ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: سه شنبه ١٧ تير ١٣٩٩
خانه
داريوش یاراحمدي
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: جغرافياي طبيعي
رتبه علمی: دانشیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي جغرافيا
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
ایمیل دانشگاهی: yarahmadi.d@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: d.yarahmadi@gmail.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. كارشناسي جغرافیای طبیعی- دانشگاه رازی- کرمانشاه

 2. كارشناسي ارشد- رشته کاربرد اقلیم در برنامه ریزی محیطی- دانشگاه تهران

 3. دكتري- رشته آب و هواشناسی - دانشگاه تهران

مقالات علمی پژوهشی
 1. به‌کارگیری مدل تلفيقي پانل در ارتباط ميزان عملكرد گندم ديم و پارامترهاي اقليمي

 2. بررسي ارتباط پارامترهاي اقليمي و عملكرد گندم ديم با استفاده از مدل رگرسيوني

 3. تحليل چند متغيره ارتباط ميزان بارش فصلي ايران و شاخصهاي اقليمي

 4. بازيابي تغيير اقليم در نيمه غربي كشور با استفاده از تحليلهاي آماري چند متغيره ايران

 5. تحلیل الگوی دینامیکی و همدیدی بارشهای سنگین در جنوب غرب خزر و غرب ایران

 6. تعيين سهم بارش‌های همرفتي شهر تبريز بر اساس شاخص‌های ناپايداري

 7. پهنه بندي پدیده‌ی گرد و غبار در نیمه غربي ايران در بازه زماني 1990 تا 2009

 8. تحلیل فضایی بارش ماهانه شمال غرب ایران با استفاده از آماره خود همبستگی فضایی

 9. بررسی تغییرات و مدل‌سازی دمای سالانه ایستگاه سینوپتیکی تهران با استفاده از مدل

 10. Statistical Analysis of Fluctuations in Kermanshah’s Maximum Temperature and its Time Series Forecast

 11. ASSESSING AND MAPPING THE VULNERABILITY OF KARSTIC AQUIFER USING GIS AND COP MODEL

 12. Analysis Tourism Potentials of Kermanshah Province, Iran, in GIS Environment: A Case of Study Intensive and Extensive Ecotourism

 13. The effect of land use planning on agricultural productivity capability (case study: Azaran watershed, Kashan, Iran

 14. ارزیابی شرایط اقلیمی و محیطی شیوع بیماری سالک جلدی در استان کرمان

 15. تحليل ارتباط رخدادهاي سالانه بيماري ليشمانيازيس جلدي و نوسانات بين سالي آب و هوايي مطالعه موردي شهر مشهد

 16. اندركنش تأثير ارتفاعات زاگرس بر بارش تجمعي و سرعت قائم باد سامانه هاي غرب ايران

 17. آشكار سازي تاثير كاربري اراضي درتغيير پذيري زماني مكاني سالانه ارتفاع لايه مرزي

 18. بررسی تغییرات ماهانهي ارتفاع لایه مرزي در شرایط وارونگیهاي بحرانی مطالعه موردي: ایستگاه مهرآباد تهران

 19. عوامل محیطی موثر بر شکل گیري و رخداد مخاطرات طبیعی سکونت گاه هاي روستایی دشت سیلاخور استان لرستان

 20. واکاوی ویژگی های سامانه های همرفتی میان مقیاس غرب ایران مطالعه موردی: 32 آوریل 3

 21. بررسی تأثیرات ارتفاعات زاگرس بر چرخه عمر سامانه های همرفتی میان مقیاس غرب ایران

 22. تحلیل فضایی آماری هسته ی مرکزی سامانه ی پرفشار سیبری

 23. بررسی تغییرات و مدلسازی دمای سالانه ایستگاه سینوپتیکی تهران با استفاده از مدل سرهای زمانی

 24. تاثیرنوسانات آب وهوایی بر رخداد پدیده ی گرد وغبار

 25. واکاوی همدیدی _ ترمودینامیکی الگوهای بارش فراگیر تابستانه در نیمه شمالی ایران

 26. کاربرد اصول دانش طراحی اقلیمی در طراحی فضاهای شهری با تأکید بر آسایش حرارت

 27. تحليل هيدروكليماتولوژيكي نوسان هاي سطح آب درياچة اروميه

 28. پیشبینی جریان رودخانه کشکان با استفاده از ترکیب روشهای شبکه عصبی مصنوعی، آنالیز موجک و K نزدیکترین همسایه

 29. ارزیابی مخاطرات طبیعی آزادراه خرم آباد- پل زال با رویکرد پدافند غیرعامل

 30. عوامل محیطی موثر بر شکل گیري و رخداد مخاطرات طبیعی سکونت گاه هاي روستایی دشت سیلاخور استان لرستان

 31. اندرکنش نوسان مدیترانه شرقی بر تغییرات زمانی بارش غرب ایران

 32. بررسی تغییرات انواع بارش و آشکارسازی تأثیر رطوبت نسبی و دما بر آن ها )ایستگاه کرمانشاه(

 33. انسو و رخدادهاي سالانه ليشمانيوز جلدي در ايران

سایر مقالات چاپ شده
 1. توریسم

پایان نامه ها
شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. اولین همایش ملی جغرافیا و پایداری محیط

 2. اولین همایش ملی تاثیر پسروی دریاچة ارومیه برمنابع خاک و آب

 3. کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در استان لرستان

 4. اولین همایش بین المللی ریزگردها، مدیریت عوامل و پیامدها

 5. اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری

 6. تحليل ارتباط رخدادهاي سالانه بيماري لشمانيازيس جلدي ونوسانات بين سالي آب و هوايي مطالعه موردي شهر مشهد

 7. مقايسه تطبيقي آموزش جغرافيا در ايران و ايالات متحده امريكا

 8. بررسي و تحليل مسير آزادراه خرم آباد- پل زال از ديدگاه پدافند غير عامل

 9. شرايط اقليمي شيوع بيماري لشمانيوز در يزد با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي

 10. نقش عوامل اقليمي در شيوع بيماري لشمانيوز در استان يزد

کتب منتشر شده
 1. گرد و غبار بیابان در سامانه جهانی

 2. آب و هواشناسی پزشکی

 3. جغرافیای طبیعی لرستان

 4. مخاطرات طبیعی

 5. مبانی آب و هواشناسی؛ مفاهیم و مهارت‌های پایه

افتخارات کسب شده
 1. پژوهشگر برتر- دانشگاه لرستان - 1393

پروژه ها و طرح های پژوهشی
 1. پیش بینی خشكسالي هاي هیدرولوژیکی استان لرستان با استفاده از سیگنال‌های اقلیمی

 2. مطالعه قابلیت سنجی امکانات و جذابیت های ژئوتوریستی منطقه عمومی شیرز

 3. ارزیابی شبکه راه‌های جاده ای اصلی استان لرستان از منظر پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: آزادراه خرم آباد- پل زال)

سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
 1. تدریس در گروه علوم جغرافیایی دانشگاه لرستان از ترم اول 1386 تا کنون

 2. تدریس دروس دوره کارشناسی ارشد و کارشناسی گروه علوم جغرافیایی دانشگاه رازی کرمانشاه 89-91

 3. تدریس دروس دوره کارشناسی ارشد گروه علوم جغرافیایی دانشگاه آزاد خرم آباد

 4. سوابق اجرایی
  1. رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی

  2. مدیر پژوهش دانشگاه

  3. مدیر ارتباط با جامعه و کارآفرینی دانشگاه لرستان

  4. مدیر مسئول انتشارات دانشگاه لرستان

  5. مدير گروه علوم جغرافياي دانشگاه لرستان از سال 1386 تا مرداد 93

  6. دبیر علمی کنفرانس بین‌المللی ریزگردها، مدیریت عوامل و پیامدها

  7. عضو کنرسیوسیوم گرد و غبار خاورمیانه

  8. دبیر اتاق فکر صندوق نوآوری و شکوفایی استان لرستان

  9. عضو هیئت امنای کانون کارآفرینان استان لرستان

  10. دبیر اجرایی سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی انجمن زبان و ادبیات انگلیسی ایران

  11. مسئول ایجاد دوره کارشناسی ارشد و دکتری آب و هواشناسی در دانشگاه لرستان

  12. مسئول راه اندازي و تجهيز گروه علوم جغرافيایي دانشگاه لرستان در سال 1385

  13. دبیر پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی از 1389 تا اسفند 90

  14. مدیرکارگروه سیاست محیط زیست اتاق فکر استانی

  15. مسئول ایجاد و راه اندازی دوره کارشناسی دو رشته آب و هواشناسی و ژئومورفولوژی در دانشگاه لرستان

  جزوات دانشگاهی
  علاقه مندی ها
  1. گرمایش جهانی و تغییر اقلیم

  2. آب و هوا و سلامت( اثرات گرمایش جهانی و تغییر اقلیم بر سلامت)

  3. سنجش از دور و اقلیم شناسی

  اطلاعات تکمیلی