Ar En
محمد فتحی
محمد فتحی
عضو هیات علمی گروه آموزشی تربیت بدنی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
صفحه شخصی
آخرین مدرک تحصیلی
دکترا
رشته تحصیلی
فیزیولوژی ورزش
رتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
گروه آموزشی تربیت بدنی
دانشکده
ادبیات و علوم انسانی
ایمیل دانشگاهی
fathi.m@lu.ac.ir
ایمیل شخصی
javidfathi@gmail.com
پروفایل‌ها
سوابق تحصیلی
لیسانس تربیت بدنی: دانشگاه شهید چمران اهواز. دانش آموخته سال 81
فوق لیسانس تربیت بدنی: دانشگاه گیلان. دانش آموخته سال 83
دکترای فیزیولوژی ورزش: دانشگاه تربیت مدرس. دانش آموخته سال 92
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: تعیین ارتباط سطح فعالیت های بدنی با عوامل خطرزای قلبی کرونری در کارگران مرد میانسال
عنوان تز دوره دکترا: اثر يك جلسه تمرین مقاومتی بر بیان miR-1 و ژن های myoD ،MEF2 و HDAC4 در عضلات تند و کند موش‌های ویستار
مقالات علمی پژوهشی
سایر مقالات
پایان‌نامه
مشاور پایان نامه: تاثير مقايسه يك جلسه تمرين بي هوازي در صبح و عصر برعوامل انعقادي خون در جانبازان ومعلولين
مشاور پایان نامه: تاثير بارگيري كراتين منو هيدرات در خلال دور ه تيپرينگ بر توان هوازي و غلظت سيترات سنتاز
مشاور پایان نامه: تاثير هشت هفته تمرينات ايروبيك بر برخي از نروترانيسميترهاي معتادان به شيشه
مشاور پایان نامه: تاثير خستگي عضلات اندام تحتاني ناشي از پياده روي برتركيب بدني برخي شاخصهاي خوني
مشاور پایان نامه: تاثير ترتيب تمرين مقاومتي برپاسخ هورمون IGF-1 انزيم كراتين كيناز
راهنما پایان نامه: اثر 8 هفته فعاليت بدني مقاومتی بر میزان A1C و قند خون بيماران ديابتي
مشاور پایان نامه: ارتباط بين پلي مور فيسم ژن il6 با چاقي و ورزش تواني: يك مرور سيستماتيك و متاآناليز
راهنما پایان نامه: مقایسه میزان قدرت یکطرفه و دو طرفه اندامهای بالاتنه و پایین تنه در برخی حرکات در خانم های جوان شهر خرم آباد
راهنما پایان نامه: اثر چهار هفته مصرف گلوتامین بر قدرت عضلانی،سرعت و توان هوازی کشتی¬گیران فرنگی
راهنما پایان نامه: مصرف یک هفته مصرف گلوتامین بر قدرت عضلانی، استقامت عضلانی و توان بی¬هوازی کشتی¬گیران فرنگی
راهنما پایان نامه: تاثیر مکمل ویتامین C بر غلظت ایمونوگلوبولین A، کورتیزول و پروتئین تام بزاقی به دنبال یک برنامه تمرینی وامانده ساز
راهنما پایان نامه: تعیین ارتباط شاخص های آنتروپومتریک با برخی آزمون های توانی پایین تنه در دانش‌آموزان دبیرستانی
مشاوره پایان نامه. تاثیر بارگیری کراتین مونو هیدرات در دوره تیپرینگ بر توان بی هوازی با اسیدلاکتیک و کراتین کیناز سرمی کشتی گیران
مشاوره پایان‌نامه؛ تدوين فرمول جديد برآورد درصد چربي بدن با استفاده از اندازه گيريهاي تن سنجانه در پسران 7 تا 12 ساله شهرستان خرم آباد
مشاوره پایان‌نامه، تدوین فرمول جدید برآورد درصد چربی بدن در دختران 20 تا 25 سال شهرستان خرم آباد از طریق همبستگی میان اندازه¬گیری های تن-سنجی و روش توزین زیر آب
مشاوره پایان‌نامه؛ مقایسه تاثیر تمرینات کششی تسهیل شده عصبی عضلانی ایستا و پویا بر چابکی و پرش عمودی بازیکنان فوتبال
راهنما پایان‌نامه؛ اثر هشت هفته تمرین استقامتی همراه با انسداد عروق بر عملکرد هوازی و فاکتورهای انعقادی مردان جوان سالم
مشاوره پایان‌نامه؛ تاثیر مکمل دهی تورین بر سطح آنتی‌اکسیدان‌های کبد طی یک دوره فعالیت استقامتی در مردان دونده
راهنما پایان‌نامه؛ مقایسه تمرینات دایره‌ای پلایومتریک و تمرینات سنتی ژیمناستیک بر فاکتورهای آمادگی جسمانی کودکان ژیمناستیک کار
راهنما پایان‌نامه؛ بررسی اثر هشت هفته فعالیت تناوبی بر شاخص¬های آنژیوژنز و عوامل خطرزای قلبی و عروقی موش¬های با تغذیه پرچرب
مشاور پایان نامه؛ تأثیر یک دوره تمرین هوازی بر میزان سرمی IGF-1و هورمون¬های تیروئیدی زنان مبتلا به کم‌کاری تیروئید تحت‌بالینی
مشاوره پایان نامه؛ بررسی تاثیر یک دوره فعالیت هوازی بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی و هورمون¬های تیروئیدی زنان مبتلا به کم‌کاری تیروئید تحت‌بالینی
مشاوره پایان‌نامه؛ تدوین فرمول جدید ضخامت چین زیر پوستی جهت پیشگویی درصد چربی بدن در دختران 25 تا 35 سال شهرستان خرم اباد.
مشاور پایان‌نامه؛ تدوین فرمول جدید برآورد درصد چربی بدن دختران 25 تا 35 سال شهرستان خرم اباد از طریق همبستگی میان اندازه گیری های تن‌سنجی و روش توزین زیر آب
راهنمای رساله دکتری؛ بررسی اثر یکدوره فعالیت استقامتی بر سطوح پروتئین‌های pannexin-1 و NLRP-1 هیپوکمپ در موش های صحرایی نر ویستار دارای دیابت 1
جزوات دانشگاهی
فیزیولوژی ورزش
فعالیت‌ها
تدريس به مدت 2سال در دانشگاه آزاد اسلامي واحد خرم آباد
تدريس در مركز تربيت معلم خرم آباد در رشته تربيت بدني(دروس فیزیولوژی ورزش، فیزیولوژی انسان، علم و تمرین)
تدریس دروس تربیت بدنی در مرکز تربیت معلم بنت الهدی رشت( فیزیولوژی ورزش، فیزیولوژی انسان، علم و تمرین)
سابقه تدریس در هنرستان های تربیت بدنی آموزش و پرورش (خرم اباد و تهران)
تدریس دروس فیزیولوژی ورزش، فیزیولوژی دوران رشد، انسان، علم و تمرین، سازگاری عصبی عضلانی به فعالیت ورزشی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در گروه تربیت بدنی در دانشگاه لرستان
تدریس دروس تربیت بدنی و علوم ورزشی در دانشگاه علامه طباطبایی
سابقه اشتغال (تدریس تربیت بدنی) به مدت 17 سال در آموزش و پرورش
پروژه‌ها
سوابق اجرایی
افتخارات
کتاب
علاقه‌مندی ‌ها
فعالیت ورزشی و تغییرات ژنتیکی متعاقب آن
سازگاری عصب و عضله به فعالیت های ورزشی
علم و تمرین
روش تحقیق و آمار