ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: سه شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٩
خانه
علی نظری
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: زبان و ادبيات عربی
رتبه علمی: استاد
گروه آموزشی: گروه آموزشی زبان و ادبیات عرب
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
ایمیل دانشگاهی: nazari.a@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: alinazary2002@gmail.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. دکتراي تخصصي: زبان و ادبيات عربي دانشگاه تربيت مدرس 1379

 2. کارشناسي ارشد زبان و ادبيات عربي دانشگاه تربيت مدرس 1372

 3. کارشناسي زبان و ادبيات عربي دانشگاه تهران 1369

 4. کارشناسي حقوق

 5. دیپلم فرهنگ و ادب دبیرستان شهید مطهری سلسله 1365

 6. پایان نامه:

 7. بررسي و نقد آثار و آراء مصطفي صادق الرافعي {نویسنده معاصر مصر} lمقطع دکتری استاد راهنما: دکتر محمدعلي آذرشب(حفظه الله تعالي) استادان مشاور: دکتر فيروز حريرچي( علیه رحمة الله الواسعة ) دکتر ابراهيم ديباچي(حفظه الله تعالي)

 8. نقد و بررسي آثار و آراء نقدي طه حسين در ادب عربي{نویسنده معاصر مصر} مقطع ارشد استاد راهنما: دکتر صادق آئينه وند (تغمده الله بواسع رحمته و اسكنه فسيح جناته و الهم أهله وذويه الصبر والسلوان) استاد مشاور: دکتر فيروز حريرچي(حفظه الله تعالي)

مقالات علمی پژوهشی
 1. نظري، علي و محمد فرهادي و کمال طلايي اکمل(1395) سبک شناسي خطبه جهاد، مطالعات ادبي – زباني دانشگاه کاشان، شماره 1، بهار و تابستان، صص 45-62.

 2. آزمایشی

 3. Ali Nazari & Mohammad Shokri, An Introduction and Analysis of Old Translation of Holy QUR’AN at WALTERS ART MUSEUM MANUSCRIPT ,International Journal of Persian Culture and CivilizationVo.1,No.1,2017, July ,Article 5, Volume 1, Issue 1, Summer 2017, Page 1-13

 4. نظری علی،سید محمود میرزایی الحسینی،( 1396)، شمس السادات حسینی، نقش علائم نگارشی معاصر در فهم آیات قرآن کریم، فصلنامه پژوهش های ادبی- قرآنی دانشگاه اراک .

 5. خالدی نژاد، قاسم، علی نظری و سید محمود میرزایی الحسینی،( 2017)، مکافحة الظلم و الاستبداد في الشعر السوداني الحديث(الهادي آدم، محمد الفيتوري، عبدالقادر الکتیابی نموذجا)، مجلة اللغة العربية وآدابها بجامعة الکوفة

 6. Mohammad Reza Abedi & Dr. Ali Nazari & Dr. Seyed Mahmoud Mirzaee Al-Hosseini , Rhetorical Brevity (Qasr) in Poetic Eulogy in Sheikh Kazem Al-Qzri Book of Poem , Medwell Journals ,June2016

 7. شکری، محمد و علي نظری، معرفی و تحلیل ترجمه ای کهن از قرآن کریم در نسخه ای خطی موجود در موزه ی هنر والترز شهر بالتیمور، کنفرانس بین المللی شرق شناسی، کشور ارمنستان، 6 خرداد 1395 مصادف May26 ، 2016. صص 34-53.

 8. میرزایی الحسینی، سید محمود، علی نظری، یونس ولیی(1395)، المصاحبة اللفظیة فی شعر امریء القیس(دراسة دلالیة)، مجله علمی پژوهشی پژوهش در زبان عربی، دانشگاه اصفهان(پذیرش)

 9. Mohammad Reza Abedi & Dr. Ali Nazari & Dr. Seyed Mahmoud Mirzaee Al-Hosseini , The Influence of the Holy Quran on Sheikh Kazem Al-Ozri Book of Poem , Mediterranean Journal of Social Sciences , MCSER Publishing, Rome-Italy , Vol 7 No 3 S2 , May 2016 , ISSN 2039-2117 (online) , ISSN 2039-9340 (print)

 10. خسروی، کبری و علی نظری و صنم جودکی(1395) سومین همایش ملی اعجاز قرآن کریم، دانشگاه شهید بهشتی، ارائه بصورت پوستر

 11. خسروی، کبری و علی نظری و لیلا موسوی(1395) اعجاز آواها در معنا رسانی مفاهیم سوره مزّمّل، سومین همایش ملی اعجاز قرآن کریم، دانشگاه شهید بهشتی، ارائه بصورت پوستر

 12. نظری، علی، علی اکبر مرادیان و سمیه کونانی(1395) بررسی سطح لغوی(واژگان) در ترجمه ی آیت الله مکارم شیرازی، اولین کنگره بین المللی زبان شناسی و ادبیات خارجی، تهران، بهمن ماه 1394، صص252-263.

 13. نظری، علی و زینب سپهوند(1394) مقایسه عناصر شعری عاشورا اثر جواهری و حماسه حسینی اثر شهریار، همایش ملی پژوهش های زبان و ادبیات فارسی، زمستان.

 14. نظری علی، فاطمه بیرانوند (1394) تحلیل بازتاب وحدت گرایی در نهج¬البلاغه در جریان خلافت امام علی (ع)، هفتمین همایش ملی سیره¬ی علوی، بارویکرد همدلی و همزبانی، خرم آباد، دانشگاه پیام نور، ارائه پوستر، 26 آبان.

 15. رزومه

 16. نظري، علي و محمد فرهادي و کمال طلايي اکمل(1395) سبک شناسي خطبه جهاد، مطالعات ادبي – زباني دانشگاه کاشان، شماره 1، بهار و تابستان، صص 45-62.

 17. Ali Nazar, Somayyeh Ownaq, Reflection of Western literary works in Waciny Al-A’raj’s novels, JOURNAL OF LANGUAGE AND LITERATURE, ISSN: 2078-0303 | Next issue: May, 2016 | Vol. 7. No. 2. , DOI: 10.7813/jll.2016/7-2

 18. Ali Nazar, Somayyeh Ownaq, Reflection of Western literary works in Waciny Al-A’raj’s novels, JOURNAL OF LANGUAGE AND LITERATURE, ISSN: 2078-0303 | Next issue: May, 2016 | Vol. 7. No. 2. , DOI: 10.7813/jll.2016/7-2

 19. 51. نظري، علي و طيبه فتحي ايرانشاهي(1395.ه.ش) معنا شناسي واژگان حشرونشر در قرآن کريم، کنگره بين المللي علوم اسلامي، علوم انساني، تهران، چاپ در مجموعه مقالات، 29 تا 30 آذر ماه.

 20. رزومه و سوابق تحصیلی - علمی علی نظری

 21. رزومه

 22. کونانی، سمیه و علی نظری(۱۳۹۵) نقش امام سجاد (ع) و حضرت زینب(س) در اطلاع رسانی اهداف عاشورا، کنگره بین المللی اهداف و دستاوردهای قیام عاشورا- فرصت ها و چالش ها، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و...، ارائه بصورت پوستر و چاپ در مجموعه مقالات.

 23. نظری، علی و احمد کرمی(1394) تأثير قرائت هاي قرآني بر ديدگاه هاي نحوي مکتب بصری و کوفی(پذیرش)، فصلنامه علمی پژوهشی لسان مبین، دوره ، شماره ، صص

 24. نظری، علی و پروانه رضایی(1394) امام همدل و مردمان ناهمدل در نهج¬البلاغه، هفتمین همایش ملی سیره¬ی علوی، بارویکرد همدلی و همزبانی، خرم آباد، دانشگاه پیام نور، مقاله برگزیده(رتبه اول)، ارائه شفاهی، 26 آبان.

 25. نظری، علی و یونس ولیئی(1394) الدعوة الإصلاحية فی شعر معروف الرصافی، دراسات الاد ب المعاصر، السنة السابعة، العددالثامن و العشرون، صص 49-66.

 26. صیدی، فاطمه و علی نظری و کبری خسروی (1394) بررسی تعامل امام علی(ع) با کارگزاران در نهج¬البلاغه، هفتمین همایش ملی سیره¬ی علوی، بارویکرد همدلی و همزبانی، خرم آباد، دانشگاه پیام نور، ارائه پوستر ، 26 آبان.

 27. آزادبخت، پروین و علی نظری (1394) بررسی شیوه تعامل حضرت علی(ع) با خلیفه سوم، هفتمین همایش ملی سیره¬ی علوی، بارویکرد همدلی و همزبانی، خرم آباد، دانشگاه پیام نور، ارائه پوستر ، 26 آبان.

 28. 9. چراغی وش، حسین و علی نظری، علی و فاطمه مرادي كهنكي (1394) بررسي رابطه ي آخرت گرايي و اميد به زندگي و تاثير آن بر سبك زندگي اسلام از ديدگاه نهج البلاغه، همایش سبك زندگي دانشجوي ايراني آسيب ها، راهبردها، راهكارها، ساری ، دانشگاه ساری، چاپ در مجموعه مقالات، ششم خردادماه.

 29. چراغی وش، حسین و علی نظری، فاطمه مرادی کهنکی(1394)، بررسی رابطه ی تقواگرایی و امید به زندگی و تأثیر آن بر سبک زندگی اسلامی از منظر نهج البلاغه اولین همایش ملی اسلام و سلامت روان، جهاد دانشگاهی واحد هرمزگان، اردیبهشت، چاپ در مجموعه مقالات.

 30. 12. چراغی وش حسین و علی نظری و فاطمه مرادی کهنکی (1394) سیاست های اجتماعی حکومت در راستای وحدت و همدلی با محوریت سبک زندگی اسلامی از دیدگاه نهج¬البلاغه، هفتمین همایش ملی سیره¬ی علوی، بارویکرد همدلی و همزبانی، خرم آباد، دانشگاه پیام نور، ارائه پوستر، 26 آبان.

 31. نظری علی، محمد فرهادی(1393) طرح دو ایده در رشته مترجمی زبان عربی، همایش ملی کارآفرینی و تجاری سازی رشته زبان و ادبیات عربی، دانشگاه سمنان، 13-14 اسفندماه، چاپ چکیده در مجموعه مقالات و چاپ اصل مقاله بصورت الکترونیکی.

 32. نظری، علی(1394) سایه شجره یَقْطینِ قرآن کریم برشاخ نبات حافظ، فصلنامه ادب عربی دانشگاه تهران، دوره 6، شماره ، صص

 33. قاسمی موسوی؛سید اسماعیل و علی نظری (1394) مسائل، مشکلات وراهکارهای تدریس ترجمه، مجله علمی – پژوهشی انجمن زبان و ادبيات عربي، سال یازدهم، شماره 36، صص

 34. نظری، علی، علی باقر طاهری نیا، یونس ولیی، (1394) بدبيني در شعر الياس ابو شبکه (شاعر معاصر)، دو فصلنامه ی نقد ادبی معاصر عربی دانشگاه یزد، سال پنجم، 10پیاپی، تابستان، صص75-101

 35. میرزایی الحسینی، سید محمود،علی نظری و یونس ولیی(1394/2015م،) المصاحبة اللفظیة فی شعر لبید بن ربیعة العامری؛ دراسة دلالیة، فصلیة محکمة اضاء ات نقديةفي الادبين العربي و الفارسي، السنة الثانية، العدد الثامن، الشتاء، صص163-179

 36. رزومه

 37. فتح اللهی، علی و علی نظری (1394) بازجست نظام هستی‌شناسانه‌ی علوی در متون صوفیانه، فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشنامه نهج البلاغه، دوره 3، شماره 10، تابستان، صفحه 23-43.

 38. نظری، علی و اصغر جلالوند و زهرا نظری(پذیرش 1393)نقد و ارزيابي ترجمه های ده کنايه از نهج¬البلاغه، فصلنامه علمی پژوهشی نهج البلاغه(النهج)،

 39. 1. نظری، علی و کبری خسروی و زهرا ابراهیمی(1393) سبک شناسی خطبه أشباح نهج البلاغه، فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشنامه نهج البلاغه، دوره 2، شماره 8، زمستان، صفحه 21-45.

 40. سالاروند شهین ، حامد سالاروند، علی نظری، نسرین مرادی گراوند، مریم سالاروند( پذیرش و مجوز چاپ 1393) تجارب اعضای هیئت علمی علوم پزشکی از تحقیق و تدبر درباره سلامت جسمی در قرآن؛ مطالعه ایی کیفی، فصلنامه علمی- پژوهشی قرآن و طب.

 41. رزومه و سوابق تحصیلی - علمی

 42. hkgh

 43. نظری، علی و سمیه اونق (1391) فاروق جويدة بين الرومانسية و الواقعية، فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش هاي نقد و ترجمه دانشگاه علامه طباطبايي(ره)، العدد 4، صص60-80.

 44. نظری، علی(مجوز چاپ مجوز چاپ58/ع/7-7-93) سایه شجره یقطین قرآن کریم بر شاخ نبات حافظ، فصلنامه علمی- پژوهشی ادب عربی دانشگاه تهران (دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه تهران)

 45. نظری، علی و کبری خسروی و صغری ردویشی،( 1394)، سبک شناسی قصیدة النسر، فصلنامه علمی پژوهشی ادبیات پایداری علمی پژوهشی ادبیات پایداری دانشگاه شهید باهنر کرمان،دوره 7، شماره 12، تابستان، صفحه 377-399

 46. نظری، علی (1393) تاثير تعبير "نظر" و داستان قرآني حضرت سليمان (ع) بر غزل 278 ديوان حافظ شیرازی (ره)، فصلنامه ی مطالعات ادبي- قراني ، دوره1، شماره2، بهار، 183-205.

 47. نظری، علی و نعمت عزیزی(1392) ميراث فکری و ادبی و کارکرد های آن در شعر مقاومت عراق بعد از اشغال ( 2010 – 2003 م )، علمی – پژوهشی لسان مبین، سال پنجم، شماره سیزدهم، پاییز، 111-129.

 48. نظری، علی و یونس ولیی(1391/2012م،) التناص في قصيدة " قل للدّيار" لجرير مع قصيدة " خفّ القطين " للأخطل، فصلیة محکمة اضاء ات نقديةفي الادبين العربي و الفارسي، السنة الثانية، العدد الثامن، الشتاء، صص163-179.

 49. نظری، علی(1391) ردپاي داستان قرآني ابراهيم (ع) در مژگان سيه حافظ، نشريه ی علمی – پژوهشی كاوش نامه زبان و ادبيات فارسي، سال سيزدهم، شماره 25، پاييز و زمستان، صص233-263.

 50. نظری، علی(1391) اثر پذيري پنهان حافظ(ره) از داستان حضرت سليمان در غزل189 ، مجله علمی – پژوهشی انجمن زبان و ادبيات فارسي( پژوهش هاي ادبي)، سال 8و9، زمستان و بهار، صص193-215.

 51. طاهری نیا، علی باقر ، علی نظری و مریم بخشی(1389) تکلم و گفتگوي حيوانات در قرآن کريم، فصلنامه ی علمی – پژوهشی لسان مبین (پژوهش ادب عربی)، شماره 1، دیماه، صص 179-198.

 52. نظری، علی(1389) اثرقصة سلیمان(ع) و ملکة بلقیس فی غزلیة 216 دیوان حافظ الشیرازی، فصلیة محکمة دراسات فی اللغة العربیة و آدابها، شتاء، العدد 4، صص 111- 130

 53. نظری، علی و علی فتح اللهی، رضایی (1389) اثرپذيري پنهان حافظ از قرآن کريم در غزل پنجم ديوان او، علمی – پژوهشی پژوهش زبان و ادبيات فارسي، شماره نوزدهم، زمستان، 95-125.

 54. نظری، علی، سید محمود میرزایی الحسینی، نعمت عزیزی(1389) اشغالگري در شعر امروزين عراق(از 2003-2010)، علمی – پژوهشی انجمن ايراني زبان و ادبيات عربي، شماره 16، پاییز، صص 137-158.

 55. نظری، علی (1389) چشم داشت حافظ به کدام «جنّات تجري من تحتها الأنهار»؟، فصلنامه علمی – پژوهشی پژوهش ديني(قرآن و حدیث)، شماره20، بهار وتابستان، صص 119-144.

 56. نظری، علی و علی عزیزنیا و رضایی(2009/1430) " پروين اعتصامي و نازک الملائکة نظرة الي اسلوبهما الشعري و مضامينهما الشعرية المشترکة"، علمی – پژوهشی العلوم الانسانية الدولية، السنة السادسة عشر العدد16(3)، الخريف، صص 113-134.

 57. صحرایی، قاسم و علی نظری (1386) "بازتاب مشروطيت درشعر نسيم شمال و احمد شوقي"، مجله علمی پژوهشی پژوهش زبان و ادبيات فارسي، دوره جديد شماره هشتم، بهار و تابستان، صص 123-143.

 58. فتح اللهی، علی و علی نظری(1388) " نماد انگاري قصيده عينيه ابن سينا و بازتاب آن در انديشه ي عارفان مسلمان"، علمی – پژوهشی پژوهش زبان و ادبيات فارسي، شماره چهاردهم، پائیز، صص1-26.

 59. فتح اللهی، علی و علی نظری و رضایی(1388)،" چگونگي رويکرد تاويلي عارفان مسلمان" پژوهش هاي اعتقادي كلامي( علوم اسلامی)، سال چهارم شماره ، چهاردهم، تابستان، صص 80-102.

 60. نظری، علی و پروانه رضایی (1387)" بررسي تطبيقي داستان يوسف(ع) و موسي(ع) در قرآن کريم"، علمی – پژوهشی پژوهش نامه ي قرآن و حديث، شماره 5، زمستان، صص73-96 .

 61. میرزایی، فرامرز، علی نظری(1384) "ارائه يک الگوي آموزشي مناسب جهت کسب مهارت خواندن زبان عربي" مجله علمی – پژوهشی انجمن زبان و ادبيات عربي، سال اول، شماره 2، صص 113-143.

 62. نظری، علی (1375) اصالت و معاصرت در آثار نقدی مصطفي صادق الرافعي (ادیب معاصر مصر)، مجله علمی پژوهشی، علمی پژوهشی، دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران، مجوز چاپ.

 63. نظری، علی (1375) نقد و بررسي آراء و آثار انتقادي طه حسين در ادب عرب، مجله علمی پژوهشی مدرس دانشگاه تربیت مدرس، دوره دوم/ شماره اول، زمستان 1375، صص119-137.

سایر مقالات چاپ شده
 1. نظری، علی و یونس ولیئی(1393/1435ه.ق) ظاهرة الإنزیاح فی شعر أدونیس، علمی -ترویجی فصلیة دراسات الادب المعاصر(محکمة) السنة5 شوال/ مرداد، 85-106

 2. سالاروند، شهین و محمدفولادوند-حامد سالاروند-علی نظری(1393) راهکارهای ایجاد وحدت در جامعه از دیدگاه قرآن، ماهنامه علمی ترویجی معرفت، دوره 198- سال سوم، سال 23 ، خرداد، صص131-144.

 3. خسروی، کبری، علی نظری، سمیرا جدیّ(1392) تصوير پردازي انسان درعرصه قيامت(در جزء سي ام قرآن کريم)، مجله علمي ترويجي مشکوة، شماره 118، صص4-28

 4. نظری، علی و یونس ولیئی(1391) إستدعاء شخصيات الشعراء في شعر محمود درويش{شاعر مقاومت فلسطینی}، فصلیة علمی-ترویجی دراسات ا لادب المعاصر، السنة الرابعة العدد الخامس عشر، خريف، صص 21-42.

 5. نظری، علی و کبری خسروی، سمیرا جدیّ(1391) "سبک شناسي سوره تکوير، فصلنامه علمی-معتبر قرآن و علوم بشري، سال اول ، شماره 1، صص11-36.

 6. نظری، علی و پروانه رضایی (1386) "تحليل داستان موسي و عبد(خضر )در سوره کهف"، علمي ترويجي مشکاه، تابستان

 7. نظری، علی، ( ) علمی ترویجی

 8. نظری، علی، ( ) علمی ترویجی

 9. نظری، علی، ( ) علمی ترویجی

 10. نظری، علی، ( ) علمی ترویجی

 11. نظری، علی، ( ) علمی ترویجی

 12. نظری، علی، ( ) علمی ترویجی

 13. نظری، علی، ( ) علمی ترویجی

 14. مقالات ارائه شده در همایش ها ی بین المللی، ملی و منطقه ای همراه با فایل مقاله

 15. نظری، علی

 16. نظری، علی

 17. نظری، علی

 18. نظری علی

 19. نظری، علی

 20. نظری، علی

 21. نظری، علی

 22. نظری، علی

 23. نظری، علی

 24. نظری، علی

 25. نظری، علی

 26. نطری، علی و اکرم بغدادی(1393) ، دکتر عباس ترجمان، نویسنده ایرانی، ادیب عرب، اولین همایش ملی - بین المللی میراث مشترک ایران و عراق، تهران، 15-16 اسفند.

 27. نظری، علی و زهرا طاهری زاده (1393)محمدبن عمران المرزبانی میراث ایران و عراق، اولین همایش ملی - بین المللی میراث مشترک ایران و عراق، تهران، 15-16 اسفند.

 28. نظری، علی و شمس حسینی(1393) ، خاندان کرد زهاوی، میراث مشترک ایران و عراق، اولین همایش ملی - بین المللی میراث مشترک ایران و عراق، تهران، 15-16 اسفند

 29. نظری، علی و محمد شکری(1393)یک ترجمه ی قرآن کریم منسوب به چند نفر (بررسی و مقایسه ی ترجمه ی قرآن منسوب به مصباح زاده، شعرانی و صفی علیشاه)همایش بین المللی ترجمه قرآن کریم، پژوهشکده مطالعات ترجمه، دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، ارائه شفاهی

 30. نظری، علی و اصغر جلالوند(1393)جستاری در ترجمه های گوناگونِ کنایه در قرآن کریم (بررسی ترجمه های تحت اللفظی، وفادار و آزاد)همایش بین المللی قرآن کریم، ژوهشکده مطالعات ترجمه، دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، چکیده.

 31. نظری، علی و طیبه یاوری و معصومه یوسفوند(1392) بررسی تطبیقی مضامین پایداری در شعر محمدتقی بهار و محمود درویش، دومین همایش ادبیات مقاومت در شعر فارسی، دانشگاه پیام نور همدان.

 32. نظری، علی و جاسم نگارش(1393 ه.ش) رویکرد بینامتنیت درام حکایة المدینة، همایش بینامتنیت قم، آبان ماه، چاپ در مجموعه مقالات.

 33. نظری، علی و نعمت عزیزی، طوبی خلیلی(1393 ه.ش) بررسی کارکرد سیاسی تناص قرآنی در شعر معاصر عراق، همایش بینامتنیت قم، آبان ماه، چاپ در مجموعه مقالات

 34. نظری، علی و سیده خدیجه موسوی، امیره مرمزی(1393 ه.ش) تناص قرآنی درصحیفه سجادیه، همایش بینامتنیت قم، آبان ماه، چاپ در مجموعه مقالات

 35. نظری، علی و محمد شکری(1393 ه.ش) آمیختگی متن قرآنی در شعر عبدالعزیز المقالح(در مجموعه الام و شعر من حولیات یوسف فی السجن، همایش بینامتنیت قم، آبان ماه، چاپ در مجموعه مقالات

 36. نظری، علی و اصغر جلالوند(1393 ه.ش) تناص قرآنی در شعر ابوالعلاء المعری، همایش بینامتنیت قم، آبان ماه، ارائه شفاهی و چاپ در مجموعه مقالات

 37. نظری، علی (1393 ه.ش) نقد و آسیب شناسی رویکرد به بینامتنیت در ایران ، همایش بینامتنیت قم، آبان ماه، چاپ چکیده در چکیده مجموعه مقالات.

 38. نظری، علی و زینب فتاحی، فاطمه صیدی، پروین آزادبخت، منور فتاحی (1393 ه.ش) بینامتنیت قرآنی در اشعار حیدر محمود، همایش بینامتنیت قم، آبان ماه، چاپ در مجموعه مقالات

 39. نظری، علی و فریبا اسدی (1393 ه.ش) تناص قرانی دعای ندبه، همایش بینامتنیت قم، آبان ماه، چاپ در مجموعه مقالات

 40. نظری، علی و اصغر جلالوند(1393 ه.ش) بازتاب موعظه های قرآنی در شعر النابغة الجعدی، همایش بینامتنیت قم، آبان ماه، چاپ چکیده در چکیده مجموعه مقالات.

 41. نظری، علی و سمیه أونق، قاسم خالدی نزاد (1393 ه.ش) تجلیات القرآن الکریم فی شعر فاروق جویدة ، همایش بینامتنیت قم، آبان ماه، چاپ در مجموعه مقالات.

 42. نظری، علی و حسین چراغی وش، ابوذر زارع قشلاقی (1393 ه.ش) فراخوانی شخصیت های دینی درشعر محمود درویش، همایش بینامتنیت قم، آبان ماه، چاپ در مجموعه مقالات.

 43. نظری، علی و وحید مبارک، سمیه کونانی ، علی اصغر سلطان پور (1393 ه.ش) جلوه های آیات قرآنی و شخصیات دینی در اشعار سپیده کاشانی، همایش بینامتنیت قم، آبان ماه، چاپ در مجموعه مقالات.

 44. نظری، علی و نعمت عزیزی، کلثوم باقری ، الهام صحرای (1393 ه.ش) بازتاب مضامین دینی در شعر برهان الدین عبوشی(شاعر مقاومت فلسطینی)، همایش بینامتنیت قم، آبان ماه، چاپ در مجموعه مقالات.

 45. نظری، علی و محمد فرهادی (1393 ه.ش) اقتباسات قرآنی حازم القرطاجنی در قصیدة"مقصوره" ، همایش بینامتنیت قم، آبان ماه، چاپ در مجموعه مقالات.

 46. نظری، علی و یونس ولیئی(1394) الدعوة الإصلاحية فی شعر معروف الرصافی، دراسات الاد ب المعاصر، السنة السابعة، العددالثامن و العشرون، صص 49-66.

 47. نظری، علی و یونس ولیئی(1394) الدعوة الإصلاحية فی شعر معروف الرصافی، دراسات الاد ب المعاصر، السنة السابعة، العددالثامن و العشرون، صص 49-66.

پایان نامه ها
شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. کوناني، سميه و علي نظري(۱۳۹۵) اخلاق جنگی پیامبر رحمت (ص) برای دشمنان، همایش سیره پیامبر رحمت (ص) با مخالفانش، صص 121-142.

 2. نظری، علی، سمیه اونق (1392 ه.ش) سیری در رمان رماد الشرق(واسینی الاعرج)، همایش ادبیات معاصر الجزایر، چاپ چکیده، مهرماه 15-16.

 3. نظری، علی و زهرا طاهری زاده (1393)محمدبن عمران المرزبانی میراث ایران و عراق، اولین همایش ملی - بین المللی میراث مشترک ایران و عراق، تهران، 15-16 اسفند

 4. نظری، علی و محمد شکری(1393)یک ترجمه ی قرآن کریم منسوب به چند نفر (بررسی و مقایسه ی ترجمه ی قرآن منسوب به مصباح زاده، شعرانی و صفی علیشاه)همایش بین المللی ترجمه قرآن کریم، پژوهشکده مطالعات ترجمه، دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، ارائه شفاهی

 5. نظری، علی و اصغر جلالوند(1393)جستاری در ترجمه های گوناگونِ کنایه در قرآن کریم (بررسی ترجمه های تحت اللفظی، وفادار و آزاد)همایش بین المللی قرآن کریم، ژوهشکده مطالعات ترجمه، دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، چکیده.

 6. نظری، علی و طیبه یاوری و معصومه یوسفوند(1392) بررسی تطبیقی مضامین پایداری در شعر محمدتقی بهار و محمود درویش، دومین همایش ادبیات مقاومت در شعر فارسی، دانشگاه پیام نور همدان.

 7. نظری، علی و جاسم نگارش(1393 ه.ش) رویکرد بینامتنیت درام حکایة المدینة، همایش بینامتنیت قم، آبان ماه، چاپ در مجموعه مقالات.

 8. نظری، علی و نعمت عزیزی، طوبی خلیلی(1393 ه.ش) بررسی کارکرد سیاسی تناص قرآنی در شعر معاصر عراق، همایش بینامتنیت قم، آبان ماه، چاپ در مجموعه مقالات

 9. نظری، علی و سیده خدیجه موسوی، امیره مرمزی(1393 ه.ش) تناص قرآنی درصحیفه سجادیه، همایش بینامتنیت قم، آبان ماه، چاپ در مجموعه مقالات

 10. نظری، علی و محمد شکری(1393 ه.ش) آمیختگی متن قرآنی در شعر عبدالعزیز المقالح(در مجموعه الام و شعر من حولیات یوسف فی السجن، همایش بینامتنیت قم، آبان ماه، چاپ در مجموعه مقالات

 11. نظری، علی و اصغر جلالوند(1393 ه.ش) تناص قرآنی در شعر ابوالعلاء المعری، همایش بینامتنیت قم، آبان ماه، چاپ در مجموعه مقالات

 12. نظری، علی و زینب فتاحی، فاطمه صیدی، پروین آزادبخت، منور فتاحی (1393 ه.ش) بینامتنیت قرآنی در اشعار حیدر محمود، همایش بینامتنیت قم، آبان ماه، چاپ در مجموعه مقالات

 13. نظری، علی و فریبا اسدی (1393 ه.ش) تناص قرانی دعای ندبه، همایش بینامتنیت قم، آبان ماه، چاپ در مجموعه مقالات.

 14. نظری، علی و اصغر جلالوند(1393 ه.ش) بازتاب موعظه های قرآنی در شعر النابغة الجعدی، همایش بینامتنیت قم، آبان ماه، چاپ در مجموعه مقالات.

 15. نظری، علی و مجید مهدوی، احمد کرمی (1393 ه.ش) التّناصّ القرآنیّ فی أشعار الشّابّ الظّریف، همایش بینامتنیت قم، آبان ماه، چاپ در مجموعه مقالات.

 16. نظری، علی و سمیه أونق، قاسم خالدی نزاد (1393 ه.ش) تجلیات القرآن الکریم فی شعر فاروق جویدة ، همایش بینامتنیت قم، آبان ماه، چاپ در مجموعه مقالات.

 17. نظری، علی و حسین چراغی وش، ابوذر زارع قشلاقی (1393 ه.ش) فراخوانی شخصیت های دینی درشعر محمود درویش، همایش بینامتنیت قم، آبان ماه، چاپ در مجموعه مقالات.

 18. نظری، علی و وحید مبارک، سمیه کونانی ، علی اصغر سلطان پور (1393 ه.ش) جلوه های آیات قرآنی و شخصیات دینی در اشعار سپیده کاشانی، همایش بینامتنیت قم، آبان ماه، چاپ در مجموعه مقالات.

 19. نظری، علی و نعمت عزیزی، کلثوم باقری ، الهام صحرای (1393 ه.ش) بازتاب مضامین دینی در شعر برهان الدین عبوشی(شاعر مقاومت فلسطینی)، همایش بینامتنیت قم، آبان ماه، چاپ در مجموعه مقالات.

 20. نظری، علی و محمد فرهادی (1393 ه.ش) اقتباسات قرآنی حازم القرطاجنی در قصیدة"مقصوره" ، همایش بینامتنیت قم، آبان ماه، چاپ در مجموعه مقالات.

 21. نظری، علی(1393 ه.ش) نقد و آسیب شناسی رویکرد به بینامتنیت در ایران، همایش بینامتنیت قم، آبان ماه، چکیده.

 22. نظری، علی، جاسم نگارش، صادق البوغبیش(1392 ه.ش) بازنمایی واقعیت های اجتماعی الجزایر پس از استعمار در رمان ذاکرة الجسد، همایش ادبیات معاصر الجزایر، چاپ چکیده، مهرماه 15-16.

 23. نظری، علی، افتخار لطفی (1392 ه.ش) سوره ي مبارکه الرحمن از منظر سبک شناسي، دومين همايش اعجاز علمي قرآن کريم، دانشگاه شهيد بهشتي،16بهمن، ارائه شفاهي و چاپ در مجموعه مقالات.

 24. نظری، علی، طباطبایی (1392 ه.ش) گذري بر هم‌ساني‌هاي درونمايه‌اي و ساختاري در داستانهاي کوتاه «جشن فرخنده» اثر «جلال آل‌احمد» و «طير الرخ في شهربان» اثر «سميره عزّام» ، دومين همايش ملي زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه پيام نور خراسان شمالي، آبان، چاپ

 25. نظری، علی، رضایی (1392 ه.ش) بررسي حوزه هاي معنايي صلاة با تاکيد بر مفاهيم اقتصادي، همایش اجلاس سراسری نماز، رتبه اول و ارائه در صحن اجلاس و پخش مستقيم از شبکه سراسري قرآن، 14-16شهریور، ارائه شفاهی و چاپ در مجموعه مقالات.

 26. نظری، علی (1391) بست واژگاني و سيستم شبکه واژگان موسايي در حوادث داستان قرآني موسي (ع)، اولین همايش اعجاز قرآن کريم، انجمن علمي اعجاز قرآن، دانشگاه شهيد بهشتي، اردیبهشت، ارائه شفاهی و چاپ در مجموعه مقالات.

 27. نظری، علی، معصومه یوسفوند(1391) " اعجاز لفظي قرآن کريم از منظر تناسب و بست کلمات طيبه، اولین همايش اعجاز قرآن کريم، انجمن علمي اعجاز قرآن، دانشگاه شهيد بهشتي، اردیبهشت، ارائه پوستر و چاپ در مجموعه مقالات،

 28. نظری، علی، نعمت عزیزی(1390) " بينامتني قرآن در شعر پايداري عراق بعد از اشغال (2011-2003)، همايش قرآن و ادبيات عربي، دانشگاه کردستان، 5و6آبان.

 29. نظری، علی، نعمت عزیزی(1389) بررسي جلوه هاي طبيعت و کارکرد آن در شعر "شاکه" و خان منصور"، اولين همايش بين المللي ادبيات کردي، دانشگاه کردستان،

 30. نظری، علی و زهرا نظری کله جوب(1389) بازتاب نامه 53 نهج البلاغه در باب اول بوستان سعدي، سومين همايش سيره علوي(بازشناسي اخلاق اجتماعي در سيره علوي) دانشگاه لرستان، ارائه شفاهی، رتبه سوم همایش

 31. نظری، علی و همکاران (1389 ه.ش) رفتار شناسي و اقليم در نهج البلاغه، سومين همايش سيره علوي(بازشناسي اخلاق اجتماعي در سيره علوي) دانشگاه لرستان و بنياد بين المللي غدير استان لرستان دفتر نمايندگي استان لرستان ، چکیده مقاله.

 32. نظری، علی، نعمت عزیزی (1388 ه.ش) بازتاب مقاومت در شعر يحيي السماوي " (شاعر مقاومت عراقي)، همايش ملي ادبيات مقاومت، دانشگاه گيلان، صص

 33. نظری، علی، رضایی (1388 ه.ش) بازتاب مقاومت در شعر يحيي السماوي " (شاعر مقاومت عراقي)، همايش ملي ادبيات مقاومت، دانشگاه گيلان، صص

 34. نظری، علی، رضایی (1386 ه.ش) "تحليل داستان موسي و عبد(خضر )در سوره کهف"، فصلنامه علمي ترويجي، مشکاه، تابستان، صص

 35. نظری، علی، رضایی (1386 ه.ش) آسيب شناسي روش توصيفي و روش معياري(روش استاندارد) در نحو عربي، سومين همايش مديران گروه هاي عربي کشور، دانشگاه بوعلی، 19-20 تيرماه، صص

 36. نظری، علی و قاسم صحرایی( 2006.م. (ا1385) "تجليات الخوف في الشعرالايراني الحديث من الثورةالدستورية الي الثورة الاسلامية"، موتمر فيلادلفيا الدولي الحادي عشر :ثقافه الخوف في الآداب و الفنون)- دانشگاه فيلادلفيا- اردن، آوریل/اردیبهشت، صص

 37. نظری، علی و کبری خسروی(2005.م. 28-25 (اردیبهشت1384) "ثقافة المقاومة عند معين بسيسو"،{شاعر مقاومت فلسطيني}، دهمین کنفرانس موتمر فيلادلفيا الدولي العاشر :ثقافة المقاومة في الآداب و الفنون)- دانشگاه فيلادلفيا- اردن، ارائه شفاهی و چاپ، صص

کتب منتشر شده
 1. کتاب قرآن کریم و حافظ شیرازی (ره) در دست تدوین ان شاء الله

 2. تر جمه کتاب استدعاء شخصیة الحسین بن علی ع فی الشعر العربی الحدیث اثر ابراهیم محمد محمد عبدالرحمن در دست اقدام ان شاء الله

 3. فایز، قاسم و محمد ادیبی و علی نظری(1391) علوم بلاغي در نهج البلاغه(براي کارشناسي ارشد رشته اصول الدين و نهج البلاغه)، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت.

 4. فتح اللهی، علی و علی نظری(1388) اسلوب تعليمي للنصوص العرفانية باللغة العربية، چاپ اول، قم، انتشارات عرشه انديشه.

 5. فتح اللهی، علی و علی نظری(1388) اسلوب تعليمي للنصوص العرفانية باللغة العربية، چاپ اول، قم، انتشارات عرشه انديشه.

 6. نظری، علی و علی فتح اللهی، رضایی(1386) "الميسور لتعلّم اللغه العربيه، چاپ اول، قم، انتشارات عرشه انديشه.

 7. ممدوح ابوالوي(185) "پژوهش تطبيقي تاثير داستايوسکي در ادبيات عربي"، ترجمه و تعليق علی نظر ی و علی عزیزنیا، چاپ اول، انتشارات دانشگاه لرستان.

 8. میرزایی، فرامرز و علی نظری(1385 ه.ش) " تعليم اللغه العربيه(ويژه دانشجويان حقوق)، چاپ سوم 1392، انتشارات دانشگاه بوعلي همدان

 9. ادیبی مهر، محمد . علی نظری(1379) مجموعه"پردازش زبان و ادبيات عربي ، پاسخ تشريحي به سوالات کنکور کارشناسي ارشد، تهران، پردازش (ناشر کتاب جوانان)، چاپ اول.

افتخارات کسب شده
 1. پژوهشگر نمونه دانشگاه لرستان و استان در سال 1390.

 2. رتبه اول مقالات همایش اجلاس سراسری نماز در بخش مفاهیم اقتصادی در همایش اجلاس سراسری نماز 1392 با ارائه مقاله بررسي حوزه هاي معنايي صلاة با تاکيد بر مفاهيم اقتصادي.

 3. بسیج نمونه استانی

 4. پژوهشگر برتر در حوزه علوم اسلامی از سوی نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه- 5-10-1392-

پروژه ها و طرح های پژوهشی
  سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
  1. متون تفسیری، تفسیر قرآن کریم، ترجمه قرآن کریم، تفسیر موضوعی قرآن کریم، تحقيق در مباحث بلاغي،

  2. نیمسا ل 1-93-94

  3. نیمسال 1-93-94 آیات الاحکام- کارشناسی حقوق روش تحقیق ارشد حقوق خصوصی عربی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان و دانشگاه آزاد خرم آباد

  4. نیمسال 1-93-94

  5. آیات الاحکام- کارشناسی حقوق

  6. روش تحقیق ارشد حقوق خصوصی

  7. عربی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان

  8. عربی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد خرم آباد

  9. ادب اندلس، دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه لرستان

  10. تحلیل متون نظم و نثر معاصر، دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه لرستان

  11. عربی، کارشناسی حقوق دانشگاه لرستان

  12. تحلیل متون نظم و نثر معاصر، ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه لرستان

  13. سوابق اجرایی
   1. - معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه لرستان(سابق)

   2. - رئيس دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه لرستان(سابق)

   3. - مدير گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه لرستان(سابق)

   4. - مديرگروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه لرستان(سابق)

   5. - عضو کميته انضباطي دانشگاه لرستان(سابق)

   6. - دبير شوراي معاونين پژوهشي دانشگاههاي غرب کشور(سابق)

   7. - دبير کميته منتخب ارتقاء اعضاء هيئت علمي دانشکده ادبيات و علوم انساني(سابق)

   8. - عضو هيئت مميزه دانشگاه لرستان (هم اکنون)

   9. - عضو کمسيون تخصصي هيئت مميزه دانشکده ادبيات و علوم انساني (هم اکنون)

   10. - عضو هيئت أمناي موسسه نوآوران(هم اکنون)

   11. عضو شوراي راهبردي اساتيد دفتر نهاد مقام معظم رهبري دانشگاه آزاد اسلامي (هم اکنون)

   12. -عضو شوراي پژوهشي دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه لرستان (هم اکنون)

   13. -عضويت در هيئت تحريريه نشريه علمي "پژوهشنامه نهج البلاغه"(هم اکنون)

   14. عضويت در هيئت تحريريه نشريه علمي "ادبیات حماسی" دانشگاه لرستان(هم اکنون)

   15. - مديرگروه زبان و ادبيات عربي و نهج البلاغه دانشگاه لرستان(سابق)

   16. -رئيس کرسي هاي آزاد انديشي بسيج اساتيد استان لرستان(هم اکنون)

   17. - مدیر اتاق فکر استانی استان لرستان زیر نظر نهاد ریاست جمهوری (هم اکنون)

   18. سر دبیر دوفصلنامه پژوهش های قرآنی در ادبیات دانشگاه لرستان(هم اکنون)

   19. مديرگروه ديني و عربي، دانشگاه آزاد خرم آباد(سابق)

   20. دبیر کمسیون تخصصی علوم انسانی، هیئت ممیزه دانشگاه لرستان از 1393

   21. معاون شورای بسیج اساتید دانشگاههای لرستان از 1394 تاکنون

   22. رئیس هیئت امنای موسسه نوآوران (از سال 1394 تاکنون)

   جزوات دانشگاهی
   1. راهنمایی پایان نامه دکتری نقد و بررسی رمان های واسینی الاعرج، دانشجو سمیه اونق، دانشگاه لرستان، در حال اجراء

   2. راهنمایی پایان نامه ارشد با عنوان بررسي واژگان حوزه معنایی« قتل» در قرآن کریم ، دانشجو خدیجه رضایی، دا نشگاه لرستان( در حال اجراء)

   3. راهنمایی پایان نامه ارشد با عنوان بررسی جایگاه شخصیت های تاریخی در نهج البلاغه ، دانشجو فاطمه صیدی، دا نشگاه لرستان( در حال اجراء)

   4. نظری

   5. راهنمایی پایان نامه-ی کارشناسی ارشد با عنوان تحليل محتواي کتب عربي دبيرستان بجز علوم انساني، دانشجو سيف، مشاور د. مراديان، دانشگاه لرستان، 29-11-1392.

   6. 1. راهنمایی پایان نامه-ی کارشناسی ارشد با عنوان بررسي مضامين ديني و ابزار زباني قصه هاي کودکانه طارق البکري، دانشجو کبري قلي پور، مشاور د.ميرزايي الحسيني، دانشگاه لرستان، 28-11-92.

   7. 19. راهنمایی پایان نامه-ی کارشناسی ارشد با عنوان بررسي تطبيقي داستان موسي ع در سوره هاي طه و قصص، دانشجو رويا مقصودي، مشاور د.چراغي وش، 27-11-92.

   8. 17. راهنمایی پایان نامه-ی کارشناسی ارشد با عنوان سبک شناسي خطبه اشباح نهج البلاغه، دانشجو زهرا ابراهيمي، مشاوره د. کبري خسروي، دانشگاه لرستان،2-11-92.

   9. 16. راهنمایی پایان نامه-ی کارشناسی ارشد با عنوان فراخواني شخصيت هاي ديني درشعر شاعران مقاومت فلسطين ازسال 1970 تاکنون، دانشگاه لرستان،3-10-92.

   10. راهنمایی پایان نامه-ی کارشناسی ارشد با عنوان عدول الکلام عن مقتضي الظاهر في القرآن الکريم، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد اصفهان،1391.

   11. راهنمایی پایان نامه-ی کارشناسی ارشد با عنوان بررسي تطبيقي ترجمه هاي قرآن کريم در آيات الاحکام، دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم.

   12. 1. راهنمایی پایان نامه-ی کارشناسی ارشد با عنوان بررسي عناصر داستاني «زقاق المدق» نجيب محفوظ، دانشجو رشنو، مشاور د.مراديان، دانشگاه لرستان، 30-11-92.

   13. 16. راهنمایی پایان نامه-ی کارشناسی ارشد با عنوان فراخواني شخصيت هاي ديني درشعر شاعران مقاومت فلسطين ازسال 1970 تاکنون، دانشجو ابوذر زارع، دانشگاه لرستان،3-10-92.

   14. راهنمایی پایان نامه-ی کارشناسی ارشد با عنوان بررسي مقاومت و مضامين سياسي در شعر نزار قباني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم، 1385.

   15. 14. راهنمایی پایان نامه-ی کارشناسی ارشد با عنوان عدول الکلام عن مقتضي الظاهر في القرآن الکريم دانشجو احمدی، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد اصفهان،1391.

   16. 1. راهنمایی پایان نامه-ی کارشناسی ارشد با عنوان بررسي تطبيقي ترجمه هاي قرآن کريم در آيات الاحکام، دانشجو حاجیوند، دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم.

   17. راهنمایی پایان نامه-ی کارشناسی ارشد با عنوان بررسي سبک ترجمه¬ي آيت الله مکارم شيرازي در قرآن کريم،دانشگاه لرستان ، دانشجو سمیه کونانی، زمستان 1391.

   18. راهنمایی پایان نامه-ی کارشناسی ارشد با عنوان بررسي سير تحول صور خيال در شعر نازک الملائکة، ، دانشجو ر حیمیان ثابت، دانشگاه لرستان، 1390.

   19. راهنمایی پایان نامه-ی کارشناسی ارشد با عنوان بررسي رويکرد زبان و ادبيات معاصر عربي به تکنولوژي، دانشجو خداکرم نادری، دانشگاه لرستان ، 1389.

   20. راهنمایی پایان نامه-ی کارشناسی ارشد با عنوان بررسي اجتماعيات جبران خليل جبران، دانشجو نوروزی، دانشگاه لرستان، 1390.

   21. 1. راهنمایی پایان نامه-ی کارشناسی ارشد با عنوان " بازتاب اوضاع عراق از آغاز اشغال تاکنون درمعاصر شعر عراق 2003-2009 م. کسب مقام اول پايان نامه ها در پنجمين جشنواره فارابي دانشجو نعمت عزيزي، مشاور د. ميرزايي الحسيني، دانشگاه لرستان، 26-4-1389

   22. راهنمایی پایان نامه-ی کارشناسی ارشد با عنوان بررسي تطبيقي سه کتاب الاشباه و النظائر مقاتل بن سليمان و... در قرآن کريم، دانشجو معصومه تراوش، مشاور د. محمود ميرزايي، دانشگاه لرستان، 8-3-1389.

   23. راهنمایی پایان نامه-ی کارشناسی ارشد با عنوان تأثير آثار جبران خليل بر آثار پائولو کوئليو، دانشجو لهراسبی، دانشگاه لرستان، 1389.

   24. راهنمایی پایان نامه-ی کارشناسی ارشد با عنوان حوزه هاي معنايي مشترک در آثار جبران خليل و ميخائيل نعيمه، دانشجو سلیمه سلیمانی، دانشگاه لرستان، 1389.

   25. راهنمایی پایان نامه-ی کارشناسی ارشد با عنوان بررسي و تحليل آثار محمد ماغوط، دانشجو اخلاقی، دانشگاه لرستان، 1388.

   26. راهنمایی پایان نامه-ی کارشناسی ارشد با عنوان بررسي و عناصر و مضامين آثار داستاني محمود تيمور، دانشجو ، دانشگاه لرستان، 1386.

   27. راهنمایی پایان نامه-ی کارشناسی ارشد با عنوان بررسي و تحليل عناصر و موضوعات الايام طه حسين ، دانشجو خسروی، دانشگاه لرستان، 1386.

   28. 9. راهنمایی پایان نامه-ی کارشناسی ارشد با عنوان نقد و بررسي کتب عربي دوره دبيرستان رشته علوم انساني، دانشجو مخدومی، دانشگاه لرستان، 1390.

   29. نظری

   30. نظری

   31. مشاوره پایان نامه

   32. 6. مشاوره پايان نامه کارشناسي ارشد توحيد افعالي در نهج البلاغه، دانشجو فاطمه احمد پور، راهنما دکتر فلاحي، دانشگاه لرستان، 29-11-92.

   33. 5. مشاوره پايان نامه کارشناسي ارشد سيماي شرق در شعر معاصر عربي(مطالعه موردي نزار قباني، عبدالوهاب البياتي و سعاد الصباح)، دانشجو علي محمدي، راهنما کبري خسروي، دانشگاه لرستان،7-11-92.

   34. 4. مشاوره پايان نامه کارشناسي ارشد تحليل معناشناختي بايدها و نبايدهاي اخلاقي در مجمع الامثال ميداني، دانشگاه لرستان، بهمن 1391.

   35. 3. مشاوره پايان نامه کارشناسي ارشد نقد و بررسي ترجمه موسوي گرمارودي از قرآن کريم در جزء هاي 29 و 30، دانشگاه سمنان، 1391.

   36. 2. مشاوره پايان نامه کارشناسي ارشد بررسي ميزان اثر پذيري سعدي از نهج البلاغه در سيره کارگزاران، دانشگاه پيام نور تهران، 1390.

   37. 1. مشاوره پايان نامه کارشناسي ارشد بررسي تطبيقي ادبيات مقاومت ايران و فلسطين با تأکيد بر سه شاعر ايراني و فلسطيني،دانشگاه لرستان،1385.

   38. داوری

   39. داوری پایان نامه ارشد " دلالت‌ها ومحورهاي معنايي «شتر» در نهج البلاغه، دانشجو صدیقه کرمی، راهنما دکتر علی اکبر مرادیان، مشاور دکتر سیدمحمود میرزایی الحسینی، تاریخ دفاع 6-11-93 ساعت نه ، نمره 19 ، درجه عالی

   40. داوری

   41. داوری

   42. داوری

   43. داوری

   44. داوری

   45. داوری

   46. داوری

   47. داوری

   48. داوری

   49. داوری

   50. داوری

   51. داوری

   52. 2. داوری پایان نامه ارشد "سیمای اهل بیت علیهم السلام در شعر ابو محمد عونی" دانشجو آزیتا امیری، راهنما دکتر علی اکبر مرادیان، مشاور دکتر حسین چراغی وش، ناظر دکتر کبری خسروی، تاریخ دفاع 20-11-93 ساعت نه ، نمره 50/18 ، درجه بسیارخوب.

   53. 3. داوری پایان نامه ارشد " دلالت‌ها ومحورهاي معنايي «شتر» در نهج البلاغه، دانشجو صدیقه کرمی، راهنما دکتر علی اکبر مرادیان، مشاور دکتر سیدمحمود میرزایی الحسینی، تاریخ دفاع 6-11-93 ساعت نه ، نمره 19 ، درجه عالی.

   54. 3. داوری پایان نامه دکتری" بررسی زیبایی شناسی گذر از هنجار زبانی در زبان عربی" آقای ولی بهاروند، با راهنمایی و مشاوره در کنار داوری استاد ارجمند دکتر فیروز حریرچی و دکتر شکیب انصاری ، دانشگاه شهید چمران اهواز.

   55. داوری

   56. راهنمایی پایان نامه دکتری "مضامین و مکانیسم های بیانی در دیوان شیخ کاظم الارزی" دانشجو محمد رضا عابدی، مشاور دکتر سید محمود میرزایی الحسینی ، دانشگاه لرستان، در حال اجرا.

   57. داوری

   58. 129. مشاوره پايان نامه کارشناسي ارشد بررسی و تحلیل آثار شعری وفاء عبدالرزاق، دانشجو سیده خدیجه موسوی، راهنما دکتر سيدمحمود ميرزايي الحسيني، استاد داور دکتر علی اکبر مرادیان قبادی، دانشگاه لرستان، 28-11-94.

   59. 128. مشاوره پايان نامه دکتري المصاحبة اللفظية في المعلقات، دانشجو يونس وليي، راهنما دکتر سيدمحمود ميرزايي الحسيني، دانشگاه لرستان، زمستان 1394.

   60. 102. راهنمايي پايان نامه ارشد با عنوان نقد و بررسي اشعار وحيد خيون(شاعرمقاومت معاصر عراق) ، دانشجو فهيمه عبدي پور، دا نشگاه لرستان، تاريخ دفاع 28-11-94.

   61. راهنمايي پايان نامه ارشد با عنوان عنوان پايان نامه نقد و بررسي رمان هاي وفاء عبدالرزا(مطالعه موردي «حاموت»و«اقصي الجنون ...الفراغ يهذي») ، دانشجو اميره مرمزي، دا نشگاه لرستان، استاد مشاور دکتر کبری خسروی

   62. راهنمايي پايان نامه ارشد با عنوان نقد و بررسي رمان هاي وفاء عبدالرزاق(مطالعه موردي «حاموت»و«اقصي الجنون ...الفراغ يهذي») ، دانشجو اميره مرمزي، دا نشگاه لرستان، استاد مشاور دکتر کبری خسروی و استاد داور دکتر علی اکبر مرادیان، تاريخ دفاع28-11-94.

   63. 99. راهنمايي پايان نامه ارشد با عنوان بررسي و تحليل اشعار "زينب عبدالسلام عبدالهادي حبش، دانشجو زهرا ناشي، دا نشگاه لرستان، استاد مشاور دکتر علی اکبر مرادیان و استاد داور دکتر مریم جلیلیان ، تاريخ دفاع 28-11-94 .

   64. 98. راهنمايي پايان نامه ارشد با عنوان بررسي تطبيقي بازتاب نماز در شعر عراق و ايران در سده¬ي اخير ، دانشجو محمدعلي حسنوند، دانشگاه لرستان، استاد مشاور دکتر ميرزايي الحسيني و استاد داور دکتر روح الله مهديان، تاريخ دفاع 16-3-95.

   65. 1. مشاوره پايان نامه کارشناسي ارشد بازتاب مظلومیت علی(ع) در نهج البلاغه، دانشجو سمیه خادمی، راهنما دکتر حسین فلاحي اصل، دانشگاه لرستان، 8-3-95.

   علاقه مندی ها
   1. تحقیق در زمینه های:

   2. موضوعات قرآنی

   3. نهج البلاغه

   4. ادبیات پایداری

   5. ادبیات فلسطین

   6. حافظ و اثر پذیری وی از قرآن کریم

   7. موضوعات فرهنگی

   8. ادبیات مقاومت و پایداری

   9. موضوعات فقهی - حقوقی با تاکید بر : آیات الاحکام ، حقوق خانواده، مسئولیت مدنی

   اطلاعات تکمیلی