ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: سه شنبه ١٧ تير ١٣٩٩
خانه
داريوش گودرزي
آخرین مدرک تحصیلی: دانشوري
رشته تحصیلی: اصلاح نباتات
رتبه علمی: مربی
گروه آموزشی: گروه آموزشي مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
دانشکده: کشاورزی
ایمیل دانشگاهی: goodarzi.d@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: dg_goodarzi@yahoo.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. دانشوری از دانشگاه تهران

مقالات علمی پژوهشی
 1. Identification of resistant sources in chickpea against Fusarium wilt under greenhouse condition

 2. همبستگی ژنوتیپی و تجزیه مسیر صفات مرتبط با عملکرد دانه و عملکرد روغن کلزا در شرایط تنش کمآبی و بدون تنش

 3. correlation, path analysis and step-wise regression in yield and yield components in wheat (triticum aestivum l.) under pathogenic and non-pathogenic stress conditions

 4. Effects of some PGR on seeding emergence and CAT and POD activity...

 5. مطالعه اجزا مقاومت درمرحله گیاهچه به بیماری زنگ قهوه ای ....

 6. ارزیابی مقاومت برخی ارقام نخود نسبت به بیماری پژمردگی فوزاریومی در استان لرستان

 7. شناسایی گونه های فوزاریوم همراه پوسیدگی ریشه و طوقه نخود در استان لرستان

سایر مقالات چاپ شده
پایان نامه ها
شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. بیست ویکمین کنگره گیاه پزشکی ایران

کتب منتشر شده
  افتخارات کسب شده
   پروژه ها و طرح های پژوهشی
   1. اثرات کشت بذربا غلاف وبدون غلاف وبرداشت علوفه...

   سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
   1. تدریس دروس آمار و آمار پیشدفته بیومتری روشهای چند متغیره آماری طرح آزمایشهای کشاورزی

   2. سوابق اجرایی
    1. مدیریت پژوهشی دانشگاه مدیریت گروه

    جزوات دانشگاهی
    علاقه مندی ها
     اطلاعات تکمیلی