ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: جمعه ٠٣ خرداد ١٣٩٨
خانه
سعيد محمد زاده
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: فيزيو لوژي جانوري-تولیدمثل
رتبه علمی: دانشیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي مهندسي کشاورزي علوم دامي
دانشکده: کشاورزی
ایمیل دانشگاهی: mohammadzadeh.s@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: Mohammadzadehsa@gmail.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. دکترای فیزیولوژی جانوری - تولید مثل - کشور روسیه

مقالات علمی پژوهشی
 1. 1) Mohammadzadeh S., Maksudov E., Kalistratova and Doronin Yu. K.,2007., Morphological change of mouse spermatozoa during in vitro storage. Moscow university biological sciences bulletin Vol.,62,pp. 55-58.

 2. 2) Mohammadzadeh S., Doronin U.K. and Kadivar S., Study on qualitative change of spermatozoid on Lori ram in vitro. J. of biological sciences 9(11):2165-2167.

 3. 3) Mohammadzadeh S., Maksudov E., Froundjian V.G.,Kalistratova, Ugarova N.N., and Doronin Yu. K.,2008., Functional changes of mouse spermatozoa stored in vitro. Moscow university biological sciences bulletin Vol.,63,pp. 53-56.

 4. 4) Karimi H., Mohammadzadeh S., 2009. Effect of age on glucose and cholesterol concentration diabetes disease.J.of Nut., Health and aging. Vol.13 Supp.1

 5. 5) S. Mohammadzadeh, L.U. Prokhorov, A.V. Kolesnikov, 2010, Possibility of applying Aversectin C on converted cells of Chinese hamster cricetulus griseus. Cancer bulletin of cancer institute of Iran. Vol 1. N. 2 pp. 12.

 6. 6) S. Mohammadzadeh, L.U. Prokhorov, 2010, Effect of acetic Acid and ethanol on growth and life span of Chinese hamster tumor cells. Cancer bulletin of cancer institute of Iran. Vol 1. N. 2 pp. 54.

 7. Abbasi M. Mohammadzadeh S., 2011. Morphometry study of cervix in Lori lambs. J. of vetrerinary – Chamran University. 2(7)36-43.

 8. 8) Abbasi M., Gharezi A., Mohammadzadeh S. and Karimi H. 2009. Morphology and histology of the integral gland in an Iranian native bred of sheep. J.anim, and Vet. Advance. 8(6) 1157-1161.

 9. 9) Mohammadzadeh S., Prokhorov L. Garinshikov A. Effect on different concentration of anolyte in cell division of cancer cells in Chinese hamster. 2008. Medical Sci of Lorestan 51:51-58.

 10. 10) Mohammadzadeh S., Doronin U., 2004, Aging. Association of Moscow students pp. 16.

 11. 11) Mohammadzadeh S., Mashaekhi M.R., 2006. Study on estrogen and progesterone injection on estrous cycle in Khuzestan buffalo. Proceeding of the 5th Asian buffalo congress.P.675.

 12. 12) Mohammadzadeh S., 2008. Salt regulation by limbic system, limitation and its quantity in ration. The first nation salt conference 8-9 2008 Medical University of Semnan.

 13. 13) Mohammadzadeh S.,2007. functional change of mouse spermatozoa in vitro 6 VI European congress 5-8 July Saint Petersburg- Russia .P.57 Issn 1561-9125.

 14. 14) Mohammadzadeh S., Moradi H., and Amiri A., 2008. Study on different temprature on testies tissue and sperm characteristics in mouse. The 15th Iranian conference.

 15. 15) Mohammadzadeh S., Konstantinovich U., 2003. Investigation on the form movement in Loach’s spermatozoid loss of spermatozoa quality in vitro detected according to the movement tracks. 10th Iranian researchers’ seminar in Europe Cambridge.

 16. 16) Mohammadazdeh S., Doronin U., Maksudov G.U., 2004.,Long term storage post death of mouse spermatozoa, Annual conference in Timiryazev academy, Moscow- Russia.

 17. 17) Mohammadzadeh S., and et. Al., 2009,Long term in vitro quantitative evaluation of spermatozoid from Iranian Lori ram a new model for aging investigation, 11th international symposium on ruminant physiology The Netherlands. P762-763.

 18. 18) Mohammadzadeh S., 2005, Fundamental research on cloning: History, problems and results. International congress of bioethics, Tehran –Iran.

 19. 19) Effect of different photoperiod on brain weight in rat 2011.National symposium of Neuroscience- Gorgan- Iran.

 20. Effect of dietary Satureja khuzistanica powder on semen characteristics and thiobarbituric acid reactive substances concentration in testicular tissue of Iranian native breeder rooster

 21. اثر ارتعاشات شبیه سازی شده حمل و نقل بر درصد جوجه در آوری تخم مرغ

 22. تأثیر مرزه خوزستانی بر دستگاه گوارش، لیپیدهای کبد و خون در خروس های بالغ

 23. تأثیر پختن دانه ي جو و ترتیب مصرف کنسانتره و علوفه بر شاخص هاي مرتبط با مقاومت به انسولین در مادیانهاي بالغ عربی

 24. تأثیر استفاده از پودر مرزه خوزستانی جیره بر صفات هیستومرفومتریک بافت بیضه خروس های بومی

 25. EFFECT OF DIFFERENT MECHANICAL VIBRATION ON BLOOD PARAMETERS OF ONE DAY OLD BROILER CHICKEN

 26. عملکرد تولیدی و توسعة عضله سینه در جوجه گوشتی متأثر از تنش گرسنگی پس از تفریح در پاسخ به تزریق گلوکوناتکلسیم

 27. تأثیر افزودن عصاره آرتیشو به آب آشامیدنی بر عملکرد خصوصیات لاشه و غلظت لیپوپروتئین های خون جوجه های گوشتی

 28. INVESTIGATIONS ON THE EFFECTS OF ARTICHOKE (CYNARA CARDUNCULUS VAR. SCOLYMUS) EXTRACT ON 35 – 42 DAYS BLOOD LIPID PARAMETERS OF BROILER CHICKENS

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. نمک

کتب منتشر شده
 1. آناتومی و فیزیولوژی حیوانات اهلی

افتخارات کسب شده
 1. تائید اختراع از دانشگاه شیراز با عنوان ماندگاری اسپرم

 2. استاد نمونه فرهنگی در کشور

 3. ساخت دستگاه تولید امواج الکترومغناطیس

پروژه ها و طرح های پژوهشی
 1. 1) Mohammadzadeh S., Moosavi M. and Chegeni A.R., 2007. Study on quantity change of spermatozoid on Lori ram In vitro. Research deputy Lorestan University code 86.

 2. 2) Mohammadzadeh S. and Kiani A. 2009. Evaluation of under nutrition in pregnancy on many parameters of blood in lambs. code 90/4

 3. 3) Mohammadzadeh S. , Kiani A. and Abbasi M. 2010. Study of germ cell and Sertoli in Lori lambs. Code 89/10

 4. 4) Mohammadzadeh S. and Kiani A. 2010. Photoperiod effect on prolactin concentration in rat. Medical science university of Lorestan.

 5. 5) Abbasi M. and Mohammadzadeh S. 2010. Anatomical study of cervix of Lori sheep using cervical silicon molds. 89/8

 6. 6) Mousavi SM, Sukhtehzari A. and Mohammadzadeh S. 2008. Survey use of P4 and GnRH on reproductive performance the ewe in out of season.

 7. 7) Mashali A. Cheraghi J., Mohammadzadeh S and Fatahnia F. 2010. The effect of the commercial compounds Vetarolin and Veteglan on the pregnancy in cross breed cowls. Ilam University.

 8. 8) Ghaed rahmati M., Kiani A. and Mohammadzadeh S. 2011. The influence of protein restriction during late pregnancy on the quality and quantity of milk and colostrums and birth weight lamb. Lorestan University.

 9. Changai Kh. Mohammadzadeh S. and Khosravinoa H. Nano silver effect on broiler performance. 2011. Lorestan University.

سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
 1. فیزیولوژی تکمیلی ارشد

 2. فیزیولوژی تولید مثل تکمیلی ارشد

 3. هورمون شناسی و غدد

 4. رفتارشناسی

 5. فیزیولوژی تولید مثل

 6. روش تحقیق

 7. شناخت دستگاهها و وسایل آزمایشگاه

 8. سوابق اجرایی
  1. مدیر پژوهش دانشگاه لرستان به مدت شش سال

  2. معاون پژوهشی بسیج اساتید استان لرستان

  3. مسئول صلاحیت عمومی دانشگاه و نماینده نهاد رهبری در صلاحیت عمومی دانشکاه

  4. دبیرهم اندیشی نهاد رهبری

  5. رئیس دانشگاه جامع علمي-كاربردي استان لرستان به مدت چهار سال و چهار ماه

  6. عضو کمیسیون فرهنگی دانشگاه لرستان

  جزوات دانشگاهی
  علاقه مندی ها
  1. ارزیابی اسپرم

  2. هیستومورفومتری تولید مثل

  اطلاعات تکمیلی