ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: شنبه ٠٤ خرداد ١٣٩٨
خانه
سيد مرتضي مير افضل
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: رياضي محض -جبر
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي رياضي
دانشکده: علوم پایه
ایمیل دانشگاهی: Mirafzal.m@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: morteza_mirafzal@yahoo.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. کارشناسی ریاضی محض 1368 دانشگاه علم و صنعت ایران تهران. کارشناسی ارشد ریاضی محض-جبر دانشگاه علم و صنعت ایران تهران 1370 . دکتری ریاضی محض نظریه گروه‌ها دانشکاه اصفهان 1390 .

مقالات علمی پژوهشی
 1. ON NEW CLASSES OF MULTICONE GRAPHS DETERMINED BY THEIR SPECTRUMS

 2. ON THE AUTOMORPHISM GROUPS OF REGULAR HYPER-STARS AND FOLDED HYPER-STARS

 3. SOME OTHER ALGEBRAIC PROPERTIES OF FOLDED

 4. On the spectrum of a class of distance-transitive graphs

 5. More odd graph theory from another point of view

 6. ON THE SYMMETRIES OF SOME CLASSES OF RECURSIVE CIRCULANT GRAPHS

 7. Spectral characterization of new classes of multicone graphs

 8. THE SPECTRAL DETERMINATIONS OF THE CONNECTED MULTICONE GRAPHS Kw mP17 AND Kw mS

 9. The spectral characterizations of the connected multicone graphs Kw LHS and Kw LGQ(3, 9)

 10. The spectral determinations of some classes of multicone graphs

 11. A new class of integral graphs constructed from the hypercube

 12. An Interesting Property of a Class of Circulant Graphs

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
 1. Automorphism groups of Cayley graphs on symmetric groups with generating transposition sets‎ عنوان فارسی گروه خود ریختی گرافهای کیلی روی گروه متقارن با مجموعه رابط ترانهشها. دانشجو نسرین حسینی چگنی

 2. مطالعه ای در مورد گراف های متقارن خود مکمل. دانشجو زهرا شیرآوند

 3. گرافهای پلی تعمیم یافته و گروه خود ریختی آنها. دانشجو لیلا همتی

 4. 􀀁 برخی ویژگی هاي جبري گراف هاي فاصله ای منظم. دانشجو منصوره قبادی

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. {f:onvan}

کتب منتشر شده
 1. جبر خطی مجرد

 2. آشنایی با جبر

افتخارات کسب شده
  پروژه ها و طرح های پژوهشی
   سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
   1. ریاضی عمومی(1). ریاضی عمومی(2). جبر(1). جبر(2). جبر(3). جبرپیسرفته. نظریه گالوا. نظریه اعداد. نظریه نمایش گروهها. گروههای متناهی. ریاضی گسسته. جبر خطی. آنالیز ریاضی(2). توپولوژی نظریه جبری گراف . گروههای جایگشتی

   2. سوابق اجرایی
     جزوات دانشگاهی
     علاقه مندی ها
      اطلاعات تکمیلی