ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: سه شنبه ١٧ تير ١٣٩٩
خانه
حسن علي ويس کرمي
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: روانشناسي تربيتي
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي روانشناسي
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
ایمیل دانشگاهی: veiskarami.h@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: hviskarmi86@yahoo.com
وبسایت شخصی: veiskarami-mihanblge.com
سوابق علمی و تحصیلی
 1. 1. در سال 1371 در رشته روانشناسی گرایش بالینی در مقطع کارشناسی وارد دانشگاه شهید چمران اهواز شدم و در اسفند ماه 1374 طی 7 ترم فارغ التحصیل شدم

 2. 2. در سال 1379 در مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی وارد دانشگاه علامه طباطبایی شدم و در تیرماه 1381 فارغ التحصیل شدم

 3. 3. در سال 1387 در رشته روانشناسی تربیتی مقطع دکتری وارد دانشگاه علامه طباطبایی شدم و در سال 1391 با مدرک دکتری تخصصی (ph.D) روانشناسی تربیتی فارغ التحصیل شدم

مقالات علمی پژوهشی
 1. 3. Dr. Hassan Ali Veiskarami, Hossein Salimy, Masumeh Zangiabadi, Seyyed Adnan. 2015. Comparative Analysis of Physical Victimization among Male and Female High School Students in Iran. International Journal of Life Sciences. ISSN No. 2091-0525.

 2. 4. Dr. Hassan Ali Veiskarami, Hossein Salimy, Masumeh Zangiabadi, Seyyed Adnan. 2015. Comparative Analysis of Verbal Victimization among Male and Female High School Students in Iran. International Journal of Life Sciences. ISSN No. 2091-0525.

 3. 5. Veiskarami.H, Ghadampoo. E, Mottaghinia. M.(2016). Teachers Sense og Efficacy Scale (TSES): Examining the reliability and validity in the Iranian teacher. International Journal of WOLTERS KLUWER MEDKNOW Educational and Psychological Research.NO 30-60

 4. 4. ویسکرمی، ح؛ و علائی خرایم، ر. (1393). نقد روانشناختی گلستان سعدی از دیدگاه نظریه شناختی-اجتماعی بندورا. پژوهش ادبیات معاصر جهان،

 5. 2. ویسکرمی، ح. ع؛ سبزیان، س؛ پیرجاوید، ف، و گراوند، ه. (1349). بررسی ادراک از سبک‌های فرزند پروری با راهبردهای یادگیری خود تنظیمی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد.پژوهش در یادگیری آموزشگاهی، سال دوم، شماره پنجم، تابستان 1394.

 6. ویسکرمی، ح. ع؛ گراوند، ه؛ نصریان، ح؛ افشاری زاده، سید اح؛ منتظری، ر؛ و محمدزاده، اع.(1391). مطالعه تطبیقی کارکردهای سبک تفکر با یادگیری خودراهبر در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. پژوهش در آموزش علوم پزشکی، دوره چهارم، شماره 2 (17 پی در پی) پاییز و زمستان.

 7. 1. جبرئیلی، رقیه؛ ویسکرمی، حسن علی. (1382). بررسی ضایعات پوستی در جانبازان شیمیایی استان لرستان، مجله یافته، سال پنجم، شماره 17

 8. الگوي ساختاري رابطه ي جو مدرسه و خودکارآمدي جمعي با خودکارآمدي شخصي معلمان مدارس ابتدايي

 9. بررسی تاثیر آموزش امید بر درگیری تحصیلی دانش آموزان دختر ک متوان ذهنی

 10. رابطه باورهای انگیزشی(خودکارآمدی, انگیزش تحصیلی , اضطراب آزمون ) با عملکرد تحصیلی

 11. بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری نادرست با سبک های مقابله ای در فرزندان

 12. The relationship between self-regulation learning strategies and motivational belives with academic performance, ADVANCES IN ENVIRONMENTAL BIOLOGGY. Founder President of American-Eurasian Network for Scientific Informational http://www.aensiweb.com/

 13. Improving response capacities in opioid overdose management

 14. ارزیابی روایی و پایایی مقياس اطمينان کارکنان ) OTS ( در مدارس ابتدایی

 15. الگوی ساختاری تاثیر اعتماد سازمانی در خودکار آمدی شخصی با میانجی گری خودکار آمدی جمعی معلمان

 16. بررسی تأثیر آموزش امید، بر درگیری شناختی و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دختر استثنایی )با ناتوانی هوشی(

 17. اثربخشی آموزش مداخله شناختی- رفتاری در کاهش اضطراب امتحان و کمرویی دانش آموزان

 18. اثربخشی نقاشی درمانی بر معنای زندگی و سلامت روان دانش آموزان دختر دارای پیشرفت تحصیلی پایین

 19. Interactions among School Climate, Collective Self-Efficacy, and Personal Self-Efficiency: Evidence from Education Institutions

 20. The Effects of Teaching Motivation and Self-Esteem Strategies on Reducing Academic Procrastination: Evidence from Universities in Iran

 21. بررسی کارآمدي آمورش صبر بر سخت رویی روان شناختی

 22. اثربخشی ترکیب تجویز دارو و آرامسازي بر میزان تخمک گذاري و کاهش استرس ناشی از ناباروري در زنان دچار تنبلی تخمدان در مقایسه با دارودرمانی

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
 1. 1- حیدری، زهرا. (1394). بررسی تاثیر آموزش شادکامی بر حل مسئله و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه دوم دوره متوسطه اول شهر خرم آباد. (راهنما).

 2. 2- منصوری، لیلا. (1394). اثربخشی آموزش خود دلسوزی شناختی بر خود انتقادی، تنظیم شناختی هیجان و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر پایه دوم متوسطه. (راهنما).

 3. 3- چهری، پرستو. (1394). بررسی تاثیر آموزش امید بر درگیری تحصیلی،سرزندگی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر کم توان ذهنی دوره دوم متوسطه شهر خرم‌آباد. (مشاور).

 4. 4- خلیلی، زهرا. (1394). تدثیر آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر هیجان یادگیری، اشتیاق و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر دوره‌ی رول متوسطه شهر خرم‌آباد. (مشاور).

 5. 5- محمدی، عبدالله. (1392). بررسی تأثیر آموزش مداخله سرمایه روانشناختی لوتانز بر انگیزش درونی فرسودگی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره‌ی دوم متوسطه شهر سنندج. (مشاور).

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. 1. ویسکرمی، ح؛ و علائی خرایم، ر. (1393). بررسی رابطه شیوه‌های فرزندپروری نادرست با سبک‌های مقابله‌ای در فرزندان، اولین کنگره ملی مشاوره در توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر جامعه، تهران، ایران.

 2. 2. ویسکرمی، ح. ع. (1380). بررسی رابطه بین باورهای غیرمنطقی و نگرش نسبت به آینده با وضعیت تحصیلی (افت، مشروط شدن، و پیشرفت تحصیلی) در دانشجویان کارشناسی دانشگاه لرستان. دومین کنکره ملی انجمن روانشناسی ایران. تهران. ایران.

 3. 3. ویسکرمی، حسنعلی؛ حسینی، حسین؛ امیری، فاطمه. (1394)،. نقش سبک زندگی اسلامی و تاب‌آوری در پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی زوجین. اولین کنگره ملی مشاوره، خانواده و توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر جامعه. ایران. تهران.

 4. 4. صادقی، مسعود؛ ویسکرمی، حسنعلی؛ چهری، پرستو. (1394). بررسی تأثیر آموزش سرزندگی دانش‌آموزان دختر استثنایی (کم توان ذهنی) دوره دوم متوسطه شهرستان خرم‌آباد. اولین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی، علوم تربیتی و آسیب‌شناسی جامعه. شهریور 1394.

 5. 5. ویسکرمی، حسنعلی؛ امیری، فاطمه؛ حسینی، حسین. (1393). رابطه ساده و چندگانه تمایزیافتگی خود و سبک‌های هویت با بهزیستی روانشناختی زوجین. اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی. تهران. ایران.

 6. 6. ویسکرمی، حسنعلی؛ قدم پور، عزت الله؛ امرایی، کوروش. (1392). تأثیر آموزش توانش‌های اجتماعی خانواده محور بر مشکلات رفتاری ناشنوایان کاشت حلزون شده. اولین کنگره علوم تربیتی و آسیب‌های اجتماعی. تهران. ایران

 7. 7. صادقی، مسعود؛ ویسکرمی، حسنعلی؛ چهری، پرستو. (1394). بررسی تأثیر آموزش بر درگیری انگیزشی دانش‌آموزان دختر استثنایی (کم توان ذهنی) دوره دوم متوسطه شهرستان خرم‌آباد. اولین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی، علوم تربیتی و آسیب‌شناسی جامعه. شهریور 1394.

 8. 1. Alaei, R; Veiskarami.H; ghadampour, E. Student Effects of Psycho-Social Factors on the Prevalence of Addiction in Tehran, the 8th International Congress On Addiction Science, Sep 2014, Tehran, Iran, Razi Hall.

 9. 2. Veiskarami.H. The relationship between deterministic thinking and job satisfaction amonh teacher. International Conference On Research hi Behavioral and Social Science. 27th July 2015. Istanbul Turkey.

 10. 3. Veiskarami. H, Rezaei. F, Mansouri. Leila. Studying The Effect of Cognitive Self-Compassion Training on Self-Criticism Dimensions of Femal Student with Generalized Anxiety Disorder.Psychology and Educational Scien at the beginning of Third Millennium, Global Conferences on 19 May 2016. Shiraz university, Shiraz, Iran.

 11. 4. Veiskarami. H, Rezaei. F, Mansouri. Leila. Studying The Effect of Cognitive Self-Compassion Training on on Mental Rumination and Self Blame among Femal Student with Generalized Anxiety Disorder.Psychology and Educational Scien at the beginning of Third Millennium, Global Conferences on 19 May 2016. Shiraz university, Shiraz, Iran.

کتب منتشر شده
 1. 1. دوتویت. ا؛ و دوتویت. م. (1392). لیزرل محاوره‌ای: راهنمای کاربران. (ویرایش دوم) (ترجمه علی دلاور، حسن علی ویسکرمی، و محمد زرین‌جویی‌الوار). تهراننشر ارسبارن. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 2001).

 2. 1. ویسکرمی. ح ، و محمدی. ع. (1394). آزمون‌های پیشرفت تحصیلی- رویکرد پژوهشی. کردستان. انتشارات نوبیان.

 3. 2. ویسکرمی. ح؛ یوسف‌وند. م؛ تازش. م؛ و دهقان منشادی. م. (1394). ارزشیابی آموزشی و بازخورد. تبریز. نشر اختر.

افتخارات کسب شده
  پروژه ها و طرح های پژوهشی
   سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
   1. تدریس دروس تخصصی روانشناسی تربیتی مقطع ارشد و دکتری

   2. سوابق اجرایی
    1. در دانشگاه لرستان به علت مشغله کاری و کار درمانی تا کنون فعالیت اجرایی نداشته ام

    جزوات دانشگاهی
    علاقه مندی ها
     اطلاعات تکمیلی
     1. سایر آثار در حال ثبت می باشد