ورود - عضویت
در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید، از طریق عضویت اقدام نمائید! close
امروز: سه شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٩
خانه
مجتبي گراوند
آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته تحصیلی: تاريخ اسلام
رتبه علمی: استادیار
گروه آموزشی: گروه آموزشي تاریخ و باستان شناسی
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
ایمیل دانشگاهی: garavand.m@lu.ac.ir
ایمیل غیر دانشگاه: garavand25@yahoo.com
وبسایت شخصی:
سوابق علمی و تحصیلی
 1. كارشناسي تاريخ، 1381- 1384.

 2. كارشناسي ارشد تاريخ اسلام، دانشگاه تربيت مدرس تهران، 1385- 1387.

 3. دكتري تاريخ اسلام، دانشگاه تربيت مدرس تهران، 1387-1391.

 4. پایان نامه کارشناسی ارشد: رحالان و رحله نویسی در تمدن اسلامی؛ مطالعه ی موردی ابن فضلان، ابن جبیر و ابن بطوطه؛ به راهنمایی چهره علمی ماندگار کشور استاد فقید دکتر صادق آئینه وند(رحمه الله علیه)، شهریور 1387.

 5. رساله ی دکتری: کارکرد سیاسی – اجتماعی نهاد فتوّت و جوانمردی در سده های هفتم و هشتم هجری شرق جهان اسلام؛ به راهنمایی چهره علمی ماندگار کشور استاد فقید دکتر صادق آئینه وند (رحمه الله علیه)، اسفند 1391.

مقالات علمی پژوهشی
 1. مطالعه تطبیقی عوامل کامیابی اسلام گرایان ایران و ناکامی همتایان مصری در حفظ قدرت سیاسی پس از انقلاب، فصلنامه تاریخ نامه انقلاب اسلامی (ژرفاه پژوه سابق)، سال سوم، ش 10، زمستان 1395.

 2. واکاوی اوضاع فرهنگی غزنه از قرن سوم تا قرن ششم هجری، پژوهش نامه خراسان بزرگ، دانشگاه بين‌ المللي امام رضا (ع)، تابستان 1394.

 3. ساختار نهاد قضاء در دوره عباسیان، پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال پنجم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1395.

 4. نهاد حسبه در حکومت های محلی عصر فترت ایران از سقوط ایلخانان تا روی کار آمدن تیموریان (731- 771 ه.ق)، پژوهشکده تاریخ اسلام، فصلنامه تاریخ اسلام، علمی- پژوهشی، 1396.

 5. واکاوی علل تداوم و گسترش فرهنگ فتوت و جوانمردی در قرون نخستین اسلامی، دو فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تاریخی جهان اسلام، پاییز و زمستان 1397، جامعه المصطفی العالمیه.

 6. بازتاب و مقایسه وجوه سیاسیِ زندگیِ اجتماعی ایرانیان در متون «راحه الصدور و آیه السرور» و« چهارمقاله، پژوهش نامه تاریخ، بیرجند، 1396.

 7. اصول اندیشه سیاسی و نظریه «امامت قهریه» ابن جماعه، با تکیه بر کتاب تحریرالأحکام فی تدبیر أهل الإسلام، فصلنامه تاریخ اسلام و ایران دانشگاه الزهرا (س)، زمستان 1396.

 8. واقع نگری در دلایل نگاری؛ تثبیت دلایل النبوه قاضی عبدالجبار همدانی، پذیرش، پژوهشنامه مذاهب اسلامی دانشگاه ادیان و مذاهب قم.

 9. واکاوی نقش مروان بن حکم در شورش علیه خلیفه سوم، با نگاهی تازه به منابع، سخن تاریخ، جامعه المصطفی العالمیه، شماره 25، بهار و تابستان 1396.

 10. توسعه فرهنگی: ابعاد و اهداف آن از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره)، پژوهشنامه متین، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی تهران، بهار 1397.

 11. اوضاع اقتصادی قهستان در قرون نخستین اسلامی، فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ اسلام و ایران، دانشگاه الزهرا (س )، شماره 40، زمستان 1397.

 12. انعکاس جشن‌های ملّی و مذهبی عصر غزنوی در آیینه تاریخ بیهقی، پژوهش نامه تاريخ، 1397.

 13. بازتاب و مقایسه تجهیزات، فنون و ادوات نظامی عصر غزنویان و سلجوقیان در متون تاریخ بیهقی، راحه‌الصدور وآیه‌السرور و فارسنامه، فصلنامه مطالعات تاریخ انتظامی، شماره 18، تهران پاییز 97.

 14. بررسی سیره امام علی (ع ) در تقسیم بیت المال، دو فصلنامه سیره پژوهی، پژوهشکده اسلام تمدنی، سـال چهارم،شماره هفتم،پاییزو زمستان 1397.

 15. تبیین آموزه های تربیت اقتصادی در سیره علوی (ع)، دو فصلنامه علمی - پژوهشی آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث، دانشگاه ایلام، دوره 5، شماره 1، 1398.

 16. بازتفسیر هویت اسلامی در گفتمان سیاسی امام خمینی(ره): بیداری جامعه و وقوع انقلاب اسلامی ایران، دو فصلنامه مطالعات بیداری اسلامی، پذیرش 1398.

 17. بررسی اقدامات نظامی محمدعلی‌میرزا دولتشاه در تنش مرزی با دولت عثمانی (1221 /1236-1237 هـ. ق./ 1812/ 1821-1820 م.)، دوره 6، شماره 20، بهار 1398.

 18. بررسی وضعیت اقتصادی شیعیان در برخی شهرهای خراسان دوره تیموری، پژوهشنامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی،مقاله 2، دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 15، پژوهشگاه علوم انسانی تهران، بهار و تابستان 1398.

 19. بررسی میزان توجه و تکرار مولفه های هویت شیعه اسماعیلیه در کتاب افتتاح الدعوه قاضی نعمان، سال نهم، شماره 33، پژوهشنامه تاریخ اسلام، انجمن ایرانی تاریخ اسلام، تهران، 1398.

 20. رویکردهای فرابشری در کتب سیره و دلایل نگاری نبوی (ص )، پذیرش علمی، نشریه سیره پژوهی اهل بیت (علیهم السلام) رویکرد تمدنی، مشهد، 1399.

 21. بررسی علل و دلایل ساخت قبه الصخره در دوره عبدالملک مروان، پذیرش علمی، فصلنامه سخن تاریخ، جامعه المصطفی، قم، 1399.

 22. تأثیر زبان و ادب فارسی در هند دورة حکومت گورکانیان تا پایان اورنگ زیب (1118- 931)، پذیرش نهایی، فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه تاریخ اسلام، انجمن ایرانی تاریخ اسلام، تهران، 1399.

 23. انعکاس و مقایسه مولفه های هویت شیعه در محتوای سیره ها و رساله های تاریخی - اسماعیلی دوران فاطمیان، پذیرش نهایی، فصلنامه سخن تاریخ، جامعه المصطفی العالمیه، 1399.

 24. جایگاه علم و عالمان در سیره امام علی (ع)، فصلنامه بصیرت و تربیت اسلامی، پیاپی ۵۲ ، تهران، بهار ۱۳۹۹.

 25. بررسی و تحلیل گفتمان فتوت در تاریخ اسلام از قرن چهارم تا هشتم هجری قمری، فصلنامه تاریخ اسلام، علمی- پژوهشی (ISC)، پژوهشکده تاریخ اسلام، سال چهارم، ش 15، زمستان 1391.

 26. شیوه سفرنامه نویسی در مغرب و اندلس (قرون 4- 8 ه. ق)؛ مطالعه ی موردی «الرحلة المغربیه» ابوعبدالله عبدری، پژوهش های تاریخی، علمی- پژوهشی (ISC)، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، ش 4، 1390.

 27. خطاب الفتوه الصوفیه فی تاریخ الاسلام من القرن الثالث الی القرن الثامن الهجری دراسه و تحلیل، مجله بین المللی علوم انسانی به زبان عربی و انگلیسی (ISI)، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، 1392.

 28. ساختار سیاسی – اجتماعی کوفه در دوره خلفای راشدین و امویان، فصلنامه علمی – پژوهشی تاریخ، دانشگاه محلات، اراک، 1386.

سایر مقالات چاپ شده
 1. تبیین برنامه ها و اقدامات فرهنگی و اقتصادی امام علی (ع)

 2. تاثیرشرایط اقلیمی عربستان بر وضعیت اقتصادی مکه و مدینه پیش از اسلام

 3. تحلیلی نو بر نگرش امام سجاد (ع) نسبت یه قیام توابین و مختار

 4. نقش و جایگاه اقتصاد نفتی در توسعه سیاسی ایران

 5. بررسی اندیشه های سیاسی میرزای ناینی در عصر مشروطه

 6. باستان گرایی در نهضت فرهنگی شعوبیه

 7. تحلیلی بر کارکرد نهاد حسبه در جامعه اسلامی تا پایان عصر عباسیان

 8. نقش اجتماعی و فرهنگی سادات در عصر سلطان حسین بایقرا (875-912 ه. ق).

 9. معرفی و نقد آثار اتان کلبرگ درباره تشیع امامی

 10. معرفی و نقد کتاب «هرسین در گذر تاریخ»

 11. چگونگی تکمیل دانش داروسازی توسط مسلمانان در قرن چهارم هجری قمری

 12. جایگاه علم پزشکی در دانشگاه جندی شاپور و تأثیر آن بر مراکز علمی تمدن اسلامی.

 13. شکل گیری انقلاب اسلامی ایران: تبیین تاریخی ولایت فقیه سیاسی امام خمینی از تئوری تا عمل (1340- 1357).

 14. تحلیل و ارزیابی شیوه تاریخ نگاری دهبی در دول الاسلام، فصلنامه ی تاریخ پژوهی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1391.

 15. بررسی نقش و جایگاه مالک اشتر در تاریخ صدر اسلام، مجله تاریخ نو، دانشگاه تربیت مدرس، گروه تاریخ، تهران، 1391.

 16. بررسی نقش و جایگاه محمد بن مسلمه در تاریخ صدر اسلام، مجله تاریخ نو، دانشگاه تربیت مدرس، گروه تاریخ، تهران، 1392.

 17. بررسی برخی رفتارهای جاهلی حاکم بر شبه جزیره عربستان پیش از اسلام، مجله تاریخ نو، دانشگاه تربیت مدرس، گروه تاریخ، تهران، 1390.

 18. وجوه سیاسی امامت از نگاه فرق امامیه- تاریخ نامه خوارزمی، دانشگاه خوارزمی، پاییز 93.

 19. اصلاحات و رویکردهای سیاسی – اقتصادی در سیره حضر ت امیر (ع) - تاریخ نو- تربیت مدرس، تابستان 93

 20. بررسی هرمنوتیک فلسفی از نگاه گادامر با تکیه بر کتاب «حقیقت و روش» - تاریخ نامه خوارزمی، 93

 21. جایگاه موالی در کوفه و انگیزه آن ها در قیام مختار، فصلنامه ی تاریخ پژوهی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1386.

 22. بررسی و تحلیل سفرنامه تجانی.

 23. فتوت و جوانمردی از نگاه درون و برون دینی.

 24. بررسی تأثیر مناظرات و سفر امام رضا (ع) به خراسان در اثبات و معرفی امامت.

 25. شكل گيري گفتمان جبهه ملي: شكاف دروني و وقوع كودتاي 28 مرداد 1332.

 26. شکل گیری نظام پارلمانتاریسم در ایران: زمینه های انتقال قدرت سیاسی از قاجار به پهلوی اول، پذیرش 1395.

 27. واکاوی پیامدهای حکومت آل بویه عراق بر ساختار سیاسی - فرهنگی جهان اسلام .

 28. معرفی و نقد کتاب جغرافیای تاریخی لرستان، 1395.

 29. واکاوی زمینه های تاریخی فروپاشی نظم سلطانی و کاهش مقبولیت حکومت پهلوی دوم.

 30. بررسی ساختار مطلقه حکومت پهلوی اول: آسیب شناسی تجدد گرایی )1304- 1320 ش).

 31. واکاوی فرآیند چگونگی همگرایی نهضت آزادی با جنبش اسلامی و انقلابی امام خمینی (ره)، 1396.

 32. مبانی اندیشه عرفانی و سیاسی امام خمینی (ره).

 33. واکاوی رهیافت‌ های علل قیام امام حسین (ع).

 34. بررسی علل و دلایل جنگ تحمیلی عراق علیه ایران.

 35. ساختار اجتماعی عربستان قبل از اسلام و پیامدهای آن.

 36. هویت دینی و نقش تاریخ در شکل گیری هویّت.

 37. انعکاس شیوه های مجازات کردن مردم و دیوانیان عصر غزنوی در آیینه ی تاریخ بیهقی.

 38. واکاوی تحول فکری متأثر از ورود صنعت چاپ و انتشار کتاب و مطبوعات در آستانه سال های مشروطه.

 39. اصول و شیوه برخورد با دشمن و دشمنان در ایران با تکیه بر کتاب تحفة الملوک.

 40. واکاوی عملکرد وزارت یحیی برمکی در عصر عباسی.

 41. بررسی عملکرد مخرب فرقه ضاله بهائیت در تضعیف ایران دوره قاجار و عثمانی تا پایان فروپاشی.

 42. واکاوی پیامدهای انتخاب عثمان بن عفان در تاریخ اسلام.

 43. بررسی نقش عناصر مهم ایرانی و عرب در خلافت امین عباسی.

 44. بررسی چگونگی روابط نیروهای آلمانی با ایلات فارس طی سال های جنگ جهانی اول (1293-1297 ش/ 1918- 1914 م)

 45. نگاهی نو به عملکرد سیاسی ـ اجتماعی دو قبیله اوس و خزرج در حکومت نبوی (ص)

 46. آسیب شناسی موانع ساختی در توزیع منابع قدرت در صدر مشروطیت: رواج افکار نوگرایانه و برپایی نظام پارلمانی

 47. واکاوی رفتار سیاسی کارگزاران ایرانی در نظام پارلمانی و نهادهای مدنی از تشکیل تا قدرت گیری رضا شاه پهلوی.

 48. ربع رشیدی بزرگترین جامع آموزشی در تاریخ میانه ایران.

 49. ابوذر و نقش او در گسترش تشیع در منطقه شامات.

 50. نارضايتي مردم كرمان از حكام محلي و همسازگري با انقلاب مشروطيت ايران.

 51. واکاوی چگونگی همگرایی دانشجویان ایرانی در آلمان غربی با نهضت امام خمینی (ره).

 52. دینور در عهد آل حسنویه (303 - 407)

 53. نقش مدارا در مذاکرات رسول خدا (ص ) با قوم یهود.

 54. بررسی وضعیت هلندیان از افول بندرعباسی تا خروج آن ها از جزیره خارک (1766- 1745 م ).

 55. سیر شکل گیری قلعه و قلعه سازی در ایران.

 56. تاریخنگاری و تاریخ نگری حافظ ابرو؛ مطالعه موردی کتاب تاریخ سلاطین کرت.

 57. تاثیر روابط سیاسی - مذهبی سلجوقیان و نزاریان بر هویت ایران در سده های پنجم و ششم هجری.

 58. ماهیت دولت قاجار و تحولات ساختاری آن در عصر امیر کبیر

 59. نقش دولت فاطمیان در پیدایش و گسترش علوم اسلامی.

 60. آسیب شناسی موانع ساختی در توزیع منابع قدرت در صدر مشروطیت: رواج افکار نوگرایانه و برپایی نظام پارلمانی

 61. واکاوی تعامل سه گانه قضات، خلفا و مردم در عصر خلافت عباسی.

 62. بررسی واکنش های ایرانیان در برابر اعراب مسلمان در نیمه نخست سده اول هجری.

 63. بررسی تاثیرات تمدن غرب بر امپراطوری عثمانی از منظر سفرنامه نویسان ایرانی دوره قاجار.

 64. واکاوی منابع تاریخی دوران آل بویه.

پایان نامه ها
 1. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: اصلاحات ارضی در لرستان، شهریور 94.

 2. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: اصناف و پیشه وران در ایران عصر سلجوقی،شهریور 94.

 3. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: ساختار حیات شهری ایران در عصر تیموریان، بهمن 94.

 4. نظام اداري ايران در عصرصفويه بر اساس سفرنامه اروپاييان، مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد، شهریور 94.

 5. اوضاع اقتصادي بندر عباس در زمان شاه عباس، مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد، 94.

 6. اوضاع فرهنگی خراسان از سقوط بنی امیه تا روی کار آمدن مامون عباسی، مشاور پایان نامه ارشد، بهمن 94.

 7. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: فرآیند شکل گیری هویت ایرانی - اسلامی در متون تاریخی فارسی، خرداد 95.

 8. تعامل و تقابل علمای شیعه با پهلوی اول، مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد، شهریور 95.

 9. وضعیت علمی ایران در دوره سلجوقیان، مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد، شهریور 95.

 10. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی نقش ایرانیان کوفه در قیام مختار، شهریور 95.

 11. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد، سازمان قشون و دگر گوني هاي آن در عصر صفويه؛ بهمن 1395

 12. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد، بررسی تداوم جشن ها و اعیاد ایرانی در قرون نخستین اسلامی، بهمن 1395.

 13. بررسی عملکرد حکام قاجار در پیشکوه لرستان و پیامدهای آن، مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد، بهمن 1395.

 14. راهنمایی پایان نامه تحت عنوان: منجی های نوظهور؛ دانشکده علوم قرآن 96.

 15. راهنمایی پایان نامه تحت عنوان: راهکارهای قرآن کریم در تقویت دین باوری جوانان، دانشکده علوم قرآن 96.

 16. مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد تاریخ تشیع: بررسی جریان مفوضه و مقصره در دوران امامین صادقین (ع )، 1397.

 17. مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تاریخ تشیع، " مشاغل و مناصب شیعیان در دوره آل بویه"، 98.

 18. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تاریخ تشیع، " عوامل و پیامدهای نسیان حق از منظر امام علی علیه السلام، 98.

 19. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تاریخ تشیع: بررسی ابعاد کفویت امام علی (ع ) و حضرت زهرا (س ) با تکیه بر سه خطبه نخست نهج البلاغه و خطبه فدکیه، شهریور 1398.

 20. مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد تاریخ تشیع: بررسی دیدگاه علمای عصر صفویه درباره قیام عاشورا، بهمن 1398.

 21. مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: بررسی نقش قیام های ایرانی سده های دوم و سوم هجری در تحولات سیاسی و فرهنگی، مرداد 1399.

 22. مشاوره رساله دکتری با عنوان: تأثیر آراء و نظریات امامان شیعه اثنی عشری در تمدن اسلامی با رویکرد اقتصادی، خرداد 1399.

 23. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی وضعیت فرهنگی و اقتصادی ایران در دوره شاه سلطان حسین صفوی (1105- 1135 ه . ق)، شهریور 1399.

شرکت در همایش ها، ارائه مقاله به صورت سخنرانی، پوستر و...
 1. فتوت و جوانمردی در سیره ی نبوی و جایگاه حضرت محمد (ص) در میان فتوت نامه نویسان، مقاله برگزیده، همایش سیره پژوهشی، اردیبهشت 92، پژوهشکده تاریخ اسلام.

 2. بررسی شخصیت علمی و فرهنگی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه تربیت مدرس، همایش خواجه نصیرالدین طوسی، زمستان 1387.

 3. بررسی مبانی و اصول رویکردهای اصلاحات اقتصادی و سیاسی حضرت امیر (ع)، مقاله برگزیده، همایش ملی سیره علوی، اسفند 92.

 4. اصول و مبانی مناسبات اجتماعی و انسانی و جایگاه آن در سیره ی امام علی (ع)، مقاله برگزیده، همایش ملی سیره علوی، 1393.

 5. تبیین علل تداوم آیین نوروز در قرون نخستین اسلامی، مقاله برگزیده، همایش ملی بررسی ادبیات بومی ایران زمین، اردیبهشت 94.

 6. بررسی آیین فتوت و جوانمردی در فتوت نامه میرسید علی همدانی، مقاله برگزیده، همایش بین المللی میرسیدعلی همدانی، همدان، آبان 94.

 7. موانع و آسیب های همدلی و همزبانی از دیدگاه امام علی (ع)، مقاله برگزیده، همایش ملی سیره علوی ، آبان 94.

 8. خرد جمعی از دیدگاه امام علی (ع) و نقش آن در همدلی و همزبانی، مقاله برگزیده، همایش ملی سیره علوی، آبان 94.

 9. مسئولیت های متقابل دولت و امام از دیدگاه امام علی (ع)، مقاله برگزیده، همایش ملی سیره علوی، آبان 94.

 10. تفسیرهای انحرافی از مهدویت و تبیین فلسفه انتظار، مقاله برگزیده، همایش بین المللی دولت - تمدن اسلامی، 1394.

 11. فرهنگ و تمدن در حکومت شیعی فاطمیان، مقاله برگزیده، همایش بین المللی دولت تمدن اسلامی، 1394.

 12. لایحه‌ی کاپیتولاسیون در مجلس شورای ملی، همایش ملی نگاهی به ساختار و کارکرد مجالس بیست و یکم و بیست و دوم مجلس شورای ملی، 1394.

 13. سیر تاریخی نقش و جایگاه شیعیان در عربستان سعودی، بوم شناسی جهان تشیع در حوزه خلیج فارس، اسفند 94، اصفهان.

 14. تحلیلی بر چگونگی رابطه امام علی (ع) با اهل کتاب، مقاله برگزیده، همایش بین المللی غدیر، رشت اسفند 94.

 15. علل گروش ایرانیان به تشیع در قرون نخستین اسلامی، مقاله برگزیده، همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران، تهران، اسفند 94

 16. نقش امام جواد (ع) در تبیین و معرفی امامت، مقاله برگزیده، همایش بین المللی سیره و زمانه امام جواد، قم، اردیبهشت 95.

 17. بررسی اهداف قیام عاشورا با تکیه بر فریضه امر به معروف و نهی از منکر، مقاله برگزیده، همایش بین المللی اهداف و قیام عاشورا، قم، اردیبهشت 1395

 18. نقش تغذیه سالم و بهداشت بر سلامت روان از دیدگاه حکیم جرجانی، همایش ملی حکیم سید اسماعیل جرجانی، گرگان، 1395.

 19. بررسی تحلیلی نقش و جایگاه اسلام شناسان اروپایی، مقاله برگزیده، همایش بین المللی تبیین فراز و فرود جایگاه رسول الله (ص) از منظر اسلام شناسان اروپایی، اصفهان، شهریور 1395 .

 20. اصل عدالت در معیشت و اقتصاد در سیره امام علی (ع)، مقاله برگزیده، کنگره بین المللی سیره اهل بیت (ع)، قم 1395.

 21. اهمیت و جایگاه کار و شغل در سیره امام علی(ع)، مقاله برگزیده، همایش ملی سیره علوی (ع)، لرستان، دی 95

 22. مدیریت مؤلفه‌های اقتصادی (تولید، توزیع و مصرف) و اقتصاد مقاومتی در سیره‌ی امام علی (ع)، مقاله برگزیده، همایش ملی سیره علوی (ع)، لرستان، دی 95.

 23. خودکفایی اقتصادی در سیره معصومین با تکیه بر سیره علوی (ع)، همایش ملی سیره علوی (ع)، لرستان، دی 95.

 24. سیره علوی (ع)، اقدام و عمل در شفافیت اقتصادی و مبارزه با فساد اقتصادی، مقاله برگزیده همایش ملی سیره علوی (ع)، لرستان، دی 95.

 25. شاخصه های اقتصاد مقاومتی در سیره علوی (ع)، مقاله برگزیده، همایش ملی سیره علوی (ع)، لرستان، دی 95.

 26. بررسی و تحلیل تحولات اجتماعی ایران در دوره امویان، مقاله برگزیده، کنفرانس ملی دانش روانشناسی و جامعه شناسی ایران، مرکز مطالعات حکمت مرنضوی، تهران، 1395.

 27. بررسی تطور سیاسی – اجتماعی جاهلیت مقارن ظهور اسلام، مقاله برگزیده، همایش ملی اسلام و جاهلیت مدرن: چالش ها و بایسته ها، جامعه المصطفی العالمیه، مشهد 1395.

 28. جندی شاپور: جغرافیای تاریخی، کنکره بین اللملی جندی شاپور، مقاله برگزیده، دزفول، 1395.

 29. تعامل فرهنگ ایرانی – اسلامی در شاهنامه فردوسی، سخنرانی در همایش علمی انجمن دانشجویان دانشگاه لرستان- اردیبهشت 93.

 30. واکاوی هویت ایرانی – اسلامی در تاریخ اسلام، سخنرانی در همایش انجمن علمی دانشجویان دانشگاه لرستان، بهمن 92.

 31. مولفه های یک زندگی ایده آل از دیدگاه امام علی(ع)، همایش ملی معناداری زندگی در ساحت علم و دین، بوشهر 1395.

 32. تبيين علل رويكردهاي مختلف مورخان شيعه به فرقه نگاري، همایش بین‌المللی «روش‌شناسی مطالعات فرقه‌نگاری شیعه»، اصفهان، اسفند 95.

 33. بررسی وضعیت حج و اقدامات رفاهی خلفای عصر اول عباسی در برگزاری آئین حج (132-232 هـ.. ق)، همایش ملی حج در پویه تاریخ، دانشگاه الزهرا (س)، تهران.

 34. عقلانیت در رویارویی با فرقه های اسلامی در سیره رضوی (ع)، همایش ملی عقلانیت در سیره رضوی (ع)، دانشگاه تهران.

 35. واکاوی نظرات و آراء انتقادی آخوند زاده و ملکم خان درباره مناسبات حکومت و مردم در ایران عصر قاجار، همایش ملی دولت مردم، پژوهشگاه علوم انسانی.

 36. واکاوی مبانی و تبارشناسی فرهنگ فتوّت و جوانمردی پیش از اسلام، نخستین همایش ملی فرهنگ فتوت و پهلوانی، مجتمع آموزش عالی اسفراین.

 37. مبانی فرهنگ فتوّت و جوانمردی در قرآن کریم و سیره نبوّی (ص)، نخستین همایش ملی فرهنگ فتوت و پهلوانی، مجتمع آموزش عالی اسفراین.

 38. فتوّت و جوانمردی در سیره نظری و عملی ائمه اطهار (ع)، نخستین همایش ملی فرهنگ فتوت و پهلوانی، مجتمع آموزش عالی اسفراین.

 39. بازتولید هویت دینی در کلام سیاسی امام خمینی و تبلور گفتمان انقلاب اسلامی ایران در سال 1357، همایش ملی قرآن و انقلاب، قم.

 40. علل گسترش تشیع و روند آن در ایران، همایش علمی دانشجویی، دانشگاه لرستان، اردیبهشت 96.

 41. واکاوی نقش آیت الله میرزای نائینی در مشروطه اصفهان، همایش ملی مشروطیت در اصفهان، اردیبهشت 96.

 42. وضعیت فکری شیعه در آستانه غیبت صغری، همایش بین المللی بررسی و تحلیل جریان های فکری- فرهنگی عصر غیبت صغری(260-329 ه.ق)، مرکز مطالعات تشیع دانشگاه اصفهان، اردیبهشت 96.

 43. تبیین نقش نواب اربعه در مواجهه با جریان های فکری فرهنگی عصر غیبت، همایش بین المللی بررسی و تحلیل جریان های فکری- فرهنگی عصر غیبت صغری(260-329 ه.ق)، مرکز مطالعات تشیع دانشگاه اصفهان، اردیبهشت 96.

 44. - مکاتب علمی شیعه و نقش فکری و فرهنگی علمای شیعه در عصر غیبت صغری، همایش بین المللی بررسی و تحلیل جریان های فکری- فرهنگی عصر غیبت صغری(260-329 ه.ق)، مرکز مطالعات تشیع دانشگاه اصفهان، اردیبهشت 96.

 45. آموزه های اخلاقی امام رضا (ع) و تاثیر آن بر فرهنگ عامه، همایش بین المللی سیمای امام رضا (ع) در فرهنگ و ادب عامه، بنیاد بین المللی فرهنگی امام رضا(ع) کرمانشاه، 1396.

 46. نقش کاربردی علوم انسانی در تمدن سازی از دیدگاه مقام معظم رهبری، همایش چیستی و چگونگی تحول در علوم انسانی از دیدگاه آیت الله خامنه ای، دانشگاه شیراز، آبان 1396.

 47. نقش تعامل مبنایی حوزه و دانشگاه در تحول غلوم انسانی از دیدگاه مقام معظم رهبری، همایش چیستی و چگونگی تحول در علوم انسانی از دیدگاه آیت الله خامنه ای، دانشگاه شیراز، آبان 1396.

 48. جایگاه علم و عالمان در سیره و کلام امام علی (ع)، دومین کنگره بین المللی سیره اهل بیت (ع)، قم 1396.

 49. تأملی بر حیات علمی و فرهنگی امام هادی (ع) در عصر عباسیان، همایش بین اللملی سیره و زمانه امام هادی (ع)، مجمع جهانی اهل بیت (ع) قم 1396.

 50. مبارزه با اختلاف طبقاتی در سیره امام علی (ع)، دومین کنگره بین المللی سیره اهل بیت (ع)، قم 1396.

 51. واکاوی جریان های فکری شیعی و غیر شیعی در دوران امامت امام هادی (ع)، همایش بین المللی سیره و زمانه امام هادی (ع)، قم، آذر 96.

 52. بررسی اندیشه سیاسی - کلامی امام هادی (ع) در عصر عباسیان، همایش بین المللی سیره و زمانه امام هادی علیه السلام، قم، آذر 1395.

 53. گونه شناسی رفتار مسئولان و کارگزاران حکومت از منظر امام علی(ع) در نامه 53 نهج البلاغه، مقاله برگزیده همایش بین المللی سیره علوی، بهمن 96.

 54. ریشه‌ها و علل فقر از دیدگاه امام علی(ع)، مقاله برگزیده همایش بین المللی سیره علوی 96.

 55. مولفه ها و راهبردهای سلامت اقتصادی در سیره علوی (ع)، مقاله برگزیده همایش بین المللی سیره علوی، بهمن 96.

 56. بررسی رابطه حکومت اسلامی و فقرا از منظر امام علی، مقاله برگزیده همایش بین المللی سیره علوی، بهمن 96.

 57. بررسی جایگاه کار و تلاش در سیره علوی با تکیه بر نهج البلاغه، همایش بین المللی سیره علوی، بهمن 96

 58. بررسی نقش نظریه ولایت فقیه سیاسی امام خمینی (ره) در پیروزی انقلاب اسلامی ایران، همایش بین المللی قرآن و انقلاب قم، 1396.

 59. واکاوی آسیب ها و موانع پای بندی به حقوق فردی و اجتماعی از منظر امام علی (ع)، دهمین بین المللی پژوهش های قرانی، قم 1396.

 60. واکاوی مبانی و مولفه های اقتصاد مقاومتی در سیره علوی (ع)، دهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی، 1396.

 61. تحلیل هویت انقلابی و اسلامی در کتب تاریخ مقطع متوسطه علوم انسانی، همایش ملی آموزش در تاریخ، دانشگاه فرهنگیان، لرستان، اسفند 1396.

 62. آموزش محتوا: بازتاب وضعیت فرهنگ عامه و علوم غریبه عهد صفویه در نسخه خطی ملاجلال منجم، همایش ملی آموزش در تاریخ، دانشگاه فرهنگیان، لرستان، اسفند 1396.

 63. بکارگیری بانک نمونه سوالات نهایی در فرآیند ارزشیابی به منظور کاهش افت تحصیلی و افزایش درصد قبولی دانش آموزان سال سوم در امتجانات نهایی، همایش ملی آموزش در تاریخ، دانشگاه فرهنگیان لرستان، اسفند 1396.

 64. چگونگی تقویت هویت دینی و انقلابی دانش آموزان متوسطه دوم با استفاده از تحلیل محتوا و تصاویر کتاب های درسی تاریخ، همایش ملی آموزش در تاریخ، دانشگاه فرهنگیان، لرستان، اسفند 1396.

 65. الزامات بنیادی علوم انسانی جهت تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از دیدگاه آیت الله خامنه ای، هفتمین کنفرانس بین الملی الگوی پایه به سوی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تهران، 97.

 66. جایگاه درس تاریخ مقطع متوسطه رشته علوم انسانی در تقویت هویّت انقلابی و تحقق الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت، هفتمین کنفرانس الگوی پایه به سوی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تهران، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، 1397.

 67. راهکارهای برون رفت از تنگناهای اقتصادی در سیره علوی (ع)، مقاله برگزیده، دومین همايش بین المللی و سومین همایش ملی اسلام و ارزش های متعالی با تاکید بر اخلاق اهل بیت (ع)، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران، اردیبهشت 97.

 68. مولفه های همبستگی اجتماعی در ساحت علم و دین در سیره امام صادق (ع)، همایش ملی معنای زندگی در گستره علم و دین، دانشگاه ارومیه، اردیبهشت ۹۷.

 69. نقد روش شناسي سبک های رايج تاريخنگاری انقلاب اسلامی در استان لرستان، مقاله برگزیده، همایش ملی بعثت انقلاب اسلامی، تهران، بهمن 1397.

 70. واکاوی راهبرد صدور انقلاب اسلامی در کلام سياسي امام خميني و بازتاب آن در نظام بين المللي ، مقاله برگزیده، همایش ملی بعثت انقلاب اسلامی، تهران، بهمن 1397.

 71. نقش ادریسیان در تثبیت و توسعه یکجانشینی در شمال افریقا، نخستین گفتگوهای فرهنگی ایران و آفریقا، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، مقاله برگزیده، آذر 1397.

 72. قناعت و صرفه جویی در سیره علوی، دهمین همایش بین المللی سیره علوی، دانشگاه لرستان، اسفند 97.

 73. آسیب شناسی تقسیم بیت المال از دیدگاه امام علی ، دهمین همایش بین المللی سیره علوی، دانشگاه لرستان، اسفند 97

 74. مبارزه با تمرکز ثروت در سیره امام علی علیه السلام،دهمین همایش بین المللی سیره علوی، دانشگاه لرستان، اسفند 97

 75. مبارزه با فساد در سیره علوی، دهمین همایش بین المللی سیره علوی، دانشگاه لرستان، اسفند 97.

 76. اصول اخلاق تجارت و بازار در سیره علوی، دهمین همایش بین المللی سیره علوی، دانشگاه لرستان، اسفند 97.

 77. شیوه های مبارزه با مفاسد اقتصاد دولتمردان در سبزه امام علی، دهمین همایش بین المللی سیره علوی، دانشگاه لرستان، اسفند 97.

 78. بررسی میزان توجه به مولفه های هویت اسلامی در محتوای کتاب های درسی تاریخ دوره تحصیلی متوسطه در انقلاب اسلامی، پنجمین همایش ملی آموزش تاریخ در مدارس، انجمن ایرانی تاریخ،1397.

 79. بررسی روند شکل گیری نظام آموزشی مدارس نوین دوره متوسطه و کتاب های درسی تاریخ ( با تکیه بر دارالفنون )، پنجمین همایش ملی آموزش تاریخ در مدارس، انجمن ایرانی تاریخ،1397.

 80. واکاوی مضامین هنر نقاشی در تاریخ معاصر ایران با تکیه بر دیدگاه امام خمینی (ره)، اولین همایش ملی امام خمینی و تمدن نوین اسلامی - ایرانی با تاکید بر سرمایه اجتماعی، مقاله برگزیده، دانشگاه مازندران، اردیبهشت 1398.

 81. بررسی آثار اجتماعی اعتقاد به معاد از دیدگاه امام علی با تکیه بر شرح نهج البلاغه این ابی الحدید، مقاله برگزیده همایش بین المللی سیره علوی، دانشگاه لرستان، اسفند 1397.

 82. نقد روشناسی سبک‎های رایج در تاریخ‎نگاری انقلاب اسلامی در استان لرستان، همایش ملّی بعثت انقلاب اسلامی «تاریخ‎نگاری انقلاب اسلامی، آسیب‎شناسی و دغدغه‎ها» تهران، بهمن 97.

 83. بررسی آیین فتوت و جوانمردی در فتوت نامه نجم الدين زرکوب تبریزی، اولین همایش ملی فرهنگ پهلوانی در تاریخ ایران، تهران، دانشگاه الزهرا (س ) ،1398.

 84. بررسی سرمایه اجتماعی آیین جوانمردی در فتوت نامه شهاب الدين سهروردی، اولین همایش سرمایه اجتماعی بر پایه آموزه‌های اسلامی با رویکرد نظری و کاربستی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین، 1398.

 85. سبک زندگی سالم در سیره امام سجاد (ع)، اولین همایش سرمایه اجتماعی بر پایه آموزه‌های اسلامی با رویکرد نظری و کاربستی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین، 1398.

 86. تحلیل محتوای کتاب تاریخ قم(حسن قمی) از منظر بازتاب مؤلفه‌های هویّت شیعیِ امامیهِ دورانِ آل‌بویه، همایش ملی نقش آل بویه در فرهنگ و تاریخ ایران و جهان اسلام، 1399.

 87. تحلیل منزلت و کرامت انسانی در سیره علوی (ع)،یازدهمین همایش ملی سیره علوی با محوریت سلامت، 1399.

 88. واکاوی ابعاد سلامت روانی (فردی و اجتماعی) در نهج البلاغه، یازدهمین همایش ملی سیره علوی با محوریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، 1399.

 89. آسیب شناسی سلامت روح و روان از نگاه امام علی (ع)، یازدهمین همایش ملی سیره علوی (ع)، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، مرداد 1399.

کتب منتشر شده
 1. سفرنامه نویسان و سفرنامه نویسی در تاریخ اسلام.

 2. مبانی فرهنگ فتّوت و جوانمردی در قرآن کریم و سیره معصومین (ع).

افتخارات کسب شده
 1. کسب رتبه اول، فارغ التحصيلان مقطع کارشناسی 1384.

 2. کسب رتبه اول، فارغ التحصيلان مقطع كارشناسي ارشد 1387.

 3. کسب رتبه اول، فارغ التحصيلان مقطع دكتري 1391.

 4. رتبه 6، آزمون کنکور سراسری کارشناسی ارشد 1384.

 5. رتبه يك (1) آزمون کتبی ورودي دكتري دانشگاه تربيت مدرس 1387.

 6. برگزیده جشنواره قرآن و عترت 1395.

پروژه ها و طرح های پژوهشی
  سوابق تدریس دانشگاهی و غیر دانشگاهی
  1. مجوز صلاحیت مدرسی از شورای عالی انقلاب فرهنگی طبق مصوبه دانشگاه تربیت مدرس تهران.

  2. الف)- تدریس دروس مختلف مقطع کارشناسی در گروه تاریخ دانشگاه لرستان و گروه های معارف.

  3. ب) تدریس دروس مقطع کارشناسی ارشد: 1- تاریخ تشیع 2- تاریخ تحلیلی زندگانی حضرت امیر (ع) 3- تاریخ فرهنگ و تمدّن اسلامی. 4- دولت های شیعی. 5- متون تخصصی6-حوزه ها و مرجعیت تشیع7- تاریخ اندیشه سیاسی تشیع8- روش تحقيق پيشرفته9- رجال و درايه در تاريخ اسلام.

  4. ج )- تدریس دروس مقطع دکتری دانشگاه لرستان: 1- تاریخ تشیع 2- تاریخ عثمانی3 -روش تحقیق پیشرفته در تاریخ با تاکید بر سمینار. 4- جغرافیای تاریخی ایران.

  5. استاد مدعو در دانشگاه های: 1-دانشگاه علوم قرآن و معارف اسلامی . 2- دانشگاه علوم پزشکی. 3-دانشگاه فرهنگیان. 4-همکاری آموزشی با گروه های معارف و ادبیات عرب (مقطع ارشد رشته نهج البلاغه) دانشگاه لرستان.

  6. مجوز دائمی تدریس دروس عمومی معارف اسلامی در دانشگاهها از دفتر مرکزی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، تهران.

  7. مدرک صلاحیت آشنایی با فنون و روش تدریس از دفتر معارف اسلامی، تهران.

  8. مدرک آشنایی با علوم اسلامی از حوزه مرکزی دانشجویی فاطمی تهران.

  9. مدرک تربیت مربی سواد فضای مجازی.

  10. سوابق اجرایی
   1. عضو پیوسته انجمن تاریخ اسلام .

   2. عضو پیوسته انجمن ایرانی تاریخ.

   3. عضو انجمن تاریخ نگاری محلی ایران.

   4. رئیس مرکز آموزش عالی کوهدشت.

   5. عضو بنیاد بین المللی نهج البلاغه.

   6. عضو کمیته نامگذاری و تقسیمات کشوری وزارت کشور - استانداری لرستان.

   7. عضو شورای آموزشی دانشگاه لرستان.

   8. عضو انجمن بین المللی محبّان اهل بیت (ع).

   9. عضو کارگروه اجتماعی بسیج مستضعفین.

   10. عضو کارگروه پیوست نگاری فرهنگی.

   11. کارشناس و نماینده تام الاخیتار برگزاری کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه لرستان.

   12. مدیر امور دانشجویی دانشگاه لرستان.

   13. دبیر کارگروه فرهنگی - اجتماعی شبکه ملی جامعه و دانشگاه استان لرستان.

   جزوات دانشگاهی
   1. فلسفه تاریخ.

   2. مبانی جامعه شناسی.

   3. مبانی تاریخ اجتماعی ایران.

   4. روش تحقیق.

   5. فرهنگ و تمدن اسلامی.

   6. تاریخ تشیع.

   علاقه مندی ها
   1. تاریخ تحولات فکری، فرهنگی و اجتماعی جهان اسلام-

   2. تاریخ اندیشه های سیاسی در اسلام و ایران

   3. مبانی جامعه شناسی و جامعه شناسی تاریخی

   4. روش شناسی و روش تحقیق در تاریخ

   5. تاریخ نگاری و فلسفه تاریخ

   6. تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

   7. مبانی تاریخ اجتماعی و فرهنگی ایران

   8. تاریخ تشیع و دستاوردهای فکری و فرهنگی شیعیان در گذر تاریخ

   اطلاعات تکمیلی
   1. داور همایش ها و مجلات پژوهشی و تخصصی.

   2. مدرس کارگاه : سیره اخلاقی حضرت زهرا (س).

   3. مدرس کارگاه: غدیر و پیام آن در تاریخ اسلام.

   4. مدرس کارگاه: سیره تربیتی و اخلاقی پیامبر اکرم (ص).

   5. داور و سخنران کرسی ازاد اندیشی، تمدن اسلامی - ایرانی «تعامل یا تقابل»، دانشگاه لرستان، فروردین 94.

   6. داور و سخنرانی در کرسی آزاد اندیشی: تبیین مولفه ها و شاخصه های اقتصاد مقاومتی در قرآن کریم، دانشگاه علوم قرآن لرستان، اردیبهشت 95.

   7. کرسی آزاد اندیشی: حقوق و جایگاه زن در اسلام؛ تساوی یا تشابه؟ - داوری و سخنرانی دانشکده علوم قرآن خرم آباد بهمن 1395.

   8. کرسی آزاد اندیشی: چالش ها و راهکارهای عملی برای پیاده سازی سبک زندگی ایرانی - اسلامی،داور و سخنرانی، دانشکده علوم قرآن و معارف اسلامی خرم آباد، 1395.

   9. سخنرانی: رسالت دانشجو به مناسبت 16 آذر

   10. سخنرانی و مصاحبه به مناسبت های مختلف مذهبی و علمی.

   11. مدرس کارگاه: عاشورا پژوهی

   12. مدرس کارگاه: پیام و عبرت های عاشورا

   13. مدرس کارگاه: علل و اهداف قیام امام حسین (ع).

   14. داور و سخنران کرسی آزاد اندیشی: هویت ایرانی: اسلامی یا ملی گرا؟ هویت ترکیبی؛ تفاهم یا تقابل ؟ دانشگاه لرستان، آبان 96.

   15. عضو کمیته علمی همایش ملی سیره علوی (ع).

   16. عضو کمیته علمی جشنواره تجربیات برتر آموزشی تربیتی اساتید و معلمان آموزش تاریخ.

   17. عضو کمیته علمی همایش کشوری دانش موضوعی - تربیتی آموزش دانش محتوا آموزش تاریخ.

   18. عضو هیات تحریریه نشریه پژوهش های سیاسی.

   19. عضو هیات تحریریه نشریه پارسوا.

   20. عضو هیات تحریریه نشریه تاریخ نو.

   21. کارگاه آموزشی جنگ نرم

   22. کارگاه آموزشی آشنایی با عرفان های کاذب نوظهور

   23. کارگاه آموزشی معرفت شناسی دینی

   24. کارگاه آموزشی تاریخ و تمدن اسلامی

   25. کارگاه آموزشی آموزش موفق، آموزش مجازی

   26. کارگاه آموزشی تاریخ شفاهی

   27. مدرس کارگاه: حل تعارض زوجین با تاکید بر الگوهای اسلامی

   28. مدرس کارگاه: نقش زن در تحکیم خانواده با تاسی از حضرت زهرا (س ) الگوی کامل و کارآمد زندگی اسلامی

   29. مدرس کارگاه: آموزش زندگی خانواده بر اساس سبک زندگی ایرانی- اسلامی.

   30. داور و عضو کمیته علمی یازدهمین همایش ملی سیره علوی (ع ) با تاکید بر سلامت. علوم پزشکی لرستان. 1399.

   31. داور و عضو کمیته علمی دومین همایش ملی آموزش در تاریخ، دانشگاه فرهنگیان لرستان، 1399.