ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: سه شنبه ٢٤ تير ١٣٩٩
خانه
ايرج نيك پي
آخرین مدرک تحصیلی: دکترا
رشته تحصیلی: مديريت آموزشي
رتبه علمی: دانشیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي علوم تربيتي
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
ایمیل دانشگاهی: nikpay.i@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: nikpay65@yahoo.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. کارشناسی در رشته روان شناسی بالینی از دانشگاه تبریز

 2. کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی از دانشگاه شهید بهشتی

 3. دکتری در رشته مدیریت آموزشی از دانشگاه اصفهان

مقالات علمی پژوهشی
 1. شـنـاسـایـی رویــکــردهــای نـویـن درگـیـر نـمـودن مـدیـران مدارس در فرایند تدریس

 2. تاثیر رهبری اخلاقی مدیران مدارس بر فضیلت سازمانی معلمان با میانجیگری اعتماد و تعهد سازمانی

 3. تأثیر آموزش راهبردهاي یادگیري خودتنظیمی(شناختی و فراشناختی) بر جهتگیري هدف در دانش آموزان دختر پایۀ دوم دورة متوسطۀ دوم با پیگیري شصت روزه

 4. بررسي تأثير سبك رهبري اخلاقي مديران بر سرمايه اجتماعي معلمان با ميانجيگري فضيلت سازماني مدارس ابتدايي شهر خرم آباد

 5. تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی(شناختی و فراشناختی) بر سبک های اسنادی و ابعاد آن (منبع علیت، ثبات علیت، کلی بودن علیت) در دانش آموزان

 6. بررسي تأثير رهبری تحول آفرین بر بي تفاوتي سازماني با نقش ميانجي خلاقيت کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه لرستان)

 7. ساختار هدفی تبحری و بی صداقتی تحصیلی: نقش میانجی جهت گیری هدف یادگیری

 8. بررسی تأثیر هوش اخالقی و اعتمادآفرینی مدیران بر رفتار شهروندی سازمانی معلمان

 9. تأثیر رهبری توزیعی مدیران بر تعهد سازمانی معلمان با میانجیگری عزت نفس سازمانی در مدارس مقطع ابتدایی شهر خرم آباد

 10. تأثير آموزش راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي بر تفكر انتقادي دانش آموزان

 11. نقش سرمايه ي روانشناختي در كاهش سكوت سازماني دبيران مدارس شهر خرم آباد

 12. بررسی رابطه بین رفتار سیاسی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان با تعدیل گری عدالت سازمانی در دانشگاه لرستان

 13. تأثير سقف شيشه اي بر ايده هاي خلاقانة زنان با تعديل گري متغير خودپنداره

 14. شناسایی ابعاد کمی آموزش خصوصی تکمیلی در میان دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران

 15. تاثیر رهبری موثق بر قلدری سازمانی با نقش میانجی گری فرهنگ سازمانی مورد مطالعه(کارکنان دانشگاه لرستان)

 16. بررسی رابطه بین رهبری موثق و بی تفاوتی سازمانی با نقش میانجی توانمند سازی روانشناختی در میان معلمان

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. بررسي رابطه تعهد سازماني بر تعالي سازماني(مقاله کامل ارائه شده در ششمين كنفرانس بین‌المللی مديريت،كارآفريني و توسعه اقتصادي -قم 1393/06/20)

 2. نظارت و كنترل از ديدگاه امام علي (ع) و مقايسه آن با سيستم نظارتي حاكم بر جامعه (مقاله کامل ارائه شده در ششمين دوره همايش ملي سيره علوي –خرم آباد 1393/10/11)

 3. جايگاه اخلاق در مديريت(مقاله کامل ارائه شده در دومين همايش ملي مديريت کسب‌وکار-همدان 1393/11/02)

 4. بررسی رابطه سرمایه فکری با نوآوری سازمانی

 5. بررسی رابطة بین اعتیاد به کار و رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان اداری دانشگاه لرستان

 6. بررسی رابطه بین سرمایه روانشناختی و سلامت سازمانی در کارکنان دانشگاه لرستان

 7. نقش سرمایه ی روانشناختی در کاهش سکوت سازمانی دبیران مدارس شهر خرم آباد

 8. بررسی رابطه بین شایسته سالاری و مدیریت زمان بربهره وری سازمان(مطالعه موردی کارکنان دانشگاه لرستان)

 9. بررسی رابطه ی بین میزان سرمایه روانشناختی و سکوت سازمانی با متغیرهای جمعیت شناختی در میان دبیران مدارس

 10. بررسی نقش سیستم پاداش در اصلاح رفتار کارکنان

 11. بررسی رابطه هوش اخلاقی و اعتماد آفرینی مدیران

 12. بررسی رابطه هوش اخلاقی مدیران و رفتار شهروندي سازمانی دبیران

 13. بررسی رابطه بین رهبری اصیل ادارک شده و سرمایه اجتماعی در دبیران مدارس متوسطه ی شهر خرم آباد

 14. بررسی مقایسه ای نقش هوشمندسازی مدارس بر خلاقیت و نوآوری دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان خرم آباد

 15. بررسی مقایسه ای نقش هوشمندسازی مدارس بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان خرم آباد

 16. بررسی نقش سلامت سازمانی و انگیزش شغلی در رضایت شغلی کارکنان

 17. بررسی رابطه آرزوهای شغلی با جامعه پذیری سازمانی و بهره وری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی لرستان

 18. بررسی رابطه بین موضع کنترل و معنویت سازمان با بهره وری

 19. شناسائی ابعاد کمی آموزش خصوصی تکمیلی در بین دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران

 20. بررسی رابطه بین نگرش مذهبی و تعهد سازمانی با بهره وری معلمان مدارس ابتدایی شهرستان دلفان

 21. بررسی رابطه بین عدالت سازمانی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان در دانشگاه لرستان

 22. بررسی رابطه بین رهبری اخلاقی و رفتار شهروندی سازمانی

 23. نظارت و کنترل در مدیریت اسلامی با تأکید بر خودکنترلی

 24. بررسی تطبیقی اعتبار سازمانی دانشگاه های استان لرستان

 25. برر سی چالش های ا ستفاده از شبکه های اجتماعی بر رفتار آموزشی و پرورشی دانش آموزان مقطع متوسطه ی دوم شهرستان الشتر

 26. تاثیر رهبری تحولی بر سلامت سازمانی با میانجی گری هوش اخلاقی در مدیران مدارس ابتدایی شهرخرم آباد

 27. بررسي تاثير رهبري تحول آفرين بر سرمايه روان شناختي دبيران دوره دوم شهر خرم اباد

 28. بهره وری و توانمندسازی نیروی انسانی در سیره علوی(هشتمین همایش سیره علوی)

 29. جلوه های اقتصاد مقاومتی در سبک رهبری امام علی(ع)(هشتمین همایش سیره علوی)

کتب منتشر شده
 1. تفکر انتقادی مهارتی برای زندگی

 2. نظارت اثربخش

افتخارات کسب شده
  پروژه ها و طرح های پژوهشی
  1. شناسایی چالش های موجود در پذیرش مسئولیت های مدیریتی و ستادی توسط زنان شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان لرستان

  2. مقایسه فرهنگ سازمانی دانشگاه لرستان با فرهنگ سازمانی دانشگاه های علوم پزشکی لرستان و آزاد اسلامی خرم آباد

  3. بررسی تهدیدات و فرصت های آموزش عالی در استان لرستان(با تاکید بر مزیت های نسبی و وضعیت فارغ التحصیلان)

  4. بررسی راه های درگیر نمودن مدیران مدارس استان لرستان در فرآیند یاددهی و یادگیری

  5. تاثیر رهبری موثق بر فلدری سازمانی با نقش میانجی گری فرهنگ سازمانی(مطالعه موردی کارکنان دانشگاه لرستان)

  6. تاثیر رهبری تحول آفرین بر بی تفاوتی سازمانی با نقش میانجی حلاقیت(مطالعه موردی کارکنان دانشگاه لرستان)

  7. تاثیر میانجی گری آوای کارکنان و سلامت روانی در رابطه ی بین رهبری پدرسالارانه بر عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه لرستان

  سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
  1. تاریخ آموزش و پرورش ایران و اسلام

  2. اصول و مبانی آموزش وپرورش

  3. مقدمات مشاوره و راهنمایی

  4. نظارت و راهنمایی آموزشی

  5. سازمان و مدیریت آموزش و پرورش

  6. طراحی و مطالعه مسائل آموزش و یادگیری

  7. مدیریت اسلامی

  8. روش تحقیق در علوم تربیتی

  9. بودجه بندی و مدیریت مالی

  10. پروژه تحقیقاتی(سمینار)

  11. مقدمات مدیریت آموزشی

  12. روش های مشاهده رفتار

  13. روش های اصلاح و تغییر رفتار

  14. مدیریت نیروی انسانی

  15. آموزش و پرورش تطبیقی

  16. درس پژوهی

  17. مدیریت آموزشی و آموزشگاهی

  18. سازمان و قوانین آموزش و پرورش ایران

  19. اصول و روش های تدریس

  20. راهبردهای تدریس

  21. کار عملی مدیریت در سازمان

  22. کارعملی مدیریت در آموزشگاه

  23. سوابق اجرایی
   1. مدیر هردو گروه آموزشی علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه لرستان از سال 1384 تا سال 1388

   2. مدیرگروه آموزشی علوم تربیتی دانشگاه لرستان از سال 1393 تا کنون

   جزوات دانشگاهی
   علاقه مندی ها
   1. مدیریت و اداره سازمان های آموزشی

   2. رفتار و روابط انسانی در سازمان های آموزشی

   3. نظارت و راهنمایی آموزشی

   اطلاعات تکمیلی