentional Control Theory (ACT) perspective

 11. اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش استرس ادراكشده و اختلال خوردن در دانش آموزان مبتلابه علائم اختلال خوردن

 12. نقش واسطه ای شناخت ناکارآمد بین طرحواره های ناسازگار اولیه و وسواس فکری-عملی

 13. مقایسه نقایص کنترل توجه در سه گروه از دانشجویان بهنجار، مبتلایان به اختلال اضطراب اجتماعی و اختلال همبود (اضطراب اجتماعی و افسردگی)

 14. اثربخشی آموزش خوددلسوزی شناختی بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در دانش آموزان دختر مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر

 15. The correlation between alexithymia and anxiety, depression in asthma

 16. Comparing the Effectiveness of Group Meta-Cognitive Therapy and Schema Therapy on Decreasing Severity of Depression and Rumination in Patients with Treatment Resistance Depression

 17. اثر بخشی طرحواره درمانی - هیجانی بر اجتناب شناختی - رفتاری و شدت نشانه های اختلال اضطراب فراگیر در دانشجویان دختر مبتلا به اضطراب فراکیر

 18. An Overview of Psychological Factors in Epilepsy

 19. نقش طرحواره هاي هيجاني، نشخوار فكري و اجتناب تجربي در اختلال افسردگي اساسي كاربرد تحليل مسير

سایر مقالات چاپ شده
 1. /usersfiles/398008704-1-s2.0-S1110116414000027-main.pdf

 2. The Relationship between Emotional Deficit and Pain in Patients with Rheumatoid Arthritis in Isfahan City

 3. اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر اضطراب و افسردگی بيماران مبتلا به آسم

 4. بررسی الگوی ويژگی‌های شخصيتی و آسيب شناسی روانی بيماران صرع پارشيل پيچيده و گرندمال و مقايسه‌ی آن با گروه کنترل

 5. بررسی و مقايسه پروفايل MMPI مجروحين جنگی و بيماران دارای درد مزمن

 6. بررسی اثربخشی درمان گروهی شناختی- رفتاری مديريت درد بر افسردگی زنان مبتلا به کمردرد مزمن

 7. اثربخشي مداخلات شناختي- رفتاري مديريت استرس بر كيفيت زندگي زنان مبتلا به آسم

 8. 1. Poster presented at 23th European Health Psychology Conference, Pisa, Italy Effectiveness of pain management on low back pain patients. September 23rd to 26th, 2009

 9. 2. Poster presented at 23th European Health Psychology Conference, Pisa, Italy Effectiveness of CBT on depression in outpatients with asthma. September ,2009

 10. 3. Poster presented at 1st Razavi International Epilepsy Congress, Mashhad, Iran. An intervention of memory of epileptic patients under drug treatment in comparison to normal people, December, 2010.

 11. Comparative Study of Early Maladaptive Schemas in Rheumatoid Arthritis Patients and Normal Adults

 12. مقايسه اثربخشی گروه‌درمانی شناختی رفتاری هيجان مدار (ECBT) و گروه‌درمانی شناختی-رفتاری (CBT) بر اختلال اضطراب اجتماعی کودکان

پایان نامه ها
 1. راهنمایی پایانامه کارشناسی ارشد: بررسي تاثيرآموزش برنامه گروهي والدگري مثبت بر استرس فرزندپروري و خوداثر مندي والديني مادران و مشكلات رفتاري دانش آموزان پسر كم توان ذهني آموزش پذير مقطع ابتدايي شهر خرم آباد

 2. راهنمایی پایانامه کارشناسی ارشد: بررسي تاثير درمان تعهد و پذيرش بر فراواني حملات صرعي، اضطراب و رفتارهاي خودمديريتي بيماران مبتلا به صرع مقاوم به دارو در شهر خرم آباد

 3. راهنمایی پایانامه کارشناسی ارشد: بررسي اثربخشي آموزش مهارتهاي فراشناختي بر اهمال كاري تحصيلي ، خودكارآمدي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان سال اول دبيرستان

 4. راهنمایی رساله دکتری: تدوين مدل طرحواره هاي ناسازگار اوليه، شناخت و فراشناخت اختلال وسواس فكري عملي: مقايسه اثربخشي درمان مبتني بر اين مدل و درمان شناختي،رفتاري بر شدت نشانه هاي وسواس فكري عملي.

 5. مشاور رساله دکتری : تدوين مدل شناختي-رفتاري اختلال افسردگي اساسي: مقايسه اثربخشي آموزش مبتني بر اين مدل و طرحواره درماني هيجاني (EST) بر شدت افسردگي و نشخوار فكري بيماران مبتلا به افسردگي اساسي

 6. مشاور پایانامه کارشناسی ارشد: بررسي اثر بخشي آموزش شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر استرس ادراك شده,بدشكلي بدني و اختلال خوردن در دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم مبتلا به علايم اختلال خوردن

 7. مشاور پایانامه کارشناسی ارشد: بررسي تاثير آموزش مهارتهاي زندگي بر كيفيت زندگي تحصيلي ، اضطراب امتحان و سازگاري تحصيلي دانش آموزان سال دوم دوره متوسطه

 8. مشاور پایانامه کارشناسی ارشد: بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي خود-دلسوزي شناختي بر انتقاد از خود،تنظيم هيجان شناختي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر پايه دوم دوره متوسطه دوم مبتلا به اختلال اضطراب فراگير

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. {f:onvan}

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
  1. - کسب رتبه 1 در آزمون ورودی دکتری دانشگاه اصفهان سال 88 - کسب رتبه 10 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی در سال 85 - کسب رتبه 800 در آزمون سراسری گروه تجربی در سال 80

  پروژه ها و طرح های پژوهشی
   سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
    سوابق اجرایی
     جزوات دانشگاهی
     علاقه مندی ها
     1. - روانشناسی سلامت - روانشناسی بالینی -

     اطلاعات تکمیلی