ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨
خانه
عباس معدن دار آراني
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: آموزش وپرورش تطبيقي
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي علوم تربيتي
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
ایمیل دانشگاهی: arani.a@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: rie2000@gmail.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. كارشناسي مديريت و برنامه ريزي آموزشي / كارشناس ارشد برنامه ريزي آموزشي / دكترا در آموزش و پرورش تطبيقي/ فوق دكترا در آموزش و پرورش تطبيقي

مقالات علمی پژوهشی
 1. نگاهی دوباره به آموزش و پرورش تطبیقی و رسالت های آن

 2. بررسی آفرینندگی در دانش آموزان دختر بر اساس ارزیابی اثربخشی روش های بارش مغزی و اکتشافی هدایت شده

 3. بررسی رابطه محبوبیت اجتماعی اعضای هیئت علمی با ارزشیابی دانشجویان از آنان در دانشگاه لرستان

 4. رابطه کارکرد خانواده با رفتار سازگاری در دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانی شهر تهران

 5. معرفی روش تحقیق جدید برای پژوهش های تطبیقی در آموزش و پرورش : کاربست روش جبر بولی

 6. The role of educational system in international crises: A reappraisal of middle East countries

 7. A study of relationships between parents’ and teachers’ demographic factors and their judgments about children’s activities and school readiness in primary schools of Tehran", International Journal of Comparative Education and Development

 8. بررسی عوامل موثر بر توقف فعالیت مدارس غیر دولتی و ارائه راهکار برای آن

 9. بازسازی معنایی توقف مدارس غیر دولتی :یک تحلیل زمینه ای

 10. A Comparative Study of Muslim and Western Pedagogues’ Educational Perspectives: Contextualization of Comparative Education as a University’s Discipline

 11. بررسی نقش نهادها،سازمان ها و افراد در توقف مدارس غیر دولتی از نظر موسسان و کارشناسان: بازسازی معنایی

 12. Comparative Perspectives on Educational Assessment System at Primary Schools in Japan and Iran

 13. Privatization of education in the Islamic Republic of Iran: One step forward, one step back

 14. نقدي بر کتاب «آموزش و پرورش تطبیقی: رویکردها، روشها و اصول»

 15. شناسایی ابعاد کمی آموزش خصوصی تکمیلی در میان دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران

 16. جایگاه نظام خانواده در بحرانهای منطقه خاورمیانه و نقش آموزش و پرورش تطبیقی

 17. REDUCING DEPRESSION AMONG IRANIAN GIRL PUPILS: EFFECT OF COGNITIVE-BEHAVIORAL THERAPY (CBT)

سایر مقالات چاپ شده
 1. Assessment in education in iran

 2. چشم انداز علوم انسانی و معرفتهای میان رشته ای

 3. نقش سرمایه اجتماعی در نظام مدیریت آموزشی؛ مورد ایران

 4. REDUCING DEPRESSION AMONG IRANIAN GIRL PUPILS: EFFECT OF COGNITIVE-BEHAVIORAL THERAPY (CBT)

 5. A Comparative Study of Muslim and Western Pedagogues’ Educational Perspectives: Contextualization of Comparative Education as a University’s Discipline

 6. Comparative Perspectives on Educational Assessment System at Primary Schools in Japan and Iran

 7. Privatization of education in the Islamic Republic of Iran: One step forward, one step back

پایان نامه ها
 1. بررسی وضعیت آموزش خصوصی تکمیلی

 2. بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و تضاد کار- خانواده بین آموزگاران ابتدایی شهر خرم آباد

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. Madandar Arani, A. (2015): ‘A Comparative Study of State Social Policies on Education and its Shadow in South Korea and Iran’. First International Conference of Worldwide Hakwon Education. Seoul: April 10-12

 2. کنفرانس بین المللی مدیریت ، کارآفرینی و توسعه اقتصادی

 3. 10th international conference on Education , Bulgaria

 4. 9th international conference on Education , Bulgaria

 5. 7th International Conference on Education , Bulgaria

 6. همایش ملی نظارت و ارزیابی آموزش عالی / تهران

 7. دومین کنفرانس ارزشیابی و تضمین کیفیت در نظام ]ای آموزشی / تهران

 8. First International Conference of Worldwide Hakwon Education. , Seoul: April 2015

 9. Comparative Education Society of Hong Kong (CESHK) Annual Conference, Hong Kong: 2015 February

 10. CESHK 2013 Conference: Education Reform and Social Change: East –West Dialogue, Honk Kong: The Chinese University of Hong Kong, 23 Feb,2013

 11. First International Qualitative Research Conference, Malaysia, , Kuala Lumpur: 2012 Nov

 12. 14 WCCES International Congress at Istanbul, Turkey: June 2010

 13. Second National Conference on Higher Education in Tehran, Iran, April 2008, 5- 7

 14. The 20th International Conference on Higher Education (ICHE) at Kuala Lumpur, Malaysia, August 2008

 15. XIII World Congress of Comparative Education Societies in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, September 2007

 16. 51st Annual Conference of Comparative and International Education Society, Maryland, USA, 2007 February

 17. Conference on Quality in Education: Teaching and Leadership in Challenging Times, Karachi, Pakistan, February 2006

 18. Twelfth International conference on Learning, Granada, Spain, July 2005

 19. International Conference on Globalization and Challenges for Education, New Delhi, India, February 2003

کتب منتشر شده
 1. آموزش و پرورش تطبیقی : چشم انداز های نوین

 2. آموزش و پرورش ابتدایی ، راهنمائی و متوسطه : چشم اندازهای نوین

 3. آموزش و توسعه

 4. آموزش و پرورش تطبیقی : تئوری ها و نظریات بنیادین

 5. رویاروئی با آموزش و پرورش سایه

 6. پژوهش های تطبیقی در آموزش و پرورش : رویکرد و روش

 7. فراسوی رشد اقتصادی

 8. آموزش و پرورش تطبیقی: سنت ، تجدد و چالش های نوین

 9. معلم یادگیرنده

 10. آموزش و پرورش پلی بین شرق و غرب

افتخارات کسب شده
 1. 1. Pious Foundation Prize. Iranian Endowment Organization, 1990-91

 2. 2. PhD Scholarship, ICCR (Indian Council for Cultural Relations), 2002- 06

 3. 3. Visiting Prof. The University of Hong Kong, (Faculty of Education Short – Term Visitors Scheme) Feb 2013

 4. 4. Visiting Prof. Hong Kong Institute of Education, (Faculty of Education Short – Term Visitors Scheme) Feb 2013

 5. 5. Visiting Prof. The University of Hong Kong, (Faculty of Education Short – Term Visitors Scheme) Feb 2014

 6. 6. Post-Doctoral Fellow- The University of Hong Kong, (Faculty of Education) , 2014-2015

پروژه ها و طرح های پژوهشی
 1. 1. Madandar Arani. A. (2014): The politics of regulating private supplementary tutoring in Iran, FRF Project, HK: The University of Hong Kong, Ref. No.EA1501015, HK$ 23,000

 2. 2. Madandar Arani. A. (2012): A survey on effectiveness & efficiency of community based rehabilitation program in Lorestan Province,Tehran: State Welfare Organization of Iran,Department of Research, Ref. No. 987 AS. Amount: 50 million Rials

 3. 3. Madandar Arani. A. (2011):Effective variables on closure of Non- Governmental Schools, Tehran: Ministry of Education, Research Institute of Education, Ref. RIE 2012/M, Amount: 100 million Rials

 4. 4. Madandar Arani. A. (2010): Relationship between university teachers’ social popularity and their students’ evaluations at Lorestan University, Department of Research and Development, Ref. No.LU/MAD. Amount: 30 million Rials

 5. 5. Madandar Arani. A. & Kodaee. F. (2010): A survey on relationship between organizational culture and organizational commitment of Sewerage workers of Lorestan Province, Ref. No. ABB/ FAZALAB. Amount: 30 millionRials

 6. 6. Sepehri, M. & Madandar Arani. A (2008): Relationship between university teachers’ social popularity and their students’ evaluations at Sharakord Islamic Azad University, Sharakord Islamic Azad University:Department of Research and Development, Ref. No. I/AZ/009. Amount: 29 million Rials

 7. 7. Syahpoosh, Z., Madandar Arani, A (2008): Principals and teachers’ organizational commitment at secondary schools of Khorramabad City. Department of Education, Khorramabad Islamic Azad University. Ref. No. I/AZ/387. Amount: 16 million Rials

 8. 8. Madandar Arani., A. Kakia, L. (2005): A Study of girls’ creativity in evaluation of effectiveness of brainstorming and guided discovery methods. Tehran: Ministry of Education, Council of Educational Research, Ref. No. G/D- T/84. Amount: 11million Rials

 9. 9. Madandar Arani., A (1998): Functions and performance of private schools at Khorramabad City, Ministry of Education, Council of Educational Researches, Lorestan province. Ref. No. P/S/147. Amount: 10 million Rials

 10. 10. Madandar Arani., A (1996): The Effect of social environment on youth behaviour in Lorestan Province,Khorramabad: Ministry of Education, Council of Educational Research, Ref. No. R/A/1375. Amount: 4millionRials

سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
 1. Teaching different subjects of educational sciences at Lorestan University (Full time) From 1997 / up to now

 2. سوابق اجرایی
  1. رييس كتابخانه مركزي دانشگاه لرستان در دهه 1370 / عضو شوراي تحقيقات آموزش و پرورش استان لرستان در دهه 1370 / رييس انجمن علمي آموزش و پرورش تطبيقي ايران در حال حاضر

  جزوات دانشگاهی
  علاقه مندی ها
   اطلاعات تکمیلی