ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: پنج شنبه ٢٤ آبان ١٣٩٧
خانه
داريوش یاراحمدي
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: جغرافياي طبيعي
رتبه علمی: دانشیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي جغرافيا
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
ایمیل دانشگاهی: yarahmadi.d@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: d.yarahmadi@gmail.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. كارشناسي ارشد- رشته کاربرد اقلیم در برنامه ریزی محیطی- دانشگاه تهران

 2. دكتري- رشته آب و هواشناسی - دانشگاه تهران

مقالات علمی پژوهشی
 1. به‌کارگیری مدل تلفيقي پانل در ارتباط ميزان عملكرد گندم ديم و پارامترهاي اقليمي

 2. بررسي ارتباط پارامترهاي اقليمي و عملكرد گندم ديم با استفاده از مدل رگرسيوني

 3. تحليل چند متغيره ارتباط ميزان بارش فصلي ايران و شاخصهاي اقليمي

 4. بازيابي تغيير اقليم در نيمه غربي كشور با استفاده از تحليلهاي آماري چند متغيره ايران

 5. تحلیل الگوی دینامیکی و همدیدی بارشهای سنگین در جنوب غرب خزر و غرب ایران

 6. تعيين سهم بارش‌های همرفتي شهر تبريز بر اساس شاخص‌های ناپايداري

 7. پهنه بندي پدیده‌ی گرد و غبار در نیمه غربي ايران در بازه زماني 1990 تا 2009

 8. واکاوی همدیدی- ترمودینامیکی الگوهای بارش فراگیر در نیمه شمالی ایران

 9. تاثیرنوسانات آب وهوایی بر رخداد پدیده ی گرد وغبار

 10. ارزیابی شرایط اقلیمی و محیطی شیوع بیماری سالک جلدی در استان کرمان

 11. کاربرد اصول دانش طراحی اقلیمی در طراحی فضاهای شهری با تأکید بر آسایش حرارت

 12. تحلیل فضایی بارش ماهانه شمال غرب ایران با استفاده از آماره خود همبستگی فضایی

 13. بررسی تغییرات و مدل‌سازی دمای سالانه ایستگاه سینوپتیکی تهران با استفاده از مدل

 14. Statistical Analysis of Fluctuations in Kermanshah’s Maximum Temperature and its Time Series Forecast

 15. ASSESSING AND MAPPING THE VULNERABILITY OF KARSTIC AQUIFER USING GIS AND COP MODEL

 16. Analysis Tourism Potentials of Kermanshah Province, Iran, in GIS Environment: A Case of Study Intensive and Extensive Ecotourism

 17. The effect of land use planning on agricultural productivity capability (case study: Azaran watershed, Kashan, Iran

سایر مقالات چاپ شده
 1. توریسم

پایان نامه ها
شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. اولین همایش ملی جغرافیا و پایداری محیط

 2. اولین همایش ملی تاثیر پسروی دریاچة ارومیه برمنابع خاک و آب

 3. کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در استان لرستان

 4. اولین همایش بین المللی ریزگردها، مدیریت عوامل و پیامدها

 5. اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری

کتب منتشر شده
 1. گرد و غبار بیابان در سامانه جهانی

 2. آب و هواشناسی پزشکی

 3. جغرافیای طبیعی لرستان

 4. مخاطرات طبیعی

افتخارات کسب شده
 1. پژوهشگر برتر- دانشگاه لرستان - 1393

پروژه ها و طرح های پژوهشی
 1. پیش بینی خشكسالي هاي هیدرولوژیکی استان لرستان با استفاده از سیگنال‌های اقلیمی

 2. مطالعه قابلیت سنجی امکانات و جذابیت های ژئوتوریستی منطقه عمومی شیرز

سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
 1. تدریس در گروه علوم جغرافیایی دانشگاه لرستان از ترم اول 1386 تا کنون

 2. تدریس دروس دوره کارشناسی ارشد و کارشناسی گروه علوم جغرافیایی دانشگاه رازی کرمانشاه 89-91

 3. تدریس دروس دوره کارشناسی ارشد گروه علوم جغرافیایی دانشگاه آزاد خرم آباد

 4. سوابق اجرایی
  1. مدیر پژوهش دانشگاه لرستان

  2. مدیر ارتباط با جامعه و کارآفرینی دانشگاه لرستان

  3. مدیر مسئول انتشارات دانشگاه لرستان

  4. مدير گروه علوم جغرافياي دانشگاه لرستان از سال 1386 تا مرداد 93

  5. دبیر علمی کنفرانس بین‌المللی ریزگردها، مدیریت عوامل و پیامدها

  6. دبیر اجرایی سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی انجمن زبان و ادبیات انگلیسی ایران

  7. عضو کنرسیوسیوم گرد و غبار خاورمیانه

  8. دبیر اتاق فکر صندوق نوآوری و شکوفایی استان لرستان

  9. عضو هیئت امنای کانون کارآفرینان استان لرستان

  10. مسئول ایجاد و راه اندازی دوره کارشناسی دو رشته آب و هواشناسی و ژئومورفولوژی در دانشگاه لرستان

  11. مسئول ایجاد دوره کارشناسی ارشد و دکتری آب و هواشناسی در دانشگاه لرستان

  12. مسئول را اندازي و تجهيز گروه علوم جغرافيایي دانشگاه لرستان در سال 1385

  13. دبیر پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی از 1389 تا اسفند 90

  14. مدیرکارگروه سیاست محیط زیست اتاق فکر استانی

  جزوات دانشگاهی
  علاقه مندی ها
  1. گرمایش جهانی و تغییر اقلیم

  2. آب و هوا و سلامت( اثرات گرمایش جهانی و تغییر اقلیم بر سلامت)

  3. سنجش از دور و اقلیم شناسی

  اطلاعات تکمیلی