ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: سه شنبه ١٧ تير ١٣٩٩
خانه
فرهاد نامداري
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: مهندسي برق - قدرت
رتبه علمی: دانشیار
گروه آموزشی: گروه آموزشی برق
دانشکده: فنی و مهندسی
ایمیل دانشگاهی: namdari.f[AT]lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: fnamdari[AT]yahoo.com
وبسایت شخصی: https://scholar.google.com/citations?user=0T6PU7EAAAAJ&hl=en
سوابق علمی و تحصیلی
 1. دکتری مهندسی برق - قدرت؛1385؛ دانشگاه علم و صنعت ایران؛ پایان نامه دکتری: "حفاظت پشتیبان ناحیه گسترده سیستم قدرت به‌منظور پیش‌گیری از خاموشی‌های سراسری به‌کمک روشهای سریع"

 2. کارشناسی ارشدمهندسی برق - قدرت؛ 1377؛ دانشگاه تربیت مدرس؛ پایان نامه کارشناسی ارشد: "حفاظت ديفرانسيلي ديجيتالي ترانسفورماتورهاي قدرت به‌كمك شبكه‌هاي عصبي مصنوعي"

 3. کارشناسی مهندسی برق - قدرت؛1374؛ دانشگاه علم و صنعت ایران؛ پروژه کارشناسی: "طراحی فاصله‌یاب خطای کامپیوتری خطوط انتقال نیرو"

مقالات علمی پژوهشی
 1. Detection and classification of power quality disturbances using parallel neural networks based on discrete wavelet transform

 2. A Novel Passive Method for Islanding Detection in Microgrids

 3. Unified Power Flow Controller Placement to Improve Damping of Power Oscillations

 4. F. Namdari, R. Sedaghati, “An Intelligent Approach Based on Meta-Heuristic Algorithm for Non-Convex Economic Dispatch”, Journal of Operation and Automation in Power Engineering, Vol. 3, No. 1, 2015

 5. فرهاد نامداری، مسلم صالحی. " روشی برای مکان‌یابی خطا مبتنی بر امواج سیار ناحیه گسترده در شبکه انتقال قدرت"، مجله‌ی مهندسی برق دانشگاه تبریز، دوره 46، شماره 2، صفحه: 295 - 305، تابستان 1395.

 6. فرهاد نامداری، مسلم صالحی. " یک طرح حفاظتی خیلی سریع مبتنی بر امواج اولیه سیار جریان برای خطوط انتقال با استفاده از ریخت‌شناسی ریاضی"، مجله‌ی مهندسی برق دانشگاه تبریز، دوره 47، شماره 1، صفحه: 287 - 298، بهار 1396.

 7. Tree-related high impedance fault location using phase shift measurement of high frequency magnetic field

 8. F. Namdari, S. Jamali, P. A. Crossley, “Differential Protection Of Busbars And Transmission Lines Based On The Energy Conversation Law For Wide Area Protection”, Automation of Electric Power Systems, Vol. 31, No. 3, Feb. 10, 2007.

 9. N Bahador, F Namdari, HR Matinfar, Modelling and detection of live tree-related high impedance fault in distribution systems, IET Generation, Transmission & Distribution, 2017

 10. A New Method for Optimal Coordination of Overcurrent Relays Considering the Communication Channels Constraints

 11. eliminating negetive effect of inverter-based dgs on fuse-recloser coordination in distribution systems

 12. Investigation of Weight Matrix and the Average Probability of Observability and System Observability Redundancy Indices in Optimal Placement of PMU

 13. An Intelligent Approach Based on Meta-Heuristic Algorithm for Non-Convex Economic Dispatch

 14. F. Namdari, S. Jamali and P.A. Crossley, “Power Differential Based Wide Area Protection”, ELSEVIER, Electric power systems research, Vol.77, No. 12, 2007, pp.1541-1551.

 15. M. Bakhshipour, MJ Ghadi, F Namdari, Swarm robotics search & rescue: A novel artificial intelligence-inspired optimization approach, Applied Soft Computing, Vol. 57, Pages: 708-726

 16. F. Namdari, L. Hatamvand, N. Shojaei, H. Beiranvand, “Simultaneous RPD and SVC placement in Pow. Sys. for Voltage Stability Improvement Using a Fuzzy Weighted SOA”, Journal of Operation and Automation in Power Power Engineering, Vol. 2, No. 2, 2014

 17. Fault classification and faulted phase selection for transmission line using morphological edge detection filter

 18. A Framework for Wide-area Monitoring of Tree-related High Impedance Faults in Medium-voltage Networks

 19. F. Namdari, R. Sedaghati, “Non-Smooth Economic Dispatch Solution by Using Enhanced Bat-Inspired Optimization Algorithm”, in International Journal of Mathematical, Computational, Physical and Quantum Engineering, Vol. 8, No. 4, 2014.

 20. F. Namdari, N. Bahador, Modeling trees internal tissue for estimating electrical leakage current, IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation ( Volume: 23, Issue: 3, June 2016 ), Page(s): 1663 - 1674

 21. R. Kheirollahi, F. Namdari, “Optimal Coordination of Overcurrent Relays Based on Modified Bat Optimization Algorithm”, International Electrical Engineering Journal (IEEJ), Vol. 5, No.2, pp. 1273-1279, 2014.

 22. Fault location on branched networks using mathematical morphology

 23. High-Speed Protection Scheme Based on Initial Current Traveling Wave for Transmission Lines Employing Mathematical Morphology

 24. M. ZohourAttar, F. Namdari, and M. Zohour Attar, “ Optimal Placement of PMUsWith ConsideringNumber of Optimal Channel Measurement and APO Index”, Advances in Environmental Biology, 8(11) Special 2014, Pages: 1338-1342.

 25. Feature Extraction of Tree-Related High Impedance Faults as a Source of Electromagnetic Interference Around Medium Voltage Power Lines Corridors,

 26. A Novel Protective Logic for Optimal Coordination of Overcurrent Relays

 27. M. ZohourAttar, F. Namdari, and M. Zohour Attar, “Optimal Placement of PMUs, in the Presence SCADA Meters, Considering the Sensitivity Constraints”, Advances in Environmental Biology, 8(11) Special 2014, Pages: 1343-1349

 28. Fault Classification and Location in Transmission Lines Using Traveling Waves Modal Components and Continuous Wavelet Transform (CWT)

 29. M. ZohourAttar, F. Namdari, and M. Zohour Attar, “ Optimal Placement of PMUs Considering the Single Exit Units, in the presence of SCADA meters for the ...”, Advances in Environmental Biology, 8(11) Special 2014, Pages: 1350-1355

 30. M. ZohourAttar, F. Namdari, and M. Zohour Attar, “ Optimal Placement of Phasor Measurement Units With Considering Weight Matrix and the Average Probability of Observability”, Advances in Environmental Biology, 8(11) Special 2014, Pages: 1356-1360

 31. فرهاد نامداری، لیلا حاتم‌وند، نادر شجاعی، "حفاظت ناحیه گسترده به منظور پیش‌گیری از فروپاشی ولتاژ به‌کمک یک شاخص ترکیبی به‌هنگام جدید"، مجله‌ی مهندسی برق دانشگاه تبریز، دوره 44، شماره 3، صفحه: 41-51، پاییز 1393.

 32. modeling trees internal tissue for estimating electrical leakage current

 33. Optimal Coordination of Overcurrent and Distance Relays Using Cuckoo Optimization Algorithm

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
 1. ليلا حاتموند، "حفاظت ناحيه گسترده سيستم قدرت به منظور پيشگيري از فروپاشي ولتاژ "، دانشگاه لرستان، بهمن 92

 2. محمد ظهور عطار، "جايابي بهينه واحدهاي اندازه گيري فازور جهت حفظ مشاهده پذيري كامل سيستم قدرت با در نظر گرفتن اغتشاشات سيستم، همسايگي دو شين تزريق صفر و لحاظ كردن اندازه گيريهاي موجود"، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات كهگيلويه و بوير احمد، شهريور 92

 3. فاطمه عادلي، "هماهنگي بهينه رله هاي حفاظتي در ريزشبكه ها با استفاد ه از شبكه عصبي "، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات كرمانشاه، شهريور 92

 4. مهسا پرويزي، "ارائه‌ي يک روش ترکيبي جديد مبتني بر اندازه‌گيري و اغتشاش کنترل شده براي تشخيص جزيره‌اي شدن ريزشبکه‌ها "، دانشگاه لرستان، شهریور 94

 5. مرتضي طلايي، "مکان یابی خطا در سیستم توزیع بر اساس امواج سیار با استفاده از تبدیل موجک "، دانشگاه لرستان، شهریور 94

 6. سجاد صمدی نسب، "جایابی بهینه واحدهای اندازه گیری فازوری به منظور هماهنگی مقید رله های حفاظتی با استفاده از الگوریتمهای هوشمند"، دانشگاه لرستان، دی 94.

 7. محمد بخشی پور، "حفاظت دیفرانسیلی هوشمند ترانسفورماتورهای قدرت مبتنی بر تبدبل موجک"، دانشگاه لرستان، دی 94.

 8. فاطمه سلیمانی، "تغییرات حفاظتی مورد نیاز در شبکه ی انتقال با حضور منابع تجدیدپذیر انرژی"، دانشگاه لرستان، بهمن 94.

 9. مریم نوری زاده، " حفاظت ناحيه گسترده ي سيستم قدرت به منظور پيشگيري از ناپايداري گذرا با استفاده از كنترل كننده مكمل فازي"، بهمن 94.

 10. بهاره مرادی، " جايابي بهينه كليدهاي قدرت در سيستم توزيع با توجه به هماهنگي حفاظتي كليدهاي قدرت بالا دست و فيوزها"، بهمن 94.

 11. مرضیه زارع پور، "حفاظت دیستانس خطوط انتقال جبران شده سری با امواج سیار"، دانشگاه لرستان، شهریور 95.

 12. مصطفی محمدنیایی، "حفاظت ناحیه گسترده سیستم قدرت به منظور بهبود پایداری ولتاژ کوتاه مدت"، دانشگاه لرستان، بهمن 95.

 13. گلاب بهکام، "مکان یابی خطا در سیستمهای HVDC ترکیبی شامل خط هوایی و کابل زمینی با استفاده از امواج سیار"، دانشگاه لرستان، بهمن 96.

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. S. Jamali and F. Namdari, “ANN-Based Maximum Monthly Load Forecasting For HV Substations”, 3rd Mediterranean Conference and Exhibition on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion, MED POWER 2002, 4-6 Nov. 2002, Athens,Greece

 2. F. Namdari, S. Jamali and P. A. Crossley, “Differential Protection Of Transmission Lines Using Real Power Signals”, International Conference on Advanced Power System Automation and Protection, 25-28 October 2004, South Korea

 3. F. Namdari, H. Seifi, M. Shahrtash, “An ANN Based Digital Protection of A Power Transformer”, Iranian Conference on Electrical Engineering, 2004, Tabriz, Iran

 4. F. Namdari, S. Jamali, P.A. Crossley, “A New Logic For Wide Area Protection”, Proceeding of 40th International University Power Engineering Conference, UPEC 2005, 7-9 September, pp. 141-145, Cork, Ireland

 5. F. Namdari, S. Jamali, P.A. Crossley, “Wide Area Protection To Prevent Blackouts”, Proceeding of 40th International University Power Engineering Conference, UPEC 20057-9 September 2005, pp. 136-140, Cork, Ireland

 6. F. Namdari. S. Jamali P.A. Crossley, “Power Differential Protection as Primary Protection of Transmission Lines and Busbars”, IET 9th Int. Conf. on Developments in Power System Protection(DPSP), 2008 , 17-20 March 2008, pp. 80-85, Glasgow, UK,

 7. F. Namdari. S. Jamali P.A. Crossley, “Power Differential Protection as Primary Protection of Transmission Lines and Busbars”, IET 9th Int. Conf. on Developments in Power System Protection (DPSP), 2008, 17-20 March 2008, pp. 80-85, Glasgow, UK

 8. S. Jamali; F. Namdari; P.A. Crossley; “Anatomy of A Secured Wide Area Backup Protection”. IET 9th Int. Conf. on Developments in Power System Protection (DPSP), 2008, 17-20 March 2008, pp. 332-337, Glasgow, UK

 9. F. Namdari, L. Hatamvand, M. Nourizadeh, “ANN Based Wide Area Protection of Power Systems”, IET 11th Int. Conf. on Developments in Power System Protection (DPSP), 2012, 23-26 April 2012, pp. 521-525, Birmingham, UK

 10. F. Namdari, H. Seifi, S.M. Shahrtash, “An ANN Based Protection of Power Transformer”, 10th Iranian Conference on Electrical Engineering, May 2000, Tabriz, Iran

 11. F. Namdari, L. Hatamvand, M. Nourizadeh, “Wide Area Protection Of Power Systems Using Adaptive Neuro-Fuzzy Inference Systems”, 27th International Power System Conference (PSC), October 2012, Tehran, Iran

 12. F. Namdari, L. Hatamvand, N. Shojaei,“Simultaneous Reactive Power Dispatch and Static Var Compensator placement in Power Systems for Voltage Stability improvement using Seeker Optimization”, 29th Int. Power System Conf. (PSC), Oct. 2014, Tehran, Iran

 13. فرهاد نامداری، حسین سیفی، سید محمد شهرتاش، "استفاده از شبكه‌هاي عصبي مصنوعي در حفاظت ديفرانسيلي ديجيتالي ترانسفورماتورهاي قدرت"، هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، 1379، اصفهان

 14. فرهاد نامداری، لیلا حاتم‌وند، نوریزاده- مریم، "استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی برای حفاظت پشتیبان ناحیه گسترده از سیستم قدرت"، بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق ایران، 1390

 15. محمدظهور عطار، فرهاد نامداری، سعادت جمالی آرند، "بررسي پيشامد تكي خطوط اتصال در مكان‌يابي بهينه‌ي واحدهاي اندازه‌گيري فازور در حضور اندازه‌گيرهاي SCADA"، اولین همایش ملی مهندسی برق ایران ،1392

 16. محمدظهور عطار، فرهاد نامداری، سعادت جمالی آرند، "بررسی شاخصهای میانگین احتمال مشاهده پذیری و افزایش مشاهده پذیری سیستم در مکان یابی بهینه ی واحدهای اندازه‌گیری فازور"، پنجمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران، گناباد ، 1392

 17. محمدظهور عطار، فرهاد نامداری، سعادت جمالی آرند، "بررسي قيود حساسيت و حضور اندازه‌گيرهاي SCADA در مكان‌يابي بهينه‌ي واحدهاي اندازه‌گيري فازور جهت رؤيت‌پذيري شبكه انتقال برق استان خوزستان"، کنفرانس شبکه‌های هوشمند در حوزه‌ی انرژی، تهران، 1392

 18. محمدظهور عطار، فرهاد نامداری، سعادت جمالی آرند، "بررسي ماتريس رؤيت‌پذيري شين در جايابي بهينه‌ي واحدهاي اندازه‌گيري فازور با لحاظ كردن محدوديت نصب روي برخي شين‌هاي شبكه‌ی انتقال برق استان خوزستان"، دومین کنفرانس ملی ایده‌های نو در مهندسی برق، خوراسگان

 19. محمدظهور عطار، فرهاد نامداری، سعادت جمالی آرند، "بررسي ماتريس وزن و شاخص ميانگين احتمال مشاهده پذيري در جايابي بهينه‌ي واحدهاي اندازه‌گيري فازور"، شانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران، 1392

 20. محمدظهور عطار، فرهاد نامداری، سعادت جمالی آرند، "جايابي واحدهاي اندازه‌گيري فازور با تعداد كانال‌هاي بهينه در صورت از دست رفتن تكي خطوط اتصال" کنفرانس شبکه‌های هوشمند در حوزه‌ی انرژی، تهران، 1392

 21. محمدظهور عطار، فرهاد نامداری، سعادت جمالی آرند، "جايابي بهينه‌ي واحدهاي اندازه‌گيري فازور با در نظر گرفتن پيشامد خروج تكي اين واحدها و قيود حساسيت در شبكه انتقال برق استان خوزستان"، کنفرانس شبکه‌های هوشمند در حوزه‌ی انرژی، تهران، 1392

 22. محمدظهور عطار، فرهاد نامداری، سعادت جمالی آرند، "جايابي بهينه‌ي واحدهاي اندازه‌گيري فازور با در نظر گرفتن خروج تكي خطوط و محدوديت نصب روي برخي شین‌ها"، اولین همایش ملی مهندسی برق ایران ، 1392

 23. محمدظهور عطار، فرهاد نامداری، سعادت جمالی آرند، "جايابي بهينه‌ي واحدهاي اندازه‌گيري فازور با رؤيت‌پذيري مستقيم شين حساس و درنظر گرفتن رخداد خروج تكي خطوط اتصال در شبكه انتقال برق استان خوزستان"، کنفرانس شبکه‌های هوشمند در حوزه‌ی انرژی، تهران، 1392

 24. محمدظهور عطار، فرهاد نامداری، سعادت جمالی آرند، "جايابي بهينه‌ي واحدهاي اندازه‌گيري فازور با مشاهده پذيري مستقيم و افرونگي دوبرابر شين‌هاي حساس در شبكه انتقال برق استان خوزستان"، دومین کنفرانس ملی ایده‌های نو در مهندسی برق، خوراسگان، 1392

 25. محمدظهور عطار، فرهاد نامداری، سعادت جمالی آرند، "جایابی بهینه ی واحدهای اندازه گیری فازور در حضور اندازه‌گیرهای SCADA برای شبکه ی دارای همسایگی دو شین تزریق صفر"، پنجمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران، گناباد ، 1392

 26. محمدظهور عطار، فرهاد نامداری، سعادت جمالی آرند، "مکان یابی بهینه ی واحدهای اندازه گیری فازور با در نظر گرفتن قیود و اغتشاشات سیستم در حضور اندازه گیرهای SCADA"، پنجمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران، گناباد ، 1392

 27. محمدظهور عطار، فرهاد نامداری، سعادت جمالی آرند، "مکان یابی بهینه ی واحدهای اندازه گیری فازور با در نظر گرفتن ماتریس وزن و خروج یک واحد جهت حفظ مشاهده پذیری کامل سیستم قدرت"، پنجمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران، گناباد ، 1392

 28. فاطمه عادلی، فرهاد نامداری، حمدی عبدی، "هماهنگی بهینه ی رله‌های اضافه جریان جهت‌دار در ریزشبکه‌ها در دو حالت وصل و جدا از شبکه"، پنجمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران، گناباد ، 1392

 29. فرهاد نامداری، لیلا حاتم‌وند، نادر شجاعی. "شاخص جدیدی برای ارزیابی گذرای پایداری ولتاژ بر مبنای سیستم اندازه‌گیری گسترده"، بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق ایران، 1392

 30. فرهاد نامداری، مسلم صالحی، "طبقه بندي خطا و تعيين فاز معيوب در خطوط انتقال به كمك مؤلفه هاي مودال امواج سيار و تبديل ويولت پیوسته"، بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق ایران، 1393

 31. مريم رحمتي گروسي، محمودرضا شاكرمي، فرهاد نامداری، "شناسايي و طبقه بندي انواع اغتشاشات كيفيت توان با استفاده از شبكه هاي عصبي موازي و تبديل موجك گسسته"، بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق ایران، 1393

 32. فرهاد نامداری، مهسا پرویزی، "روش جدید مبتنی بر شبکه ارتباطی هوشمند ناحیه گسترده برای حفاظت ریزشبکه ها"، کنفرانس شبکه های هوشمند93، 1393، تهران

 33. F. Namdari, M. Parvizi, E. Rokrok, “A New Hybrid Islanding Detection Method Combination of NJSMS and Q-f for Islanding Detection of Microgrids”, The 9th Power Systems Protection and Control Conference (PSPC2015), Jan. 2015, Tehran, Iran.

 34. سينا خواجه احمد عطاری، محمودرضا شاكرمی ، فرهاد نامداری، محمد بخشی پور، "جایابی بهینه ی ریکلوزر با در نظر گرفتن مدل بار به منظور بهبود شاخصهای قابلیت اطمینان"، کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر، کرمانشاه، 1394.

 35. فرهاد نامداري، سينا خواجه احمد عطاري ، محمد بخشي پور ، رضا صداقتي،" حل بهينه ی در مدار قرار گرفتن نيروگاه ها به کمک الگوريتم ترکيبي ژنتيک و تکاملي تفاضلي"، کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر، کرمانشاه، 1394.

 36. F. Namdari, I. Faraji, A. ZareBargabadi, “ Solving Non-convex Power Economic Dispatch Problem using Fruit Fly Optimization Algorithm”, 1st Langaroud,s Conference On Electrical Engineering (LCEE2015), Feb. 2015, Langroud, Iran.

 37. فرهاد نامداری، مهشید جاویدشریفی، بهتاش جاوید شریفی،" ارائه الگوریتم ترکیبی چندهدفه برای بهینه سازی مدیریت بهره برداری شبکه توزیع در حضور نیروگاه پیل سوختی "، سومین همایش منطقه ای بهره برداری و دیسپاچینگ، تبریز، 1393.

 38. محمودرضا شاکرمی، فرهاد نامداری، مسلم صالحی، " یک استراتژی کنترلی برای حذف تاثیر منفی DG بر هماهنگی فیوز – ریکلوزر"، سومین کنفرانس منطقه ای سیرد (CIRED)، تهران، 1393.

کتب منتشر شده
 1. رله گذاری کامپیوتری سیستمهای قدرت

افتخارات کسب شده
 1. پژوهشگر برتر علوم مهندسی دانشگاه لرستان در سال 1394

 2. پژوهشگر برتر حوزه علوم مهندسی استان لرستان در سال 1394

 3. پژوهشگر برتر علوم مهندسی دانشگاه لرستان در سال 1396

 4. پژوهشگر برتر حوزه علوم مهندسی استان لرستان در سال 1396

پروژه ها و طرح های پژوهشی
  سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
  1. کارشناسی: ماشين‌هاي الکتريکي 3

  2. کارشناسی: رله و حفاظت سيستم قدرت؛ مرجع اصلی درس: حفاظت سیستمهای قدرت، تالیف: صادق جمالی

  3. کارشناسی: طراحي پست‌هاي فشار قوي؛ مرجع اصلی درس: طراحی پستهای الکتریکی، تالیف: رحمت الله هوشمند

  4. کارشناسی: طراحي خطوط انتقال فشار قوي

  5. کارشناسی: تأسيسات الکتريکي

  6. کارشناسی: ماشين‌هاي الکتريکي مخصوص

  7. کارشناسی: بررسي سيستم‌هاي قدرت 2

  8. تحصیلات تکمیلی: حفاظت پيشرفته سيستم قدرت؛ مرجع اصلی درس: مجموعه مقالات مرتبط با سرفصل

  9. تحصیلات تکمیلی: حفاظت ناحیه گسترده سیستم قدرت؛ مرجع اصلی درس: مجموعه مقالات مرتبط با سرفصل

  10. تحصیلات تکمیلی: بررسی حالت‌های گذرای الکترومغناطیسی؛ مرجع اصلی درس: Electrical Transients in Power Systems, 2nd Edition

  11. تحصیلات تکمیلی: بهره‌برداري پيشرفته از سيستم قدرت؛ مرجع اصلی درس: Power Generation, Operation, and Control, 2nd Edition

  12. تحصیلات تکمیلی: حفاظت دیجیتال سيستم های قدرت؛ مرجع اصلی درس: رله گذاری کامپیوتری سیستمهای قدرت، ترجمه: فرهاد نامداری، محمد بخشی پور

  13. تحصیلات تکمیلی: ریزسیستمها و ریزمولدها (بخش اول: اصول ریزشبکه ها و ریزمولدها، حفاظت و جزیره ای شدن ریزشبکه ها)؛ مرجع اصلی درس: Microgrids & Active Distribution Networks و مجموعه مقالات مرتبط با سرفصل

  14. سوابق اجرایی
   1. دانشگاه علم و صنعت ایران:1- - همكارپژوهشی در دو طرح معاونت پژوهشی(اردیبهشت 75- تیر 76) 2- مربی– کارشناس آموزشی(شهریور 75- بهمن 75)

   2. آموزشكده فنی شهیدبهشتی كرج: مربی– کارشناس آموزشی(بهمن 75- تیر 76)

   3. دانشگاه كوئینزبلفاست (UK) : همكار ارشد طرح‌های پژوهشی (مهر 82- مرداد 83)

   4. شركت سيمان هرمزگان: 1- كارشناس برق خط دوم پروژه خط دوم )ارديبهشت 78- بهمن78)؛ 2- كارشناس ارشد برق كارخانه )بهمن78- شهريور79)

   5. شركت سيمان بوشهر: مديريت برق و كنترل پروژه (تير79- مهر 82)؛

   6. شركت خدمات مهندسي فارس و خوزستان: طراح ارشد برق و كنترل و مشاور پروژه سيمان فيروزكوه (شهريور 83- دي 83)

   7. شركت سيمان شرق: مشاور ارشد برق و كنترل مديرعامل )اسفند83- ارديبهشت85)

   8. مهندسين مشاور صنعتي رعدان:1- پروژه سيمان ممتازان كرمان(84-86)؛ 2- پروژه سيمان عمران انارك دليجان (85-87)؛ 3-پروژه سيمان مجد خواف(87-90)؛ 4- طرح جايگزيني 2 سيمان تهران (87-90)؛

   9. شركت خدمات مهندسي احداث دانشوران:1-مشاور عالي برق, كنترل و ابزار دقيق پروژه سيمان باقران بيرجند (تیر 86-...)؛ 2-طراحي فيلترهاي كيسه اي، الكتروستاتيكي و هيبريد در كارخانجات(86-91)؛

   10. شركت احداث صنعت: عضو كارگروه و مشاورين فني (اسفند84 - مهر87)

   11. همكاری‌های مدیریتی و مشاوره‌ای با طرح‌ها و كارخانجات سیمان بوشهر (دشتستان)، کرمان، حماء (سوریه)، ونزوئلا، داراب، شهركرد، زابل، زاوه تربت، نهاوند، كارون، بلاروس و ... (اردیبهشت 78 – ادامه دارد)

   12. استانداری لرستان 1-نماینده شورای عالی عتف در کارگروه پژوهش(91-93)؛ 2-رییس کمیسیون انرژی کارگروه پژوهش (91- ...)؛ 3-عضو كميته علمي كارگروه پژوهش استان (92- ...)

   13. پارك علم و فناوري استان لرستان: عضو شوراي پارك (ديماه91- ادامه دارد)؛

   14. دانشگاه لرستان؛ استادیار گروه برق دانشکده فنی و مهندسی (مهر 88- ادامه دارد)؛

   15. دانشگاه لرستان؛ دبیر اولین همایش بین المللی ریزگردها؛ مدیریت عوامل و پیامدها (24-25 اردیبهشت 92)؛

   16. دانشگاه لرستان؛ عضو شورای فرهنگی دانشگاه (تیر 91- مرداد93)؛

   17. دانشگاه لرستان؛عضو شوراهاي آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه (آبان 90- آذر93)؛

   18. دانشگاه لرستان؛ عضو شوراي پرديس دانشگاه لرستان (آذر 92- آذر93)؛

   19. دانشگاه لرستان؛ سرپرست معاونت آموزشی دانشکده فنی و مهندسی (آبان 90- شهریور 91)؛

   20. دانشگاه لرستان؛ معاون پژوهش و فناوری دانشگاه(تیر 91-آذر93)؛

   جزوات دانشگاهی
   علاقه مندی ها
   1. حفاظت سیستم قدرت

   2. شبکه های هوشمند الکتریکی

   3. کاربرد هوش مصنوعی در سیستمهای قدرت

   4. حالات گذرای الکترومغناطیسی در سیستمهای قدرت

   5. کاربرد الگوریتمهای بهینه سازی بر اساس هوش جمعی در سیستمهای قدرت

   اطلاعات تکمیلی
   1. عضویت در IEEE-IRAN SECTION

   2. عضو ارشد سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران (85-...)